قطع ارتباط پارلمان اروپا با ایران فرار رو به جلو است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه «قطعنامه‌های پارلمان اروپا الزام قانونی ندارد»، گفت: اقدام پارلمان اروپا در تعلیق تماس مستقیم با مجلس فرار رو به جلو است.

ابوالفضل عمویی در واکنش به اظهارات اخیر رییس پارلمان اروپا درباره قطع ارتباطات و گفت‌وگوهای مستقیم میان پارلمان اروپا و جمهوری اسلامی ایران گفت: اقدام پارلمان اروپا در تعلیق تماس مستقیم با مجلس شورای اسلامی فرار رو به جلو است چرا که در واقع در دو سال گذشته تماس مستقیمی بین مجلس ایران و پارلمان اروپا وجود نداشته است.

وی ادامه داد: آن‌ها سال گذشته درخواستی برای بازدید از ایران داشتند اما به دلیل صدور قطعنامه‌هایی که جنبه مداخله گرایانه داشت و بر اساس اطلاعات فیک نیوز نوشته شده بود، برای انجام سفر با ملاحظه برخورد شد و مورد موافقت قرار نگرفت.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: موضع اخیر پارلمان اروپا و رییس آن تحت تاثیر گروه‌های مخالف ایران و ضدایرانی‌ها مطرح شده است. تاثیرپذیری پارلمان اروپا از این گروه‌های معارض، آن‌ها را به دامن تحلیل غلط و براساس اطلاعات غلط می کشاند پس اصلا جایی برای تعامل با افرادی وجود ندارد که مبتنی بر این اخبار غلط تصمیم گرفته و قطعنامه صادر می‌کنند.

عمویی با یادآوری اینکه «قطعنامه‌های پارلمان اروپا الزام قانونی ندارد»،‌ افزود: پارلمان اروپا در تعیین سیاست خارجی کشورهای اروپایی اثربخشی مهمی ندارد لذا بیش از اینکه تاثیر واقعی برای این ماجرا دیده باشیم آن را نواختن بر طبق توخالی می‌دانیم.

منبع: ايسنا
شبکه‌های اجتماعی