<![CDATA[خبر فوری - اخبار فوری و لحظه ای | در لحظه با خبر شوید]]> https://www.khabarfoori.com Fri, 28 Jan 2022 17:20:08 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[وعده‌های عبدالملکی تا عید تحقق نیابد، استیضاح می‌شود/ وزارت کار جای افراد غیرمتخصص شده است ]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922214 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922214-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
نماینده رزن در مجلس گفت: در وزارت کار می‌بینیم که افراد زیادی را آقای عبدالملکی از کمیته امداد با خود آورده است. نباید افراد غیرمتخصص وارد عرصه‌ای تخصصی شوند، زیرا هیچ‌کس نباید منافع بلندمدت ملی کشور را فدای منافع کوتاه‌مدت خودش بکند.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 17:17:28 +0000
<![CDATA[رئیسی: همه سواحل مورد اشغال دستگاه‌های اداری و دولتی باید سریعا به نفع مردم آزاد شوند ]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922210 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922210-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
رئیس‌جمهور با بیان اینکه از اولویت‌های ما در استان گیلان رفع موانع تولید و فعال کردن چرخ تولید و واحدهای نیمه تعطیل است، گفت: مدیرانی که بانیان وضع موجود هستند نباید ادامه وضعیت بدهند.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 16:44:26 +0000
<![CDATA[یارانه ٨٠٠ هزار تومانی قطعی شد]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922209 /بخش-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-145/2922209-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یارانه ٨٠٠ هزار تومانی در سال جدید را قطعی عنوان کرد.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 16:33:07 +0000
<![CDATA[کارمندان قوه قضاییه ۱۰-۱۲ میلیون می گیرند و اعتراض کردند، ما که ۳ میلیون می گیریم به چه کسی اعتراض کنیم؟/ ویدئو]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922204 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922204-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
یک‌ جوان با رییس‌جمهور در حاشیه سفر استانی به گیلان درددل کرد و گفت: کارمندان قوه قضاییه ۱۰-۱۲ میلیون می گیرند و اعتراض کردند، ما که ۳ میلیون می گیریم به چه کسی اعتراض کنیم؟
]]>
Fri, 28 Jan 2022 16:03:29 +0000
<![CDATA[مذاکرات وین دوباره متوقف شد/ روسیه: گفتگوها پیشرفت داشت/ اروپا: زمان تصمیم‌های سخت فرارسیده است]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922202 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922202-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B4%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
یک منبع مطلع از مذاکرات وین شامگاه جمعه اعلام کرد گفتگوها از فردا به مدت چند روز وقفه خواهد داشت.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 15:42:04 +0000
<![CDATA[در صورت صعود نکردن به جام جهانی دشمن فشار مضاعفی به ایران در مذاکرات هسته‌ای وارد می کرد ]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922201 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/2922201-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل از توجه دولت به رفع مشکلات ناشی از بارش برف سنگین و نیز سفر وزیر کشور در این رابطه به استان تقدیر کرد.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 15:31:57 +0000
<![CDATA[امیرعبداللهیان: پوتین در ۳ ساعت مذاکره با احترام کامل و ویژه رفتار کرد]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922198 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922198-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
وزیر امور خارجه با با بیان این‌که پوتین در سه ساعت مذاکره با آیت‌الله رئیسی با احترام کامل و ویژه رفتار کرد، این سفر را موفق و مؤید دیپلماسی فعال رئیس جمهور خواند و افزود: مصمم هستیم برای عبور از بحران‌ها و فائق آمدن بر مشکلات، انسجام ایران و ایرانی را از یاد نبریم.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 15:20:29 +0000
<![CDATA[جایگاه بانوان در ورزشگاه باید طوری باشد که هیجانات آنها منعکس نشود؛ متاسفانه دیروز این اتفاق افتاد ]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922190 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/2922190-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: در مدیریت کشور، دولت و سایر قوا باید دین حاکم باشد و زندگی مردم باید هندسه دینی پیدا کند.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 14:03:19 +0000
<![CDATA[مجلس جلوی سفرهای لاکچری آقازاده‌ها را بگیرد ]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922187 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922187-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DA%A9%DA%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF
یک فعال رسانه با اشاره به شکاف طبقاتی موجود در کشور، پیشنهاد داده قانونی برای جلوگیری از سفرهای خارجی بی دلیل منسوبان به مسئولان تصویب شود.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 13:34:09 +0000
<![CDATA[«عصای موسی» دوربین‌های یک مرکز حساس نظامی در فلسطین اشغالی را هک کرد/ ویدئو]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922186 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922186-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%DA%A9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
گروه هکری موسوم به «عصای موسی» از هک دوربین‌های مشرف بر شرکت نظامی-صهیونیستی «رافائل» خبر داد.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 13:25:52 +0000
<![CDATA[مسکو: پوتین آماده دیدار با زلنسکی و عادی سازی روابط با اوکراین است]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922182 /بخش-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/2922182-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وزیر خارجه روسیه می‌گوید، رئیس جمهور این کشور آماده دیدار با رئیس جمهور اوکراین و عادی سازی روابط با کی‌یف است.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 12:47:49 +0000
<![CDATA[بسته پستی «مواد منفجره» به سیاستمدار ایتالیایی پاستا از آب در آمد]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922181 /بخش-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/2922181-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%AF
ارسال یک بسته مشکوک و غیرمنتظره به آدرس منزل بپه گریلو، سیاستمدار نام آشنای ایتالیا با مداخله نیروی‌های ویژه پلیس همراه شد.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 12:38:13 +0000
<![CDATA[هیچ گفت‌ و گوی مستقیمی میان ایران و آمریکا انجام نشده است]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922178 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922178-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
وزیر امورخارجه روز چهارشنبه به دعوت رئیس و اعضاء کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی حاضر و ضمن تشریح آخرین وضعیت مذاکرات در وین، به سوالات نمایندگان ملت پاسخ گفت.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 12:06:17 +0000
<![CDATA[واکنش وزارت کشور به تجمع غیرقانونی در مرز ایران با افغانستان]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922173 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922173-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
به دنبال تجمع غیر قانونی افرادی در پایانه مرزی "میلک" ، معاون امنیتی وزارت کشور اعلام کرد: موضوع حق آبه ایران از رود هیرمند، از مسیر مذاکره و گفت وگو با مسوولان افغانستانی در حال حل شدن است.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 11:11:35 +0000
<![CDATA[ استراتژی اسرائیل در قبال ایران، مشروط به نتیجه مذاکرات وین نیست/ ما و آمریکایی‌ها روی همه چیز هم‌نظر نیستیم]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922172 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922172-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی با اشاره به خسارت‌های مالی این رژیم، گفت که ارتش تل‌آویو موشک‌های 200 دلاری «کتائب القسام» را با موشک‌های 100 هزار دلاری رهگیری می‌کند.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 11:02:02 +0000
<![CDATA[بایدن آمریکا را به جهنم می‌برد]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922171 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922171-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D9%86%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AF
رئیس جمهور سابق آمریکا گفت: مردم کشورش شاهد فقدان رهبری از سوی کاخ سفید هستند و رئیس جمهور فعلی، آمریکا را با سر به سمت جهنم می‌برد.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 10:54:27 +0000
<![CDATA[آغاز شمارش معکوس برای انتخاب نخست وزیر عراق ]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922168 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922168-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
در حالی که پارلمان عراق موعد برگزاری جلسه این پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور را تعیین کرده است، شمارش معکوس برای انتخاب نخست وزیر نیز آغاز شده و در این زمینه ۳ سناریوی اصلی مطرح است.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 10:34:14 +0000
<![CDATA[آمریکا باید تمام تحریم‌ ها بردارد نه این‌که لغو کند/ قصه یمن فاجعه انسانی است؛ اینترنت‌شان را هم قطع کردند که دنیا متوجه نشود]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922167 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922167-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%82%D8%B5%D9%87-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF
امام جمعه موقت تهران گفت: آمریکا در پی مذاکره نیست در پی غارتگری است. او می گوید، هر چه من می گویم را بشنو. آنها خواب و خیال غارت گری دارند، اما این خوابی است که هرگز تعبیر نشده و نخواهد شد. در این سال ها هر چه توانست توطئه کرد و اگر جایی این کار را نکرد، نه اینکه نخواست بلکه نتوانست. باید تمام تحریم ها از جمله تحریم های حقوق بشری لغو شود.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 10:25:42 +0000
<![CDATA[وزیر خارجه هند در آستانه دیدار با امیرعبداللهیان به کرونا مبتلا شد]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922164 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922164-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF
وزیر امور خارجه هند روز پنجشنبه در توییتی از ابتلای خود به کرونا خبر داد.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 10:09:15 +0000
<![CDATA[احتمال حبس ۲۰ ساله برای شهروند انگلیسی به بهانه نقض تحریم‌ های ایران]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922163 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922163-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
وزارت دادگستری آمریکا در ادامه سیاست‌های حاکمیت این کشور برای ملزم کردن طرف‌های ثالث به اجرای فراسرزمینی قوانین تحریم‌ها علیه ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده یک شهروند انگلیسی اتهامات مطروحه علیه خود در زمینه «صادرات غیرقانونی فناوری‌های حساس نظامی به ایران» را پذیرفته است.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 10:03:37 +0000
<![CDATA[عفو بین‌الملل: جنایت ائتلاف عربی در صعده یمن، با سلاح آمریکایی انجام شده است]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922160 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922160-%D8%B9%D9%81%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%B9%D8%AF%D9%87-%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
سازمان عفو بین‌الملل فاش کرد که ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی در حمله اخیر به زندان صعده یمن از سلاح‌های ساخت آمریکا استفاده کرده است.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 09:23:03 +0000
<![CDATA[تأکید رئیسی بر ساماندهی و رفع آلودگی رودخانه‌ های گوهررود و زرجوب]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922159 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922159-%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B2%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%A8
رئیس جمهور با اشاره به مشکلات ناشی از آلودگی رودخانه‌ های گوهررود و زرجوب رشت خواستار ساماندهی و رفع منشاء آلودگی‌های این رودخانه‌ ها شد.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 09:18:10 +0000
<![CDATA[عقب نشینی اردوغان از تهدید به بریدن زبان یک خواننده در برابر فشار افکار عمومی]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922158 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922158-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C
تهدید به بریدن زبان یک خواننده زن، یک رویداد داخلی بود. اما این رویداد حتی صدای سخنگوی آمریکا را هم درآورد و اردوغان ناچار شد از این موضع تند و خشن خود پا پس بکشد.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 09:12:21 +0000
<![CDATA[آمریکا خواستار تشکیل جلسه‌ شورای امنیت سازمان ملل درخصوص اوکراین شد]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922156 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922156-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF
نمانیده آمریکا در سازمان ملل در بیانیه‌ای امروز (جمعه) گفت که آمریکا درخواستی جهت تشکیل جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد درخصوص اوکراین برای تاریخ ۳۱ ژانویه ارسال کرده است.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 08:57:26 +0000
<![CDATA[دور پنجم مذاکرات تهران -ریاض به‌زودی برگزار می‌شود]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922155 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922155-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
سفیر کشورمان در عراق اعلام کرد که دور پنجم مذاکرات ایران و عربستان به زودی در بغداد برگزار می شود.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 08:50:53 +0000
<![CDATA[هشدار اتحادیه اروپا به روسیه درباره وضع تحریم‌ های جدید]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922151 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922151-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
رئیس کمیسیون اروپایی هشدار داد اگر روسیه به اوکراین حمله کند، گزینه تحریم‌ها علیه مسکو را روی میز قرار داده و خط لوله گازی نورد استریم ۲ را هم متوقف خواهد کرد.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 08:18:34 +0000
<![CDATA[سقوط جنگنده F-35C آمریکا در دریای چین/ ویدئو]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922149 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922149-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
چند روز پیش جنگنده F-35C آمریکا در دریای چین پس از فرود ناموفق و برخورد با عرشه USS Carl Vinson در دریا سقوط کرده است.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 08:04:41 +0000
<![CDATA[حمله راکتی به فرودگاه بین المللی بغداد ]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922146 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922146-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
منابع خبری عراق از حمله راکتی به فرودگاه بین المللی بغداد و پایگاه نظامی آمریکا در این فرودگاه خبر دادند.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 07:29:11 +0000
<![CDATA[«عصای موسی» دوربین‌های مداربسته رژیم صهیونیستی را شکافت/ ویدئو]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922141 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922141-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
گروه هکری «عصای موسی»، بامداد امروز (جمعه)، با انتشار تصاویری در کانال تلگرامی خود خبر داد که دوربین‌های مداربسته خیابان‌های فلسطین اشغالی را هک کرده است.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 06:49:35 +0000
<![CDATA[کمک‌ های مالی غرب به طالبان محدود به مناطقی است که دختران در آن‌ها اجازه تحصیل دارند]]> https://www.khabarfoori.com/fa/tiny/news-2922139 /بخش-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/2922139-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
غرب تلاش می‌کند با محدود کردن کمک‌های مالی به مناطقی از افغانستان که تحصیل دختران در آن‌ها مجاز و ممکن است، طالبان را به عملی کردن وعده‌هایشان برای بازگشایی مدارس دخترانه تشویق کند.
]]>
Fri, 28 Jan 2022 06:20:18 +0000