<![CDATA[خبر فوری]]> https://www.khabarfoori.com Mon, 11 Dec 2023 13:30:11 +0000 Sun, 10 Dec 2023 20:28:28 +0000 info@khabarfoori.com (khabarfoori) info@aasaam.com (aasaam) aasaam fa-IR <![CDATA[ماجرای مزرعه غیرقانونی ماینر در مسجد مولوی عبدالحمید ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044326-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044326-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF روزنامه کیهان نوشت: متولیان مسجد مکی در جهت کسب منافع نامتعارف و شخصی به‌صورت غیرقانونی با کمک عوامل خارجی تعدادی ماینر وارد کشور کرده و با سوءاستفاده از برق رایگان مسجد و مدرسه مکی اقدام به استخراج رمزارز کرده‌اند.

این روزنامه در ادامه نوشت: تا قبل از مردادماه سال جاری برق مصرفی روند ثابتی داشته است، اما در قبض مردادماه به‌طور جهشی مصرف برق بیش از ۱۶ هزار کیلووات (معادل ریالی تعرفه عادی مبلغ بیش از یک میلیارد تومان) افزایش یافته که این افزایش همزمان با راه‌اندازی تعداد ۸۰ دستگاه ماینر در مکان فوق بوده است.

شهر زاهدان و استان سیستان و بلوچستان یکی از مناطقی بود که در اغتشاشات سال گذشته به‌بهانه‌های مختلف تلاش شد آتش آشوب در آنجا شعله‌ور بماند و پس از فرونشستن غبار فتنه در کشور، جریان‌هایی از داخل و خارج کماکان تلاش داشته و دارند تا ناامنی و بی‌ثباتی را در این منطقه زنده نگه دارند.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 11:31:08 +0000
<![CDATA[در فتنه ۸۸ مردم نظام را از خطر براندازی نجات دادند ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044375-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044375-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF رییس ستاد مرکزی ۹ دی گفت: فتنه ۸۸ جنگی آمریکایی- صهیونیستی برای براندازی نظام بود و این فتنه بزرگ نباید به یک دعوای داخلی بین جریان‌های سیاسی تنزل داده شود.

علی محمد نایینی در دومین جلسه هماهنگی ستاد مرکزی ۹ دی که با حضور اعضا و جمعی از روسا و نمایندگان نهادها و دستگاه‌های عضو برگزار شد، گفت: حماسه ۹ دی در زمان خودش منحصر به فرد و بدیل بود که موجب شکل گیری رویداد بزرگ تاریخی شد، اقدامی تاریخ ساز با درس‌های فراوان برای آینده انقلاب اسلامی آن هم در شرایطی که دشمن، همه توان خود را برای براندازی نظام به میدان آورده بود.

وی تاکید کرد: مردم ایران کشور و نظام را از این خطر جدی نجات دادند. حماسه ۹ دی و قدرت آن در دنیا به نمایش درآمد.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 10:56:21 +0000
<![CDATA[جدول زمان‌بندی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری اعلام شد ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-150/3044372-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-150/3044372-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF ستاد انتخابات کشور، جدول زمان بندی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات کشور، جدول زمان بندی انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد.

این جدول به شرح زیر است.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 10:17:57 +0000
<![CDATA[سوال مهم یک نماینده مجلس؛ ۱۵میلیارد یورو مازاد درآمد ارزی دولت چه شد؟!]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-145/3044376-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-145/3044376-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%85-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%87-%D8%B4%D8%AF احمد علیرضابیگی گفت: در تیرماه 1402. دولت با ارسال یک لایحه دو فوریتی از مجلس خواست اجازه دهد از مازاد درآمد 15میلیارد یورویی فروش نفت، گاز ، میعانات و... در محل زیرساخت‌ها، تامین معوقات کارکنان دولت، پرداخت مطالبات پیمانکاران و... هزینه کند. تکلیف مصرف 15میلیارد یورو مازاد درآمد ارزی در دولت مشخص نیست.

«تکلیف مصرف 15میلیارد یورو مازاد درآمد ارزی در دولت مشخص نیست.» این عباراتی است که احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز ضمن اشاره به آن، پرده از ابهامی بزرگ در حوزه مازاد درآمدهای ارزی دولت بر‌می‌دارد.

علیرضابیگی با بازخوانی لایحه دوفوریتی دولت در تاریخ 22تیرماه 1402 که در آن دولت از مجلس درخواست کرده بود، اجازه استفاده از 15میلیارد یورو مازاد درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، میعانات، گاز و.... را داشته باشد، این پرسش را مطرح می‌کند پس از پاسخ منفی مجلس به این درخواست دولت، هرگز مشخص نشد که تکلیف این 15میلیارد یورو مازاد درآمد چه شده است؟ بیگی با طرح این پرسش که برخی نگرانی‌ها وجود دارد که این ارزها صرف تخصیص واردات و اقلام غیرضروری به کشور توسط شرکت‌ها و کارتل‌های خاص شده باشد؟ خواستار روشنگری دولت در این زمینه می‌شود.موضوع اما زمانی جالب‌تر می‌شود که این نماینده به نشست اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با نمایندگان اشاره می‌کند. نشستی که در آن داوود منظور از کسری 300الی 400هزار میلیارد تومانی برای سال 1402 خبر می‌دهد و از تحقق حدود 60درصدی درآمدها سخن می‌گوید. چطور می‌شود دولتی که درخواست هزینه‌کرد 15میلیارد یورو مازاد درآمدهایش را دارد، با کسری 400هزار میلیارد تومانی روبه رو می‌شود؟

]]>
Mon, 11 Dec 2023 10:15:59 +0000
<![CDATA[تاکتیک حمله به تیم روحانی]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-145/3044371-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-145/3044371-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، در دو سال‌ونیم گذشته که در کابینه ابراهیم رئیسی حضور دارد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم است، بار‌ها با اعضای کابینه دولت روحانی وارد جدال کلامی شده و از همه سو به آن‌ها تاخته است.

چهره‌اش او را بیشتر از ۴۳ سال نشان می‌دهد، از امام‌صادقی‌هاست، از مجلس به دولت آمده و این روز‌ها به‌صورت علنی دستگاه‌های اجرایی و بوروکرات‌های دولتی را مقصر وضع موجود می‌داند. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور، در دو سال‌ونیم گذشته که در کابینه ابراهیم رئیسی حضور دارد و سخنگوی اقتصادی دولت سیزدهم است، بار‌ها با اعضای کابینه دولت روحانی وارد جدال کلامی شده و از همه سو به آن‌ها تاخته است.

خاندوزی نماینده تهران در پارلمان بود که به دولت سیزدهم راه یافت؛ از مخالفان همیشگی FATF بوده و آن را یک موضوع بسیار کم‌اهمیت در اقتصاد کشور و آدرس غلطی می‌دانست که برخی (حسن روحانی و تیم اقتصادی او) بر آن اصرار دارند و از آن حرف می‌زنند. او همچنین از موافقان سرسخت اقتصاد مقاومتی است که یک بار نیز ایده راه‌اندازی اتاق ضدتحریم را در مجلس داده بود.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 10:09:00 +0000
<![CDATA[اطلاعیه وزارت خارجه درباره استفاده بدون اجازه از نام و لوگوی این وزارت‌خانه در یک آگهی ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-52/3044368-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-52/3044368-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C وزارت خارجه در واکنش به استفاده بدون اجازه از نام و لوگوی این وزارت‌خانه در یک آگهی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

روابط عمومی وزارت امور خارجه با توجه به انتشار یک آگهی در فضای مجازی در خصوص برگزاری نشستی با عنوان "اولین پیش همایش فقه سیاست خارجی-منافع ملی و سیاست خارجی"، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: نام و لوگوی وزارت امور خارجه بدون کسب اجازه و موافقت این وزارت ذیل آگهی مذکور درج شده است.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 10:04:02 +0000
<![CDATA[درخواست وزیر امر به معروف طالبان از مردم برای بارش باران! ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044360-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044360-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86 وزیر امر به معروف گروه طالبان می‌گوید که مردم سه روز نماز «طلب‌باران بخوانند» تا باران ببارد و خشک‌سالی تمام شود.

محمد خالد حنفی به تمام ریاست‌های ولایتی وزارت امر به معروف این گروه دستور داده تا این پیام را برای مردم برسانند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر گروه طالبان در صفحه اجتماعی «ایکس» نوشت: «به دستور محمد خالد حنفی، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه نماز طلب‌باران در ولایات برگزار شود.»

]]>
Mon, 11 Dec 2023 09:56:59 +0000
<![CDATA[ماجرای عقیم بودن مسعود رجوی و مناسبات فاسد تشکیلاتی منافقین ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044357-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86 https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044357-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86 در این بازخوانی تاریخی که مستند به برخی اطلاعات افشا نشده از منابع آگاه امنیتی نگارش شده است، تلاش شده به موضوع عقیم بودن مسعود رجوی و مناسبات فاسد تشکیلاتی منافقین پرداخته شود.

30 دی‌ماه 1357 زمانی که رژیم پهلوی آخرین روزهای حیات خود را تجربه می‌کرد، دولت بختیار، ساواک و CIA آمریکا برای تاخیر یا انحراف در انقلاب ، مسعود رجوی و حلقه وابسته به او را از زندان آزاد تا با استفاده از جریان موازی ساخته شده توسط آمریکا به اسم سازمان مجاهدین خلق، اهداف خود را دنبال کند. پایه سازمانی و تشکیلاتی منافقین از ابتدا بر خانه‌های تیمی استوار بود که زنان در آن برای پوشش ارتباطات بیرونی وارد و ازدواج‌های تشکیلاتی بخشی از مناسبات حساب می آمد. 

 در این بازخوانی تاریخی که مستند به برخی اطلاعات افشا نشده از منابع آگاه امنیتی نگارش شده است، تلاش شده به موضوع " عقیم بودن مسعود رجوی، لو دادن خانه تیمی موسی خیابانی و اشرف ربیعی در سناریو مسعود رجوی، پدر اصلی مصطفی رجوی و چگونگی شکل گیری رابطه مسعود رجوی و مریم قجر عضدانلو" پرداخته شود.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 09:46:17 +0000
<![CDATA[واکنش ظریف به تحریف سخنانش در جلسه با کانون زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044354-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044354-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8 وزیر سابق امور خارجه به تحریف سخنانش در جلسه با کانون زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب واکنش نشان داد.

محمدجواد ظریف در واکنش به تحریف سخنانش در جلسه با کانون زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب نوشت: مطلبی که به نقل از اینجانب در جلسه خصوصی با کانون زندانیان سیاسی مسلمان پیش از انقلاب منتشر شده، برداشت ناقص و مغلوطی از پاسخ بنده به پرسش چندنفر از حاضرین بوده است.

 وی در ادامه نوشت: سخنرانی بنده پیرامون تحولات نظام بین المللی بود و ارتباطی با مسائل داخلی نداشت.  ضرورت عدم انتشار مطالب آن جلسه توسط مدیران جلسه و بنده بارها تاکید شده بود. افزون بر این، در مطالب منتشر شده اشتباهات فاحشی وجود داشت که با تذکر بنده به سایت نشردهنده اولیه، به حذف کامل خبر انجامید. ولی متأسفانه پس از چند روز توسط دوستان دیگری دوباره بازنشر گردید.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 09:30:43 +0000
<![CDATA[مرد سایه و مغز متفکر حزب الله لبنان/ سردار سلیمانی درباره او چه گفته بود؟ ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-52/3044351-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-52/3044351-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D9%85%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%88-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF عماد مغنیه معروف به حاج رضوان بنیانگذار یگان نظامی حزب الله لبنان و از فرماندهان جنگ ۳۳ روزه بود که به عنوان «مرد سایه» و مغز متفکر حزب الله لبنان شهرت داشت.

هر گوشه از فراز و نشیب‌های جنگ ۳۳ روزه لبنان و اسرائیل را که نگاه می‌کنیم رد پای حاج عماد مغنیه یا همان حاج رضوان را می‌بینیم. رد پایی که به قول حاج قاسم مثل شمشیر فرود می‌آمد و مثل شبح ناپدید می‌شد.

حاج قاسم در یکی از مصاحبه‌های خود حاج رضوان را اینگونه توصیف می‌کند: امروز در کشور ما کلمه «سردار» و «امیر» عرف شده است. او حقیقتاً یک سردار واقعی بود.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 09:19:18 +0000
<![CDATA[ایران به برجام دیگری معتقد نیست]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-52/3044348-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-52/3044348-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: تحولات اخیر نشان داد که یک بن‌بست در شورای امنیت سازمان ملل ایجاد شده است و درواقع این شورا در انجام وظایف ذاتی خود ناتوان است.

ناصر کنعانی در نشست مطبوعاتی این هفته خود با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونسیتی در نوار غزه گفت: ۶۷ روز است که شاهد تهاجم صهیونیست‌ها به نوار غزه هستیم و در طول این مدت ماشین آدم‌کشی رژیم صهیونیستی ۱۷ هزار و نهصد و نود و هفت نفر را به شهادت رسانده است.

وی همچنین با محکومیت اقدام اخیر آمریکا مبنی بر وتو کردن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر ایجاد آتش بس در نوار غزه گفت: آمریکا یک تنه در برابر خواست  جامعه جهانی  مبنی بر ایجاد آتش بس در نوار غزه ایستاده است و رای به ادامه توحش و بربریت صهیونیست‌ها علیه مردم فلسطین داده است.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 08:55:45 +0000
<![CDATA[رئیسی: انتظار مردم از بازخوانی خبری بعد از ۹ ماه، شنیدن گزارش از اقدامات است ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044328-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044328-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%DB%8C%D8%AF%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA رئیس‌جمهور گفت: دولت باید سه نقش هدایتگری، حمایتگری و نظارت فعال داشته باشد و اگر کار به بخش خصوصی واگذار شد، دولت از نقش تصدی‌گری به نظارتی و توانمندسازی بخش خصوصی تبدیل می شود.

سید ابراهیم رئیسی صبح امروز؛ دوشنبه در مراسم افتتاح همایش اقتصاد ایران اظهار کرد: نظرات علمی که دارای اتقان بوده و چراغ راه مجری است بسیار به مجریان کمک می‌کند. روش‌های اجرایی سیاست‌های مصوب و ابلاغی نظام و قانون مصوب مجلس راه را هموار می‌کند.

وی ادامه داد: آن‌چه اهمیت دارد این است که عدالت اقتصادی چه تعریف قدیمی ارسطویی چه تعریفی که امام علی(ع) دارد را اجرا کنیم. همه باید برای عدالت در توزیع ثروت و عدالت اقتصادی تلاش کنیم. رهبری فرمودند توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما باید با عدالت همراه باشد. برخی جوامع توسعه یافته هستند اما از عدالت در آن‌جا خبری نیست.  ما توسعه همراه با عدالت می‌خواهیم. معیاری مثل آمایش سرزمینی در نظر بگیریم و عدالت را براساس این معیار اجرا کنیم. آمایش سرزمینی یکی از معیارهای اجرای عدالت اقتصادی است.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 08:30:51 +0000
<![CDATA[حسین الله کرم حزب تاسیس کرد ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044319-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044319-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%85-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF «حسین الله کرم»، فعال سیاسی اصولگرای «انقلابی» حزبی را با نام «جمعیت رزما» تاسیس کرد.

حزب جمعیت رزمنده مدافع انقلاب اسلامی (رزما) اعلام موجودیت می‌کند.

به گفته‌ی حسین الله کرم که دبیر هیئت موسس این حزب است، جمعیت رزما برای فعالیت، مورد تایید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور قرار گرفته است.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 08:06:03 +0000
<![CDATA[معضل تغییرات اقلیمی؛ کشورهای توسعه‌ یافته به جای وعده‌های توخالی اقدام ملموس انجام دهند ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044318-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044318-%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF تغییر اقلیم چالشی است که همه کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با آن روبرو هستند. اما باید بر یک واقعیت اساسی تاکید کرد، یعنی تشکیل گازهای گلخانه‌ای روی زمین از ابتدای صنعتی شدن غرب تا به امروز یک فرایند انباشت تدریجی است، بنابراین در پرداختن به این موضوع نمی‌توان از این ویژگی تاریخی چشم پوشی کرد.

از انقلاب صنعتی تا سال 1950، 95 درصد از میزان انباشت انتشار گازهای گلخانه‌ای جهان به کشورهای توسعه یافته تعلق داشت؛ از سال 1950 تا 2000، این میزان کمی کاهش یافته اما بازهم در سطح 77 درصد باقی مانده است.

حتی بر حسب میزان سرانه انتشار کربن، کشورهای توسعه یافته همچنان بسیار فراتر از سایر کشورها هستند. وب‌سایت worldometers  آمریکا نشان می‌دهد که انتشار سرانه دی‌اکسید کربن در ایالات متحده در سال 2016، 15.32 تن بود که بیش از سه برابر 4.76 تن، میانگین انتشار کربن جهان است.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 07:51:59 +0000
<![CDATA[هند خودمختاری منطقه کشمیر را لغو کرد ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044313-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044313-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF هند لغو خودمختاری منطقه کشمیر را اعلام کرد.

به گزارش وبسایت روزنامه داون، ‌هند  لغو خودمختاری منطقه کشمیر را اعلام کرد. 

دیوان عالی هند ‌در حکمی به اتفاق آرا حکم داد که وضعیت ویژه کشمیر تحت کنترل یک ماده موقت است و حکم لغو ماده ۳۷۰ قانون اساسی را تایید کرد.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 07:34:06 +0000
<![CDATA[ اگر قانون مجلس برای لغو تحریم‌ها نبود، حتما مردم از برجام ضرر بیشتری متحمل می‌شدند]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044309-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044309-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF نماینده مردم کاشمر گفت: اگر این مجلس و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها نمی‌بود، حتما مردم از ناحیه برجام ضرر بیشتری را متحمل می‌شدند و در حقیقت مجلس جلوی ضرر بیشتر مردم در عرصه سیاست خارجی را گرفت.

جواد نیک‌‎بین در خصوص نقش عملکرد مجلس در ترغیب مردم به مشارکت حداکثری در انتخابات اسفندماه، اظهار کرد: هر چه قدر نمایندگان به مسائل روز و مشکلات مردم بیشتر رسیدگی کنند، حضور مردم در انتخابات هم پرشورتر خواهد شد. در کنار این، تایید صلاحیت‌ها نیز باید به گونه‌ای باشد که هر جناح سیاسی نامزدهایی را در انتخابات داشته باشد تا مردم با هر سلیقه‌ و گرایش سیاسی نسبت به حضور در انتخابات ترغیب شوند.

وی در پاسخ به اینکه آیا اکنون مجلس در مسیر حل مشکلات مردم قرار دارد، عنوان کرد: طبیعتا نمایندگان از مجلس تعریف می‌کنند، اما من نظرم این است که مجلس علی‌رغم اینکه در برخی حوزه‌ها بسیار خوب عمل کرده، در برخی بخش‌ها ضعف داشته است. به عنوان مثال مجلس در حوزه دیپلماسی و تقویت موضع سیاست خارجی کشور عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشته است.  

]]>
Mon, 11 Dec 2023 07:12:52 +0000
<![CDATA[فرزندان نرگس محمدی جایزه صلح نوبل را دریافت کردند/ عکس ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-52/3044303-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-52/3044303-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%B9%DA%A9%D8%B3 علی و کیانا رحمانی، فرزندان نرگس محمدی نیمروز یکشنبه ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) در مراسمی ویژه در شهر اسلو، پایتخت نروژ به نیابت مادرشان جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۳ را دریافت کردند.

همچنین پیامی توسط محمدی به این مراسم فرستاده شده بود و توسط دختر و پسر او خوانده شد.

در طی این مراسم یک صندلی خالی بر روی صحنه به خانم محمدی اختصاص یافته بود و تصویر بزرگی از وی نیز در تالار مراسم نصب شده بود. 

]]>
Mon, 11 Dec 2023 07:00:13 +0000
<![CDATA[واکنش کنعانی به اقدام نظامیان اسرائیل در برهنه کردن اسیران فلسطینی ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044301-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044301-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C سخنگوی وزارت خارجه نسبت به اقدام نظامیان رژیم صهیونیستی در برهنه کردن اسیران فلسطینی واکنش نشان داد.

ناصر کنعانی در پیامی در شیکه ایکس نوشت: اقدام نظامیان رژیم صهیونیستی در برهنه کردن و «انتشار تصاویر برهنه شهروندان اسیر فلسطینی»، درخواست معاون شهردار قدس اشغالی از مقامات تل‌آویو برای «زنده به گور کردن اسرای فلسطینی»، اقدام وزیر جنگ رژیم اسرائیل در توصیف فلسطینیان به «حیواناتی انسان‌نما» و درخواست وزیر میراث رژیم صهیونیستی برای «انداختن بمب هسته‌ای» روی غزه، عملا ماهیت ضدانسانی و نژادپرستانه رژیم اسرائیل را "عریان تر" از همیشه برای جهانیان به تصویر کشید. رژیم صهیونیستی رژیمی نژادپرست و تهدیدی برای بشریت است.

طی روزهای اخیر ویدئوها و تصاویری از بازداشت غیرنظامیان فلسطینی در مناطق «جبالیا» و «بیت لاهیا» در شمال غزه از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی منتشر شده است؛ اسرایی که صهیونیست‌ها مدعی‌اند خود را تسلیم کرده‌اند.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 06:48:42 +0000
<![CDATA[قالیباف به دنبال لیست خود در تهران برای انتخابات مجلس دوازدهم ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044297-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044297-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85 حالا رفته‌رفته دقیق‌تر مشخص می‌شود که «مبنا» در واقع تشکیلات متعلق به قالیباف است. به عبارت روشن‌تر حدادعادل در نقطه‌ای بالاتر از دو جریان درونی شورای ائتلاف ایستاده است. عدم حضور علیرضا زاکانی در نشست پرسروصدای «مبنا» که در حرم امام خمینی برگزار شد، توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده بود.

قالیباف حالا نسبت به سال گذشته اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا کرده که در جمع دانشجویان و به‌صورت علنی سر اصولگرایان منت می‌گذارد که «منِ محمدباقر قالیباف، اگر سال ۱۳۹۸ اسم خودم را در لیست می‌نوشتم و بقیه فهرست را نیز خودم اضافه می‌کردم و به هیچ گروهی هم وابسته نبودم، باز هم قطعا رأی می‌آوردم، اما این کار را نکردم.» این درست مخالف حرفی است که اخیراً منوچهر متکی زده و گفته بود که قالیباف در آن سال زیر میز زد و لیست تهیه‌شده را قبول نکرد.

 متکی امروز در شورای وحدت اصولگرایان فعالیت می‌کند. او دلیل جدایی بخشی از اصولگرایان که آن‌ها را اصولگرایان سنتی می‌شناسیم از بدنه شورای ائتلاف، رفتار‌های قالیباف می‌داند که بعد از نهایی شدن لیست اصولگرایان «زیرمیز» زد تا افراد نزدیک به خود را وارد لیست کند: «ما در سال ۱۳۹۸ در شورای ائتلاف بودیم، بنده عضو انتخابی شورای مرکزی ائتلاف برای گزینش نمایندگان تهران بودم. ما در این فرایند ۱۵۰ نفر را ابتدا به ۹۰ نفر، سپس به ۶۰ نفر و نهایتاً به ۳۰ نفر رساندیم. بعد از این مرحله آقای دکتر قالیباف نسبت به ترکیب افراد منتخب شورا اعتراض کردند. (اصطلاحاً زیر میز تصمیم شورا زدند) و هدف چانه‌زنی آن بود که تعداد بیشتری از مرتبطین ایشان در فهرست قرار بگیرند و چنین شد؛ فهرست با اصلاحاتی نهایی شد.» (منوچهر متکی، روزنامه جوان، ۱۶ آذر ۱۴۰۲)

]]>
Mon, 11 Dec 2023 06:37:12 +0000
<![CDATA[مقایسه دیدار ساسی با کروبی و تتلو با رئیسی]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044295-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-46/3044295-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی به مقایسه دیدار ساسی مانکن با مهدی کروبی و تتلو با سید ابراهیم رئیسی پرداخت.

احمد زیدآبادی در اعتماد نوشت: در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به دلایلی که در جلد پنجم خاطرات منتشر نشده‌ام، با عنوان «نام و ننگ سال‌های زردفام» توضیح داده‌ام، از شیخ مهدی کروبی حمایت می‌کردم.

در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی، ناگهان پچ‌پچی در گرفت که چه نشسته‌اید؟ کاندیدای‌تان با ساسی مانکن دیدار کرده است. این پچ پچ را محافل افراطی اصولگرا به راه انداختند، اما به نظرم برخی حامیان مهندس میرحسین موسوی هم به آن دامن زدند به گونه‌ای که طعن و کنایه آنان بر برخی طرفداران کروبی هم موثر افتاد و زمزمه‌های اعتراض از سوی آنان بلند شد.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 06:25:48 +0000
<![CDATA[درخواست قالیباف از وزارت امور خارجه و دولت ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044289-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044289-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA رئیس مجلس با بیان این‌که موتور محرک و عامل اصلی نسل‌کشی در غزه پشتیبانی آمریکا از رژیم صهیونیستی است، گفت: وزارت خارجه فهرست کالاهای مرتبط با شرکت‌هایی را اعلام کند که سهامدار اصلی آن شرکت‌های اسرائیلی هستند و دولت موظف است تمهیدات لازم برای جلوگیری از واردات این کالاها را به عمل آورد.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز در نطق پیش از دستور خود گفت: فرارسیدن تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی (ره) را گرامی می‌دارم؛ این شورا به تعبیر رهبر معظم انقلاب قرارگاه فرهنگی کشور است. بر این اساس باید بازآرایی مداوم جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی جهت مقابله با جبهه‌بندی فرهنگی دشمن را در دستور کار خود قرار دهد.

وی ادامه داد: باید همواره ابتکار، خلاقیت، توجه به ماهیت مردمی امور مرتبط با فرهنگ، دید باز و دقت نظر در پایش وضعیت فرهنگی کشور مورد توجه شورای عالی فرهنگی قرار گیرد. توفیق روزافزون این نهاد ریشه‌دار انقلاب اسلامی را از خداوند خواستارم.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 06:02:21 +0000
<![CDATA[همکاری تنگاتنگ مصر با اسرائیل افشا شد ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044276-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D8%B4%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044276-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%AA%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7-%D8%B4%D8%AF یک روزنامه‌نگار مستقل مصری اعلام کرد، دولت قاهره بدون اطلاع اسرائیل، حتی اجازه بازگشت اتباع مصری از غزه را هم نمی‌دهد.

حافظ المیرازی رئیس دفتر سابق شبکه الجزیره در واشینگتن که در حال حاضر به عنوان روزنامه‌نگار مستقل فعالیت می‌کند اعلام کرد، اتباع مصر که ساکن نوار غزه هستند بدون هماهنگی و ثبت‌نام اجازه عبور از گذرگاه رفح به سوی موطن خود را ندارند.

او به نقل از منابع آگاه مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی مصری و فلسطینی خبر داد، دستگاه‌های امنیتی قاهره فقط به مصری‌‌هایی اجازه عبور از مرز رفح و بازگشت به مصر را می‌دهند که سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل قبلاً موافقت خود را با عبور آنها اعلام کرده‌ باشند.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 05:43:28 +0000
<![CDATA[پهپاد جدید ارتش رونمایی خواهد شد ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-32/3044270-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%DB%8C-32/3044270-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D8%AF معاون هماهنگ‌کننده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به تلاش ارتش برای ارتقای توان پهپادی خود، گفت: به زودی پهپاد جدید این نیرو رونمایی می‌شود.

 امیر سرتیپ محمد یوسفی خوش قلب با اشاره به رونمایی و الحاق پهپاد کرّار مسلح به موشک مجید به نیروی پدافند هوایی ارتش، اظهار کرد: ما پس از هر رونمایی اعلام می‌کنیم که این راه ادامه دارد. سال گذشته هم در تست میدانی سامانه باور ۳۷۳ که توانستیم پهپاد مهاجم را در بالای ۳۰۰ کیلومتری منهدم کنیم، اعلام کردیم که این راه ادامه دارد.

وی ادامه داد: در رزمایش پهپادی اخیر ارتش، طرح رسول (تجهیز پهپاد کرّار مسلح به موشک مجید) را توانستیم به نتیجه برسانیم و اعلام کردیم این راه ادامه دارد. ما در نیروی پدافند هوای ارتش در حوزه‌های مختلف کشف و درگیری و همچنین پهپادی در حال کار هستیم. قابلیت‌های پهپادی ما متفاوت است و ما پهپادهای پشتیبانی، پشتیبانی رزمی و عملیات رزمی داریم و در آینده نزدیک از پهپادی با ماموریت جدید استفاده می‌کنیم که به زودی توسط مقامات عالی رتبه ارتش این موضوع رسانه‌ای می‌شود.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 05:20:58 +0000
<![CDATA[سازمان جهانی بهداشت قطعنامه «کمک‌رسانی فوری به غزه» را تصویب کرد/ حملات توپخانه‌ای اسرائیل به جنوب لبنان ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044268-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044268-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86 جنگ اسرائیل و حماس وارد شصت و ششمین روز خود شده است، در این بسته خبری جدیدترین تحولات مربوط به این درگیری ها را می توانید دنبال کنید.

سازمان بهداشت جهانی بیش از 449 مورد حمله به مراکز درمانی در غزه و کرانه باختری را از ابتدای جنگ در تاریخ 7 اکتبر تایید کرد.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «تدروس آدهانوم گبریسوس» مدیر کل سازمان بهداشت جهانی عنوان کرد که از ابتدای جنگ تاکنون بیش از ۴۴۹ حمله از سوی رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی در غزه و کرانه باختری صورت گرفته است.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 05:00:01 +0000
<![CDATA[مجمع عمومی سازمان ملل احتمالا سه‌شنبه درباره آتش‌بس در غزه رای‌ گیری کند ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044262-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044262-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF رویترز روز یکشنبه به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که مجمع عمومی سازمان ملل احتمالا روز سه‌شنبه به پیش‌نویس قطعنامه‌ای که خواستار آتش‌بس فوری به دلایل بشردوستانه در غزه است، رأی خواهد داد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا روز جمعه از حق وتوی خود درباره پیش‌نویس قطعنامه مشابه امارات در شورای امنیت سازمان ملل استفاده کرد.

​در ماه اکتبر، مجمع عمومی (متشکل از ۱۹۳ کشور) با ۱۲۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۴۴ رای ممتنع قطعنامه‌ای را تصویب کرد که خواستار «آتش‌بس بشردوستانه فوری، دائمی و پایدار منجر به توقف خصومت‌ها» شد.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 04:38:14 +0000
<![CDATA[حرف و حدیث‌ها درباره شرایط جسمی نامساعد مریم رجوی / فروپاشی سازمان منافقین سرعت بیشتری گرفت]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044247-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044247-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA شنیده‌ها حاکیست که سازمان منافقین خود را برای دومین ضربه پس از مرگ مسعود رجوی آماده می‌کند و این بار مریم رجوی سرکرده این جریان از نظرها حذف خواهد شد.

گروهک تروریستی منافقین در حال حاضر در بحرانی ترین شرایط خود قرار دارد و اکثر اعضای باقی مانده این گروهک با توجه به وقایع اخیر ، دچار یاس و سردرگمی شده اند.

افرادی که بهترین دوران زندگی خود را در اختیار چهره‌های منفوری به نام مسعود و مریم رجوی قرار دادند و در این مدت دستشان به خون چندین هزار نفر از مردم کشورمان آغشته و لکه ننگی همچون همکاری با صدام در پیشانی آنها ثبت گردید . 

]]>
Mon, 11 Dec 2023 03:37:00 +0000
<![CDATA[دیو مو نارنجی آماده فتح آمریکا/ پتک سنگین دونالد بر سر دسانتیس کوبیده شد/ اعتراف رسانه ها: ترامپ قدرتمندتر از آن چیزی است که گمان می رود]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044190-%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%AA%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044190-%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%AA%DA%A9-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D8%A8%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF نظرسنجی ها نشان می دهند که محبوبیت ترامپ ماه به ماه بیشتر می شود و اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، او بدون دردسر پیروز انتخابات درون حزبی شده و آماده رقابت با بایدن می گردد.

به گزارش خبر فوری، در حالیکه روز به روز به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ نزدیک تر می شویم، رقابت در حزب جمهوری خواه هر روز بیشتر می شود.

با برگزاری رقابت های درون حزبی و برگزاری چند مناظره، حالا بهتر می توانیم درباره آینده انتخابات نظر دهیم. شرایط فعلی گویای این است که دونالد ترامپ به مراتب قدرتمندتر از سایر رقبا است و بعید است دسانتیس یا نیکی هیلی بتوانند مانع از رسیدن او به مرحله نهایی انتخابات شوند.

]]>
Mon, 11 Dec 2023 02:36:00 +0000
<![CDATA[توجیه بلینکن درباره دلیل مخالفت آمریکا با آتش‌بس در غزه ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044260-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87 https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044260-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A8%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B2%D9%87 وزیر امور خارجه آمریکا در گفت‌وگویی به توجیه یکی از دلایل مخالفت آمریکا با آتش‌بس در جنگ غزه اشاره کرد.

«آنتونی بلینکن» دیروز در گفت‌وگویی موضع این کشور در مخالفت با آتش‌بس در جنگ غزه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، بلینکن در گفت‌وگویی با شبکه ای‌بی‌سی نیوز دلیل مخالفت آمریکا با آتش‌بس در این جنگ را این گونه بیان کرد: «وقتی درباره آتش‌بس در برهه کنونی صحبت می‌کنیم، با وجود سرپا بودن حماس، فعال بودن آن و این که هنوز صدمه ندیده است و قصد خود مبنی بر تکرار ۷ اکتبر را اعلام کرده است، این موضوع تنها موجب پابرجا ماندن این مشکل خواهد شد.»

]]>
Mon, 11 Dec 2023 02:30:27 +0000
<![CDATA[مدیرعامل چای دبش اختلاسگر نیست!/ حکم اعدام در انتظار عاملین فساد دبش؟]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044242-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%D8%B4 https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-59/3044242-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A8%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A8%D8%B4 مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت: شرکت کشت و صنعت چای دبش، شرکتی خصوصی و سهامی خاص است و نمی‌تواند مدیرعامل این شرکت اختلاسگر محسوب شود.

محمد مهاجری در گفتگو با خبر فوری بیان داشت: در ماجرای چای، فسادگران نان دبشی را از سفره بیت المال برداشتند. درست در همان روزهایی که مردم با کمبود منابع ارزی حول دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه شیر خشک و نهاده‌های دامی که تاثیرات بسیار زیادی بر روی قیمت کالاهای اساسی دارند، روبه رو هستند.

وی افزود: این فساد توسط یک شخص یعنی مدیرعامل چای دبش انجام نشده و باید به دنبال گروه و شبکه فساد باشیم. نکته اول اینکه آیا مدیرعامل چای دبش اختلاسگر است؟ شرکت کشت و صنعت چای دبش، شرکتی خصوصی و سهامی خاص است و نمی‌تواند مدیرعامل این شرکت اختلاسگر محسوب بشود. 

]]>
Mon, 11 Dec 2023 00:34:00 +0000
<![CDATA[یمن یک کشتی به مقصد اسرائیل را بازگرداند ]]> info@khabarfoori.com (khabarfoori) https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044256-%DB%8C%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF https://www.khabarfoori.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-103/3044256-%DB%8C%D9%85%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF در راستای هشدار سخنگوی نیروهای مسلح یمن مبنی بر جلوگیری از حرکت کشتیهای به سمت رژیم صهیونیستی، وزارت دفاع یمن اعلام کرد که از عبور نخستین کشتی به سمت این رژیم جلوگیری کرده است.

شبکه خبری المیادین به نقل از وزارت دفاع یمن اعلام کرد که «تعامل مناسب با یک کشتی که به هشدار ما توجه نکرد، انجام شد. از عبورش ممانعت به عمل آمد و مجبورش کردیم برگردد».

همچنین  روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نیز در وبسایت خود نوشت، «حوثی‌ها ادعا کردند که امروز یک کشتی را از عبور و حرکت به سوی اسرائیل، باز داشته‌اند».

]]>
Sun, 10 Dec 2023 20:28:28 +0000