نظرسنجی
اگر فهرست نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تا انتها محدود به شش کاندیدای تایید صلاحیت شده بماند، شما به کدام چهره رای می دهید؟
شبکه‌های اجتماعی