عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم:

آقای رئیسی مسئله مذاکره را به رفراندوم بگذارید/ تحریم‌ها و گرانی‌ها کمر مردم را شکسته است

عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نوشت: آقای رییس جمهور مسئله مذاکره را به رفراندوم گذارید. تحریم‌ها و گرانی‌ها کمر مردم را شکسته است.

محمد تقی فاضل میبدی نوشت:

رییسی: «مردم رسما اعلام می‌کنندمی توان با مقاومت تحریم‌ها ر ابی اثر کرد». نمی‌دانم این اعلام رسمی از کجا بدست آمد؟

آقای رییس جمهور مسئله مذاکره را به رفراندوم گذارید. تحریم‌ها وگرانی‌ها کمر مردم را شکسته است.

چند روز پیش سازمان هواشناسی گفت کمبود تجهیزات مدرن مشکل سازمان هواشناسی است. شما وعده‌هادادید. کو؟

1286086_857

منبع: فرارو
شبکه‌های اجتماعی

سایر رسانه ها