نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی/ عکس

نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی دوشنبه 10 مرداد ماه، با حضور مهدی شاد رئیس بسیج رسانه استان، فاطمه سهامی دبیرجشنواره و اصحاب رسانه در هتل فرهنگ و هنر مشهد برگزار شد.

نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی نشست خبری ششمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر خراسان رضوی

 
منبع: قدس آنلاین
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید