به مناسبت 7 آبان

پاسخ به یک توهم بزرگ؛ آیا کوروش کبیر وجود نداشته است؟/ به دنبال نام پادشاه هخامنشی در آثار تاریخی؛ چرا نام کوروش در شاهنامه نیست؟

اگرچه نام کوروش به اندازه اردشیر بابکان، خسرو انوشیروان، خسرو پرویز و شاپور در آثار ادبی و تاریخی نیامده اما چنین نیست که هیچ اثری از نام او در اسناد تاریخی و علمی نباشد. طبری، مسعودی و ابوریحان بیرونی نام پادشاه بزرگ ایران را آورده اند.

به گزارش خبر فوری، کوروش کبیر بزرگترین پادشاه ایران باستان است. شاید امروز هیچکس در این گزاره شک نداشته باشد. با این حال، بررسی تاریخ ایران نشان می دهد که شهرت این پادشاه بزرگ در بین ایرانیان آرام آرام زیاد شده است. در واقع، پس از پایان دوران ایران باستان و حمله اعراب، آوازه کوروش کبیر کم کم رو به فراموشی می گذارد تا جایی که تنها بعد از دوران مشروطه و با ترجمه سنگ نوشته های میخی و کاوش باستان شناسان و آشنایی ایرانیان با مورخانی چون هرودوت مجددا نام خود را در میان ایرانیان بلند آوازه می کند.

کم فروغ بودن نام کوروش در میان آثار تاریخی و ادبی فارسی باعث شده برخی گمان داشته باشند که اصولا پادشاهی به نام کوروش وجود نداشته است که این سخن نسنجیده و نادرست است. نام کوروش کبیر اگرچه در دورانی در میان ایرانیان شناخته شده نبود اما بیشتر اقوام مهم خاورمیانه و اروپا او را می شناختند. اروپایی ها به خاطر تاریخ هرودوت که بخشی از آن به زندگی کوروش می پردازد با نام این پادشاه ایرانی آشنا بودند. بابلی ها و اقوام سامی بین النهرین به علت نوشته های کاهنان معابد مردوک او را می شناختند. یهودیان و مسیحیان هم به علت پرداختن کتاب مقدس (عهد قدیم) به کوروش و محبت هایش به یهودیان با نام و آوازه او آشنا بودند. بنابراین، می توان گفت تقریبا بیشتر اقوام با شاه بزرگ ایران و هخامنشیان آشنا بودند و به همین دلیل، شکی نیست که او وجود داشته است. تنها مساله این است که چرا در آثار ادبی و تاریخی فارسی نامی از او نیست؟

نام کوروش در آثار تاریخی نیامده است؟

به نظر می رسد این گفته که نام کوروش در آثار تاریخی فارسی و عربی نیامده، درست نباشد. اگرچه نام کوروش به اندازه اردشیر بابکان، خسرو انوشیروان، خسرو پرویز و شاپور در آثار ادبی و تاریخی نیامده اما چنین نیست که نام او به هیچ وجه در اسناد تاریخی و آثار علمی ذکر نشده باشد.

 در تاریخ طبری که یکی از کهن ترین تواریخ اسلامی است، نام کوروش آمده است. در جلد دوم (صفحه 452) این کتاب آمده است که کوروش بنی اسرائیل را از اسارت شاه بابل نجات داد و به بیت المقدس بازگرداند. به جز طبری، مسعودی نیز از کوروش نام برده است. همچنین، ابوریحان بیرونی در «اثار الباقیه» از کوروش یاد می کند. او معتقد است کوروش همان کیخسرو است که در شاهنامه نام او به عنوان یکی از پادشاهان کیانی ذکر شده است. برخی مورخان دیگر اما معتقدند که کوروش نه کیخسرو بلکه بهمن، پادشاه بلندآوازه کیانیان و فرزند اسفندیار است. حمزه اصفهانی یکی از این مورخان است که چنین نظری دارد.

دکتر نجف زاده اتابکی فهرستی از منابع ایرانی و اسلامی را که در آنها از کوروش بزرگ یاد شده، آماده کرده است. این فهرست بدین شرح است:

طبری، تاریخ طبری، جلد ۱، ص ۴۰۷، ۳۸۶ و…: کیرش

ابوریحان بیرونی، آثارالباقیه، ج ۱، ص ۱۵۲، ۱۳۰: کورش

بلعمی، تکلمه و ترجمه تاریخ طبری، ج ۱، ص ۶۵۶، ۶۷۷، ۶۴۸: کیرش، کورش، کورش احشویرش

مسعودی، مروج الذهب، ص ۹۹: کورس

حمزه اصفهانی، تاریخ سنی ملوک الارض، ص ۳۲: کیرس

یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج ۱، ص ۱۰۱: کورس

ابن خلدون، اخبار فی الایام العرب، ج ۲، ص ۱۰۸: کورش و کیرش

ابن عبری، تاریخ مختصر الدول، ص ۳۶: کورش فارسی

ابن مسمویه، تجارب الامم، صص ۸۰-۸۱: کورش

ابن بلخی، فارسنامه، ص ۵۳: کیرش

ابن اثیر، تاریخ الکامل، ج ۱، ص ۱۱۵ و… : کیرش

حمدالله مستوفی، نزهت القلوب، ص ۱۷: کوشک

حمدالله مستوفی، تاریخ گزیده، ص ۹۸: کوروش

خواند میر، تاریخ حبیب السیر، ج ۱، ص ۱۳۶، ۱۹۹: کورش

میر خواند، روضه الصفا، ج ۱، ص ۸۷: کورش

زرکوب شیرازی، شیرازنامه، ص ۶۷: کورش

سراج، طبقات ناصری، ج ۱، ص ۴۱: کیرش

عبدالطیف قزوینی، لب التواریخ، ص ۴۱: کورش

چرا نام کوروش در ادبیات کهن فارسی برجسته نیست؟

اگرچه مشخص شد نام کوروش کبیر در آثار تاریخی فارسی و عربی آمده است اما چرا نام این پادشاه بزرگ مانند نام انوشیروان و خسرو پرویز یا حتی  داریوش بلندآوازه نیست و در آثار مهم حماسی مانند شاهنامه نیامده است؟ به نظر می رسد علت را باید در «شیفت زبانی» ایرانیان بعد از حمله اعراب بدانیم. بیشتر آثار تاریخی و دینی ایرانیان باستان به زبان هایی مانند فارسی پهلوی، اوستایی یا زبان هایی مانند سغدی نوشته شده بود. با این حال، بعد از ورود اسلام به ایران، نه این زبان ها بلکه زبان فارسی دری که زبان مردم شرق ایران بود به زبان رسمی ایرانیان بدل گشت. همه ساکنان خراسان بزرگ با آثار دینی و تاریخی پهلوی و سغدی آشنایی نداشتند و قادر به خواندن متون این زبان ها هم نبودند به همین علت، آنها از بخشی از تاریخ ایران و پادشاهانمان غافل شدند. دقیقا به همین دلیل است که در شاهنامه برخی نام ها اشتباه آمده و حکیم طوس از برخی پادشاهان بزرگ هخامنشی غافل است و یا نام آنها را به اشتباه به کار می برد.

این نقصان در بیشتر آثار ادبی فارسی وجود دارد. سعدی، نظامی و حافظ با نام کوروش آشنا نبودند و یا شاید او را از طریق نام های شاهنامه همانند بهمن و کیخسرو می شناختند. بعد از آغاز عصر قاجار و آشنایی ایرانیان با کاوش های باستان شناسان و آغاز رنسانس ترجمه است که ایرانیان مجددا با کوروش آشنا می شوند. حسینقلی میرزا سالور عمادالسلطنه یکی از دانشمندان و سیاستمداران قاجاری است که با آثار مورخان یونانی من جمله هرودوت و گزنفون آشنا شده و برای اولین بار در عصر جدید نام کوروش را به صورت «سیروس» به کار می برد.

 با آشنایی بیشتر روشنفکران مشروطه با ایران باستان و افزایش حس باستان گرایی در انتهای  دوران قاجار و ابتدای عصر پهلوی است که نام کوروش بیش از گذشته به کار می رود و آرام ارام تبدیل به یک اسطوره می گردد.

منبع: خبر فوری
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 231
 • ناشناس
  51

  فرزندان کوروش، فرزندان اعراب فراری و پناهنده حجازی به ایران را از سرزمین خود بیرون خواهند راند

  نظرات شما -
  • فرزنداشون
   31

   باشه کوروش نداریم
   انوشیروان داریم
   خسرو پرویز داریم
   کسانی داریم که سرزمین پهناور ایران را با ادیان مختلف مدیریت میکردن
   به کسی زور نمیگفتن
   پادشاهان خوب و عادل بودند که مردمشون علیه اونها معترض نبود
   اختلاس نمیکردن
   فرزنداشون در خارج زندگی نمیکردن
   فرزنداشون د رارتش پدرانشون میجنگیدن و افتخار فرزند بود
   نه فرزندان اینها که هیچ کدوم در ارتش نیستن همه در خارج در سواحل و ....

  • ایرانی
   153

   حرف بی خود نزن . اگر منظورت حذف اسلام است ممکن نیست مگر می شود حافظ و سعدی و فردوسی و مولوی و ... را از فرهنگ ایرانی حذف کرد حذف اسلام به معنای حذف این شعرا و حکمای بزرگ ایرانی است . مگر مولوی و حافظ و سعدی بدون اسلام معنا دارد . ایرانی اصیل هر جا زیبایی و کمال ببیند آن را می گیرد از قدرت فرهنگی ایرانیان بود که با آغوش باز اسلام را پذیرفتند و بیشتر از اعراب به اسلام خدمت کردند . ابوریحان بیرونی این سینا فارابی خواجه نصیر الدین طوسی و ... بزرگان ایران و اسلام هستند . حذف اسلام یعنی حذف مفاخر ایرانی یعنی بی هویت شدن ایران . در عمق حرف شما توهین به ایران وجود داره.

  • یکی از مردم
   38

   کوروش بزرگ در قلب مردم ایران است تاریخ حقوق بشر به کوروش افتخار میکنه

  • Amir
   141

   لطفاً اگر منظورتان حقوق بشر و منشور حقوق بشر کوروش هست به این افتخار نکنید با اینکه کوروش رو با استناد به
   تورات(دانیال نبی)،انجیل،تاریخ طبری قبول دارم اما منشور منسوب به ایشون بت پرستیش رو اعلام میکنه
   که یا این منشور جعلی است یا واقعی است و با کوروش بعداً توبه میکند به دست دانیال نبی و این منشور حقوق بشرشون رو در زمان کفر نوشته شده و بعداً به خدای یکتا
   ایمان می آورند. که در هر صورت افتخار به منشور حقوق بشر ایشون مایه ننگ است و امیدوارم همچین منشوری جعلی با شد یا حداقل به زبان خود کوروش نوشته نشده باشد.

  • ناشناس
   23

   ایرانی،،،،، نه اسلام حسو شدنی است نه ایران باستان وکوروش وپادشاهانش ونه ظام هایی که با نام دین میشود ولی چرا به دروغ تبلیغ می کنند که ایرانیان با آغوش باز اسلام را پذیرفتن اگر اینگونه است پس چرا با کشتار ایرانیان به ایران مسلط شدن واین همه نژاد عرب در ایران چه می کند کاریست به همین سریال عبدل عظیم ساخته داود میر باقری که مشخص است بیشترش هم سانسور شده توجه کنی پچگونگی تسلط اعراب را در زوایای آن وروشنک ها متوجه میشوی که چه بر سر ایران آوردند ونوادگانشان هنوز در حال نسخه پیچی هستن

  • سربازان فدایی ولایت
   151

   کوروش صد در صد جعلیه و ساخته یهودیان است برای سلته بر ایرانی های مسلمان شده

  • زرگانی
   33

   ای پدر و مادر م و زرگانی ب فدای نامت کوروش بزرگ مرد

  • رحیم آب منگل
   34

   کل ایران به فدای نامت کوروش

  • ایرانی
   20

   درود خدا بر پیام آور صلح کوروش بزرگ و داریوش و عیسی مسیح ع سلام بر 124000بیامپر

  • داریوش اقبالی
   28

   وای وای اینا کوروش بزرگ را انکار میکنند ذوالقرنین در قران آمده و ثابت شده کسی جز .پیامبر کوروش بزرگ نیست سلام بر آزادگان عالم بخصوص خودم خودم

  • ناشناس
   36

   یک مشکل بزرگ در تاریخ نگاری زندگی و زمانه کوروش این است که نکات مثبت گفته شده درباره او در منابع یونانی هایی است که به حکومت و دربار وقت ایران پناهنده شده بودند و اپوزسیون حکومت وقت یونان محسوب میشدند. مثل این میماند که زندگی و زمانه حاکمان ما رو از زبان آمریکایی ها که به ایران پناهنده شدند(مثل خانم های مجری پرس تی وی) بشنویم.طبیعتا تمامش مثبت میشه!

  • به سرباز ولایی وطن
   6

   فرزندم برو اول ادبیات فارسی رو خوب یاد بگیر و بعد در خصوص تاریخ حرف بزن.

 • ناشناس
  20

  ترکیه و دیگر کشورها حتی عالم شاعر دانشمند برای ما هستند بنام خودشان مقبره دارند کلی گردشگر می گیرند ما با تمدن هزاران ساله چرا می خواهیم بخش ایرانی حذف کنیم فقط اسلامی بماند رهبر کبیر ایران حضرت ایت الله خامنه ای هیچگاه نگفت فرهنگ اسلامی ایران همیشه عنوان فرهنگ ایرانی اسلامی را عنوان کرده مگر می شود ایرانی باشی فرهنگ ایرانی نداشته باشی و فقط فرهنگ وارد شده را داشته باشی همین اسم های دختر و پسر خود نمایان فرهنگ ایرانی اسلامی است پس به داشته های خود احترام فراوان کنیم یادمان باشد روزگاری سنگ و غار برای زیست و سلاح بود با پیشرفت الان این هستیم پس اصلاحات شکل گرفته لذا نام بزرگان خود را بزرگ بزرگ بزرگ احترام کنیم

  نظرات شما -
  • 🐜
   24

   تنهاراه نجات ملت شریف ایران عذرخواهی سردمداران از امریکامیباشد

 • عدلی
  24

  هیچ کس نمیتونه تاریخ رو پاک کنه . کورش قسمتی از هویت ملت ایران است

 • رحیم آب منگل
  54

  کوروش در کجا وبه دست جه کسی کشته شد وانتقال جسدش از این فاصله چگونه وتوسط کی انجام شده؟

  نظرات شما -
  • ناشناس
   14

   شما از این همه حرفهای خاله زنکی خسته نمیشین؟؟؟

  • 🐜
   24

   احمق کوروش غایب است نمرده ظهورخواهدکرداگرب خدا اعتقادداری؟

  • ناشناس
   8

   به دست یک افسر روم که بسیار با آن والا مقام حضرت کوروش. ع. نزدیک شده و او را به شهادت میرساند

  • ناشناس
   3

   کوروش خدای ماایرانیان کهن

 • ناشناس
  26

  پس این آثار تخت جمشید ،،،،،،،،،،مال چه کسی است .شما اعراب نمی توانید آثار فرهنگی پادشاهان را کتمان کنید

  نظرات شما -
  • یکی از مردم
   31

   اعراب با نام کوروش بدجور به جلز و ولز افتادند بیشتر خواهند سوخت وقتی ایران یکپارچه ایرانی بشه و جشنها کوروش برگزار بشه ...به زودی

  • ناشناس
   22

   امیدوارم روزی بیاد که بفهمین ما با عرب طرف نیستیم با تفاله های شوروی در جنگیم. بزرگترین دشمن ایران روسیه س

  • 21

   انشاالله به کوری،کور دلان ضد کوروش پیامبر،بنده خوب و نازنین خدا،جانم فدایتمدن جهانی ایران زمین،کوروش هویت و شناسنامه ما است

  • ناشناس
   22

   کدوم اعراب؟
   ای جماعت متوهم
   اعراب تف هم‌ کف دست حاکمانتان نمیندازند
   همین توهماتتون نابودتون کرد بدبختها
   یکی با پول نفت شد کویت و دوبی و عمان. یکی هم با پول نفت شد ایران ویران
   خاک بر سر خودتون و حکومتتون

 • ایران من
  29

  درود بر کوروش ایران زمین و بابک

 • طبقه فرودست
  17

  قبل از ۴۴سال اخیر هزاران هزار فرزند ایران برای حفظ این خاک کشته شدند بنابراین با بکار بردن لفظ شهید انحصار طلبی نکنید دراین ۴۴سال هم برادران و خواهران ما در برابر متجاوزان ایستادند بنابراین دفاع از خاک ایران از همه چیز بالاتر است حتی دین و مذهب

  نظرات شما -
  • مجید
   28

   فرودست نیستی فروعقلی. نه معنای خاک . نه معنای ایران و نه معنای دین و مذهب هیچ کدوم را نفهمیده ای.

  • 0

   آفرین برشما

 • زرتشت
  31

  درود خداوند بر پیامبر راستین حضرت کوروش کبیر یازرتشت نگهدار سرزمین ایران همیشه جاوید

 • سلام
  20

  دقیقا از وقتی که اعراب ،با خیانت یک ایرانی ،به ایران حمله کردند ،برای جا انداختن دین خود در ایران ،تمام آثار و مدارک قدیمی و کتابخانه های بزرگ ایران را تقریبا بطور کامل از بین بردند و هر کی در مورد آنها صحبت میکرد از بین میبردند
  لعنت بر کسانی که مردم ایران را ناراحت میکنند

 • ناشناس
  25

  یگانه پادشاه بی تکرار ایران زمین👑

 • عباسی
  24

  بزرگ مرد ایران زمین ، کوروش کبیر

 • ناشناس
  95

  زنده باد دین مبین اسلام

 • ارش
  20

  در اوج توحش اروپا و آسیا و اعراب و سایر دنیا ، در ایران سلسله های هخامنشیان و ایرانیان در اوج انسانیت بودند ، آزاد اندیش ، نیک اندیش
  زنده باد کوروش ، تاریخ ایران و حکومت 2500 ساله جاویدان است و خواهد ماند و با برخی یاوه گوئیهای اعراب سوسمارخور از بین نخواهد رفت
  کوروش ، هخامنشیان ، ایران

  نظرات شما -
  • ازاد اندیش
   76

   همین ایرانیان ازاد اندیش ایران اسلام را پذیرفتند و به آن خدمت کردند و ابن سینا و خوارزمی و حافظ و مولوی و شیخ اشراق به جامعه بشری تحویل دادند. برو کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران را مطالعه کن. به ایرانی و مسلمان بودنم افتخار می کنم .

  • جواب به رابی
   70

   حرف چرند نزن. همه مسلمانان چه شیعه و سنی امام مهدی را و منجی آخرالزمان را قبول دارند روایات و احادیث دوازده امام بیش از ان چه از شیعیان نقل شده باشد از اهل سنت نقل شده . بسیاری از اندیشمندان اهل سنت درباره امام زمان کتاب نوشته اند. هر چند در جزییات اختلاف نظر هم وجود دارد.

 • پیمان
  14

  سپاس از خبر فوری که یاد این بزرگمرد را زنده نگه می‌دارید

 • ناشناس
  17

  لعنت خدا بر کسانی که بخواهند هویت ایرانی را از ایران بگیرن خدا زودتر فلجشان کنه

  نظرات شما -
  • هم وطن ایرانی
   63

   هویت با انسانیت معنا میشود مهم نیس فارس باشی یا عرب سیاه باشی یا سفید سلمان فارسی با ابوذر عرب هردو کنار پیامبر رحمت و خوبیها ان اکرمکم عندالله اتقکم

 • ناشناس
  20

  ایا امام زمان وجود داشته است؟

  نظرات شما -
  • علی
   4

   وقت بذار تحقیق کن .حالا یکی بگه آره یکی بگه نه چهارزشی برا شما داره

  • ناشناس
   11

   در مورد آیت الله برقعی تحقیق کن جواب این سوالت رو میگیری

  • رابی
   36

   امام آخر اعراب خواجه بوده و هیچ فرزندی نداشته است.بعد شیعیان برای حفظ هوادارانشان و مقابله با مسیحیت که منتظر ظهور عیسی هستند مدعی وجود شخصی به نام مهدی شدند.که حتی اهل سنت آن را بزرگترین دروغ شیعیان می نامند.

  • هم وطن ایرانی
   72

   عزیزم همه عالم فدای فدای خاک کف پای امام زمان اگر نبود که نه من بودم نه تو نه خورشیدی بود نه زمین درود خدا بر منجی عالم همان سوشیانت زردشت همان مسیحا همان ماشیح همان که همه می‌خوانندش در دلشان گرچه نامش را بلد نباشند

  • هم وطن ایرانی
   68

   رابی خان سواد نداری حرف نزن اهل سنت همه اعتقاد به مهدی دارند فقط وهابیت و تکفیری ها مثل تو اعتقاد ندارند و توی شاهچراغ آرتین ها را یتیم میکنند الان دغدغه ما باید مظلومیت شهدا شیراز باشه کوروش اگر خوب بوده خدا رحمتش کنه

 • ناشناس
  27

  ز شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائی رسیدست کار
  که تاج کیانی کند آرزو تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

  زنده باد ایران ، زنده باد کوروش ذوالقرنین ، زندباد سلسله های قبل از اعراب وحشی

  نظرات شما -
  • مسلمان
   58

   ما اسلام را مساوی با اعراب نمیدانیم اصلا بحث نژاد عرب و فارس و ترک و کرد و ... ارتجاع و از جاهلیت است . از افتخارات اسلام اصیل یکیش همینه که برتری را به نژاد و رنگ پوست و زبان و ... نمی داند .
   ما ایرانیان به قرآن مان به پیامبرمان به دینمان افتخار می کنیم .

  • امیر امیر
   8

   شما که از کوروش صحبت می‌کنید این رو هم بدونید که کوروش نژاد پرست نبود به همه احترام میزاشت

  • 4

   آقای محترم از طرف خودت حرف بزن،چرا میگی ما مردم؟؟؟مگه تو وکیل مردم هستی؟؟؟

 • متفاوت
  22

  ما باید برون راننگریم و قال را، ما باید درون رابنگریم وحال را...تاریخ اصلا هم افتخار و مستند راهگشای ما نیست ونخواهد بود بلکه فقط وفقط درس عبرت گرفتن است.تنها راهگشای زندگی ما ، حال و تعامل جدید همراه با اگاهی ودرس عبرت گرفتن از سرگذشت پیشینیان و گذشته است.که گذشته هم هرگز برنگشته است.چون شرایط که تغییر بکند حتی ساعتی قبل هم دیگر برنمیگردد وباید خود رابرای تعامل در ساعت اینده مهیا کرد.افتخار به تاریخ تنها باعث کینه شتری میگردد.

 • نظر
  109

  کوروش یک توهم احمقانه بیش نیست

  نظرات شما -
  • ناشناس
   14

   بزرگش نخوانند اهل خرد که نام بزرگان به زشتی برد...درود بر کورش پیامبر بلندمرتبه ی ایران و بشریت..شاید تو ایرانی نیستی ..

  • ناشناس
   9

   خودت یک متوهم احمقی بیش نیستی

  • ناشناس
   7

   نظرخان بر گرد افغانستان

  • salar
   6

   خوشبحال خودت که هیچی نمی فهمی آقای هوشنگ خورشید را نمیشود خاموش کرد و به کوری چشم شما متحجرین کوورش همیشه در قلب ایرانی های اصيل زنده است

 • احمد
  17

  آخوندها کاری میکنند که فقط نام آنها در کتب ایران بماند.

 • علی
  22

  تیتر حاشیه ساز!!!
  اونم تو این اوضاع و احوال

 • ناشناس
  13

  فکرکردی مثل حدیث های من درآوردی وامثال اونه که ساختگی باشه؟واقعا عرب بودن وبی هویت بودن باطرح این سوال ثابت میشه.

  نظرات شما -
  • جمشید
   19

   دقیقا ، عرب یعنی بی هویتی یعنی یک تاریخ ساختگی ، یعنی توحش یعنی داعش

 • ناشناس
  9

  مگر نام ابراهیم موسی وعیسی ونوح در ساهنامه هست؟

  نظرات شما -
  • وحید
   9

   انصافاً.اینو از شوخی گفتی ،شاهنامه اسم اساطیر ایران باستانه نه پیامبران

 • ناشناس
  169

  کوروش چ جانوری بوده

  نظرات شما -
  • مصطفی
   13

   ایشان انسان خاص خدا بوده تو جمعیت اسید به صورت مردم نمیپاشید

  • جمشید
   16

   وطن فروش دیده بودم اما کسی رو تا بحال ندیدم ذاتش رو یه حراج بزاره

  • ناشناس
   16

   جانور تویی و هم فکران تو

  • 15

   یه جونوری بوده که ملخ وسوسمار وشاش شتر نمی خورده !

  • ناشناس
   15

   همان کسی که نیاکان و جد شما را انسان ساخت

  • رابی
   18

   بله مرجع تقلید شما حاج آقا سعید طوسی حفط الله علیه است نه کوروش.

  • ناشناس
   15

   اگه تو احمق ایرانی باشی حتما کوروش رو میشناسی

  • ایرانی
   12

   کسی بود که خیلی تلاش کرد جونورایی مثل تورو آدم کنه ولی نتونست.پس تا زمانی که وجود کثیفت رو از این دنیا ببری در جهالت و بیشعوری دست و پا بزن

  • 4

   خداوند همه شما را شفا دهد

  • زنده باد كوروش بزرگ
   9

   جانور كه خب هممون هستيم هر جانداري نوعي جانورِ فقط تفاوت بين جانورها اينه كه بعضي ها انگل ميشن و بعضي ها از مرحله ي فرشته بودن هم بالاتر ميرن و ميشن كوروش بزرگ كه بعداز ٢٥٠٠ سال نامشون به نيكي ياد ميشه ... #نه_به_سانديسخورِآسكاريس

  • 🐜
   10

   میخواهی نام کوروش کبیر رابرزبان بیاوری دهنت رااز بکش ناشناس منفی

  • 2

   این چه طرز حرف زدن است راست میگه با دلیل ومدرک حرف بزن

  • ناشناس
   1

   جوابشو ندین بدین فکر میکنه خیلی میفهمه اما خیلی بی شعوره

 • ناشناس
  12

  چون حکومت جمهوری اسلامی نمیخوادنامی ازکوروش باشد.عزت وذلت دست خداست سلطان محمودخرکیه؟

  نظرات شما -
  • داریوش
   39

   اتفاقا من بر عکس اینو میبینم .تنها حکومتی که زیر بار حرف زور نمیره ومیخواد در دنیا حرف برا گفتن داشته باشه این یعنی تعصب ایرانی نه اینکه حرفشو بزنی ولی کاپیتولاسیون تصویب کنی

 • فریبرز
  13

  خبر فوری ، نوشتن این متن اون هم تو این زمان اصلا کار پسندیده ای نیست ،کاری با درست یا غلط بودن همچین فرضیات ضد ایرانی و تاریخی ندارم اما لطفا از همچین تیترهایی در شرایطی که مردم به شدت بغض وطن پرستی دارن پرهیز کنید.

 • خلخالی
  34

  کوروش را دستگیر و اعدام کنید

 • ناشناس
  0

  سلام. نمی‌دونم چرا باید ما در هر مسئله ای اسیر رسانه باشیم .نه در مورد کوروش در هر موضوع دیگری کتاب ها .تحلیل ها نوشته شده انسان باید خود تحقیق وحقایق رو موشکافی کنه پاییز هیچ هووی گری نباشه .عقل نیز برا همین است .متعصب هر چیزی به اندازه ارزش اون باشه

  نظرات شما -
  • 2

   فکر میکنی این مردم اگه عقل داشتند حال و روزشون اینی میشد که شده؟

 • داخل وطن
  12

  مهم اینایی که میگی نیست
  مهم اینه که فرزنداشون رو جوری تربیت میکردن که خارج نمیرفتن . فرزنداشون افتخار داشتن که در ارتش شاه اون موقع شمشیر بزنن و سرباز باشن

  نظرات شما -
  • 9

   درمورد خود جناب کوروش تو منابع تاریخی مطلب کمه بعد تو چه شکلی درباره جزییات ریز زندگی بچه هاش مطلب پیدا کردی؟!خوبه آدم فکر کنه قبل حرف زدنش

 • ناشناس
  15

  بابا اصلا ایران بعد از سال 57 بوجود امد .قبلا نبوده .

  نظرات شما -
  • 1

   خخخخخخخخ

  • ایرانی
   8

   ...واقعا،همینه که گفتید.اصلاتاقبل از۲۲بهمن۵۷ کشوری بنام ایران درجهان! وجودنداشت وکسی چنین نامی رانمیشناخت .😉

 • عدالت و صداقت
  4

  ذوالقرنین کیست؟

  «واژه «ذوالقرنین» سه بار در قرآن مطرح شده است و قرآن کریم او را یکی از پادشاهان کهن می‌داند و از وی به نیکی یاد می‌کند. معمای ذوالقرنین از زمانی شروع می‌شود که یهود به قریش می‌آموزد که از پیامبر (ص) بپرسند ذوالقرنین کیست و می‌خواستند ببینند پیامبر اکرم (ص) برای آن چه پاسخی دارد.»

  به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: «مسأله «ذوالقرنین» موضوع پیچیده‌ای است که از دیرباز مورخان و مفسران را سرگشته و سردرگم کرده است. این نام در کتاب مقدس و قرآن کریم آمده است. قرآن کریم «ذوالقرنین» را یکی از پادشاهان کهن می‌داند و از وی به نیکی یاد می‌کند در سده معاصر، مولانا ابوالکلام آزاد، کوشیده تا برای این پرسش تاریخی که «ذوالقرنین کیست؟» پاسخی مستدل بیابد. او کوروش را مصداق ذوالقرنینِ مذکور در قرآن و تورات معرفی کرده است.»

 • حميد
  11

  توهم ؛ نايب بر حق امام زمانه

 • ۸۹۷۶
  9

  خدا ملت و فرهنگ دیرینه ی ایران را از یوغ خلخالی صفتان رهایی بخشد

 • زمان
  35

  تاريخ ٣٠٠سال اخير پر از ابهام است چه رسد به. ٢٥٠٠سال پيش

  نظرات شما -
  • ناشناس
   3

   پس تاریخ ۱۴۰۰سال پیش که کلا باطله

  • ناشناس
   2

   درسته چه رسد به 1400سال پیش سرزمین حجاز

  • 6

   اندکی تامل کن،، متوجه میشوی نژادت اصل ایرانی ست یانه،،،،،، زمانی که نام کوروش و ایران را میشنوی قد علم کردی و سینه ات فراخ شد، شک نکن از تبار فردوسی و کوروش هستی،، اگر نه خمیده شده و رفتی سراغ سرزمین‌های دور مثل حجاز قدیم،، یا غیره،، تو یک عرب اجنبی یا مغول هستی

 • م
  17

  ول کنید این مرده پرستی رو. بفکر پیشرفت باشید نه عقب گرد

 • سعید
  8

  متاسفانه اگر به مقبره کورش بزرگ خار چشم دشمنان ایران متمدن سری بزنید با یک صحنه تاسفناکی روبرو خواهید شد. بر در ورودی مقبره سمت راست یک ایه قران را حکاکی کرده اند. و بزودی اعلام میکنن که این مقبره متعلق به یکی از اعراب بیابانگرد ملخ خور بوده

 • رابی
  9

  از نظر تازی تبارهای متجاوز حاکم بر ایران کوروش اصلا وجود خارجی ندارد.
  ولی مهدی وجود دارد که در چاه جمکران ساکن است.جالب است که طبق کتب تاریخی اعراب امام آخر شیعیان خواجه بوده و هیچ فرزندی نداشته است.

  نظرات شما -
  • محسن
   28

   شیعیان هیچ کدوم معتقد نیستن که امام زمان تو چاه جمکرانه. شب پره اگر وصل افتاب نخواهد از قیمت افتاب نکاهد.

 • فاتح
  53

  از هیچ نمی شود پیچ ساخت ، کوروشی نبوده که امروز عده ای بخواهند خود را فرزند ان بنامند .

  نظرات شما -
  • ناشناس
   5

   همونقدر منطق داری که بگم تو هم بابا نداشتی از توی لوپ لوپ در اومدی

  • خلیج فارس
   5

   خیلی عجیبه که بابات که هیچ بود ولی تو پیچ شدی

  • 5

   یه کلمه از مادر عروس بشنوید هیچ و پیچ

  • 5

   سلام لوپ لوپ

 • عاشق پرسپولیس
  12

  سلام چون خود کوروش نخواست نامش در کتابها گنجانده بشه چون احتیاج نداشت آنقدر بزرگ هستن ایشون

 • ناشناس
  2

  نمیدانم کوروش بوده یا نبوده ولی هر چه بود مراسم تشیع را از پنجشنبه به امروز انداخت !!

  نظرات شما -
  • 2

   احسن بر فهم وشعور والای شما

 • ایرانلی
  42

  اونیکه در مرودشت به عنوان قبر کوروش معرفی می شود . قبر مادر حضرت سلیمان است. بنا به روایات تاریخی کوروش به دلیل حمله به سرزمین ایشغوزها توسط ملکه تومروس (نام فعلی تبریز = تاماراکیس >تومروس>تبریز )پادشاه مانانا در دره شام در نزدیکی ارس کشته است . چگونه ممکن بود جنازه او را با این فاصله دور حداقل ۳.۰۰۰ k جابجا کرده و در مرودشت دفن کنند.

  نظرات شما -
  • ناشناس
   1

   قدیما جنازه را توی خمره بزرگ شراب و یا عسل حمل میکردند تا فاسد نشه

 • فواد
  4

  انها که از هیچ پیچ می سازند پوچ هایی اند که غرق در پوجی اند ان هم برای هیچ ، پس ای سراسر هیچ برای هیچ به پای خلق مپیچ .

 • ایرانی
  15

  کوروش بزرگ،فرمانروای کل زمین بود،نه فقط ایران زمین،
  زنده باد کوروش کبیر

 • ایران اسلامی
  32

  کسانی که کوروش را در مقابل ایران قرار می دهند هم دشمن کوروش هستند و هم دشمن اسلام. هم به داشتن کوروش افتخار می کنیم هم به اسلام و مسلمانی . کوروشی بودنمان باعث مسلمان شدنمان شد. از کوروش به اسلام رسیدیم. درود بر کوروش و درود بر اسلام

  نظرات شما -
  • ناشناس
   3

   آورین. افتخار کن تا اموراتت بگذره

 • حاج مهدی
  41

  اسم کوروش در تاریخ طبری و آثارالباقیه اومده ولی با چه عنوانی اومده ؟ در کلدان ( بخشی ازسوریه امروزی ) یک شورشی یهودی به نام کی روش قیام می کند و اسرای یهودی را از زندان بابل می دزد و به بیت المقدس می برد ، دقت کنید کوروش فقط یک قهرمان یهودی است نه پادشاه است نه ایرانی ، یهود در قرن گذشته با هدف تاریخ سازی برای خود کوروش را از لای کتاب های پوسیده کلدان به پادشاهی ایران رساندند
  جالبه در تاریخ طبری نوشته دوران کی روش همزمان با سلطنت بهمن و همای در ایران است یعنی دقیقا در آن زمان ایران هم وجود داشت هم حکومت داشت هم سلطنت
  تطبیق کوروش با کیخسرو هم از توهمات نویسنده خبرفوری است و در هیچ کتابی نیامده

  نظرات شما -
  • Amir
   9

   سلام
   در رابطه با اینکه کوروش قهرمان یهودی هاست
   آیا از نظر شما اشکالی داره که ایشون دانیال نبی رو نجات داد اون موقع یهود دین حق بوده پیامبر داشته ضمناً در حدیثی که از پیامبر فک کنم در کتاب طبری نقل شده کوروش رو فردی موحد و دین دار خطاب می‌کنه کیخسرو هم نیاشبوری گفته ضمناً من یک مقاله هم خونده بودم که زیاد در مورد آثاری که در آن ها از کوروش نام برده بود رو نوشته بود.
   بدبخت مردمی که تاریخ خود را ندانند و آن رادروغ خطاب کنند.
   میتونید سخنرانی های آقای رائفی پور هم گوش کنید

 • ناشناس
  37

  درمورد کوروش دونطریه وجود داره یکی اینکه کورش وجود خارجی نداشته بلکه ساخته و پرداخته ای یهودیهاس دوم اینکه کوروش هم بقیه پادشاهان جنایتکار و ظالم بوده است

 • امیر
  6

  عرض سلام و خدا قوت خدمت همه دوستان این حاج مهدی فکر کنم توهم زا رده کوروش ریشه واصالت ایران هست خواهشاً یکم سطح سواد تو بالا ببر بعدبیا حرف بزن

 • هادی
  8

  حمله مقلها یونانیها و عراب نکتابی ماند و نه آثاری وانچه بود آتش زدند و آنچه کتاب بعد از اسلام هم نوشته شده مشخصه چرا از گذشته ایرانیان بیان نمی شد اگر سنگ نگاره‌ها باقی مانده نبود اسمی از کورش بیان نمی شد

 • 12

  از منفیها معلومه که کی خودش و دینش نجسته و پیامبرش
  زنده باد کوروش کبیر

 • آیدین
  12

  تمام تاریخ ایران جعلی میباشد،و آثار تخت جمشید و پاسارگاد و طاق بستان همشون بتنی و قرن نوزدهمی هستن

 • ناشناس
  9

  وطن پرستی با مذهب قاطی نکنید. توهین نکنید. من شنیدم کورش. نی. کوه رشد. چون پادشاه دستور قتل داده بوده مادرش میدهد دست چوپانی. توی کوه بزرگ شده. کم کم شده. کورش. ولی حسرتی همیشه به دلم مانده فیلم های تاریخی چون اسم شاه هست بابا. نادر شاه. رصا شاه. و سلسله هخامنشی چرا افسانه جومونگ باید تماشا کنیم. جومونگ بشه قهرمان بچه هامون

 • ایرانی
  6

  کاربه انکارتاریخ این مملکتم رسیده؟!؟!؟!؟!

 • ماهام
  16

  نه تنها در شاهنامه بلکه در هیچ منبع کهن ایرانی اسمی از این مدل کوروش _که نوچه های تاریخ نویس ملکه انگلیس تالیف کردن_ نیست؛ سه منبع کهن تاریخی ایران از کوروشی فقط نام برده که یک حاکم ،والی،شهردار یا سردار بوده. این کوروشی که تو بوق و کرنا کردند زاییده تخیلات بازوهای حکومت روباه‌ست

 • ناشناس
  4

  زرتشت

 • خدا
  12

  توهم نویسنده خیلی بیشتر از دیگران هستش

 • ناشناس
  7

  حیف وصدحیف کوروش انسان شریف مظهرصلح ومهربانی.انسان وقتی نیت وگفتارورفتارش هیچ تناقضی نداشته باشه میشه بهترین نه مثل آخوندای امروزی که روی منبریه چیزی میگن جای دیگه کاردیگرمیکنند مردم ازاین تناقضات ودروغ ها به ستوه آمدند

 • احمد
  17

  پیامبر اسلام ص به اعراب فرمود: به خدا قسم من روزی را می بینم که همین ایرانیان که شما برای اسلام با آنان می جنگید با شما بجنگند تا شما را مسلمان کنند.

 • فردوسی
  17

  برآمـــد بریــن نردبان از حجــــاز
  خرامان خرامــــان بکشــّـی و ناز

  جهان قاف تا قاف پر نــــور کرد
  به هرجا که بُد ماتمی، سور کرد

  اشعار بزرگ ایرانی فردوسی در وصف پیامبر اسلام

 • رضا
  0

  فکرنان باش برادرخربزه آب است،کوروش هرکی بودوهرکارکردبهخودش مربوطه که اسمش انقداحترام برانگیزه،بگوبینم توچیکارکردی که جایی زندگی می کنی که کوروش کرد،تودادودهش کن فریدون تویی

 • فرهاد
  12

  شاهنامه این اثر بزرگ فردوسی حماسه سرایی بوده درحقیقت افسانه می باشد ونباید به ان بعنوان یک اثر تاریخی نگاه کرد

 • ارمان
  2

  می دانیددرحال حاضر انسانهای ماقبل تاریخ در یران زندگی می کنند؟چرا؟!چون مبدا تاریخ ایران از بهمن پنجاه وهفت محاسبه میشه خخخخخخ

 • رحیم آب منگل
  15

  دم توموروس گرم که این لکه ننگ را از صفحه روزگار محو کرد.

  نظرات شما -
  • رحیم آب منگل من غلط کردم اشتباه کردم من توبه کردم درود
   6

   درود بر کشور آریایی سلام ای شهر خوب ای شهر آرش سیاوش را کجا میسوزد آتش سلام ای کوروش ای ابر مرد

 • ساطع
  18

  اگر ما ایرانیان تمدن هفت هزار ساله داریم ، اگر وارث کوروش متمدن هستیم ، اگر فرهنگ وادب ومنش ما وارث یک تمدن چند هزار ساله وکوروشی است پس چرا در اعتراضات اجتماعی سطل زباله ها که برای بهداشت مردم تعبیه شده اند را اتش می زنیم ؟ چرا به امبولانس و ماشین های اتش نشانی حمله می کنیم !؟ چرا ماشین اتش نشانی را از روی پل بر روی مردم می اندازیم ؟ چرا مردم به حقوق هم احترام نمی گذارند ؟ چرا به پلیس راهنمایی ورانندگی که برای اسایش ما زیر افتاب ایستاده حمله می کنیم ؟ اگر خروجی همه تمدن ها این گونه است پس درود و صد درود به ملت های بی تمدن .

 • محسن
  14

  ما ایرانیها جدیدا توهم خودبزرگ بینی زدیم و در همه چیز نظر میدیم بدون سواد وتحقیق ثانیا بخاطر مشکلات جامعه کم تحمل شدیم ونمیذاریم رئیس جمهور کارشو کنه و بااین رویه ایران درجامیزنه و نابود میشه همون چیزی که دشمنان خارجی و داخلی میخواهند

 • 🐜
  7

  ایران وایرانی واقعی ب عشق کوروش کبیر زنده هستیم.این روبدانید عربزادهابی ریشه

 • ناشناس
  3

  کوروش بخشی از تاریخ ایران بود نه مبدا
  کوروش را زرتشتی ومعتقد بود کوروشی که بنیاد اسراییلی کوروش می گوید نبود بلکه کوروش ایرانی وزرتشتیبود

 • محمد
  15

  شایعه نبود کوروش کبیر ساخته دست اعراب زاده های مسئول ایرانی است

 • ناشناس
  3

  درتاریخ دوعدد کوروش وجوددارد1 خدابیامرزکوروش کبیر2کوروش صغیرکه همان احمدی نژاد خودمان باشد.کوروش صغیرعلمش زیاداست یعنی عالم است که میفرمایند زرتشت ترک است موسی پیامبرکرداست وخدابیامرزچاوزازیاران امامزمان است پول یارانه اوهم...........که خرجش نکید احمدی قصددارددنیارامدیریت کند

 • 🐜
  2

  خبرفوری تیترراحذف نکن بگذارباشه

  نظرات شما -
  • 🐜
   8

   خبرفوری لطفاازپیغمبرماملت ایران زمین حضرت زردشت تیتربزنید.باتشکرازطرف ۸۵میلیون نفرایرانی وطن پرست

 • ناشناس
  11

  چقدر عرب پرست داریم نوش جونتون!!!

 • ناشناس
  5

  چطور میگین وجود نداشته همین لوح و منشور کوروش از خاک عراق شهری به اسم بابل زمانی که عراق جز ایران بوده توی اون خاک پیدا کردن انگلیسی ها اون بردن به موزه خودشون چیزی که مال ایران بود و خیلی ها ترجمه کردن اون منشور کوروش و خیلی چیزا نوشته بود از عدالت و نگاه انسان دوستانه به همه انسان ها و.... ایران نرفت پس بگیره لوح منشور که متعلق به ایرانیان ود فقط زمان احمدی نژاد رفتن اون لوح اجاره کردن آوردن ایران و بعدش پس دادن اگه نبود که چنین کاری رو نمیکردن

 • ناشناس
  4

  تاریخ ایران وبزرگی نام ایران وایرانی همیشه ترس دردل دشمنان انداخته

 • بابک
  2

  درود به همگی،برگ جدیدی درتاریخ ما که مربوط به گذشته است بازشد،«کوروش بزرگ بت پرست وکافر بوده وبعد توبه میکنه»میشه بفرمایید این اطلاعات رو ازکجا آوردید وچطور اینقدر با اطمینان آنرا بازگو میکنید،مثل اینکه بعضیها با دوران قبل از حمله اعراب وحشی مشکل دارند.

 • بابک
  5

  اسلام را به زور شمشیر پذیرفتند ای نفهم اینو بفهم و خودتو نزن به اون راه

 • ناشناس
  4

  کوروش یکی از تنها پادشاهانی هست که بصورت مکتوب خودش را در چندین جا معرفی کرده و در کتابهای تاریخی سرگذشت او آمده است در ۲۵۰۰ سال پیش ما پادشاهی داشتیم که آزادی عقیده را محترم می شمرد چیزی که هنوز هم در خیلی از جاهای دنیا رعایت نمیشه ایراینها همیشه صلح طلب و عقل گرا بوده اند

 • مریم
  0

  اینها. همه حیله گری انگلیس و اروپاست. برید تحقیق کنید چقدر دارنند هزینه می کنند برای خودشون تاریخ بسازنند‌. اشیای قدیمی از کاوش های تو کشورهایی مثل ایران , سوریه ، عراق ، مصر ، می‌دزدند می برنند کشور خودشون میگنند اینها مال ماست ما تمدن داریم. حالا ما چیکار میکنیم تمدن خودمون رو نابود میکنیم. کتیبه کوروش رو دادیم دست اونها ‌ . حالا هم میگیم کوروش وجود نداره. اونها حتی به ابن سینا رحم نکردنند میگنند فلان شخص انگلیسی شاگرد ابن سینا بوده. در صورتی که اونها اون موقع اصلا نمیدونستنند طب چیه که بخوان برای شاگردی بیان ایران. اصلا کشتی نمیتونسته از اونجا بیاد اینجا . واقعا متاسفم براتون.

 • مریم
  2

  اینکه الان یهو کوروش را مطرح میشه کار ضد انقلاب هست. همه ميدونند مردم ایران چقدر به پادشاهان تاریخی خود می بالنند‌ احتمال داره تو قبر کوروش بمب بگزارند و مردم را با دولت بیشتر درگیر کنند. لطفا هوشیار باشید تشکر

 • حمید
  4

  نام کوروش حتی درقرآن /انجیل وتورات به نام ذوالقرنین ثبت شده است( رجوع شود به نوشته های علامه جعفری و مولانا ابو کلام آزاد نویسنده معروف ومحقق نامی هندی)که به خاطر تنگ نظری ها وکینه اعراب از ایرانیان همیشه مهجور مانده است.....

 • علی فاتح
  4

  قطعا این بزرگمردوجودداشته وخدمات ارزنده ای به بشریت کرده ..اینکه تولدش چه روزی بوده به هیچ وجه مشخص نیست

 • ناشناس
  8

  در مورد کورش صحبت کردن خط قرمز هر ایرانی است وقتی اعرب به ایران حمله کردن کتابخانه جندی شاپور را به اتش کشیدن که تاریخ دین ایران نابود کنند کورش هر چه بود نژاد پرست نبود ما همه انسانهای جهان را دوست داریم مانند کورش از هر قومی وهر زبانی ایرانی الن موقع تفرق نیست مانند کورش باشید می خواهند با این مسیله تفرقه نیانداز زنده باد کورش که همه انسانها را قدر میدانست این مهم است حتی اگر دورغ بوده باشه تفرق نیاندازید

 • محمد
  4

  انچه که گذشته به خورد ماداده اندبی خبری ازتاریخ این مرز وبوم بوده در حقیقت ایران ستیزی جرئی از فرهنگ اسلامی بوده وهست ودرطی صدها سال انسانهای که با ملخ وسوسمار روز گار می گذرانیدند بر. مردم ما مسلط شدند وجالب اینجاست که اقا وبقعه ما شدند از ما دزدیدند وغارت کردند تحت عناوین مختلف

 • ناشناس
  3

  بسیار عالی و جامع و کامل بود
  توضیخاتتون
  درود بر شما
  دست گلتون درد نکنه
  درود بر کوروش بزرگ پدر ایران زمین
  افتخار ایران و جهان

 • 🐜
  2

  نجات قوم بنی اسراییل توسط حضرت کوروش انجام شد عدم کشتن اسیرجنگی وتیمارزخم اسیران جنگ توسط حضرت کوروش قانون گذاری شد در جهان ازثروت هاوابها کشاورزی باغات دامداری حفظ معادن زیرزمینی ارتش قدرتمند میخواست ومیخواندکه حضرت کوروش آن را انجام دادبدون کمک خارجی هادرودب روح پاک کوروش

 • ناشناس
  4

  بر رو بدبخت بیسواد که مگی کوروش جعلی هست عرب زاده عرب پرست وحشی الان که تمام ذاتتان معلوم شد که به یه نوجوان ویا جوان ایرانی رحم نمی‌کنید اگر ایرانی بودید نمی‌گذاشتند داعش وارد ایران شود ذاتسان مثل خودتان پست و پررو هست

 • زرگانی
  18

  توهم کوروش

 • حزب الله خراساني
  4

  منم کوروش منم فرزندان کوروش ما همه با همه باید با این نام زیر یک پرچم جمع شویم کجا شد افتخارات مت کجا شد اون شکوه ما کجا شد اون انسانیت ما کوروش شاه شاهان کوروش افتخار ایرانیان خراسانی هان تاجیکستانی هان
  با احترام به کوروش حزب‌الله از بدخشان خراسان

 • 🐜
  6

  فقط خدا.کوروش.ناموس وطن

 • ناشناس
  4

  متاسفم براتون کارتون به جایی رسیده که پدر ایرانیان کوروش بزرگ و تاریخ ایران رو زیر سوال میبرید ننگ بر شما
  دشمنان همیشه چشم دیدن ایران با ابهت رو نداشتن و ندارن

 • داریوش
  3

  زبان ودبیر انسان ها در طول زمان تغیراتی شده اگر دین جهودان وهرقل مطالعه کنید شاهد کپی برداری از کاهنان جهود در اسلام می شوید چرا قران اولی بدون نقطه وحرکت ست .گویند کوفی مگر یک روستا ابداع دبیر داشته .نه خط نبطی یا پترایی ودیگر جعلیات ان .خوب کوروش بزرگ ما در زبان نام ها سیرروس وووودارد ومگر شهنامه تاریخ نامه است وکیخسرو نامی دیگر از ایشان می باشد ..مشکل شما با انسانیت کوروش با تازیان که خوی وحشی وبرده گی وبرده فروش متفاوتست ..رستاخیز ملی میهنی گذراز بیگانه پرستی وهم پیمان با بیگانست

 • ناشناس
  3

  از همون موقع ک اخوندا تبلیغ کردن ممکنه زرتشت پیامبر خدا باشه یا همون ابراهیم زرتشته بعدم شاهنامه رو تبلیغ کردن حالام کورش کورش میگن یه عده فهمیدم یجای تاریخ میلنگه

 • ساسان
  3

  اصالت رو هرکسی میدونه. بس شک درونش نیست. ایران و آریایی. مگه میشه نباشه. تاریخ مطالعه نکردی مگه شما.برای تشخیص از منابع استفاده میشه. برو تاریخ بخون. خیلی تعطیلد دیگه

 • ناشناس
  6

  منم کوروش
  پسر بهشت در اوستا
  سیروس در تورات
  سایروس در انجیل
  ذوالقرنین در قرآن
  نخستین شاه جهان
  اولین دادگستر گیتی
  پدر ایران زمین

 • سید عطااله
  0

  کم فروغی هویت ایران از آن کیست؟

 • سعید
  15

  کوروش ازدوره قاجاریه توسط انگلیسی ها ابداع شدیهودی ها هم قبلامکان منتسب جدیدرو قبرحضرت سلیمان میدونستندولی توسط یه جهانگردانگلیسی داستان قبرکوروش عوض کردند .درزمان کوروش دفن انسانها مرسوم نبودجسداهریمن حساب میشدجسدهارودربالای کوهها میذاشتندتاخوراک لاشخورها وحیوانات بشه ودردخمه هابدون تدفین قرارمیدادندپس این صددرصدقبرکوروش نمیتونه باشه کوروش خونخواربودسکاها درشمال ایران که احتمالا ترک ها بودندبخاطرکشتاری که درحقشون کرده بودکوروش روکشتندوسرش رودرجامی آزخون گذاشته وبهش میگن بنوش آزخونی که دوست داری تاسیراب بشی.کوروش اصلا یکتاپرست نبودبه چندین خدایی اون زمان اعتقادداشتند.اتش رودخترخدامیدونستند.شاش گاومقدس بود.هم خوابگی بامحارم مقدس بود.فاصله طبقاتی باید طبق نسل حفظ میشد.کوروش اینقدربی ارزش بوده که هیچ کدام از فرزندان و نوه هایش اسمشون کوروش نبودهیچ کدام از پادشاهان بعدازاون اسمشون کوروش نبوده دنبال تحریف تاریخ بخاطرتعصبات الکی نباشین .تاریخ روطبق واقعات بررسی کنیم ازهمه مهمترهیچ نوشته وکتاب قدیمی ایرانی اسمی ازاین کوروش ساختگی نبرده وهمه اش از کتابهای یونانی وهرودوت وچیزهای دیگه است که خیلی هاشون این تفسیری که درموردکوروش میکننددرانها نیست .چرا می‌خوان روزی که یهودی ها دراون جشن میگیرندوبه عنوان روز کوروش که جدیدا ابداع شده قراربدهند؟باتدبیربیشتری تاریخ روبخونید.ماایرانیها هفتصدساله جنگ های خونین بارومیان داشتیم ولی در هیچ جایی این جنگ های خونین مورد بحث قرار نگرفت ولی جنگ های مسلمانان وزمان خسروپرویزروپررنگ میکنندوالقامیکنندکه اسلام باشمشیررشدکرددرصورتیکه این همه کشورمسلمان دردنیاهست که اصلا درانهاجنگی بین مسلمانان نشد.

  نظرات شما -
  • Nima
   8

   واقعا خیلی تابلو هست که یک پانترک ضد ایرانی کامنتت رو باید در گینس از نظر تناقض ثبت کنن
   اول که گفتی کوروش هخامنشی ابداع انگلیس و یهود از زمان قاجار هست
   بعد نوشتی این شخصیتی که جعلی خطاب میکنی فردی بنام تمریس که ترک بوده کشتش !!!😄😂😂

  • ناشناس
   6

   سعید،تو خیلی بدبخت هستی،که از حسادت بزرگی کوروش داری دق مرگ میشی

 • ناشناس
  7

  درکل کوروش بزرگ بود وآقایان نمی توانن این بزرگی را خدشه دار کنند دنیا درمقابل اوسر تعظیم فرود میاره

 • ناشناس
  2

  نام کدام پادشاه تو شاهنامه هست؟

 • طوفان
  6

  کورش درود.عرب ملخ خور

 • یاشاسین
  20

  کوروش خونخواریاهرظالمی که به مردم یه زمانی پادشاهی کنه وبوسیله مردمش تورک های شجاع وغیوردرشمال کشته میشه عاقبت هرظالمی نابودیست‌ بیخودبه جنایتکاران لقب ملی ندهیم هیچ آلمانی بااون عظمت هیتلر به ناری هاافتهارنمیکنه برعکس شرمنده میشن ازاین نازی ها .توهین به قومیت ها ازطرف کوروش پرستان نشان دهنده فرهنگ زمان کوروش که پوشالی بودن اون فرهنگ نشون میده نژادپرستی وتوهین به قومیتها به معنای ملی گرایی وایران دوستی نیست .برای همین اعتقادات نژادپرستانه طرفدارن کوروش هستش که هیچ کسی ازدنیا زرتشتی نشده . اگر کوروش شما درسته به قول خودتون چرا این همه طرفدارهاش توهین وتهمت به دیگران چیه اسلام میزنند

  نظرات شما -
  • 🐜
   10

   شماخوتوناراحت نکن ۲۷۰۰سال پیش اهل توران زمین .ترکیه.امروزی بودی امروزیکی از۸۵میلیون نفرودست وطن هستی و در کنار هم زیر بار عربزادها هستیم.بی ادبی شمارامیزارم ب پای بیسوادی شما.

 • امید
  5

  با منطق روحانیون =
  منکران کوروش کبیر به بهشت نمی‌روند
  شمایی که منکر کوروش بزرگ هستید معاند هستید
  اصلا دارید عکس خدا رو پاره میکنی؟

 • ناشناس
  2

  نبودن اسم پادشاهان به صورت مبسوط در آثار ادبی ایرانیها به چند دلیل است یکی از آن دلایل فاصله تاریخی زیاد با آن دوره و نبود کتب در دسترس همه. دوم اینکه برخی داستان های شاهنامه برگرفته از افسانه های موروثی بین مردم بوده که قهرمانان مردمی محبوب تر بوده اند و مردم دل خوشی از پادشاهان نداشته اند و سودی از کشورگشایی ها سهم مردم نمی‌شده و عملا بار هزینه هایش هم از جیب مردم عادی پرداخت می‌شده است.و علت دیگر اینکه سلسله های بعدی آنجاییکه می‌توانستند آثار قبلی ها را حذف می کردند و...

 • علی
  7

  ما ایرانی هستیم و کوروش پادشاه پادشاهآن و به نیکی یادش میکنم

 • ناشناس
  8

  درودبرکوروش بزرگ پادشاعدالت گستر پدرایران زمین بزرگترین افتخارسرزمین ایران پاگذاشن مردی همچون کوروش به این مرزوبوم است دنیا مردی همچون کوروش به خودندیده ونخواهددید

 • 🐜
  7

  درودخداجان برروح پاک کوروش کبیر شاهنشاه دلهای ملت فرودست ایران زمین

  نظرات شما -
  • آزادی وطن
   15

   ماملت حضرت کوروش هستیم.

  • سردار سلیمانی
   27

   ما ملت امام حسینیم

 • علیرضا
  6

  کوروش چون ناجی یهودیان بود مخالفش هستید

 • محمد
  3

  کورش وجود داشته یا نداشته اما او کاری کرد که مملکت پایه گذاری شد شما چه کردید که مملکت را ... ؟؟؟ !!!

 • ناشناس
  2

  بعضی متن را نخواندند و نظرات بی ربط می‌دهند.

 • 2

  بیشتر عقل کل‌هایی که اینجا نظر دادند متن رو نخوندند

 • نظر
  21

  وجود نداشته ساخته پهلوی ملعون و دیگر اراذل و باشه

 • محمد
  12

  سلام
  با توجه به منابع یهودی و غیر یهودی،دینکوروش یهودی است. که از مدیترانه تا ایران تسلط پیدا کرد. بر ایران نیز حکومت میکرد. مردم ایران را به دین یهود که در زمان خود، دین الهی بود دعوت می کرد و بر ایران نیز پادشاهی می کرد. تمام منابع هم تایید این مطلب هست. مردم ایران در همه دوران ها از دست ظالم شاکی بودند. در دوران کوروش که دین یهودی داشت حکومت او را قبول کردند و در دوران اسلام نیز برای فرار از ظلم شاهان خودی به اسلام پناه بردند. من و شما در آن دوران ها نبودیم. ولی باید تاریخ را دقیق و همه منابع را مطالعه کرد و بعد قضاوت کرد.

 • نظر
  10

  مادر کوروش عمه کوروشه پدرش دایی شه پدر و مادرش با هم خواهر و برادر بودند

  نظرات شما -
  • ناصر
   7

   اصلا فهمیدی چی گفتی
   دایی و عمه شما خواهر برادر میشن

 • ناشناس
  7

  کوروش‌کبیرنه!!!کوروش‌بزرگ...تکرارکنیدتادهنتون‌به‌فارسی‌صحبت‌
  کردن‌عادت‌کنه

 • ناشناس
  3

  هویت ایرانی برسه پایه استوار است میراث باستانی پیش ازاسلام کورش زردشت مانی مزدک میراث و معارف بعد از اسلام بوعلی سینا بیرونی سعدی حافظ و دوران مدرن بعد ازمشروطه هرکسی یکی ازاین پایه ها را انکار کند ویا بیش حد ا غراق کند یا متعصب ‌نژاد پرست است یا بیسواد !

 • ناشناس
  18

  کورش یا خرپادشاه لعنتی که بوده یانه مهم نیست برای ماملت ایران مهم امامان واهل بیت مهم است ازتحقیق درمورد پادشاهان خیانتکاردست بردارید کورش برای بی دینهاکبیربودبرای مسلمانان یه پشه بودماشیعه ها امام حسین وامامانمان کبیروبزرگ بودند

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   برای چی نظر شخصی خودتو جمع میبندی اون چیزهایی ک برا تو مهمه برای ما مهم نیست

 • 11

  شماهادرزمان کدام پادشاه بودی که ظلم نبود دزدی نبودغارت نبودپادشههان همه دزدوغارتگروخیانتکاربودندفقربیدادمیکرده ازتاج طلایی که برسردارندمشخص است امامان ماکدامشان تاج طلا داشتندرهبری معظم انقلاب درکدام کاخ زندگی کردندچندتاتاج برسرگذاشتندماقدراین انقلاب رامی دانیم که درزمان شاه ملعون هیچ نداشتیم نان شب به زورمیخوردیم آرزوی لباس داشتیم آرزوی جاومکان داشتیم ارزوی تحصیل داشتیم خدارهبری وانقلاب را حفظ کندلعنت خداب پادشاهان

 • واقع بین
  1

  این رابی کیه که سواد نداره و در همه امورات هم نظر می ده بابا اول برو مطالعه کن و بعد بیا مستند نظر بده. از روی جهل نظر دادن و فقط بفکر مطرح شدن که هنر نیست

 • ناشناس
  5

  باز صحبت از کوروش بزرگ شد و عده ای بی وطن شروع به جلز ولز کردن !!! دنیا کوروش بزرگ را به بزرگی و مردی قبول دارد . حالا شما چند نفر هم قبول نداشته باشید .

 • ناشناس
  3

  بریدازسجلداحوال پرسان کنیدنام چندنفرنرینه ها کوروش ه

 • ناشناس
  1

  زبان فارسی پهلوی؟!
  پهلوی اساسا زبان جدایی از فارسی است
  زبان کنونی رسمی ایران هم فارسی باستان نیست بلکه دری است
  کم دروغ های پیرنیا و فروغی رو تکرار کنید

 • محمد
  3

  در قرآن هست

  نظرات شما -
  • ناشناس
   2

   جدی میگی؟!

 • ناشناس
  4

  ما فرزندان کوروش و داریوش بزرگ هستیم. و دنیا به بودن و فرهنگ پر شکوه ما باور دارد و آنرا ارج می نهد و دست آوردهای آنان را پاس میدارد.... تا کور شود چشم دشمنان ایران!

 • پسر سرزمین پارس
  2

  حالا هی یکی میگه کوروش ، یکی میگه اسلام ، یکی میگه زرتشت !
  کوروش کسی هست که مسامحه مذهبی داشت ! کسی که با اسم کوروش بخواهد با دین بجنگد تهش میشه مثل همین الان که به اسم دین حجاب اجباری اوردن در حالی که در سوره بقره آیه 256 و سوره یونس آیه 99 قشنگ معلومه اصلا اجبار کلا از طرف خوده قرآن غلطه و حالا در کل کاری ندارم همه ما فارغ از هر دینی و هر چیزی در هر جای ایران به ایران افتخار میکنیم و سنگ ایرانو به سینه میزنیم !
  این خوبه و تحسینش میکنم !
  ولی کاش میشد که ایران به ما افتخار میکرد !

  نظرات شما -
  • ناشناس
   4

   شما سوره آل عمران آیه هفتم رو حتماً بخونید
   این آیه پیش‌بینی کرده که در تفسیر آیات قرآن عده‌ای دست به کار شده و آنها که میل به باطل دارند از این آیات برای اهداف خود استفاده میکنند
   حال آنکه خردمندان و مومنان واقعی می‌گویند ما به همه آیات خداوند از کوچک و بزرگ چه واجب و چه مستحب ایمان آورده و عمل میکنیم چرا که همه آن از جانب خدای بزرگ نازل شده است

 • ناشناس
  13

  کورش بوده یانبوده چه غلطی میخوادبکندنادانها بیدارشوندهزارن شهیددادیم هزاران جانبازداریم کورش خری کی باشه اگرکورش شما دوران جنگ تحمیلی بود سکته زده بود از ترس

 • ناشناس
  1

  ما بجز تاریج کوروش و تاریخ 2500 ساله ، تاریخی نداریم ، بلاشک

 • نرگس
  2

  اول تاخر ان کسانی که می گفتند کورش دروغین است دردو بلا کورش میخورد توسر یه مشت دزد دورانت خوار و مزدور غرب پرست

 • شاهرخ
  9

  در اینکه پادشاهی بنام کورش بوده یا نه ابهام وجود داره چیزی که مبهمه چرا انقدر بزرگ میکنند ؟ خب مشخصه اینها هدف دارند هدفشون حذف اسلام در ایران است پشت این ماجرا هم انگلیس خبیسه ـ ادعا میکنند که کورش ایرانی وطن پرست بوده اما الان کسانی که خود را طرفدار کورش میخوانند دارن بزرگترین خیانت ها به وطن میکنند اختشاش خونریزی تفرقه و تلاش برای تجزیه ایران به ۵کشور

 • انشان
  1

  باسلام
  در سفرنامه فرصت آمده است که ترجمه واقعی متن میخی تخت جمشید این است منم کی خسرو شاه شاهان.
  نام کورش به دلیل اینکه نام بیگانه یی هست که بیگانگان به شاه ایران یعنی کی خسرو می‌گفتند در متون ایرانی دیده نمی‌شود تنها پادشاهی که شایسته نام کی خسرو بوده است همین شخصیت هست که بیگانگان او را کوروش می‌خوانند و ما فقط او را شاه شاهان )کی خسرو )می‌خواندیم و نام اصلی و ایرانی او اصلا مشخص نیست

 • به خبر فوری
  2

  واقعا جای تاسف است که امکان نظر گذاشتن را برداشتی واقعا جای تاسف است که امکان نظر گذاشتن را برداشتی واقعا جای تاسف تاسف تآسف

  نظرات شما -
  • به فکر کشورت باش
   1

   چون نظرات شما نه از روی عقل، بلکه از روی احساس است درست برعکس دشمنان این سرزمین

  • سلام ب سایت وزین خبر فوری
   1

   من یه آدم صادق درستکار هستم تازه می خواهم بروم مرز کشورم لباس رزم پوشیده و بجنگم اما من پاچه خوار نیستم عزیز جانباز جنگ تحمیلی دلشکسته متاهل مستاجر داغون شده بیدم

 • ازادی
  2

  یه مقاله هم بنویسید از اینکه میگویید نام کسی که از ادم ابوالبشر تا خاتم همه جا بوده چرا حتی یکبار هم در قران نیامده منظورم علیست.

  نظرات شما -
  • ناشناس
   2

   به شما توصیه میکنم نهج‌البلاغه رو که سخنان حضرت علی علیه السلام در آن تشریح شده رو حتما کامل بخونید
   من تضمین می‌کنم تا آخر عمرتون پشتیبان علی علیه السلام و امامت خواهید ماند

 • ناشناس
  1

  ای کوروش بزرگ سر ازخاک بردار ببین چگونه فرزندان تو بجان هم افتادن گویاازنسل مغولانند

 • ناشناس
  1

  تا تکو شود چشم تازیان، دشمنان ایران! کوروش در قلب ماست و پدر ایران است

 • فریدون
  1

  در سفر های تورات و انجیل از خورس یا کورش پادشاه پارس بعنوان ناجی و منجی یهود و مسیح خداوند یاد شده است.کتیبه های میخی تخت جمشید هم از داریوش زیاد سخن گفته.کتاب ذوالقرنین نوشته ابوالکلام ازاد را مطالعه کنید.

 • هادی
  2

  خاک برسر کسی که نام کورش بزرگ رو میخاد تیره کنه از پان ها جزین توقعی نیست این مقالات شما در راستای تجزیه ایران بزرگ است لعنت برشما

 • محمود احمدى
  1

  باسلام
  يكساله كه اين مطلب رو هرروز ميذارين. واللا بخدا خسته شديم ازدست ندانم كارى هاى شما. بسّه ديگه. اللان مشكل مردم كوروش ه؟ متاسفم براى هيات تحريريه ضعيف. از بى مطلبى تكرار ١٠٠باره يك مطلب ضعيف. !!!!؟حتى اگر موضوع مهمى هم باشه ان قدر تكرار يعنى چى؟

 • ناشناس
  4

  چرا میخاهید به زور نام کوروش رو بزرگ کنید مگه میشه یه اسم و شخصیتی به این بزرگی رو قرنها ازش یادی نشه و بعد یه هویی کسی مثل هرودت بیاید و معجزه کند کمی عاقلانه باید فکر کرد چطور فردوسی که از دهاقین زوس بود و راجع به سرزمین خراسان بزرگ خیلی مطالب رو میدونسته راجع به زبان سغدی که در شمال افغانستان امروزی و برخی در جنوب تاجیکستان باش صحبت میکنند اطلاعی نداشته تا جای که شماها کیخسرو را کوروش میگید وووووو البته اشتباهی که در مورد شاهنامه فردوسی گفته میشه با توجه به اینکه این کتاب رو میخواسته به دربار محمود غزنوی ارائه کنه اونوقت الرز کوه و بقیه مکانها رو در غزنین دنبال میکرده خیلی از ماها اون رو به کوهاهی البرز و جنوب دریای مازندران تعبیر میکنیم

 • 2

  من نمیدونم این کوروش که هخامنشی بود و هخامنشیها هم توسط اسکندر مقدونی نابود و به جای اونا سلوکیان و اشکانیان که مقدونی (یونانی،و اروپایی) بودند چه ربطی به ساسانیان و شکست اونا توسط اعراب مسلمان داره که متاسفانه طرفدران کوروش همیشه میخواند اون رو در برابر اسلام قرار بدهند آدمای باصطلاح متفکر هخامنشی توسط اسکندر مقدونی نابود شد وتخت جمشید رو به آتش کشید و شهر پارسه را پرسپولیس نامید حالا افتخار می کنید بحای پارسه بگید پرسپولیس و به مطالب نسجیده و تحقیق نکرده هرودت افتخار کنید اوف بر مردم نادان

 • کیومرث
  7

  روزی که اعراب وحشی کثیف لجن مسلمان ، فرزندان خود را زنده به گور میکردند پادشاهان ایران زمین فرزندان خود را فرشته خدا مینامیدند و یکتاپرست بودند ، زنده باد کوروش کبیر، خسروپرویز، خدای مردم
  زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجایی رسیدست کار
  که تاج کیانی کند آرزو تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

  نظرات شما -
  • حسن
   2

   حالا فرض کنید وجود داشته برای ما پول آب و نان میشه

 • جعفر
  0

  تاریخ طبری دقیقا هرچی درباره کوروش کویر نوشته رو می تونید بگید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • داود
  5

  کوروش گور به گور بخوره سرتون ... الان کوروش بوده نبوده به چه درد ملتهای ایران می خوره ...

  نظرات شما -
  • ناشناس
   2

   درسته
   گذشته ها گذشته

 • ناشناس
  0

  کوروش بودهیانبوده اما نام نیک و عدالت خواهی ازش بجا مانده کاش در دنیا این گوروش ها زیاد بودن که این همه خشونت بشر علیه همنوعش نبود، متاسفانهدر دنیای امروز فقط سردمداران وسیاستمداران دنبال جنگ و کشت وکشتار و سلاح های نابودکننده و اخلاق وانسانی از بین رفته.

 • حمید
  0

  در قرآن هست و واقعأ هست

 • بنام نیر وی برتریک معتادهستم
  2

  سلام آقایان ادبا.اول نام کشورتون رادرست تلفظ بکنید ایران نه ایران نه به قول رئیس جمهور احمدی‌نژاد نریمان بوده نه اسم زن هستش ¿ریشه اسمش کردی یعنی آیر.بمعنای آتش.همجااتشکده بوده جمع آیر.آیران .به معنای سرزمین آتش‌ها...من سيکل دارم شماهاهنوزاسم کشورمون درست تلفظ نمیکنیداونوقت درباره کورش بزرگ اراجیف میگین من خودم مثلاشیعه ام اسلام حتی اگه درست باشه اوناامدن مارومسلمان کردن بازورشمشیرچرامکه که خانه خداهم اونجاس اوناسنی ماشیعه؟باخودتون خلوت ب‌کنید

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   تو اگه عقل داشتی نمی نوشتی من معتادم !

 • ناشناس
  1

  کسانی که این سوال ها را طرح میکنند هرچند ظاهر مذهبی داشته باشند مزدور اسرائیل عربستان هستند

 • ناشناس
  1

  خداشفات بده

 • ناشناس
  1

  بعضی از مفسرین قران از جمله علامه طباطبایی می گویند احتمال اینکه ذوالقرنین همان کورش کبیر باشد زیاد است چون دو نفر در تاریخ بر مغرب و مشرق عالم تسلط یافتند یکی اسکندر مقدونی که فردی سفاک و بی رحم بوده و دیگری کورش هخامنشی اما چون ذوالقرنین فردی مومن بوده و از نوشته های کورش مشخص است که کوروش فردی موحد بوده است متاسفانه در مورد کوروش افراط و تفریط کردند عده ای کلا او را نفی می کنند و عده ای هم از انطرف او را خدا می دانند