امریکا خبر توافق با ایران را «دروغ» خواند

امریکا خبر توافق با ایران را در بحث تبادل زندانی ها را «دروغ» خواند و اعلام کرد که ااین خبرها فقط بر رنج های خانواده های زندانی ها می افزاید.

«حسین امیر عبداللهیان» وزیر خارجه ایران امروز در سخنانی اظهار داشت، اگر همه چیز از طرف آمریکایی خوب پیش برود، در کوتاه مدت شاهد تبادل زندانیان خواهیم بود.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا در واکنش به این سخنان می گوید توافقی با ایران در بحث تبادل زندانی بدست نیامده و این اظهارات را «دروغ» خواند.

وی افزود: اظهارات مقامات ایران مبنی بر بدست آمدن توافق در بحث تبادل زندانی، دروغ بی رحمانه ی دیگری ست که فقط بر رنج های خانواده های آن ها می افزاید.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا بیان داشت: ما بدون وقفه در حال فعالیت برای ایجاد آزادی سع امریکایی بازداشت شده در ایران هستیم. ما از پا نخواهیم ایستاد تا زمانیکه انها به اغوش عزیزانشان برگردند

منبع: انتخاب
شبکه‌های اجتماعی