واکنش عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب به استفاده امیرعبداللهیان از واژه «بانوی اول»

عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب نسبت به الگوبرداری از الگوی بیگانگان در تکریم از بانوان انتقاد کرد.

مهدی فضائلی در توئیتی در این باره نوشت: کم نبوده اند بانوان بزرگ و عالی قدری که در کنار مردان بزرگ نقش آفرینی کرده اند. اما خطاست که دولتمردان برای تکریم آن ها از الگوی نابجای بیگانگان کپی برداری کنند.

منبع: انتخاب
شبکه‌های اجتماعی