پیام کلیدی رهبر انقلاب به کاندیداهای ریاست جمهوری


26 اردیبهشت 1400 - 09:16
60a09ca535964_60a09ca535966
بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات را بخوانید.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بیاناتی درباره انتخابات ایراد فرمودند که در ادامه می خوانید:

*انتخابات پُرشور برای کشور از همه جهت مهم است. هم از جهت حضور مردم و تحقّق مردم‌سالاری به معنای واقعی کلمه مهم است؛ این را دستِ‌کم نگیریم، نگوییم، چون در فلان حرکت دولتی، مردم حضور نداشتند پس مردم‌سالاری نیست؛ نه، نفْس حضور مردم برای انتخاب مسئولان کشور، از صدر تا ذیل، یک مسئله‌ی مهمّی است؛ مسئله‌ی انسانی مهمّی است، مسئله‌ی تمدّنی بسیار مهمّی است؛ مردم‌سالاری است. بعد هم همین طور که میدانید، حضور مردم در انتخابات، بر توانایی‌ها و قوّت آن دولت منتخب تأثیر زیادی دارد؛ بالاخره یک دولتی انتخاب خواهد شد، یک رئیس‌جمهوری انتخاب میشود و دولتی تشکیل میدهد؛ هر چه پشتوانه‌ی او بیشتر باشد، قوی‌تر باشد، قطعاً بهتر است و قدرت بازدارندگی کشور را بالا میبَرد، امنیّت میدهد به کشور، برای کشور آبرو ایجاد میکند؛ بنابراین مشارکت، خیلی مهم است.

* بنابراین در درجه‌ی اوّل، مشارکتِ بالا است، بعد انتخاب مطلوب و انتخاب خوب است تا دولتی تشکیل بشود که دارای کفایت باشد، مدیریّت لازم را داشته باشد، باایمان باشد، مردمی باشد، لبریز از امید باشد. مسئولین دولتی باید خودشان ناامید نباشند. اگر یک آدم ناامید و افسرده‌ای را ما در رأس یک کاری گذاشتیم، خب پیدا است که این کار پیش نخواهد رفت؛ باید لبریز از امید باشند. معتقد به توانمندی‌های داخلی باشند. آن که معتقد است که چه از لحاظ دفاعی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ تولید و امثال این‌ها کاری در کشور نمیشود انجام داد، واقعاً لایق فرمانروایی و حکمرانی بر این مردم نیست؛ بایستی کسانی بر سر کار بیایند که معتقد به مردم باشند، معتقد به جوان‌ها باشند، عقیده‌ی به جوان‌ها داشته باشند، واقعاً عنصر جوان را قدر بدانند، [دارای]عملکرد انقلابی باشند و حقیقتاً عدالت‌خواه باشند؛ نه اینکه به لقلقه‌ی زبان اسم عدالت آورده بشود؛ به معنای واقعی کلمه عدالت‌خواه باشند و ضدّفساد باشند. «عدالت» هم البتّه فقط عدالت اقتصادی نیست؛ اگر چه رقم مهمّش عدالت اقتصادی است، امّا در بخش‌های گوناگون، عدالتْ ساری و جاری است؛ و یک چنین دولتی ان‌شاءالله اگر به وجود بیاید، آن وقت میتواند صدها مدیر جوان و مؤمن را در بخش‌های گوناگون از صدر تا ذیل بگمارد و ان‌شاءالله کار کشور سامان خوبی پیدا کند؛ دنبال این باید باشید.

*بنده البتّه در مورد انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمیکنم. در دوره‌های گذشته کسانی که میخواستند نامزد بشوند می‌آمدند مثلاً از من میپرسیدند که «شما موافقید؟»، من میگفتم من نه موافقم، نه مخالفم. در دوره‌های گذشته این جور بود؛ هر کس از من سؤال میکرد که «آیا من وارد میدان انتخابات بشوم یا نه؟»، من در جواب میگفتم که من نه موافقم، نه مخالفم؛ یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همین را هم نمیگویم؛ اگر کسی پرسید که «شما موافقید؟»، همین را هم که «من نه موافقم، نه مخالفم» نخواهم گفت. بالاخره بررسی کنند، خودشان ملاحظه کنند، بین خودشان و خدا اگر احساس کردند شایستگی دارند و ورودشان منطبق با قانون است وارد میدان بشوند، وَالّا نه؛ مردم هم برنامه‌ها را ببینند و انتخاب کنند. الحمدلله حرف‌های خوبی زدید در مورد انتخاب شعاری و مانند اینها؛ این‌ها هم باید ان‌شاءالله اصلاح بشود.

بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات را بخوانید.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60a09ca535964_60a09ca535966
26 اردیبهشت 1400 - 09:16

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ در ارتباط تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی بیاناتی درباره انتخابات ایراد فرمودند که در ادامه می خوانید:

*انتخابات پُرشور برای کشور از همه جهت مهم است. هم از جهت حضور مردم و تحقّق مردم‌سالاری به معنای واقعی کلمه مهم است؛ این را دستِ‌کم نگیریم، نگوییم، چون در فلان حرکت دولتی، مردم حضور نداشتند پس مردم‌سالاری نیست؛ نه، نفْس حضور مردم برای انتخاب مسئولان کشور، از صدر تا ذیل، یک مسئله‌ی مهمّی است؛ مسئله‌ی انسانی مهمّی است، مسئله‌ی تمدّنی بسیار مهمّی است؛ مردم‌سالاری است. بعد هم همین طور که میدانید، حضور مردم در انتخابات، بر توانایی‌ها و قوّت آن دولت منتخب تأثیر زیادی دارد؛ بالاخره یک دولتی انتخاب خواهد شد، یک رئیس‌جمهوری انتخاب میشود و دولتی تشکیل میدهد؛ هر چه پشتوانه‌ی او بیشتر باشد، قوی‌تر باشد، قطعاً بهتر است و قدرت بازدارندگی کشور را بالا میبَرد، امنیّت میدهد به کشور، برای کشور آبرو ایجاد میکند؛ بنابراین مشارکت، خیلی مهم است.

* بنابراین در درجه‌ی اوّل، مشارکتِ بالا است، بعد انتخاب مطلوب و انتخاب خوب است تا دولتی تشکیل بشود که دارای کفایت باشد، مدیریّت لازم را داشته باشد، باایمان باشد، مردمی باشد، لبریز از امید باشد. مسئولین دولتی باید خودشان ناامید نباشند. اگر یک آدم ناامید و افسرده‌ای را ما در رأس یک کاری گذاشتیم، خب پیدا است که این کار پیش نخواهد رفت؛ باید لبریز از امید باشند. معتقد به توانمندی‌های داخلی باشند. آن که معتقد است که چه از لحاظ دفاعی، چه از لحاظ سیاسی، چه از لحاظ اقتصادی، چه از لحاظ تولید و امثال این‌ها کاری در کشور نمیشود انجام داد، واقعاً لایق فرمانروایی و حکمرانی بر این مردم نیست؛ بایستی کسانی بر سر کار بیایند که معتقد به مردم باشند، معتقد به جوان‌ها باشند، عقیده‌ی به جوان‌ها داشته باشند، واقعاً عنصر جوان را قدر بدانند، [دارای]عملکرد انقلابی باشند و حقیقتاً عدالت‌خواه باشند؛ نه اینکه به لقلقه‌ی زبان اسم عدالت آورده بشود؛ به معنای واقعی کلمه عدالت‌خواه باشند و ضدّفساد باشند. «عدالت» هم البتّه فقط عدالت اقتصادی نیست؛ اگر چه رقم مهمّش عدالت اقتصادی است، امّا در بخش‌های گوناگون، عدالتْ ساری و جاری است؛ و یک چنین دولتی ان‌شاءالله اگر به وجود بیاید، آن وقت میتواند صدها مدیر جوان و مؤمن را در بخش‌های گوناگون از صدر تا ذیل بگمارد و ان‌شاءالله کار کشور سامان خوبی پیدا کند؛ دنبال این باید باشید.

*بنده البتّه در مورد انتخاب اشخاص هیچ دخالتی نمیکنم. در دوره‌های گذشته کسانی که میخواستند نامزد بشوند می‌آمدند مثلاً از من میپرسیدند که «شما موافقید؟»، من میگفتم من نه موافقم، نه مخالفم. در دوره‌های گذشته این جور بود؛ هر کس از من سؤال میکرد که «آیا من وارد میدان انتخابات بشوم یا نه؟»، من در جواب میگفتم که من نه موافقم، نه مخالفم؛ یعنی نظر ندارم. امسال گفتم من همین را هم نمیگویم؛ اگر کسی پرسید که «شما موافقید؟»، همین را هم که «من نه موافقم، نه مخالفم» نخواهم گفت. بالاخره بررسی کنند، خودشان ملاحظه کنند، بین خودشان و خدا اگر احساس کردند شایستگی دارند و ورودشان منطبق با قانون است وارد میدان بشوند، وَالّا نه؛ مردم هم برنامه‌ها را ببینند و انتخاب کنند. الحمدلله حرف‌های خوبی زدید در مورد انتخاب شعاری و مانند اینها؛ این‌ها هم باید ان‌شاءالله اصلاح بشود.

منبع: میزان

38

نظرات 10
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ماشالا 1 3 پاسخ 1400/2/26 -15:23

بدون احمدی نژاد یعنی تعین کننده انتخابات شورای نگهبان میباشد بزارید مردم انتخاب کنن مشارکت بالا مردم در انتخابات نظر رهبری میباشد‌‌‌.....

ب 16 4 پاسخ 1400/2/26 -13:46

کاشکی ازادی بیان داشتیم حرف دلمون رو میزدیم

امیر علی 12 2 پاسخ 1400/2/26 -12:24

هی روزگار با این همه گرانی چه میشه گفت پدر ملت رو در اووردید خدا پدرتون رو دربیاره

خبر 3 7 پاسخ 1400/2/26 -11:24

همه تیترهامال ناشناس بادویاسه اسم کامنت می زاره فکرمی کنه مردم ... نه خیرخودتی هرتیترخبررو نگاه می کنی هستی کاروبارخانه زندگی هیچ

کاربر ناشناس 18 1 پاسخ 1400/2/26 -11:23

مردم به ریس جمهور ها اعتماد ندارند چون هر کس آمد دروغ گفت و رفت واقعا مردم زیر بار این گرانی کمرشان شکسته فکری به حال مردم بکنید

مهدی 5 16 پاسخ 1400/2/26 -11:20

جواب هشت سال شهادت و خونریزی جوانان اینه ؟ هشت سال شهید شدن جوونا تا هشت سال اینا بخورنش منظورم دولت هست بحث رهبری کاملا جداست من خودم عاشق رهبریم

امیر 0 17 پاسخ 1400/2/26 -10:41

ای کاش تنفیذ یکسال بعد از شروع دولت انجام می شد. چون کشور دیگر فرصت خطا ندارد. بنده که نظرم روی رئیسی البته در صورتی که سعید محمد معاون اول باشه.

کاربر ناشناس 20 9 پاسخ 1400/2/26 -10:19

خون مردم دراین هشتسال درشیشه کردنندوباتبرریشه مردم رادرآوردنندوبعدکرونای دست‌ساز باچین وآمریکاازموادشیمیایی ساختنندبجای نابودی جمعیت چراازاین هشتادهزارنفرکه رفتنندسینه قبرستان یک آقازاده ویاخودشان نبودند حتی یک تسلیت همنگفتنندحالاهم باپررویی میخواهنندریسجمهورشونندخداشاهده صبرمردم تمام شده یامردمیدان یامرگ

کاربر ناشناس 11 18 پاسخ 1400/2/26 -10:14

رهبرعزیزبدانیدتنهاکسانیکه انقلاب کردنندوشهیددادنندوهمیشه درصحنه ها راهپیمایی وتظاهرات وپشت صندوقهای رای خالی نکردنندومردانگی کردنند مردم بودنند هستنند نه ماننداخلالگران وبرادران دزد رشوه گیران صندلی نشین

ناشناس 5 6 پاسخ 1400/2/26 -10:09

واااعجبا

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks