توسط اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نامه سرگشاده به رئیسی در خصوص ابهامات پرونده نوید افکاری


6 آبان 1399 - 09:09
5f97b27adfcc8_2020-10-27_09-09
اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به ابهامات مطرح شده در پرونده نوید افکاری شدند.

اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به ابهامات پرونده نوید افکاری خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند: ما به نمایندگی از بخش کوچکی از جامعه دانشگاهی و حقوقی کشور از شما خواستار رسیدگی به ابهامات مطرح شده و پاسداری از قانون اساسی و شریعت خاتم النبیین(ص) هستیم. بی گمان پاسداری از این دو مهم علاوه بر تسکین خاطر ملت به نفع خود شما نیز هست.

در ابتدای این نامه آمده است: در تاریخ 22 شهریور سال جاری نوید افکاری سنگری، کشتی گیر سابق تیم ملی نوجوانان و از معترضین بازداشت شده در اعتراضات مرداد ماه سال 1397 اعدام شد. اعدامی که شبهه های بسیاری پیرامون نقض قوانین از صدور حکم تا شیوه اجرای آن با خود به همراه داشت. شبهه هایی که در صورت اثبات، حکایت از نقض آشکار قوانین از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و موارد دیگر دارد.
در ادامه این نامه به چند مورد از این تناقضات پرونده نوید افکاری با قوانین اشاره شده از جمله اینکه یکی از شهود شهادتش را پس گرفته اما «رجوع شهود از شهادت» در پرونده نوید افکاری مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. قانونگذار در مواد 190 و 198 قانون مجازات اسلامی و ماده 1319 قانون مدنی صراحتا رجوع شاهد از شهادتش را موجب بی اعتباری شهادت او دانسته و همچنین طبق ماده 29 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود و قصاص، رجوع شاهد از شهادت می تواند تقاضای اعاده دادرسی را در پی داشته باشد. نکته دیگر این است که شهادت چهار نفر دیگر که به صورت محضری شهادت داده اند در ساعت قتل، نوید و وحید در جاهای دیگری و در کنار آنها حضور داشته اند، کاملا نادیده گرفته شده است.

همچنین در این نامه با بیان اینکه پزشکی قانونی شکستگی استخوان دست نوید افکاری را تأیید کرده، ادعا شده که اقرار او زیر شکنجه بوده و طبق اصل 38 قانون اساسی، شکنجه در هر شکلی ممنوع و اقرار و سوگند و شهادت تحت شکنجه فاقد ارزش و اعتبار است.

به گفته این نامه، بی اعتباری اقرار تحت شکنجه در ماده 169 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و قانونگذار بیان داشته که دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

در بخش دیگری از این نامه از قوه قضائیه خواسته شده لوایح درخواست و اصرار اولیاء دم برای قصاص را منتشر کند تا برای عموم مردم شفاف سازی شود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص صورت جلسه قصاص نوید افکاری نیز چند سؤال و ابهام مطرح کرده اند از جمله اینکه چرا این صورت جلسه سربرگ ندارد؟ و چرا عنوان آن «صورت جلسه» مطلق است؟ در متن صورت جلسه نیز نوشته شده «حسب دستور دادیار محترم ناظر بر زندان به زندانی نوید افکاری فرزند حسین در خصوص اعطای ملاقات با خانواده اش به صورت حضوری یا تلفنی اعلام گردید». در حالی که ماده 35 آیین نامه اجرای احکام صحبتی از قاضی ناظر نکرده است و قانونگذار گفته قاضی اجرای احکام باید مراتب را به محکوم بگوید.

در ادامه این نامه به مواردی که دادگستری فارس در اجرای این حکم مورد غفلت قرار داده اشاره شده از جمله اینکه طبق ماده 43 آیین نامه اجرای احکام، قاضی اجرای احکام 48 ساعت قبل از اجرای مجازات سالب حیات باید مراتب را به وکیل او اطلاع بدهد در صورتی که طبق گفته وکیل پرونده، وی از اجرای حکم بی اطلاع بوده است. مورد دیگر اینکه طبق همین ماده حضور اولیاء دم برای اجرای قصاص الزامی است اما آنها نیز از اجرای این حکم مطلع نبودند.

در بند پایانی این نامه نیز آمده است: طبق ماده 49 آیین نامه نحوه اجرای احکام، «پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد». در صورتی که جسد نوید افکاری به خانواده تحویل داده نشد.

اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نامه ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به ابهامات مطرح شده در پرونده نوید افکاری شدند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f97b27adfcc8_2020-10-27_09-09
6 آبان 1399 - 09:09

اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با اشاره به ابهامات پرونده نوید افکاری خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتند: ما به نمایندگی از بخش کوچکی از جامعه دانشگاهی و حقوقی کشور از شما خواستار رسیدگی به ابهامات مطرح شده و پاسداری از قانون اساسی و شریعت خاتم النبیین(ص) هستیم. بی گمان پاسداری از این دو مهم علاوه بر تسکین خاطر ملت به نفع خود شما نیز هست.

در ابتدای این نامه آمده است: در تاریخ 22 شهریور سال جاری نوید افکاری سنگری، کشتی گیر سابق تیم ملی نوجوانان و از معترضین بازداشت شده در اعتراضات مرداد ماه سال 1397 اعدام شد. اعدامی که شبهه های بسیاری پیرامون نقض قوانین از صدور حکم تا شیوه اجرای آن با خود به همراه داشت. شبهه هایی که در صورت اثبات، حکایت از نقض آشکار قوانین از جمله قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و موارد دیگر دارد.
در ادامه این نامه به چند مورد از این تناقضات پرونده نوید افکاری با قوانین اشاره شده از جمله اینکه یکی از شهود شهادتش را پس گرفته اما «رجوع شهود از شهادت» در پرونده نوید افکاری مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است. قانونگذار در مواد 190 و 198 قانون مجازات اسلامی و ماده 1319 قانون مدنی صراحتا رجوع شاهد از شهادتش را موجب بی اعتباری شهادت او دانسته و همچنین طبق ماده 29 آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود و قصاص، رجوع شاهد از شهادت می تواند تقاضای اعاده دادرسی را در پی داشته باشد. نکته دیگر این است که شهادت چهار نفر دیگر که به صورت محضری شهادت داده اند در ساعت قتل، نوید و وحید در جاهای دیگری و در کنار آنها حضور داشته اند، کاملا نادیده گرفته شده است.

همچنین در این نامه با بیان اینکه پزشکی قانونی شکستگی استخوان دست نوید افکاری را تأیید کرده، ادعا شده که اقرار او زیر شکنجه بوده و طبق اصل 38 قانون اساسی، شکنجه در هر شکلی ممنوع و اقرار و سوگند و شهادت تحت شکنجه فاقد ارزش و اعتبار است.

به گفته این نامه، بی اعتباری اقرار تحت شکنجه در ماده 169 قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و قانونگذار بیان داشته که دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید.

در بخش دیگری از این نامه از قوه قضائیه خواسته شده لوایح درخواست و اصرار اولیاء دم برای قصاص را منتشر کند تا برای عموم مردم شفاف سازی شود.

انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص صورت جلسه قصاص نوید افکاری نیز چند سؤال و ابهام مطرح کرده اند از جمله اینکه چرا این صورت جلسه سربرگ ندارد؟ و چرا عنوان آن «صورت جلسه» مطلق است؟ در متن صورت جلسه نیز نوشته شده «حسب دستور دادیار محترم ناظر بر زندان به زندانی نوید افکاری فرزند حسین در خصوص اعطای ملاقات با خانواده اش به صورت حضوری یا تلفنی اعلام گردید». در حالی که ماده 35 آیین نامه اجرای احکام صحبتی از قاضی ناظر نکرده است و قانونگذار گفته قاضی اجرای احکام باید مراتب را به محکوم بگوید.

در ادامه این نامه به مواردی که دادگستری فارس در اجرای این حکم مورد غفلت قرار داده اشاره شده از جمله اینکه طبق ماده 43 آیین نامه اجرای احکام، قاضی اجرای احکام 48 ساعت قبل از اجرای مجازات سالب حیات باید مراتب را به وکیل او اطلاع بدهد در صورتی که طبق گفته وکیل پرونده، وی از اجرای حکم بی اطلاع بوده است. مورد دیگر اینکه طبق همین ماده حضور اولیاء دم برای اجرای قصاص الزامی است اما آنها نیز از اجرای این حکم مطلع نبودند.

در بند پایانی این نامه نیز آمده است: طبق ماده 49 آیین نامه نحوه اجرای احکام، «پس از اجرای حکم و تأیید مرگ قطعی توسط پزشک قانونی یا پزشک معتمد، جسد تحویل پزشکی قانونی می شود تا به خانواده یا بستگان متوفی تحویل گردد». در صورتی که جسد نوید افکاری به خانواده تحویل داده نشد.

منبع: جماران

66

نظرات 20
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ناشناس 0 0 پاسخ 1399/8/7 -12:25

تا چند وقت دیگه همشونو دستگیر می کنن

پوریا 2 0 پاسخ 1399/8/7 -06:36

دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی این حرف شما الان چه فایده ای دارد؟ می خواهید بگویید در جمهوری اسلامی هنوز هستند کسایی که دنبال حقیقت باشند. نه دوست عزیز. شماها همه جیره خوریدومطیع. چرا چند ماهی که این جوان داد میزد و میگفت من بی گناهم و به فریادم برسید،شما درخواب ناز بودید؟ شماها دست پرورده اساتیدی هستید که در همین بی عدالت خانه ها درس خواندند.ادای حقیقت جویان را در نیارید.خون این پسر، دامن خیلی ها را می گیره.از بالاترین جایگاه نظام فاسد تا اون سرباز عقده ای حقیرو پست.

قلندر 0 0 پاسخ 1399/8/7 -02:36

قانون اساسی اجازه به هیچ احدی نداده شکنجه کنه ما انقلاب کردیم واسه این که میگفتن ساواک شکنجه میکنه .اما اگر کسی قاتل است و با وکیل و شهود و قاضی بی طرف در صورتیکه خانواده مقتول درخواست قصاص کنند حق دارند درصورتیکه باید قضات پادرمیانی هم میکرد ما تابع قانون یکسان برای همه هستیم

داروغه 1 0 پاسخ 1399/8/6 -23:06

هرکه نان دهد دندان دهد

دانا 1 1 پاسخ 1399/8/6 -21:08

دلیل کشتن مقتول برای چه بوده است؟چرا در این مورد صحبت نمی شود.به هر حال آقای افکاری اگر قاتل بوده حکم قصاص حقی بوده که اولیا دم مقتول داشته اند ولی یادتان باشد حضرت علی علیه السلام گفتند با قاتلش چگونه برخورد کنند .حتی قاتل هم حقی دارد که نباید آن را نادیده گرفت .چون قاتل است نباید رفتارمان بر خلاف توصیه ی شریعت ما باشد .

امید 3 5 پاسخ 1399/8/6 -20:37

ههههههه نوید به شهادت رسید عدام حقش بود

ناشناس 1399/8/6 -23:16

انشاالله امثال شما بیخردان نابود شوند، شما چکاره هستی که اینجور میگی

گیوتین 6 8 پاسخ 1399/8/6 -17:09

دیگه دیر شد ، نوید بشهادت رسید ولی توئی که در ،شکنجه قتلش نقش داشتی ،چه سرباز و رسمی،،،،در هر لباس و هر کجا که باشی بزودی تقاص خون بناحق ریخته را بشدت هر چه تمامتر خواهی داد، شک نکن.

رضا. 5 2 پاسخ 1399/8/6 -16:56

دستگاه قضا اگر مدتی کوتاه اعدام را به تعویق می‌انداخت و دستور بررسی مجدد داده می‌شد تا شبهات موجود در پرونده مثل شبهه شکنجه برای اقرار و بحث پس گرفتن شهود و بقیه شبهات آیا این بهتر نبود؟ . آیا زمین به آسمان می‌رسید؟ اگر یک درصد ایشان بی گناه اعدام شده باشد در پیشگاه خدا چه جوابی دارید؟ چرا بدون ملاقات آخر خانواده و در ماه حرام اعدام و مراحل تحویل جسد و خاکسپاری طبق قانون انجام نشد و با عجله و بدون دیدن جسد توسط مادر شبانه به خاک سپرده شد. والله یک قطره خون بی گناه گریبان حاکمان را خواهد گرفت و افرادی هم که کورکورانه از اعدام او حمایت می‌کنند هم اگر ایشان بی گناه کشته شده باشد هم شریکند

ناشناس 6 1 پاسخ 1399/8/6 -14:46

یعنی در ایران شکنجه می کنند پس اسلام واین حرفها رو چه کنیم ولی اگر مجرم بوده باید عادلانه محاکمه وبرخورد میشده اگرشکنجه یا حتی تندی کرده باشند واقعأ کجازندگی می کنیم

امید 7 11 پاسخ 1399/8/6 -14:08

خدمت همه من بچه دروازه شاهدایی اله شیراز هستم دقیق همو نجا ییی که طرف بدخت رو زد باکارد کشته یه مشت ادم جو گیر نفهم ابهامات چیه عامو اعدام حقش بود

یزدان 1399/8/6 -22:11

همینکه بچه اونجایی، البته اگه راست بگی، میتونی حکم صادر کنی؟ یعنی تو محله تون هر اتفاقی بیفته دلیل میشه که بیای و حکم بدی؟ اگر به آخرت اعتقاد داری بدان که تهمت از هر گناهی بالاتره، دیگه خود دانی.

ناشناس 7 3 پاسخ 1399/8/6 -13:52

پروردگارا اگر این فرد بی گناه اعدام شده چه کسی تاوان ان خواهد داد اگر حقیقت روشن شود باید خیلی ها خودشان دار بزنند اقای ریسی به خدا اگر رسیدگی کنید وحقیقت اشکار شود پیش ملت وخداوند بهترین جایگاه مجری عدالت پیدا خواهید کرد.

محمد 5 2 پاسخ 1399/8/6 -12:02

آقای مسئول خبر فوری چرا نظر قبلی منو سانسور کردید میترسید که سراغ شما هم بیان؟!خخخخخ البته با این شرایط باید هم بترسید

محمد 12 3 پاسخ 1399/8/6 -11:30

جالبه اینهمه ابهامات وجود داشته و باز دارش زدن باید مراقب خودمون باشیم یه وقت اعتراض به هیچی تو مملکت نکنیم که نیان دارمون بزنن

نامجو 1399/8/6 -14:53

ابهامات برای کی ؟برای شما مگر امثال شما قاضی هستید

محمد 1399/8/6 -18:15

ابهامات برای من نیست برای همه هست متنو بخون بعد میفهمی معنی ابهام چیه قاضی نه ولی عقل کوچولو هم داشته باشی اینهمه ابهامات که وجود داره حتماً چیزی پشت جریان نهفته هست شما کی هستی که از جلادان حمایت میکنی؟! البته معلومه از خودشونی یا نوچه هاشون

نامجو 1399/8/6 -19:28

عقل کوچولوی من میگه شما میخواهید با تخریب قوه قضاییه به نا امنی در جامعه کمک کنید ،چراکه که به تازگی شدید وکیل قاتلین و جنایتکاران مثل محمد ثلاث که با خونسردی تمام چند نفر را زیر گرفت با اتوبوس ولی شما حمایت کردید چرا که کشته شده بسیجی بود آخوند همدانی را کی کشت ،کی باعث شد چرا لال شدید شدید مدعی قاتلین و جنایتکاران در ثانی من از خود نظامم من فدایی رهبرم ،امثال تو تا مخالفتون حرف میزنن انگ میچسبونید ولی بدون این انگ افتخار منه

1399/8/6 -22:15

جناب نامجو، گذرت به دادگاه نیفتاده که ببینی چه راحت حق ناحق میشه ، همینه که توهم برت داشته که هرکی اعتراض کنه حقش نیست و در جهت تضعیف نظامه. به شما باشه باید کلا وکیلا جمع کنن برن خانه و هر چی قاضی عشقش بکشه و حکم بده قبول کنن وگرنه تضعیف نظام میشه.

ناشناس 1399/8/6 -23:20

امیدنامجو بچه محل اونا، معلومه دشمنی داشتی شاید خودت که اونجا بودی مجرم هستی میخای سیاهنمایی کنی و حرف محمد درسته نوچه

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
ستاد ملی مبارزه با کرونا: 2میلیون و 500 هزار شغل تعطیل است/حمل و نقل عمومی محدودیت فعالیت ندارد/از طریق اتاق اصناف به تمام واحدها اطلاع رسانی شده است
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد