حقوق ۵ میلیونی برای کارگران غیرمنطقی است؟


17 فروردین 1399 - 12:05
5e898a415e658_2020-04-05_12-05
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: اگر درخواست افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار و مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبدمعیشت غیرمنطقی است،‌آیا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد منطقی است؟

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران  درباره دستمزد کارگران طی یادداشتی نوشت: این روزها علاوه بر خبرسازی و همه گیری بحران کرونا  در کشور که بیش از ۲۰% بر هزینه خانوارهای کارگری  افزوده  است، عدم تعیین تکلیف حقوق سال ۱۳۹۹ کارگران قبل از سال جدید و اظهارات قابل تاًمل برخی دوستان حاضر در گروه کارفرمایی حاضردر شورای عالی کار نگاه جامعه ی کارگری کشور را حسابی به خود معطوف نموده است.

وی ادامه داد: اینکه به اعتقاد یکی از عزیزان گروه کارفرمایی دلیل عدم تعیین حقوق برای سال ۹۹  را درخواست غیر متعارف و بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود از سوی نمایندگان کارگران عنوان شده است برایم عجیب بود.

 امام قلی تبار گفت: شاید یکی از دلائل عدم توافق  مطلوب کارگران در یکی دو دهه قبل را عدم توانایی نمایندگان کارگران در چانه زنی های اصولی با استناد به اعداد و ارقام رسمی و مستند میدانستند حال که در چندساله ی اخیر با وجود حضور نمایندگان کارگران بسیار توانمند و کارآمد (به اعتراف نمایندگان دولت و کارفرمایان)که در حقیقت کارشناسان باتجربه اقتصادی و اجتماعی بوده و نیز زجر کشیده جامعه ی کارگری هستند تکرار چنین ادعایی از سوی کارفرمایان یعنی درخواست افزایش غیر منطقی چرا مطرح میشود؟

 همگان میدانند که ملاک تعیین حقوق کارگران با استناد به ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سطح معیشت میباشد.اگر نرخ تورم بهمن ماه اعلامی( ۳۷ درصدی) از سوی مراجع رسمی و تعیین معیشت۴میلیون ۹۴۰ هزار تومانی از سوی سه گروه حاضر کارفرمایی که براساس آخرین استانداردهای به روز تهیه شده است  و نیز تعیین سهم ۱۱ درصدی حقوق کارگران در سبد بهای تمام شده ی کالای ساخته شده ، مگر کارگران خارج از این چارچوب موارد دیگری را  تقاضای کرده اند که اعداد و ارقام درخواستی آنان را غیر منطقی تلقی نموده اید؟

پس اعداد منطقی شما که در  چهارچوب ماده ۴۱ با تورم یاد شده و معیشت تعیین شده،۱۵%است؟آیا این پیشنهاد شما خارج از مفاد قانونی و ناآشناهی کارفرمایان به واقعیت های میدانی جامعه تلقی نمیگردد؟ براساس بررسی های میدانی صورت گرفته توسط کارشناسان در طی سال ۱۳۹۸ بطور متوسط کارفرمایان  در سه مرحله اقدام به افزایش قیمت های فروش تا ۷۵%نرخ اول سال ۹۸ خود نموده اند.

آیا دلیل آن بواسطه افزایش حقوق اول سال ۹۸ بوده است؟به موازات افزایش قیمت ها چندبار حقوق کارگران خود را افزایش داده اند؟اگر دولت از وظیفه ی ذاتی خود در قبال تولید شانه خالی کرده و با از بین رفتن نظارت ها ، خیلی ها قیمت های باور نکردنی را بر آحاد جامعه تحمیل کرده اند، آیا کارگران مصوب این نابسامانی ها بوده و باید از جیب آنها هزینه های بدون برنامه ریزی برخی ها و دولت  جبران گردد؟ مصرف کننده ی نهایی کالاها و خدمات تولیدی شما چه کسانی هستند؟ آیا در قبال نبود درآمد کافی ، تقاضا برای کالاهای شما کاهش نمی یابد؟

واقعیت اینجاست که کارگران پاسخ تک تک این سوالات و دهها ابهامات دیگر را می‌دانند.با این وجود توصیه کارگران به برخی کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار این است در برابر دفاع منطقی و مستند به اعداد و ارقام کارشناسی  و آن هم در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار با بیان مطالب غیر کارشناسی و کلیشه ای هم پای دولت (کارفرمای بزرگ) فرار به جلوی دیگری را رقم نزنند.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: اگر درخواست افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار و مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبدمعیشت غیرمنطقی است،‌آیا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد منطقی است؟

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5e898a415e658_2020-04-05_12-05
17 فروردین 1399 - 12:05

حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران  درباره دستمزد کارگران طی یادداشتی نوشت: این روزها علاوه بر خبرسازی و همه گیری بحران کرونا  در کشور که بیش از ۲۰% بر هزینه خانوارهای کارگری  افزوده  است، عدم تعیین تکلیف حقوق سال ۱۳۹۹ کارگران قبل از سال جدید و اظهارات قابل تاًمل برخی دوستان حاضر در گروه کارفرمایی حاضردر شورای عالی کار نگاه جامعه ی کارگری کشور را حسابی به خود معطوف نموده است.

وی ادامه داد: اینکه به اعتقاد یکی از عزیزان گروه کارفرمایی دلیل عدم تعیین حقوق برای سال ۹۹  را درخواست غیر متعارف و بدون توجه به شرایط و مشکلات موجود از سوی نمایندگان کارگران عنوان شده است برایم عجیب بود.

 امام قلی تبار گفت: شاید یکی از دلائل عدم توافق  مطلوب کارگران در یکی دو دهه قبل را عدم توانایی نمایندگان کارگران در چانه زنی های اصولی با استناد به اعداد و ارقام رسمی و مستند میدانستند حال که در چندساله ی اخیر با وجود حضور نمایندگان کارگران بسیار توانمند و کارآمد (به اعتراف نمایندگان دولت و کارفرمایان)که در حقیقت کارشناسان باتجربه اقتصادی و اجتماعی بوده و نیز زجر کشیده جامعه ی کارگری هستند تکرار چنین ادعایی از سوی کارفرمایان یعنی درخواست افزایش غیر منطقی چرا مطرح میشود؟

 همگان میدانند که ملاک تعیین حقوق کارگران با استناد به ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سطح معیشت میباشد.اگر نرخ تورم بهمن ماه اعلامی( ۳۷ درصدی) از سوی مراجع رسمی و تعیین معیشت۴میلیون ۹۴۰ هزار تومانی از سوی سه گروه حاضر کارفرمایی که براساس آخرین استانداردهای به روز تهیه شده است  و نیز تعیین سهم ۱۱ درصدی حقوق کارگران در سبد بهای تمام شده ی کالای ساخته شده ، مگر کارگران خارج از این چارچوب موارد دیگری را  تقاضای کرده اند که اعداد و ارقام درخواستی آنان را غیر منطقی تلقی نموده اید؟

پس اعداد منطقی شما که در  چهارچوب ماده ۴۱ با تورم یاد شده و معیشت تعیین شده،۱۵%است؟آیا این پیشنهاد شما خارج از مفاد قانونی و ناآشناهی کارفرمایان به واقعیت های میدانی جامعه تلقی نمیگردد؟ براساس بررسی های میدانی صورت گرفته توسط کارشناسان در طی سال ۱۳۹۸ بطور متوسط کارفرمایان  در سه مرحله اقدام به افزایش قیمت های فروش تا ۷۵%نرخ اول سال ۹۸ خود نموده اند.

آیا دلیل آن بواسطه افزایش حقوق اول سال ۹۸ بوده است؟به موازات افزایش قیمت ها چندبار حقوق کارگران خود را افزایش داده اند؟اگر دولت از وظیفه ی ذاتی خود در قبال تولید شانه خالی کرده و با از بین رفتن نظارت ها ، خیلی ها قیمت های باور نکردنی را بر آحاد جامعه تحمیل کرده اند، آیا کارگران مصوب این نابسامانی ها بوده و باید از جیب آنها هزینه های بدون برنامه ریزی برخی ها و دولت  جبران گردد؟ مصرف کننده ی نهایی کالاها و خدمات تولیدی شما چه کسانی هستند؟ آیا در قبال نبود درآمد کافی ، تقاضا برای کالاهای شما کاهش نمی یابد؟

واقعیت اینجاست که کارگران پاسخ تک تک این سوالات و دهها ابهامات دیگر را می‌دانند.با این وجود توصیه کارگران به برخی کارفرمایان حاضر در شورای عالی کار این است در برابر دفاع منطقی و مستند به اعداد و ارقام کارشناسی  و آن هم در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار با بیان مطالب غیر کارشناسی و کلیشه ای هم پای دولت (کارفرمای بزرگ) فرار به جلوی دیگری را رقم نزنند.

منبع: تسنیم

70

نظرات 99
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
Sajad rahmani 0 0 پاسخ 1399/1/22 -03:02

سلام این اصلا منطقی نیست چرا باید حقوق کارگر این همه پایمال بشه اخه خدایی با ۱۸۳۵۰۰۰ میشه ی خونه ۳۰ متری اجاره کرد

کاربر ناشناس 1399/1/22 -13:06

خدایا تاکی صبر کنیم دیگه طاقت این همه ظلم را نداریم آخه چرا کارگر آنقدر بی دفاع باشه هر تصمیمی که دلشان میخواهند برایش میگرند

علی سلامی 0 0 پاسخ 1399/1/20 -09:15

از حقوق کارگر کم کنید و به کارفرما و نماینده کارگری بدهید انها نیاز دارند اخه ملیاردی دزدی میکنند کم می اورند

سعید 0 0 پاسخ 1399/1/19 -12:01

کدوم مدیر کدوم مسئولی همشون بیسواد ند بعد از ۴۰ سال هنوز درک نکردین حاِلا هی برین رای بدین

ممم 0 0 پاسخ 1399/1/19 -11:34

واقعا متاسفم چون ب کارگر ب چشم نوکر نگاه مکنه مگه ما برده هستیم که بر ای یه حقوق ماها جلسه باید برگذر شه ولی برای کارمند جلسه اول تسویب میشه فقط برای کارگر که زحمت ظلم باید تحمل کنه

اکبر 1399/1/20 -02:44

کارگرانم مثل دولت مردان باید بالای 10تومان بگیرند

یک کارگر 0 0 پاسخ 1399/1/19 -11:25

ازاینکه بسیار کم هست واقعا غیر منطقی هست.

مافی 0 0 پاسخ 1399/1/19 -10:46

هیچ عدالتی وجود نداره. ن در ایران ن در کل جهان. عدالت فقط عدالت علی. مگر صاحب زمان بیاید و حق رو ب حق دار برسوند.همه مخصوصا ثروتمندان. فقط وفقط ب فکر خودشونن. ب ولای علی حتی ی درصدم ب ما فکر نمیکنن. فقط اللهم عجل لولیک الفرج

ح 0 0 پاسخ 1399/1/19 -10:08

بیشترین کار از یه نیروی شرکتی کشیده میشه بنده به عنوان یه نیروی شرکتی در یکی از بانکها مشغول به کارم حتی برا نیروی شرکتیشون هم مواد ضد عفونی نمیدن مگه نیروی رسمی یا پیمانی خونش از یه نیروی شرکتی رنگین تره چرا کسی پاسخگو این قشر نیست بخدا فردای قیامت باید جوابگو باشید

مهدی 1 0 پاسخ 1399/1/19 -03:36

با سلام من یک کارگر هستم.من از آقای نوبخت میپرسم شما چه مسئولیتی در نظام دارین غیراز این است که باید برای مردم کار کنید‌.چرا در مقابل با جامعه کارگری احساس بی مسئولیتی میکنید اگر مردمی نباشد شما حز این است که یک فرد عادی تلقی میشوید آنگاه فقط باید برای خود برنامه ریزی کنید نه کس دیگر احساس مسئولیت را با امثال سلیمانی ها یاد بگیرین آقایان دولتی

رضا 1 0 پاسخ 1399/1/19 -02:59

چطور برای کارگران غیر منطقیه ولی برای کارمندان و بازنشستگان منطقیه مگه بقیه مال کره مریخن

مهدی پارسا 8 1 پاسخ 1399/1/18 -23:38

ما توی همان کارخونه و شرکتی کارمیکنیم که محصولاتش رو سه برابرقبل میفروشه. چرا میگین نمیتونه حقوق ما رو دوبرابر کنه؟؟؟؟ درامد کارخونه و صاحب کارخونه سه برابر شده، پس میتونه حقوقمون هم دو سه برابر کنه. ولی نمیکنن. چون دولتمون، طرفدار سرمایه دار هست

ناشناس 2 18 پاسخ 1399/1/18 -22:58

دستمزد کارگر زیاد افزایش پیدا کنه بر ضرر جامعه وملت است چون تولید کننده مجبوره اجناس خود را بخاطر دستمزد کارگر و مواد اولیه افزایش دهد پس به خاطر آرامش جامعه دستمزد کارگر همان ۱۵٪ هم خیلی زیاده ولی اگر واقعآ به فکر جامعه هستید دستمزدها را زیر ۱۵٪ افزایش دهید

ناشناس 1399/1/18 -23:40

سلام شما اول خودت معرفی کن کارگری یا کارفرما بعداظهارنظرکن

مهدی پارسا 1399/1/19 -01:23

دوست عزیز، وقتی درامد کارگر بالا بره، قدرت خریدش بیشتر میشه و این باعث گردش پول و تقویت ارزش پول ملی میشه. الان قدرت خرید، دست کارفرمایان هست و چون پولدار هستند، جنس ایرانی نمیخرن و باعث میشن ارزش ریال بیشتر سقوط کنه

مهدی 1399/1/19 -03:41

تو کارگرنیستی وخواهشا در این مورد نظر نده اگر مارو دوست دارین زیر۱۵٪چیه آقا اینا طبق کارشناسان باید به اندازه نرخ تورم یعنی چهارمیلیون نهصدوچهل هزارباید سبد معیشت یک کارگر باشه خواهشا دلسوز ما کارگرهای بدبخت نباش

ناشناس 1399/1/19 -07:21

پراید قیمتش صد برابر شده حتما کارگر تولیدش حقوقش هم صد برابر شده طوری که جنابعالی میگی

سعید فتحی 1399/1/19 -07:30

چه فرقی داره دولت خودش تورم رو گذاشته حالا رسید کارگری تورم رو بالا گرفته به حقوق معلم و حقوق باز نشسته ها رو ببین چقدر افزایش داده پس تورم میشه الکی حقوق کارگر رو بهانه نکنید

کاربر ناشناس 1399/1/21 -10:44

دستمز د کارکر هرچی باشه که بهش نمی دن مگن دستمزد توافقی کی پیدامیشه ازشون بپرسه کارگری که پنج بچه داره باید چقد دستمزد بگیره فردا از همان کارگر میخوان که بچه هاش برن سربازی نوبت ما کارگران زحمت کش هم خواهی شد

ابولفظل 6 2 پاسخ 1399/1/18 -22:39

خداییش گناه کارگری که ۵صبح باستاره میره ۱۲شب باستاره برمیگرده میادخونه بخاطراینکه شرمنده زنوبچش نشه اونوقت صحبت ازحقوق میشه فقط طبقات بالارودرنظرمیگیرن ماکارگرهاادم نیستیم کارگری که باحقوق یک میلیون خورده ای بایدکرایه خونشوبده شکمه زنوبچشوسیرکنه وکل قرضهای دیگه سرماه هم که میشه نمیتونه یک کیلوگوشت بخره بخوره انصافاحق یه کارگراینه خیلی خیلی گناه به فکرطبقات پایین هم باشین

محمد 10 2 پاسخ 1399/1/18 -21:48

چرا فقط کارمندان حقوق ۷۰۰۰۰۰۰تومانی بگیرند مگر ماکارگران دانشگاه نرفتیم ماهم فوق لیسانس داریم ولی پارتی نداشتیم رفتیم کارگری حالا دستمزد ما چرا باید کمتر باشد از نظر کار که شرایط کارگرها خیلی سختره کارمندان که کار نمیکنند کارهای سوسولی دارند

محمد 4 0 پاسخ 1399/1/18 -18:31

لطفا بپرسید این عیدی کارگران منطقه ۲۰ شهرداری رو کدوم عید قراره پرداخت کنن نکنه یادشون رفته لطفا یادآوری کنید

مستمربگیر تامین اجتماعی 1399/1/19 -02:17

سلام ترا خدا بفکرکارگر بد بخت برگشته باشید که اگه امسال نتو نه کرایه خونه شو بده باید چادر بزنه تو بیابون با خانواده مهمان حیوانات درنده باشه

فرشید 9 2 پاسخ 1399/1/18 -13:26

خدایا چ خاکی تو سرمون بریزیم.. آخه چرا کسی نیس ب این کارفرماها و نماینده های مرفه و بی درشون بگه ک کارگرها برده نیستن.. انسانن..

کارگر 3 2 پاسخ 1399/1/18 -12:57

ی حرفی با نماینده کارفرمایان آقای آهنی ها ( مثلا آقا) : شما که علم قانون رو ندارید خیلی بیخود کردید در این جلسات کارگری شرکت میکنید، قبل از شرکت در این جلسات حداقل نگاهی به قانون کار مینداختید بعد تو جلسه ابراز وجود می‌کردید... دولت بیسواد و اختلاسگر هم که حامی شماست، این وسط کارگر بدبخت چطوری باید زندگی خود را بچرخاند، فقط خدا داند... لعنت به همتون

علی عیسی پور نخجیری 8 1 پاسخ 1399/1/18 -12:52

سلام . یعنی واقعا یه سوال دارم کدوم کار فرما می‌تونه با ماهی ۲میلیون زندگی کنه . یکم به فکر کارگرها باشید . به خدا سخته یه بار هم که شده یکم درکمون کنید . تا کی این همه سختی . به خدا ماهی یک میلیون و هفتصد قید میدم فقط. شبو روز کار میکنم نمیرسونم . چرا درک نمیکنید آخه . نماینده کار فرمای محترم . یکم درک کنید خودتون رو بزارید جای کار گر .

یه بدبخت 9 1 پاسخ 1399/1/18 -12:51

مرگ بر آن نماینده دولتی که نخواهد طرف کارگران زحمت کش و بی پناه ک نه کانون حمایتی دارند نه امنیت شغلی رابگیرد،

علی 6 1 پاسخ 1399/1/18 -12:39

خدایابه اسماءالله سوگندبه آبروی آبرومندان درگاهت.به انبیاء اولیاالله.به اوصیاسوگندت میدهیم ازدرگاهت عاجزانه میخواهیم که نه به مصوبه مجلس نیازداردنه به تصویب هیعت دولت نه تصویب وزارت کاروتامین اشتباهی ماراباجنگ وتحریم وبرجام نافرجام وویروس کروناازمودی.هردعایی کردیم مستجاب نشدولی خدایا به اسماءالله بایک زلزله ۸ریشتری ماروازاین خفت وخواری نجات بده که جزشرافتمون چیزدیگه ای نداریم بدیم تازنده بمونیم

گمنام 4 2 پاسخ 1399/1/18 -12:31

کارگر بدبختی که میره به روحانی رای میده به نظام سرمایه داری رای میده ، هر بلایی سرش بیاد حقشه . کارگری که در تامین هزینه خودش و همسرش مونده ولی صاحب دو سه تا بچه میشه ، هر بلایی سرش بیاد حقشه ... یا تحقیق کن و رای بده یا بتمرگ سرجات و رای نده بیسواد بیشعور

رحیم 4 1 پاسخ 1399/1/18 -12:28

آهااااااااآاآااااااااآی مردم... یقین داشته باشید اگه این مسئولین و کسانی ک واسه من و شما تصمیم میگیرن از دستشون بربیاد.. فقط و فقط اگه از دستشون بربیاد همین یه لقمه نونی رو ک با هزار بدبختی درمیاریمو میخوریم از دهنمون میگیرن. اینا فکرشون اینه ک اینا کارگرن و دادشون ب جایی نمیرسه پس تا جایی ک میتونیین از سفرشون بگیرید و ب جاهای دیگه بدید. بخداوندی خدا قسم یک لحظه ب فکر سفره من و شما نیستن.

علی 3 0 پاسخ 1399/1/18 -12:26

مملت ما۸۰میلیون جمعیت داردبااین همه ذخایرطبیعی وملی وانسانی این حال وروزجماعت کارگراست باحقوق یک میلیون وپانصدهزارتومن درمملکتی که شب میخوابی صبح بلندمیشی هزاربارچرخ خورده.من درعجبم مدیران ومسوولین جای دولت چین بودندبا۱/۵میلیاردجمعیت به جای بسته معیشتی بایدگوشت بچه هامونومیزاشتیم برای شام ونهار

علی 2 1 پاسخ 1399/1/18 -12:16

ازقدیم میگن آدمی که زده به خواب نمیشه کاریش کردچطورپراید۲۰تومنی میشه ۶۰تومن پزووسمند۴۰تومنی میشه ۱۳۰تومن خونه متری ۳تومن شدده ۹تومن.زمانب که دلاربودهزارتومن ۴۵تومن یارانه شروع شدالان دلار۱۵تومن یارانه همون ۴۵ تومن مسوولین ومدیران دولت نمیگن چراولی وقتی صحبت ازافزایش حقوق کارگرمیشه دادهمه درمیاد.این همه سال تمام شرکتها وسازمانها وادارات دولتی بودن چه گلی به سرمازدندالان هم به اسم خصوصی سازی تمام شرکتها که ماحصل زحمات چندساله کارگرانی که عمری باجان ودل زحمت کشیدندتابه ثمررسیده بازدوبنددادن دست یک عده ادم که نه خدارومیشناسندنه وجدان دارندنه شرافت وآبروی جماعت کارگربرایشان مهم است.

علی 2 1 پاسخ 1399/1/18 -11:57

درزمانه ای که درآمدزیز۵میلیون تومان زیرخط فقرمحسوب میشه اندازه گدای سرچهارراه هاهم برای جماعت کارگرارزش قاعل نمیشید.خدایاتورابه اسماءالله که مختص ذات اقدس توست سوگندت میدهیم ماراباجنگ وتحریم وسیل وبرجام نافرجام آزمودی یک خواهش دارم بایک زلزله ۸ریشتری ماراازاین زندگی نکبت بارنجات بده.چون جزشرافت چیزدیگری برای ازدست دادن نداریم

بارین 2 1 پاسخ 1399/1/18 -11:53

کار گران عزیز چرا خودتونو سر کار گذاشتی .اخه در طول عمر با مشقتتون کدوم کارگر یک ریالش دو ریال شده .نمایندگان کارفرما و دولت و کارگر .مگر میدونند که کارگر چی میکشه و چطور زندگی میکنه .کدوم سازمان بخاطر کارگر امتیازاتی را در اختیار قشر کارگر گذاشته .کدام روز جهانی کارگر که فقط یک روز هست را تعطیل کردن به احترام کارگر .کدام سازمان و نهاد دولتی برای کارگران خانه ساخته اند .درد زیاده فقط به خودش توکل کنیم .از بنده خدا هیچ کاری بر نیومده و نخواهد امد.همشون از عظمت و بزرگی خدا بیخبرند

علی 2 1 پاسخ 1399/1/18 -11:49

هرروزوهرساعت دررسانه ملی که گوش فلک راکرکرده مدیران ومسوولان دولت دم ازحمایت ازاقشارآسیب پذیروتخصیص بسته های حمایتی میکنندماخودمون هم بعدارچهل سال نفهمیدیم یعنی چه حتی درخواب هم ندیدیم امروز۱۸ فروردین ۹۹بنده به عنوان پدریک خانواده پنج نفره هنوزحقوق بهمن ۹۸ازطرف شرکت ستاره سفیران سایپا پرداخت نشده درخونه کدام مسوول وکدام اداره برم شرافتموگروبزارم دیگه صورتمون جای سیلی نداره خجالت بکشید

علی 1 1 پاسخ 1399/1/18 -11:37

ویروس کروناجان خلق اله نشانه گرفته وبه مخاطره انداخته ازویروس کرونابدتروخطرناکترمسوولین ومدیران نظام که شرافت وکرامت انسانی جماعت کارگررانشانه گرفته واین چیزی نیست به برده داری نوین به نام قانون کار

احمد احمدی 3 1 پاسخ 1399/1/18 -11:37

سلام،ایا بنزین یک شبه سه برابر نشد،ایا اجناس کرایه خانه چندبرابر نشد،پس چرا کارگر رااینقدر زجر میدهید،ایا ازدیوار کارگر کوتاهتر پیدا نکردید،چرخ اقتصاد را چه کسی میچرخاند،ای لعنت بران کسی که سنگ جلو پای کارگر میاندازد

مهتاب نیکخواه 6 1 پاسخ 1399/1/18 -10:33

چرا وقتیکه همه کالاها گران میشد و دزدیها واختلاس میکردن کسی صداش در نمیاد؟حالا که کارگر تامین اجتماعی حق قانونی میخواد ، با این شرایط اقتصادی حقوقها ۱۰۰درصد باید اضافه بشه،، کرایه خونه دوبرابر شده، دست روی هر کالای مصرفی میزاری ، نسبت به سه ماه اخیر۲۰ تا ۵۰درصد بالا رفته،

منم کارگر بدبخت 10 1 پاسخ 1399/1/18 -09:35

آخه بی وجدانا تا کی باید کارگر بدبخت باشه ماهم انسانیم بچه‌های ماهم دل دارن حقوق که چهارماه دیر می دین هیچ که اول نوروز بجای اینکه عیدی کارگر رو بدین میگین اخراج آه کارگر میگیره شما رو امنیت شغلی که نداریم پول هم نمیدن حقوق پایین بخدا هرروز شرمنده زنو بچه‌ها م میشم فقط آرزوی مرگ میکنم فقط

نام مستعار 4 0 پاسخ 1399/1/18 -09:30

واقعا متأسفم.

احمدرضا بهرامی 2 1 پاسخ 1399/1/18 -09:26

سلام دراین مملکت کسی به نظرات دیگران اهمیت نمیده روسا هر کاری که خواستند انجام میدهند اگر به نظر دیگران گوش میدادند وضع معیشت کارگران و بازنشستگان این نبود.

سعید 3 1 پاسخ 1399/1/18 -09:17

آقایان دولتی که همیشه پشت کارفرما ایستادن از وضعیت این روزهای معیشت کارگرها خبرندارن??? کارگری که مستاجربوده دیگر درگیر خونه خریدن نیست چون بااین حقوقی که کارگر میگیره از پس هزینه های قسط واجاره و خرید خوراک و پوشاک خانواده اش بر نمیاد چه برسه به پس انداز برای خرید مسکن. مسکنی که هیچ نظارتی نیس روقیمتش و سالی چند بار گرون میشه. واقعا این مسئولین و کارفرمایان وجدان ندارند?????

شاغل بیکار 4 1 پاسخ 1399/1/18 -08:51

خب همه میدونن ک دولت همیشه طرف کارفرما رو گرفته و میگیره و کارگر براش پشیزی ارزش نداره و هرکیم صداش دربیاد میدونید چی میشه و بخاطر اینکه نرخ بیکاری زیاد نشه حق کارگر خورده میشه و دولت طرف کارفرمارو میگیره حالا کارگر هم همینقدر گشنه نباشه کافیه مهم بهشت رفتنه ..بهشت.

رحیم اسماعیل پور 4 1 پاسخ 1399/1/18 -08:37

کارفرمایان و دولت از ابتدا سال1388 در چندین مورد قیمت کالا وخدمات خود را افزایش داده اند آیا حقوق کارگر در سال 1398 چند بار افزایش داده شدمتاسفانه کارفرمایان و دولت ماده 41 خود را قبول ندارد مملکت شده یک بام دو هوا.

امیر 5 1 پاسخ 1399/1/18 -08:36

فقط میتونم ازخدابخوام ازتون نگذره بااین وضعی که بوجوداوردین درسال چندین بارقیمتای کالاهاتون رومیبرین بالا حالا برای تعیین یک حقوق ثابت کارگری این همه مقاومت میکنین .

یوسف 2 1 پاسخ 1399/1/18 -08:17

باسلام !بازکارگربه درداین مملکت میخوره چرخه شومیچرخونه !مسئولین ووزیرووزرا چه گلی به سراین ملت زدن ؟اصلا یکی بیادبه من بگه چیکارکردن واس ما؟هرروزمیرن میشینن پشت میز کلی دروغتحویل ملت میدن هیچ اختیاریم ازخودشون ندارن اونوقت اینابایدحقوق نجومی بگیرن؟مابا۲تومن مثل روزگارسگ زندگی کنیم !من نتونم واس بچه م اسباب بازی بخرم ایناواس آقازادهاشون ماشیم وخونه وسفرخارجه و... بخداانصاف نیست مام آدمیم ازسیاره دیگه نیومدیم حقوق کارمنداو...قبل ازعیدمشخص شدبه مارسیدآسمون تپید

تنها 3 0 پاسخ 1399/1/18 -07:51

نمیخاد حقوق رو زیاد کنید یه بارم شده حرف از ارزون کردن بزنید مردم ایران عادت کردن به این مدیریت کثیف هرسال ۱۰۰درصد گرانی ۱۵درصد اضافه مزد لعنت به پدر و مادر همشون که میخوان ایران وایرانی رو از بین ببرن

حسین 1 1 پاسخ 1399/1/18 -07:43

اقای قلی تبارشماوامسال شماهاکجابودن که نماینده قلابی کارفرماهاهمیشه ازتشکیل جلسه فرارکندونیایدوبگوید فریز کنید حرف بی منطق وغیرمنطق بزندجزاینکه پشتش بجایی گرم است دفاع....دفاع .دفاع ازمظلوم کارگرکنید

خدابنده 1 0 پاسخ 1399/1/18 -02:03

باسلام از مسولین درخواست دارم که وقتی دارن درمورد حقوق کارگرنظر میدن یه نگاهی به کشورهای دیگه داشته باشن عادلانه تصمیم بگیرن ارزانترین کارگر دنیا کارگر ایرانی با حدود10درصد هزینه تولیدکه اینقدر به کارفرما فشار اورده درحالی که تو استرالیا حقوق 60 درصد هزینه تولیده واقعا شرم آوره

عرفان 3 1 پاسخ 1399/1/18 -01:35

توروخدا انقد5 میلیون تومنم گنده نکنید که 5 میلیونم واسه کارگرا کمه

صدیق 2 1 پاسخ 1399/1/18 -01:04

واقعا شرم اور هست که کارگر لبنیاتی همان حقوق قبلی رو میگیره اما قیمت ماست چها برابر گرون شده تمام اجناس کارخانه گرون سده حقوق کارگر هماااااان ماشین چهار برابر قیمت شده اما حقوق کارگر پانزده درصد وااااااااااای از دست این مملکت با کارگر هم زنو بچه داره وواااااااااااااای از بخت بد مااااااا

موالی 2 1 پاسخ 1399/1/18 -01:02

باسلام ..‌والا تا بوده کارگر جماعت همیشه حقش خورده شده...چون خودش خواسته..خدایش اون کسانی که با افزایش حقوق کارگران مخالفت میکنند با حقوق یه کارگر تو این شرایط چند روز میتونن دوام بیارند..

علی 1 1 پاسخ 1399/1/18 -00:57

بی عدالتی محض بنگاهها طی ای سه سال ۵۰۰درصد اجناس رو گران کردن ولی حقوق کارگر یک میلیون پانصد هزار تومن دولت هم از قشر مرفه حمایت می کنه و به قشر ضعیف کارگر همیشه ظلم شده از زمانهای گذشته حقوق کارگر مطابق قانونی که حکومت اسلامی تصویب کرده افزایش نیافته نماینده کارگران فراخوان تجمع بده تا کارگرا خودشون حقوق خود را استیفا کنند

اسماعیل شیری 2 1 پاسخ 1399/1/18 -00:36

از مسئولین محترم عاجزانه خواهش میکنم به داد کارگران هم برسن فقط به فکر کار فرمانها نباشن به خدا قسم کارگران در بدترین شرایط دارن زندگی میکن اگه حقوق بالای ۵میلیون هم باشه بازم شرایط زندگی برای کارگران سخت است با این شرایط تورم و اجاره خانه امیداوریم مسُولین خدا را درنظربگیرند وبه فکر کارگران زحمت کش باشن

رئیس پنیر 1 0 پاسخ 1399/1/18 -00:26

مشکل ما نداشتن مدیر لایق من نمیدونم اين دهه 30 چرا نمی‌کشه کنار برو عمو جون تو خونه نوه داری کن جوون‌ها بیان دهه 60 بیاد ببین چیکار میکنه میترکونه هر چی دزد و گرگ تو لباس‌ میش دارن میچاپن به اسم اسلام و دین و.... هیچ غلطی هم نمیکنن اسلام به ذات خود ندارد عیبی اين عیب از مسلمانی ماست....

مرتضی نظریان 0 0 پاسخ 1399/1/18 -00:20

نخیر اقا همین یارانه خیلیم زیاده

کارگر 0 1 پاسخ 1399/1/18 -00:16

باسلام با این حقوق شما باشین بااین قیمت های نجومی چطور زندگی تون رو اد اره می کردین؟چون کار گر هستیم باید از همه ضعیفتر باشیم .خدا شما مسیولین وکار فرما های فرصت طلب رو هدایت کنه.هیچ موقع شده ببینید ما از این حق وحقوق هستیم یا همیشه باید زور بگین.

بنده خدا 4 2 پاسخ 1399/1/18 -00:15

نمیدونم چرا تورم 300%بنظر آقایون منتطقی هست و یدونه صفر ناقابل ازش کم میکنن و میگن تورم 30%هست و چهل سال قانون گریزی را ادامه ميدهند یعنی هیچ انسانی دربین این آقایون نیست؟ مگرنرخ تورم و سبد معیشت معیار ومصداق تعیین حقوق دستمزد نیست؟ چطور ممکنه طلا گرمی140هزار تومن شده 700هزار تومن؟ باز تورم 30 %هست!! ارز(دلار )3500شده 16000هزارتومن یعنی بیش از400 % لامصب ها سیب زمینی 500 تومنی شده 8000 تومن بازهم تورم30%هستش؟ باکدوم قانون ومنطق سال گذشته حقوق کارگران 20%افزایش پیدا کرد؟ مسببان این بیعدالتی وبرده داری که آبروی اسلام ونظام رو 40 ساله هدف گرفتند و چهل سال برده داری کردند باید محاکمه بشوند چطور ممکنه بیابان نشینهای عرب حقوق 4800دلاری برای کارگران تعیین میکنن وکف حقوق کارگری در کشور جنگ زده عراق 2450دلار هست بوالله العظیم چینی هاو... هر محصولیکه به ما میفروشند با همان قیمت و با کیفیت بالاتر وبهتر به آنها هم میفروشند ولی مسولان کشور شیعه نشین وانقلابی و منتظران امام عصر برای حقوق 100 دلاری چانه زنی میکنندو....!؟؟ واین خیانت ها باعث میشود یک کارگر نجیب ایرانی با حقوق 100 بدون امنیت شغلی ترک وطن کرده و بدنبال نوکری همان بیابان نشین میدود

M 1 0 پاسخ 1399/1/18 -00:13

بشدت موافقم.بشرط کنترل واقعی تورم

Kayhan Flight 20 5 پاسخ 1399/1/18 -00:04

بله واقعا شرایط اقتصادی خیلی خیلی به خانوار فشار میاره باید همه چیز رو در نظر گرفت فعلا که همه برنامه ها به نفع کارفرما داره اجرا میشه

یه کارگر 1399/1/18 -01:11

شک ندارن اینها که منفی میدن کارمند دولت هستند!!!

امیر 17 2 پاسخ 1399/1/17 -23:59

دوستان توسعه من به شما برای این کارفرمایان کارنکنید اینا برده میخواهد نه کارگر من خودم کارگر شرکت بودم دیدم درست حقمو نمیده اومدم بیرون الانم بیمه بیکاری میگیرم توبورسم مشغول هستم شماهم اینکارو بکنید ولی برای کارفرمایان نامرد کارنکنید

رضا 1399/1/18 -00:53

سلام داداش منم واسه بورس راهنمایی میکنی ۰۹۳۶۸۳۲۴۳۷۶

شهریاری 15 1 پاسخ 1399/1/17 -23:58

الهی خدا ازتون نگذره والا به خدا من یک ماهه درگیر خبر افزایش حقوقم من یه بازنشسته تامین اجتماعی هستم به پیر به پیغمبر من از فلسطین و یمن و غزه و عراق و لبنان و هزار جای دیگه واجبترم خدا میدونه با حقوق یک و پونصد پارسال فقط شرمندگی برام مونده تو رو خدا اقای رهبر اقای رییس جمهور اگه این متن رو میخونی به داد ما برسید اخه اگه پونزده درصد اضافه بشه با ابن مبلغ کدامتون میتونید زندگی کنید

محمد 8 9 پاسخ 1399/1/17 -23:53

آخه تو این اوضاع کرونایی که همه جا داره تعطیل میشه فکر کردید بیشتر از 15 درصد میتونند اضافه کنند؟ سالهای قبل اینکارو نکردند چه برسه به الان

سعید نجاری 1399/1/18 -09:24

آقای عزیز کرونا چه ربطی داره به طرح افزایش حقوق.?این افزایش حقوق باید قبل عید مشخص میشد. مگه کارگرها تو این روزهای کرونایی معیشت ندارن????? چرا حقوق کارمندان و همه اقشار مشخص شد الا کارگر. بنده خدا اینطور پیش بره یه روزی میرسه کارگر ها اعتصاب میکنن چرخ مملکت خراب میشه اون موقع شما باید دربه در دنبال شوینده و خوراکی و لبنیات و... چیزایی که هر روز استفاده میکنی بشی. پس مطمعن باش برای تو اتفاق خوبی نمیافته حالا چه الان چه ۱سال دیگه

ناشناس 1399/1/18 -23:15

واقعآ حقیقت راگفتی من با نظر شما محمد آقا موافقم با این وضعیت اگر دستمزد کارگرا افزایش پیدا کنه به نفع جامعه وملت نیست چون کارفرما اجناس را مجبوره گران کنه که اصلآ درست نیست که جامعه به درد سر بیفته

صادق 10 3 پاسخ 1399/1/17 -23:53

سلام خدمت همه بازدید کنندگان اولا یک سوال از مدیر این سایت ایا نظرات ما کار سازه لطفا اینو بگین اول بعدش اگه قانون کار و کارفرما تو ایران رعایت بشه این همه اختلاف طبقاتی بین کارگر و کارفرما ایجاد نمیشد دوما بنظر اداره کار و تامین اجتماعی ی سازمان و اداره فرمالیته هست چند کارفرما من میشناسم ک فامیلاشون رو بعنوان کارگر ثبت کرده کارگرای خودشون رو بیمه نکرده سوما اگه دولت و اداره کار راست میگه خوش بیاد با کارفرما طرف قرداد بشه بعدش حقوق رو خود اداره کار پرداخت کنه تا حقی تضیع نشه واقعا کارفرما ها نصف این حقوق رو بما نمیدن الان من ۱۲۰۰ حقوق میگیرم در صورتی ک طبق قانون باید ۲۸۰۰ باشه . اگه نیت شما پیگیریه لطفا پیگیری کنید و الکی شعار ندید

:/ 1 4 پاسخ 1399/1/17 -23:47

الان دقیقا نگران همون پونزده درصد هستیم که تا شما توافق کنید چندماهشو ما نگیریم

امینی 8 3 پاسخ 1399/1/17 -23:45

لطفا کارفرمایان مشخص کنند دستمزد چند درصد هزینه تولید را شامل می‌شود، که برای ایشان تا این حد سنگینی دارد .

محمد 8 3 پاسخ 1399/1/17 -23:43

ما کارگران برده های نوین ادارات هستیم. چگونه است رییس سازمان بالای ده میلیون دریافتی داشته باشد اما یک کارگر شرکتی ماهیانه دو میلیون. کجای اسلام اینگونه گفته

محمد حسنی کرمان 10 3 پاسخ 1399/1/17 -23:11

باسلام من یک کارگر فنی هستم که همیشه باید بنالم چرا همیشه باید دولت به نفع کارمندو کارهای دولتی باشه چرا یک بار هم به فکر کارگر ی که همیشه یکش گرو دوش هست نباشه از نمایندگان تقاضا دارم خداوکیلی به فکر قشر کارکران ساده هم باشیدبعد از عمری کارگری کردن نه خونه دارم نه ماشین نه زندگی درستی لطفا کاری بکنین این کار فرمایان اینقده خون کارگر زحمت کشو نمکن و توشیشه نکن

بازنشسته 8 2 پاسخ 1399/1/17 -22:44

وقتی بیشتر مردم رو کارمندان و کارگران و بازنشستگان تشکیل میدهند(اینها مصرف کننده کالا هستند) باید بتونن خرید کنن تا تولید کننده بتونه بیشتر و بیشتر تولید کنه و به فروش برسونه... وقتی این جماعت حقوق کافی نداشته باشند کی میخواد کالای تولید کننده رو بخره؟ مگه چقدرشون میتونه صادر کنه؟ تازه اگه قابل صادر کردن باشه!

سید 18 2 پاسخ 1399/1/17 -20:42

تا موقعی کارگران تشکلی حزبی سندیکایی برای خود نداشته باشن نمایندگانی از جنس خودشان در مجلس نداشته باشن تاوقتی پولدار وکارخانه دار خرج نماینده رو برای انتخاب شدنش میده تاوقتی وزیر کارو رییس تامین اجتماعی از خود کارگران نباشن خود وزیرودامادش و... سرمایه دارو کارخانه دار کاخ نشین باشن وضع کارگران هرگز خوب نخواهد شد

رضا 10 4 پاسخ 1399/1/17 -19:13

اگه قرار ۱۵ درصد حقوق افزایش پیدا کن نیازی به تصمیم گیری نیست چون هر سال ۱۳ درصد افزایش حقوق هست پس نیاز نیست کسی خودشو جر بده

احدصحتفر 10 2 پاسخ 1399/1/17 -18:27

با سلام اگر کارگران عزیز وشریف نباشن چرخه اقتصاد هم نیست پس چاره ای بیندیشید که این قشر زحمت کش حداقل شرمنده خانوادهاشان نشوند

یکی 1399/1/17 -22:41

اصلا اگه مردم قدرت خرید نداشته باشن تولید هم رونق نمیگیره....وقتی تولید کننده موفقه که بتون کالاهاشو به راحتی بفروشه

سیدهادی سیدی خیرآبادی 13 2 پاسخ 1399/1/17 -17:58

باسلام و عرض خسته نباشید. آیا نمیشودجامعه ی کارگری کشور و از جمله نمایندگان محترم کارگران قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسانند تا هر ساله شاهد سوُاستفاده کارفرمایان از شرایط بازار و کشور نباشیم تا بعد چندسال ازپیروزی انقلاب اسلامی بالاخره قانونی در مورد حقوق و دستمزد کارگران به تصویب برسد تا این قشرحداکثری جامعه بتوانند باخیالی راحت تر به اداره امور و زندگی و دخل وخرج خود بپردازند. هرسال که اسفندمیرسد کارفرمایان شروع به هیاهو و ندارم نداریم و اخراج و پرداخت نکردن حق بیمه و حقوق و عیدی و پاداش و سنوات و ......الی ماشاالله میکنند.فارغ از اینکه در همین سال ۹۸اکثریت کارفرمایان نسبت به تورم و افزایش مواداولیه و دیگر گرانی های لوازم و .....موجود در بازار دست به افزایش قیمت محصولات خود زدند و دریغ از یک ریال اضافه دستمزد روزانه کارگران. انشاالله روزی برسد تا کارگران بدون دغدغه و نگرانی بابت تعیین حقوق و دستمزد سال آینده با خیالی آسوده سال جدید را شروع کنند.

مسعود 8 2 پاسخ 1399/1/17 -17:54

من کارگر فضای سبز منطقه ۲۰ شهرداریم وقتی هنوز عیدی سال ۹۸ را ندادن چطور در مورد حقوق سال ۹۹ نظر بدم؟

سیداحمدازخرمشهر 7 3 پاسخ 1399/1/17 -17:45

یاد فیلم تاریخی فرار بزرگ افتادم همین دولت بی تدبیر با کارمندش که در هیأت تعیین دستمزد کارگران منظورم همین شمالی بی بخار نوبخت فنگ 15 درصد زد با این کارش میخواست رفع تکلیف کنه و فرار بزرگ قبل از عید را زد اگر خدایی برای اونها نیست برام هست حسبی الله ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر

مجید 4 2 پاسخ 1399/1/17 -17:01

۳۰۰ دلار در ماه میشه ۱۰ برابر این هم غیر منطقی نیست

کریمی 4 35 پاسخ 1399/1/17 -16:54

افزایش بیش از پانزده درصد امکان پذیر نیست کار گران محترم باید به کم قناعت کنند تا انشاالاه تورم کاهش یابددر غیر اینصورت وضع بدتر میشود

امینی 1399/1/17 -23:47

دستمزد چند درصد هزینه تولید است ؟

بنده خدا 1399/1/17 -23:49

شما؟؟

رئیس پنیر 1399/1/18 -00:21

از خودت مایه بزار بی وجدان بی درد از قشر ضعیف چرا مایه میزاری بی غیرت مدیریت کشور اگه به من میدادن به خدا پدری از سرمایه دارا درمیاوردم مالیات سنگین براشون وضع میکردم الان یجور شده فقیر هر روز فقیرتر و سرمایه دار هر روز پول رو پولش بیشتر کجای مدیریت اين مملکت اسلامیه ننگ به اين منافقان و سرمایه داران

ساناز 1399/1/18 -00:50

جیره خوار شما خودت چرا قناعت نمیکنی؟؟؟

احمد 1399/1/18 -00:54

با دوبرابرشدن حقوق حداقل ها هم خریده نمی شه .به چی باید قناعت کنن .خودتون رو جای گارگر بی چاره بزارید بعد حر ف از قناعت بزنید .اینقدر ظلم تا کی؟؟؟؟

یه کارگر 1399/1/18 -01:14

اینهمه کارگران قناعت کردن یه چند مدت هم شما قناعت کنید ببینید چه طعمی داره بعد نظر بده!!!!!!!!!!!

سعید 1399/1/18 -21:54

چرا فقط کارگر باید قناعت کنه اخه

کاربر ناشناس 10 2 پاسخ 1399/1/17 -16:20

کارفرما باید مطالباتشو از مدیران بی کفایت بگیره که با قانونهای الکی هم کارفرما رو بیچاره کردن هم کارگر رو خدارو خوش میاد که مردم از دسترنج کارگر بدون پرداخت شدن حقوق به حقش استفاده کنن همسر خود من با سابقه 22 ماه جبهه وجانبازی ومدرک دانشگاهی بدون استفاده از سهمیه با 30 سال کار حقوقش 2/900 با 2تا بچه 33 و 26 ساله خدا از همشون انتقام بگیره

راضیه. پناهی دولت 11 2 پاسخ 1399/1/17 -16:11

با سلام من همسر یک کارگرم توشرکت کنگان خواستم بگم باحقوق یک ملیون وهشتصد هزار شوهرم که چند ماهی یکبار پرداخت میشه من خیلی شرمنده دوفرزندم شدم وحقا زندگی ما وامسال ماهمراه ذجر باتوجه به کرایه خونه ومشکلات اقتصادی حالا فرزندمن چه گناهی داره که توی شش سالگی ارزوی حتی تبلت ساده داره بااینکه پدرش به دوراز ما مشغوله کاره لطف مسولان محترم جواب گو باشند

ذوالقرنین 5 3 پاسخ 1399/1/17 -15:18

بار افزایش حقوق بر کالا ها تاثیر صد درصدی دارد مگر اینکه دولت بار رو به دوش بکشه تا کالایی گران نشود با توجه به قیمت مواد اولیه که با نفت ارزان شده باید کالاها ارزان شود نه گران اما حق کارگر باید توسط دولت و عاملان تحریم و تنش جبران بشه

یکی 1399/1/18 -01:16

کالاها بی قانون همیشه گران شده بیخودی گردن حقوق کارگر بیچاره نندازید

شاهو 13 2 پاسخ 1399/1/17 -14:43

حقوقی که نمایندگان و وزیران هم میگیرن منطقی نیست کارگر بدبخت باین نرخ تورم 5م بگیره بازم سرماه کم میاره خدا تکونتون بده فقط همین

سیا شیروانی 9 2 پاسخ 1399/1/17 -13:20

با سلام دولت باید به کمک قشر کارگر و کارفرمایان برسد و این کار به سلامت جامعه کمک میکند .

باچاره 1399/1/17 -15:28

پاتونوازگلیمتون درازترنکنین من باسی سال خدمت2تومان میگیرم

کاربر ناشناس 1399/1/17 -18:20

سلام خسته نباشد خوا هشن با آبرویه کارگر کم بازی کنید چون دنیا همه می داند اگر کارگر زحمت کش نباشید کسی نمی تواند زندگی کند این دعا را در سال ۹۹ می کنم هر کس که برایه کرگر قدممی بر می دارد انشلا ذخیره آخرتش باشد هر کس که موانعه کار کارگر می شود به حق فاطمه زهرا خدا یرایه خودش وزن وبچهاش نسازد

مری 19 5 پاسخ 1399/1/17 -12:58

حقوقهای دویست میلیونی اقایان مدیرونیم مدیرومسعول وغیرمسعول منطقیه که خون مردم رامیمکند. من یه معلمم که توموسسه درس میدم حقوقم باورتون نمیشه 1300.بخدانه میتونمازدواج کنم. بادوچرخه میرم سرکار تابتونم کرایه تاکسی ندم کاردبه استخونم رسیده قبلاازجمهوری حمایت میکردم بعدازفیشای حقوقی نجومی.. کاملاناامیدشدم وارزوی نابودی اینا رادارم.

بزرگی . 1399/1/18 -08:53

من یک باز نشسته تا مین اجتماعی ام ایناع تمامن بی تدبیری دولت است که حقوق جماعت کارگر زاییه شود خدا ازتان نگذره

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
ترور دکتر فخری زاده ایران را از برنامه هسته ای خود عقب نمی‌ اندازد/ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست
فرزندانی که راهشان از پدر جدا شد / وقتی آقازاده‌ها می‌خواهند انقلاب را ببلعند!
می خواهند حذف روحانی را گردن سپاه بیندازند / بمباران شهرهای اسرائیل کاری ندارد ولی فریب نمی خوریم / ترور شهید فخری زاده ممکن است کار شبکه آقازاده ها و دامادهای مسئولان باشد! / جنگ سرد جدید آغاز شده، منتظر ترورهای بیشتر باشید
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد