انتقاد رحیم‌پور ازغدی به «مقاومت در موضوع ولایت اجتماعی زنان»

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، دستیابی زن به جایگاه های اجتماعی در دین اسلام را بدون مانع دانست و بیان کرد: اگر هم در موضوعاتی برای زن شروطی قرار داده شده است برای حفظ شان و کرامت زن است و دلیل دیگری ندارد.

حسن رحیم پور ازغدی عصر پنج‌شنبه در دومین نشست تخصصی "اسلام، غرب و مساله زن در آخرالزمان" در مشهد افزود: امروز جوامع غربی شکل تناقض علیه زنان را تغییر داده اما همچنان با همان ذهنیت گذشته رفتار می کنند.

وی ادامه داد: ولایت اجتماعی از خوانش گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زن شکل می‌گیرد، آنجا که انقلاب اسلامی معتقد است که زنان نه صرفا در متن، بلکه با قرار گرفتن در مرکز، ایجاد کننده تحولات در زمینه های مختلف هستند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر نشان کرد: در اسلام زن جایگاه بسیار والا و ارزشمندی دارد و او را به انجام هیچ کاری مجبور نمی کند. در واقع در مسائل فقهی هیچ تعهدی به جز مسایل زناشویی برعهده زن نیست و حتی زن را نمی توان به کار در خانه یا بیرون از آن مجبور کرد.

رحیم پور ازغدی دستیابی زن به جایگاه های اجتماعی در دین اسلام را بدون مانع دانست و بیان کرد: اگر هم در موضوعاتی برای زن شروطی قرار داده شده است برای حفظ شان و کرامت زن است و دلیل دیگری ندارد.

وی با بیان اینکه فساد و نابودی خانواده موجب تنهایی انسانها در غرب شده است، عنوان کرد: جنسیت، مربوط به زن و شوهر در تقسیم کار و در خانواده است و یک مساله اجتماعی نیست. برای رشد جامعه و خدمت به جامعه و امر به معروف و نهی از منکر، چه مرد و چه زن وظایف اجتماعی پیدا می‌کنند. بنابراین مراعات فرصت‌ها و تهدیدهایی که متوجه جنسیت زن و مرد است، باید صورت گیرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بخشی از عدم پذیرش و مقاومت در موضوع ولایت اجتماعی زنان در جامعه به دلیل دوری ما از گفتمان انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: در گفتمان انقلاب اسلامی یک دعوی حقیقی و اصلی منهای همه نگاه‌های جنسیتی وجود دارد و آن حاکمیت حق بر عالم و مکتبی به نام مکتب توحیدی است که انقلاب اسلامی با بلندکردن این پرچم، به دنبال اهتزاز آن در عالم است.

منبع: فارس
شبکه‌های اجتماعی