نسخه‌‌پیچی کیهان برای رسانه‌های اصلاح‌طلب: باید محاکمه شوید نه اینکه طلبکار باشید

روزنامه کیهان نوشت: مدعیان اصلاحات باید پاسخگوی خیانت خود باشند و محاکمه شوند نه اینکه طلبکار و مطالبه‌گر شوند.

نسخه‌‌پیچی کیهان برای رسانه‌های اصلاح‌طلب: باید محاکمه شوید نه اینکه طلبکار باشید

روزنامه کیهان مطلب دیروز روزنامه هم میهن را که بر توافق با قدرت‌‌های جهانی و احیای برجام تاکید کرده بود بهانه کرد و با حمله به اصلاح‌طلبان و رسانه‌های آنان نوشت شما باید پاسخگوی خیانت‌های خود باشید و محاکمه شوید نه اینکه طلبکار و مطالبه‌گر. 

روزنامه هم میهن دیروز نوشت: «اگر توافق با عربستان تا این حد اثرگذار است، پس توافق با قدرت‌های جهانی به مراتب اثرگذاری و پایداری بیشتری دارند.» مدعیان اصلاحات که با وادادگی و اعتماد و اتکاء به غرب به جای برداشتن تحریم‌ها، موجب تحریم دوبرابری شدند و همچنین با سوءمدیریت عمدی به اعتراف خود و برجای گذاشتن رکوردهای تورمی، تأثیر تحریم‌ها را بیشتر کردند، باید پاسخگوی خیانت خود باشند و محاکمه شوند نه اینکه طلبکار و مطالبه‌گر شوند.

منبع: اعتماد
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها