نصب «بنر» حمایت از سپاه، بیخ گوش سفارت انگلیس در تهران

بنرهای«سپاه؛ افتخار ملت» در محل سفارت خانه های کشورهای اروپایی در تهران درپی تلاش این کشورها برای قرار گرفتن سپاه در لیست نهادهای تروریستی نصب شد.

دیروز انگلیس تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد.

نصب «بنر» حمایت از سپاه، بیخ گوش سفارت انگلیس در تهران + عکس‌ها

نصب «بنر» حمایت از سپاه، بیخ گوش سفارت انگلیس در تهران + عکس‌ها

منبع: مشرق نیوز
شبکه‌های اجتماعی