رئیس‌‌‌ سازمان قضایی نیروهای مسلح: مردم تخریب اموال خود را به دادسرا های نظامی اعلام کنند

رئیس‌‌ سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: افرادی که توسط مامورین اموالشان مورد تخریب قرار گرفته به دادسراهای نظامی در مراکز استان سراسر کشور مراجعه بکنند و شکایت خود را با دلیل و مدرک ارائه دهند.

حجت الاسلام پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفتگو با برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان مرجع اختصاصی به وظیفه قانونی خود عمل کرده و عمل می‌کند. نیروهای مسلح ما مثال زدنی هستند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ضمن تاکید بر اینکه نیروهای مسلح در مقابل همه فشارها صبوری کردند و ایستادند، اظهار کرد: نیروهای مسلح در کنار مردم بوده و هستند و از جان مال و امنیت مردم و انقلاب دفاع می کنند.

وی همچنین تاکید کرد: هر کجا در جریان اغتشاشات از طرف نیروهای مسلح خساراتی به اموال مردم وارد شده است وظیفه قانونی ما ایجاب می کرده ما ورود پیدا کنیم و ورود پیدا کرده ایم. از همان ابتدا تحقیقات خود را در خصوص موارد مختلف انجام داده ایم و پرونده هایی تشکیل شده و در حال رسیدگی هستیم تحقیقات را انجام داده ایم.

پورخاقان افزود: در خصوص اتفاقاتی که در زاهدان رخ داد سازمان قضایی  از ابتدا ورود پیدا کرد و در حال رسیدگی هستیم و پرونده تشکیل شده است و همچنین در برخی موارد دیگر که خسارت هایی وارد شده و افرادی مورد اصابت گلوله قرار گرفتند پرونده تشکیل شده و رسیدگی می شود.

رئیس‌‌ سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: افرادی که توسط مامورین اموالشان مورد تخریب قرار گرفته به دادسراهای نظامی در مراکز استان سراسر کشور مراجعه بکنند و شکایت خود را با دلیل و مدرک ارائه دهند؛ ما در کمال بی طرفی تحقیق می کنیم رسیدگی می کنیم و حکم صادر می کنیم.

منبع: میزان
شبکه‌های اجتماعی