ببینید طارمی چگونه به تیم ملی برمی‌گردد!

اسکوچیچ گفته طارمی تلفنی هم عذرخواهی کند قبول است، اظهار نظری که سوژه کارتون امروز محمدرضا میرشاه‌ولد شده است.

 

  • ببینید طارمی با یک میس کال به تیم ملی برمی‌گردد!

 

منبع: خبر آنلاین
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید