چرا زیاد خوابیدن بد است؟

اگر قبلاً از خواب بیدار شده اید، اما نمی خواهید بلند شوید و دوباره به خواب رفته اید، بر ریتم های بیولوژیکی تأثیر منفی می گذارد.

خواب از ۵چرخه تشکیل شده است: هر چرخه حدود یک ساعت و نیم طول می کشد. کل ۴۵۰ دقیقه – حدود ۷٫۵ ساعت است. اگر قبلاً از خواب بیدار شده اید، اما نمی خواهید بلند شوید و دوباره به خواب رفته اید، بر ریتم های بیولوژیکی تأثیر منفی می گذارد.

این فرضیه نیاز به ۸ساعت خواب را رد می کند – ۷٫۵ کافی است.

بیدار شدن در مراحل اول و دوم ساده تر است، در مراحل دیگر بسیار دشوارتر است. و اگر چند ساعت بیشتر بخوابید، این دقیقاً همان چیزی است که اتفاق می افتد و در آن صورت احساس خوبی نخواهید داشت.

بنابراین مهم نیست که وقتی به رختخواب می روید چقدر خسته هستید، به محض بیدار شدن از خواب برخیزید . این به شما انرژی بسیار بیشتری نسبت به یک چرت طولانی مدت می دهد.

منبع: سانا
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید