ملیکا هاشمی، خبرنگار بازداشت شد

ملیکا هاشمی، خبرنگار خبرگزاری شهر بازداشت شده است.

هاشمی امروز برای «ارائه توضیحات به دادسرای اوین» رفته بود که همانجا بازداشت شد.

 

منبع: شرق
شبکه‌های اجتماعی