هرگز به این اموال بدهکار دست نزنید

اگر طلبکار به دنبال توقیف اموال بدهکار باشد باید بداند که امکان توقیف بسیاری از اموال را ندارد.

 

IMG_20220801_002730_274

IMG_20220801_002735_300

IMG_20220801_002738_483

IMG_20220801_002741_102

IMG_20220801_002743_578

IMG_20220801_002745_901

 

منبع: خبر فوری
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید