تکلیف متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد

برای نخستین بار است که از سازوکار مالیات ارزش افزوده برای پوشش افزایش هزینه‌های مرتبط با حقوق بازشستگان استفاده شده است.

تکلیف متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد

در فروردین ماه حدود ۴۴۰ میلیارد تومان منابع برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان فراهم شد.

در فروردین ماه امسال از محل یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده از ۹ درصد به ۱۰ درصد حدود ۴۴۰ میلیارد تومان درامد مالیاتی جدید ایجاد شده است.

این تغییرات بر اساس حکم مندرج در بند ر تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ اعمال شده است.

این درآمد طبق حکم قانون بودجه صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان خواهد شد. این برای نخستین بار است که از سازوکار مالیات ارزش افزوده برای پوشش افزایش هزینه‌های مرتبط با حقوق بازشستگان استفاده شده است.

منبع: تسنیم
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 1
  • بازنشسته
    0

    از زمان تیصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) که در آن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان در آن ذکر شده از دولت قبل تاکنون اجرایی نشده .
    تمام بازنشستگان منتظر و چشم به راه اجرایی شدن آن هستند .

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها