بازگشت ٢ واحد صنعتی راکد دیگر به چرخه تولید

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان، از بازگشت دو واحد صنعتی دیگر به چرخه تولید خبر داد.

علی مهدی پور، با بیان اینکه بازگشت واحد‌های صنعتی راکد به چرخه تولید، اشتغال،  رشد شاخص های اقتصادی و تحقق جهش تولید را در پی خواهد داشت، گفت: دو واحد صنعتی راکد دیگر به چرخه تولید بازگشتند. 

 مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان بیان داشت: این ٢ واحد تولیدی در شهرکهای صنعتی رامهرمز و ماهشهر مستقر بوده و در حوزه های کانی غیر فلزی و شیمیایی فعالیت می کند ، که با فعالیت این واحد های تولیدی اشتغال بیش از ۲۰ نفر فراهم شده است .

وی تصریح کرد: حمایت از واحدهای تولیدی می‌تواند،  نقش بسزایی در توسعه اقتصادی استان و  ایجاد اشتغال ایفا کند،  لذا هم افزایی دستگاه های خدمات رسان استان در راستای حمایت از تولید امری ضروری است.

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید