فلفل تند باعث افزایش عمر می‌شود

دانشمندان چینی آزمایشی ترتیب دادند: آنها نیم میلیون چینی ۳٠ تا ۷۹ ساله را به مدت ۷ سال بررسی کردند.

فلفل تند باعث افزایش عمر می‌شود

داوطلبان به دو گروه تقسیم شدند: در یکی، آنها ۳ بار در هفته غذای تند می‌خوردند، در دیگری - همه جوری غذایی می‌خوردند به جز تند.

نتیجه :میزان مرگ و میر در گروه اول ۱۴ درصد کمتر از گروه دوم شد. 

نکته این است که فلفل حاوی ماده خاصی است - کپسایسین. این همان چیزی است که به آن گرما می‌دهد. کپسایسین تولید اندورفین - هورمون های شادی را افزایش می‌دهد. بنابراین به مرور زمان میتوانید به غذاهای تند عادت کنید.

علاوه بر این، کپسایسین سلول‌های سرطانی را از بین می بر،  میتوکندری را مهار می‌کند. در واقع کپسایسین سلول‌های سرطانی را از انرژی محروم می‌کند.

منبع: خبر فوری
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها