فروش کلیه برای خرید خانه

اهالی یک روستا برای خریدن خانه کلیه‌هایشان را فروختند.

روستایی در نپال وجود دارد که مردمانش از ریز و درشت و خوشگل و زشت یکی از کلیه‌هایشان را فروخته اند تا بتوانند برای خود خانه ای بخرند.

منبع: رکنا

46

شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید