یدالله حبیبی
  • نماینده پیشین ولی فقیه در وزارت دفاع با اشاره به عروسی دختر شمخانی در هتل گرانقیمت:

    برای مردم قابل پذیرش نیست وقتی چندین دهک تا پایان عمر امکان تهیه مسکن ندارند، بیش از شصت میلیون نفر یارانه بگیر هستند، مشکلات اقتصادی از جمله پاشنه آشیل‌های نظام است، سن ازدواج بالا رفته است و ده ها مشکل و آسیب، ذهن مردم را مشغول کرده است مشاور بالاترین فرد کشور مجلس عروسی دخترش را در هتل کذائی برگزار کند.