در گفت‌وگو با خبرفوری مطرح شد؛

وقتی خوابیدن زیر سقف آسمان، 25 هزارتومان تمام می‌شود/ معضل بام خوابی مساوی با حاشیه‌نشینی است


17 فروردین 1398 - 12:36
filemanager/6/bam%20khabi
یک رفتار شناس با برشمردن تبعات بام خوابی تاکید کرد: در حال حاضر در منطقه 22، شهرک‌های اطراف آن و اطراف دریاچه خلیج فارس، کارگران بام خوابی را تجربه می‌کنند، مساله‌ای که به عنوان نقطه آغاز کانکس نشینی و حاشیه نشینی است.

به گزارش گروه اجتماعی خبر فوری، مساله بام خوابی در منطقه 22 شهرداری تهران، چندی پیش رسانه‌ای شد، مساله‌ای که حتی شهردار تهران هم به آن ورود کرد و درباره آن اظهار نظر متفاوتی داشت. جالب است که بدانید بام خوابی تنها به منطقه 22 شهرداری تهران محدود نمی‌شود و اتفاقا این پدیده در مناطق 1 و 2 شهر تهران و در برج‌های نیم ساخته هم مشاهده شده است، همگام با  بام خوابی اما معضل کانکس خوابی در پایتخت هم جدی شده است به حدی که یک رفتار شناس آن‌ها را با معضل گورخوابی مقایسه کرده است و معتقد است، بام خوابی نقطه آغاز کانکس خوابی است و در نهایت هم به حاشیه نشینی می‌رسد و می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را افزایش دهد. 

مجید ابهری، در این باره به خبرنگار اجتماعی خبر فوری گفت: بعد از شنیدن و عبور از معضل گورخواب‌ها، این بار مساله بام خواب‌ها و کانکس‌ خواب‌ها جدی شده است. افرادی که به علت نداشتن سرپناه ثابت و عدم توانایی پرداخت اجاره بها اقدام به بام خوابی و کانکس خوابی می‌کنند. 

وی با تاکید بر اینکه مخاطب اصلی بام خوابی، کارگران شهرستانی هستند، ادامه داد:  اگر بخواهم تمرکزم را روی مساله بام خوابی بگذارم باید بگویم، بام خوابی معمولا در مناطقی رخ می‌دهد که مجتمع‌های ساختمانی انبوه در آن نقاط به طور گسترده در دست ایجاد و تاسیس هستند و نیاز به کارگران نیمه ماهر و ساده برای پیشبرد ساختمان سازیشان دارند. 

ابهری درباره تعدد این بام خواب‌ها در مناطق مختلف تهران تصریح کرد: در حال حاضر در منطقه 22 شهرداری تهران،  شهرک‌های اطراف آن و اطراف دریاچه خلیج فارس و مناطق پیرامونی شهرک هشتگرد، کارگران بام خوابی را تجربه می‌کنند، مساله‌ای که به عنوان نقطه آغاز کانکس نشینی و حاشیه نشینی است. 

وی درباره نحوه بام خواب شدن کارگران معتقد است: کارگرانی که به صورت مشارکتی توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند و دوری از محل کار آن‌ها را مجبور به انتخاب مراکزی نزدیک به نقاط اشتغالشان می‌کند، این افراد عموما وادار به خوابیدن در برج‌ها و مجموعه‌های آپارتمانی و برج‌های نیمه تمام می‌شوند. بعضی از کارکنان این برج‌ها نیز از این محل در آمد حداکثر استفاده نموده و با فراهم کردن رخت خواب‌های مستعمل و کارتن یخچال تقریبا هم اندازه با قد یک انسان است شبانه از 10 هزار تومان تا 25 هزار تومان دریافت می‌کنند، البته این بخش ویژه برای کسانی است که درآمد بیشتری دارند. 

ابهری درخصوص کرایه‌های بخش عادی در بام‌ها هم گفت: در بخش عادی کرایه‌ها 2 تا 5 هزارتومان است. این بخش عادی فقط برای خوابیدن است و هیچ امکانات دیگری ندارد. به طور مثال در هنگام بارش باران، آن‌هایی که در بخش ویژه خوابیدند می‌توانند به طبقات پایینی رفته و آنجا شب را صبح کنند اما در بخش عادی افراد اجازه این کار را ندارند. همچنین گفتنی است که افراد باید بالافاصله بعد از طلوع آفتاب جای خوابشان را ترک کنند. 

وی اما درخصوص معضلاتی که میتواند به سبب این شیوه رفتار ایجاد شود، تصریح کرد: بیماری‌های پوستی، سرماخوردگی مزمن، بیماری‌های ویروسی حاصل بام خوابی است، لازم است شرکت‌ها و ساختمان‌ها برای کارگران فضایی مناسبتری در نظر بگیرند، زیرا این نحوه سکونت اگر اپیدمی شود احتمالا مانند گورخوابی می‌تواند به معضلی تبدیل شود که حاشیه نشینی را افزایش دهد و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی را هم افزایش دهد.

یک رفتار شناس با برشمردن تبعات بام خوابی تاکید کرد: در حال حاضر در منطقه 22، شهرک‌های اطراف آن و اطراف دریاچه خلیج فارس، کارگران بام خوابی را تجربه می‌کنند، مساله‌ای که به عنوان نقطه آغاز کانکس نشینی و حاشیه نشینی است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/bam%20khabi
17 فروردین 1398 - 12:36

به گزارش گروه اجتماعی خبر فوری، مساله بام خوابی در منطقه 22 شهرداری تهران، چندی پیش رسانه‌ای شد، مساله‌ای که حتی شهردار تهران هم به آن ورود کرد و درباره آن اظهار نظر متفاوتی داشت. جالب است که بدانید بام خوابی تنها به منطقه 22 شهرداری تهران محدود نمی‌شود و اتفاقا این پدیده در مناطق 1 و 2 شهر تهران و در برج‌های نیم ساخته هم مشاهده شده است، همگام با  بام خوابی اما معضل کانکس خوابی در پایتخت هم جدی شده است به حدی که یک رفتار شناس آن‌ها را با معضل گورخوابی مقایسه کرده است و معتقد است، بام خوابی نقطه آغاز کانکس خوابی است و در نهایت هم به حاشیه نشینی می‌رسد و می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را افزایش دهد. 

مجید ابهری، در این باره به خبرنگار اجتماعی خبر فوری گفت: بعد از شنیدن و عبور از معضل گورخواب‌ها، این بار مساله بام خواب‌ها و کانکس‌ خواب‌ها جدی شده است. افرادی که به علت نداشتن سرپناه ثابت و عدم توانایی پرداخت اجاره بها اقدام به بام خوابی و کانکس خوابی می‌کنند. 

وی با تاکید بر اینکه مخاطب اصلی بام خوابی، کارگران شهرستانی هستند، ادامه داد:  اگر بخواهم تمرکزم را روی مساله بام خوابی بگذارم باید بگویم، بام خوابی معمولا در مناطقی رخ می‌دهد که مجتمع‌های ساختمانی انبوه در آن نقاط به طور گسترده در دست ایجاد و تاسیس هستند و نیاز به کارگران نیمه ماهر و ساده برای پیشبرد ساختمان سازیشان دارند. 

ابهری درباره تعدد این بام خواب‌ها در مناطق مختلف تهران تصریح کرد: در حال حاضر در منطقه 22 شهرداری تهران،  شهرک‌های اطراف آن و اطراف دریاچه خلیج فارس و مناطق پیرامونی شهرک هشتگرد، کارگران بام خوابی را تجربه می‌کنند، مساله‌ای که به عنوان نقطه آغاز کانکس نشینی و حاشیه نشینی است. 

وی درباره نحوه بام خواب شدن کارگران معتقد است: کارگرانی که به صورت مشارکتی توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند و دوری از محل کار آن‌ها را مجبور به انتخاب مراکزی نزدیک به نقاط اشتغالشان می‌کند، این افراد عموما وادار به خوابیدن در برج‌ها و مجموعه‌های آپارتمانی و برج‌های نیمه تمام می‌شوند. بعضی از کارکنان این برج‌ها نیز از این محل در آمد حداکثر استفاده نموده و با فراهم کردن رخت خواب‌های مستعمل و کارتن یخچال تقریبا هم اندازه با قد یک انسان است شبانه از 10 هزار تومان تا 25 هزار تومان دریافت می‌کنند، البته این بخش ویژه برای کسانی است که درآمد بیشتری دارند. 

ابهری درخصوص کرایه‌های بخش عادی در بام‌ها هم گفت: در بخش عادی کرایه‌ها 2 تا 5 هزارتومان است. این بخش عادی فقط برای خوابیدن است و هیچ امکانات دیگری ندارد. به طور مثال در هنگام بارش باران، آن‌هایی که در بخش ویژه خوابیدند می‌توانند به طبقات پایینی رفته و آنجا شب را صبح کنند اما در بخش عادی افراد اجازه این کار را ندارند. همچنین گفتنی است که افراد باید بالافاصله بعد از طلوع آفتاب جای خوابشان را ترک کنند. 

وی اما درخصوص معضلاتی که میتواند به سبب این شیوه رفتار ایجاد شود، تصریح کرد: بیماری‌های پوستی، سرماخوردگی مزمن، بیماری‌های ویروسی حاصل بام خوابی است، لازم است شرکت‌ها و ساختمان‌ها برای کارگران فضایی مناسبتری در نظر بگیرند، زیرا این نحوه سکونت اگر اپیدمی شود احتمالا مانند گورخوابی می‌تواند به معضلی تبدیل شود که حاشیه نشینی را افزایش دهد و به تبع آن آسیب‌های اجتماعی را هم افزایش دهد.

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


33

نظرات 2
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
رئیسی 2 0 پاسخ 1398/1/17 -19:23

کو گوش شنوا وچشم بینا مسئولین ما اینقدر پوستشون کلفته که حرف نه بخرجشون میره نه بهشون بر میخوره .این نیز بگذرد

علی 1 1 پاسخ 1398/1/17 -16:15

ای کسانی که ایمان آورده اید؛ این معضلات را دریابید.

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
پرفسور کردوانی: سیل از مدیریت سد می‌آید نه از خود سد/ تصور نکنیم که این بارندگی‌ها، تابستان بدون خشکسالی در پی دارد
باید از مردم عذرخواهی کنیم / از روزی که دنبال ژن برتر رفتیم، اصلاح‌طلبی هویت خود را از دست داد/  در خبرگان به کسانی رای دادم که دیناری قبولشان نداشتم/ شما که می‌گویید "رضاشاه روحت شاد"، از او چه سراغ دارید؟ چهار تا سد؟
احتمال کودتای آمریکا دانشجویان را به تسخیر سفارت وادار کرد/ دانشجویان براساس درک واقعیت‌ها اقدام کردند/ سازمان‌های بین المللی اذعان دارند که ایران به مذاکره پایبند بوده است
تمام حواشی تماس‌های تلفنی ترامپ؛ از قطع کردن بدون خداحافظی تا شایعه شنود روسها / روش ترامپ در گفتگوی تلفنی چیست و چرا اصرار دارد ایرانی‌ها با او تماس بگیرند؟
رفع حصر شروع شده اما تدریجی است/ تُن صدای رئیس‌جمهور و بردارش شباهتی ندارد/ رئیسی با روحانی، مثل ناطق با خاتمی رفتار کند
آماده ام با ترامپ در مقابل دوربین های تلویزیونی مذاکره کنم
تمام هم و غم آمریکا این است که با ایران به یک تفاهم یا توافقی برسد/عربستان در زمان اوباما هم خواهان جنگ با ایران بود/ امکان بستن تنگه هرمز در شرایط صلح وجود ندارد