نظر رهبرانقلاب درباره «تجسس در تلفن همراه همسر» و «استفاده از کراوات در عروسی» و «وضو و غسل بعد از تتو»


2 اسفند 1397 - 15:41
5c6e956151ec2_2019-02-21_15-41
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات اسفند ماه حضرت آیت الله خامنه ای را اعلام کرد.

 پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات جدید (اسفند ماه) را منتشر کرد که جزئیات آن به شرح ذیل است:

اشتباه در تشخیص مسافت شرعی

سؤال ۱: اگر کسی در ماه رمضان قبل از ظهر به قصد پیمودن مسافت شرعی یا رفتن به نقطه ای که گمان می کرده به مقدار مسافت شرعی است، از شهر خارج شود و پس از طی مسافت، افطار کند و به شهر بازگردد، ولی بعد از چند روز متوجه شود به مقدار مسافت شرعی نبوده است، آیا علاوه بر قضای روزه، کفاره هم واجب آمده است؟

جواب: فقط قضای روزه واجب است.

تجسس در تلفن همراه همسر

سؤال ۲: اگر کسی گوشی همسرش را چک کند و پیغامهایی را که با خانم‌ها و آقایان داشته بخواند، شرعاً اشکال دارد؟

جواب: بدون اذن و رضایت ایشان جایز نیست.

نگفتن عیوب جنس به خریدار

سؤال ۳: برخی قطعات اتومبیل بنده به صورت حرفه­ای تعویض یا تعمیر شده است. اگر هنگام فروش ـ در صورت عدم سؤال خریدار ـ، جزئیات آن را به خریدار اعلام نکنم، معامله و پول حاصل از آن چه حکمی دارد؟

جواب: در فرض سؤال معامله صحیح بوده و مال به دست آمده حلال است.

استفاده از کراوات در عروسی

سؤال ۵: آیا استفاده از کراوات در شب عروسی اشکال دارد؟

جواب: به طور کلی پوشیدن لباسهایی که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب می‌شود و استفادۀ از آن ترویج فرهنگ منحط و معاند غربی محسوب می شود، جایز نیست.

وضو و غسل بعد از تتو

سؤال ۶: زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد، می تواند به جای وضو یا غسل، تیمم کند؟

جواب: اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد و آن را بشوید، و اگر آب برای آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید و احتیاط آن است که اگر ضرر نداشته باشد، روی آن دست تر بکشد.

مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه

سؤال ۷: اگر مهریۀ زن برای مخارج حج واجب کفایت کند، حج بر او واجب است و باید مهریه را از شوهرش مطالبه کند؟

جواب: در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن نمی‌تواند مهریه را مطالبه کند و مستطیع نیست، ولی اگر شوهر تمکّن دارد و مطالبۀ مهریه برای زن مفسده‌ای ندارد، واجب است مهریه را مطالبه کند و به حج برود و اگر مطالبۀ آن برای او مفسده داشته باشد مثل اینکه منجر به نزاع و طلاق شود، مستطیع نیست و واجب نیست مطالبه کند.

خمس مستمرّی

س ۸: پدر من کارمند بود و مدتی است که فوت شده و حقوق مستمری او ماهیانه بین من و مادرم به صورت جداگانه به حسابمان واریز می­‌شود، آیا باید خمس آنرا بدهیم؟

جواب: پرداخت خمس مستمری واجب نیست.

قرض ربوی

سؤال ۹: مادرم قصد دارد پولی را به شخصی قرض بدهند و این شخص گفته ماهانه مبلغی از سود درآمدش را به مادرم می­دهد و از دادن این سود هم راضی است، آیا عمل مذکور ایراد دارد یا اینکه ربا حساب می شود؟

جواب: قرض به شرط سود، ربا و حرام است، لکن اگر ضمن قرض شرط نشود که سود بدهد و قرض مبنی بر پرداخت سود نباشد، در صورتی که قرض گیرنده با رضایت خود مبلغی را اضافه بپردازد، اشکال ندارد، همچنین اگر دریافت سود ضمن یکی از عقود شرعی، مانند مضاربه یا مشارکت باشد، اشکال ندارد.

حکم اذان و اقامه تلویزیون

سؤال ۱۰: در رسالههای عملیه گفته شده: «کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده، چه با او گفته باشد یا نه، در صورتی که بین اذان و اقامه و نمازی که می خواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد، می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید.» اگر از تلویزیون یا رادیو بشنود هم این حکم جاری است؟

جواب: اگر مستقیم پخش شود، حکم مذکور را دارد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات اسفند ماه حضرت آیت الله خامنه ای را اعلام کرد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5c6e956151ec2_2019-02-21_15-41
2 اسفند 1397 - 15:41

 پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات جدید (اسفند ماه) را منتشر کرد که جزئیات آن به شرح ذیل است:

اشتباه در تشخیص مسافت شرعی

سؤال ۱: اگر کسی در ماه رمضان قبل از ظهر به قصد پیمودن مسافت شرعی یا رفتن به نقطه ای که گمان می کرده به مقدار مسافت شرعی است، از شهر خارج شود و پس از طی مسافت، افطار کند و به شهر بازگردد، ولی بعد از چند روز متوجه شود به مقدار مسافت شرعی نبوده است، آیا علاوه بر قضای روزه، کفاره هم واجب آمده است؟

جواب: فقط قضای روزه واجب است.

تجسس در تلفن همراه همسر

سؤال ۲: اگر کسی گوشی همسرش را چک کند و پیغامهایی را که با خانم‌ها و آقایان داشته بخواند، شرعاً اشکال دارد؟

جواب: بدون اذن و رضایت ایشان جایز نیست.

نگفتن عیوب جنس به خریدار

سؤال ۳: برخی قطعات اتومبیل بنده به صورت حرفه­ای تعویض یا تعمیر شده است. اگر هنگام فروش ـ در صورت عدم سؤال خریدار ـ، جزئیات آن را به خریدار اعلام نکنم، معامله و پول حاصل از آن چه حکمی دارد؟

جواب: در فرض سؤال معامله صحیح بوده و مال به دست آمده حلال است.

استفاده از کراوات در عروسی

سؤال ۵: آیا استفاده از کراوات در شب عروسی اشکال دارد؟

جواب: به طور کلی پوشیدن لباسهایی که پوشش و لباس غیر مسلمانان محسوب می‌شود و استفادۀ از آن ترویج فرهنگ منحط و معاند غربی محسوب می شود، جایز نیست.

وضو و غسل بعد از تتو

سؤال ۶: زنی که تتو انجام داده و ابرویش زخم یا جراحت دارد، می تواند به جای وضو یا غسل، تیمم کند؟

جواب: اگر روی زخم باز است و آب برای آن ضرر ندارد، باید طبق معمول وضو و غسل انجام دهد و آن را بشوید، و اگر آب برای آن ضرر دارد، باید اطراف آن را بشوید و احتیاط آن است که اگر ضرر نداشته باشد، روی آن دست تر بکشد.

مستطیع شدن زن در صورت مطالبۀ مهریه

سؤال ۷: اگر مهریۀ زن برای مخارج حج واجب کفایت کند، حج بر او واجب است و باید مهریه را از شوهرش مطالبه کند؟

جواب: در صورتی که شوهر توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، زن نمی‌تواند مهریه را مطالبه کند و مستطیع نیست، ولی اگر شوهر تمکّن دارد و مطالبۀ مهریه برای زن مفسده‌ای ندارد، واجب است مهریه را مطالبه کند و به حج برود و اگر مطالبۀ آن برای او مفسده داشته باشد مثل اینکه منجر به نزاع و طلاق شود، مستطیع نیست و واجب نیست مطالبه کند.

خمس مستمرّی

س ۸: پدر من کارمند بود و مدتی است که فوت شده و حقوق مستمری او ماهیانه بین من و مادرم به صورت جداگانه به حسابمان واریز می­‌شود، آیا باید خمس آنرا بدهیم؟

جواب: پرداخت خمس مستمری واجب نیست.

قرض ربوی

سؤال ۹: مادرم قصد دارد پولی را به شخصی قرض بدهند و این شخص گفته ماهانه مبلغی از سود درآمدش را به مادرم می­دهد و از دادن این سود هم راضی است، آیا عمل مذکور ایراد دارد یا اینکه ربا حساب می شود؟

جواب: قرض به شرط سود، ربا و حرام است، لکن اگر ضمن قرض شرط نشود که سود بدهد و قرض مبنی بر پرداخت سود نباشد، در صورتی که قرض گیرنده با رضایت خود مبلغی را اضافه بپردازد، اشکال ندارد، همچنین اگر دریافت سود ضمن یکی از عقود شرعی، مانند مضاربه یا مشارکت باشد، اشکال ندارد.

حکم اذان و اقامه تلویزیون

سؤال ۱۰: در رسالههای عملیه گفته شده: «کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده، چه با او گفته باشد یا نه، در صورتی که بین اذان و اقامه و نمازی که می خواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد، می تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید.» اگر از تلویزیون یا رادیو بشنود هم این حکم جاری است؟

جواب: اگر مستقیم پخش شود، حکم مذکور را دارد.

منبع: جماران

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


1981

نظرات 18
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ابراهیم آقایی 0 0 پاسخ 1397/12/5 -17:20

ممنون بسیار خوب بود جانم فدای رهبر

ابراهیم آقایی 0 0 پاسخ 1397/12/5 -17:20

ممنون بسیار خوب بود جانم فدای رهبر

محمدصفایی جانباز هستم 2 2 پاسخ 1397/12/3 -20:31

آقا جان خیلی دلم میخواهندشمارا یکبارزیارت کنم روزی که پادگان ابوذرهمان سرپل ذهاب راازدشمن گرفتن من درحضورشما بودم شما آن موقع نماینده حضرت امام ره در شورای عالی بودید من یک خاطرجالب ازاین قضیه ازشما دارم بمن گفتیدپسرحاجی برو میدان شهرسرهنگی با یک گروهان سرباز آمده بنده خدا نمی داندچکارکندمن تریلی داشتم گفتم چشم آقاجان رفتم ۱۷۲ نفرسربازرا سوارکاتنل تریلی کردم واوردم پادگان ابوذروشب شام سیب زمینی پخته داشتیم شما را میهمان کردیم و شب شما درمسجدپادگان برای ما سخنرانی نمودیدولی الان حنجره ام را بوسیله شیمایی ازدست داده ام من بازنشسته ارتش هستم بزرگترین ارزوم ازخدا یک بازشمارارا ببینم آقاجان اگر میشه دستوربفرمایدشماره من ۰۹۳۵۲۳۹۶۴۶۸ منزل ۰۲۱۵۶۲۸۶۲۶۹ میباشدتراخدا دستور بده من یکی از جانبازان ولایت هستم آقاجان دستت را می بوسم باافتخارسربازکوچک شما حاج محمدصفایی حاضرم جانم را بدم ولی یکبارشمارا زیارت کنم امیدوارم انشاللاه

محمدصفایی جانبازولایت 1 2 پاسخ 1397/12/3 -20:13

سوالها بسیار عالی بودماهم استفاده کریم

م. گل 7 4 پاسخ 1397/12/3 -09:18

سلام ممنون قابل استفاده بود

مهدی محراب بیگی 1397/12/3 -18:26

. عاشقتم خیلی دوست دارم تا ظهور آقا امام زمان بر این مملکت آقایی کن یا علی

حمید عباسی نژاد 9 4 پاسخ 1397/12/3 -08:10

بسیار شفاف واضح نوشته بودند انشااله خداوند ایشان را برای ملت ایران تا ظهور امام زمان حفظ کند

نجمه خدادادی 8 4 پاسخ 1397/12/3 -07:09

تتو .خط چشم .کاشت ناخن وضو و غسل دارد؟

ساحل 6 2 پاسخ 1397/12/3 -06:45

سلام من نماز که میخوام بخونم بدون اڋان واقامه بعد از ذکر الله اکبر نیت میکنم .حکم نمازم چیست

محمدشاهان 8 3 پاسخ 1397/12/3 -02:21

رهبرعزیزشماعشق مایی سرت سلامت

وحید 5 2 پاسخ 1397/12/2 -23:20

انشاالله زیر سایه حق تعالی سالم وتندرست باشند وکلیه مسلمانان جهان از دستورات سیاسی والهی ایشان استفاده کنند.

کاربر ناشناس 1397/12/3 -16:29

سلام رهبرعزیزم زیارت دیدارت راازنزدیک ازخداوندمتعال خواهانم امیدوارم نصیبم بشه خدایا نصیبم کن انشا الله

علیرضا کریمی حمیدابادی 7 5 پاسخ 1397/12/2 -22:32

سلام رهبر عزیزم سئوال من از حضرتعالی اینه اگه فردی مثل من عاشق دیدن شما از نزدیک هستم چکار باید بکنم تاحضرتعالی را زیارت بکنم تا به آرزویم برسم

داود 9 2 پاسخ 1397/12/2 -22:11

احسنت به شما دست شما درد نکنه

کاربر ناشناس 1397/12/3 -07:18

خداونداهرچه صلاح ایرانیان است انجام بده دیگر بجزپناه به خداوندمتعال راهی پیش رویمان نیست چون هیچ کس ایران وایرانی رادرک نمیکند

رضااسدی 11 2 پاسخ 1397/12/2 -22:10

خیلی مطالب واحکام بروز بوده ممنون اطلاعات وبیشتری رد اختیار بزارین

توحید واحدی اصل 33 3 پاسخ 1397/12/2 -22:05

با سلام مردی هستم34ساله دارای شغل با حقوقی که کفاف زندگیم رو نمیده خودرویی داشتم که توسط دادگاه جهت پرداخت مهریه به همسرم توقیف شد در حالی که بعد از ظهرها تا شب با این ماشین کار میکردم اما متاسفانه توقیف شد و قاضی پرونده علیرغم اینکه گفتم من بدون درآمد این ماشین زندگیم نمیگدره قبول نکرد این در حالیه که بخشی از حقوقم رو هم توقیف کردن و باید سکه هم بدم الان تو شرایط بد اقتصادی گیر کردم و نیازهای اولیه زندگیم رو نمیتونم تامین کنم مستاجر هم هستم سوالی نداشتم فقط خواستم تبریک بگم بابت پیاده سازی قوانین اسلام توسط قوه محترم قضائیه

قادر 1397/12/3 -11:18

سلام من کارگرگری کار میکنم مریض هستم ولی چاره ای ندارم

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
;
پیشنهاد ما
رئیس مجلس برای اقناع نمایندگان رابطانی دارد/ دنبال اصلاح‌طلب‌های ضعیف‌تر که برویم، مظلمه‌اش می‌ماند/ مجلس بعدی یکدست است و اصولگرا/ رابط مشخص رهبری برای ارتباط با سران قوا
پرفسور کردوانی: سیل از مدیریت سد می‌آید نه از خود سد/ تصور نکنیم که این بارندگی‌ها، تابستان بدون خشکسالی در پی دارد
باید از مردم عذرخواهی کنیم / از روزی که دنبال ژن برتر رفتیم، اصلاح‌طلبی هویت خود را از دست داد/  در خبرگان به کسانی رای دادم که دیناری قبولشان نداشتم/ شما که می‌گویید "رضاشاه روحت شاد"، از او چه سراغ دارید؟ چهار تا سد؟
احتمال کودتای آمریکا دانشجویان را به تسخیر سفارت وادار کرد/ دانشجویان براساس درک واقعیت‌ها اقدام کردند/ سازمان‌های بین المللی اذعان دارند که ایران به مذاکره پایبند بوده است
تمام حواشی تماس‌های تلفنی ترامپ؛ از قطع کردن بدون خداحافظی تا شایعه شنود روسها / روش ترامپ در گفتگوی تلفنی چیست و چرا اصرار دارد ایرانی‌ها با او تماس بگیرند؟
رفع حصر شروع شده اما تدریجی است/ تُن صدای رئیس‌جمهور و بردارش شباهتی ندارد/ رئیسی با روحانی، مثل ناطق با خاتمی رفتار کند
آماده ام با ترامپ در مقابل دوربین های تلویزیونی مذاکره کنم