خبر فوری گزارش می‌دهد؛

قدرت گرفتن فرزندان هیتلر در اروپا/راست‌های افراطی در سال 2019 برجام را نابود می‌کنند؟/ابرِ سیاه ملی‌گرایی در حال پیشروی در کل اروپا


19 آذر 1397 - 10:32
filemanager/6/ejtemaee/ssdjhbsh
در صورت قدرت گیری راستهای افراطی بعید نیست که برجام از بین برود چرا که احزاب ملی گرا منافع کشورهای خود را که شامل تجارت شرکت های خصوصی و ملی با آمریکا است، فدای منافع اتحادیه اروپا نمی‌کنند.

حسین نیازبخش: بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه بین الملل وضعیت پیش آمده در ساختار سیاسی اروپا در سال 2018 را خطرناک می‌دانند. بسیاری از احزاب ملی گرا و راست افراطی که گرایشات نژادپرستانه و ضد مهاجرتی دارند در انتخابات پارلمانی داخلی اروپا به قدرت رسیدند و احتمالا سال 2019 و 2020 روند پیشروی آنها بیشتر هم شود.

در این میان، بسیاری وقوع این پدیده را برای اروپا و جهان بسیار خطرناک می‌دانند. چرایی این اتفاق البته ابتدا به این موضوع بر می‌گردد که احزاب راست افراطی را به درستی بشناسیم و بعد به تحلیل آن بپردازیم. 

سیاست و گرایشات احزاب راست افراطی؛ جانشینان نازیسم آلمان

الیور واشینسکی(تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه ماینه) در تعریف احزاب راست افراطی اروپا بر چند نکته تاکید دارد و معتقد است این احزاب چند ویژگی دارند که آنها را از احزاب دیگر متمایز می‌کند. احزاب راست افراطی که به خصوص در کشورهای بزرگ اروپا در حال قدرت گیری هستند، بر تمامیت گرایی سیاسی، مخالفت با کمونیسم و سیاستهای اقتصادی و سیاسی چپ، ملی گرایی افراطی و مخالفت با مهاجر پذیری کشورهای اروپایی و برتری اقلیت نخبه ( چه از لحاظ هوشی و چه از لحاظ اقتصادی یا سیاسی و حتی نژادی) بر توده ها تاکید دارند.

با این حال نباید فراموش کرد که راستهای در روش به قدرت رسیدن بسیار ماهر بوده و کاملا از سیاستها و روشهای پوپولیستی و عوام فریبانه برای به قدرت رسیدن و کسب کرسی استفاده می‌کنند. آنها در تبلیغات خود بر ارزشهای بومی و مسیحی کشورهای اروپایی تاکید کرده و با وعده دولت رفاه برای بومیان و نیز اخراج مهاجران سعی در جلب حمایت آنها دارند.

بسیاری ریشه گرایشات به راستهای افراطی را به فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان بر می‌گردانند. در حقیقت، آنچه این گروهها و گرایشات راستی را به هم مرتبط می‌کند ملی گرایی افراطی و درون گرایی سیاسی این گروهها است. بسیاری از این گروهها در کمپین انتخاباتی مختلف مخالفت خود را با اتحادیه اروپا اعلام کرده و تاکید داشته اند که کشورهای اروپایی برای به قدرت رسیدن و افزایش فضای حیاتی بیشتر باید بر فرصتهای داخلی تمرکز کند و نه بر سیاستهای مالی اتحادیه اروپا.

ابر سیاه ملی گرایی افراطی در حال فرا گرفتن کل اروپا است

طبق گزارش و تحلیل بی بی سی، بسیاری از  احزاب ملی گرا و راست افراطی توانسته اند در انتخابات اخیر پارلمانی کشورشان به پیروزی برسند. در این میان، سهم احزاب راست افراطی کشورهای مرکزی اروپا بیش از سایر مناطق و کشورها است. در جدول زیر، به برخی از مهم ترین کشورهای اروپایی و سهم احزاب راست افراطی در آنها اشاره می‌کنیم:

کشور

درصد کرسی های پارلمانی

سوییس

29 درصد

اتریش

26 درصد

دانمارک

21 درصد

مجارستان

19 درصد

سوئد

17.6 درصد

ایتالیا

17.4 درصد

فرانسه و هلند

13 درصد

آلمان

12.6 درصد

جمهوری چک

11 درصد


آیا سال آتی سال پیروزی نهایی راستهای افراطی است؟

بسیاری معتقدند سال 2018 سال به قدرت رسیدن احزاب راست افراطی در اروپا بوده است. مجلس بسیاری از کشورهای اروپایی  برای اولین بار شاهد اعضای احزاب ملی گرا بود و به خصوص این احزاب توانستند در انتخابات کشورهای مهمی مانند فرانسه، هلند و آلمان  بیش از 10 درصد از کرسی‌ها را از آن خود کنند.

دیگو گارسیا، تحلیلگر دانشگاه لوزرن سوئیس همچنین به پیروزی امسال راست‌گراها در انتخابات ایتالیا  اشاره می‌کند و آن را نمونه بارز پیروزی و به قدرت رسیدن پوپولیستها می‌داند. این تحلیلگر طی مقاله ای تاکید دارد که انتخابات 2018 ایتالیا احتمالا اولین دولت پوپولیست و عوام فریب اروپای غربی را به وجود آورد.

سال 2019 انتخابات مهمی پیش روی اروپا است و اتفاقات مهمی مانند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به قدرت رسیدن افراد شبه راست افراطی در کشورهای مهم جهان مثل ترامپ در آمریکا و ژایر بالسونارو در برزیل و همچنین شورش جلیقه زردها در فرانسه و بلژیک و هلند همگی می‌توانند موجب تغییر گسترده در ساختار اروپا شده و قدرت را به سمت احزاب راست افراطی بچرخانند.

برخی از مهم ترین انتخابات پیش رو در سال آتی بدین قرارند: انتخابات فدرال بلژیک، انتخابات پارلمان اروپایی(اتحادیه اروپا)، انتخابات کلی دانمارک، انتخابات پارلمانی یونان، انتخابات پارلمانی پرتغال، انتخابات فدرال سوییس، انتخابات پارلمانی اوکراین.

اهمیت انتخابات پیش رو بر کسی پوشیده نیست. در صورت قدرت گیری راستهای افراطی در هر یک از این انتخابات، احتمالا ساختار سیاسی اروپا به کلی تغییر کند و منجر به قدرت گیری مطلق ملی گراهای افراطی شود.

آیا قدرت گیری راستهای افراطی برجام را نابود می‌کند؟

همانطور که گفته شد، احزاب راست افراطی گرایشات ملی تندی داشته و با سیاستهای اتحادیه اروپا مخالفند. آنها قدرت گیری کشورها و مناطق بومی خود را به قدرت گیری اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهند.

نتیجه این اتفاق، می تواند حتی به تغییر در وضعیت برجام خواهد بود. اتحادیه اروپا برای حفظ برجام اولا در مقابل آمریکای ترامپ ایستاده و از طرف دیگر، سیاستی حمایتی را اتخاذ کرده است تا به صورت دولتی از تجارت با ایران حمایت کنند. با آغاز انتخابات پارلمانی اروپا در صورت قدرت گیری راست های افراطی بعید است این سیاست دنبال شود چرا که ممکن نیست احزاب ملی گرا منافع کشورهای خود را که شامل تجارت شرکتهای خصوصی و ملی با آمریکا است، فدای منافع اتحادیه اروپا که شامل حفظ برجام است بکنند.

 باید منتظر ماند و دید که آیا قدرت گیری احزاب راست افراطی در سال 2019 ادامه خواهد یافت و آنها در صورت به قدرت رسیدن آسیبی به توافق بین المللی برجام می‌زنند یا نه؟

 

 

در صورت قدرت گیری راستهای افراطی بعید نیست که برجام از بین برود چرا که احزاب ملی گرا منافع کشورهای خود را که شامل تجارت شرکت های خصوصی و ملی با آمریکا است، فدای منافع اتحادیه اروپا نمی‌کنند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/6/ejtemaee/ssdjhbsh
19 آذر 1397 - 10:32

حسین نیازبخش: بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه بین الملل وضعیت پیش آمده در ساختار سیاسی اروپا در سال 2018 را خطرناک می‌دانند. بسیاری از احزاب ملی گرا و راست افراطی که گرایشات نژادپرستانه و ضد مهاجرتی دارند در انتخابات پارلمانی داخلی اروپا به قدرت رسیدند و احتمالا سال 2019 و 2020 روند پیشروی آنها بیشتر هم شود.

در این میان، بسیاری وقوع این پدیده را برای اروپا و جهان بسیار خطرناک می‌دانند. چرایی این اتفاق البته ابتدا به این موضوع بر می‌گردد که احزاب راست افراطی را به درستی بشناسیم و بعد به تحلیل آن بپردازیم. 

سیاست و گرایشات احزاب راست افراطی؛ جانشینان نازیسم آلمان

الیور واشینسکی(تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه ماینه) در تعریف احزاب راست افراطی اروپا بر چند نکته تاکید دارد و معتقد است این احزاب چند ویژگی دارند که آنها را از احزاب دیگر متمایز می‌کند. احزاب راست افراطی که به خصوص در کشورهای بزرگ اروپا در حال قدرت گیری هستند، بر تمامیت گرایی سیاسی، مخالفت با کمونیسم و سیاستهای اقتصادی و سیاسی چپ، ملی گرایی افراطی و مخالفت با مهاجر پذیری کشورهای اروپایی و برتری اقلیت نخبه ( چه از لحاظ هوشی و چه از لحاظ اقتصادی یا سیاسی و حتی نژادی) بر توده ها تاکید دارند.

با این حال نباید فراموش کرد که راستهای در روش به قدرت رسیدن بسیار ماهر بوده و کاملا از سیاستها و روشهای پوپولیستی و عوام فریبانه برای به قدرت رسیدن و کسب کرسی استفاده می‌کنند. آنها در تبلیغات خود بر ارزشهای بومی و مسیحی کشورهای اروپایی تاکید کرده و با وعده دولت رفاه برای بومیان و نیز اخراج مهاجران سعی در جلب حمایت آنها دارند.

بسیاری ریشه گرایشات به راستهای افراطی را به فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان بر می‌گردانند. در حقیقت، آنچه این گروهها و گرایشات راستی را به هم مرتبط می‌کند ملی گرایی افراطی و درون گرایی سیاسی این گروهها است. بسیاری از این گروهها در کمپین انتخاباتی مختلف مخالفت خود را با اتحادیه اروپا اعلام کرده و تاکید داشته اند که کشورهای اروپایی برای به قدرت رسیدن و افزایش فضای حیاتی بیشتر باید بر فرصتهای داخلی تمرکز کند و نه بر سیاستهای مالی اتحادیه اروپا.

ابر سیاه ملی گرایی افراطی در حال فرا گرفتن کل اروپا است

طبق گزارش و تحلیل بی بی سی، بسیاری از  احزاب ملی گرا و راست افراطی توانسته اند در انتخابات اخیر پارلمانی کشورشان به پیروزی برسند. در این میان، سهم احزاب راست افراطی کشورهای مرکزی اروپا بیش از سایر مناطق و کشورها است. در جدول زیر، به برخی از مهم ترین کشورهای اروپایی و سهم احزاب راست افراطی در آنها اشاره می‌کنیم:

کشور

درصد کرسی های پارلمانی

سوییس

29 درصد

اتریش

26 درصد

دانمارک

21 درصد

مجارستان

19 درصد

سوئد

17.6 درصد

ایتالیا

17.4 درصد

فرانسه و هلند

13 درصد

آلمان

12.6 درصد

جمهوری چک

11 درصد


آیا سال آتی سال پیروزی نهایی راستهای افراطی است؟

بسیاری معتقدند سال 2018 سال به قدرت رسیدن احزاب راست افراطی در اروپا بوده است. مجلس بسیاری از کشورهای اروپایی  برای اولین بار شاهد اعضای احزاب ملی گرا بود و به خصوص این احزاب توانستند در انتخابات کشورهای مهمی مانند فرانسه، هلند و آلمان  بیش از 10 درصد از کرسی‌ها را از آن خود کنند.

دیگو گارسیا، تحلیلگر دانشگاه لوزرن سوئیس همچنین به پیروزی امسال راست‌گراها در انتخابات ایتالیا  اشاره می‌کند و آن را نمونه بارز پیروزی و به قدرت رسیدن پوپولیستها می‌داند. این تحلیلگر طی مقاله ای تاکید دارد که انتخابات 2018 ایتالیا احتمالا اولین دولت پوپولیست و عوام فریب اروپای غربی را به وجود آورد.

سال 2019 انتخابات مهمی پیش روی اروپا است و اتفاقات مهمی مانند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به قدرت رسیدن افراد شبه راست افراطی در کشورهای مهم جهان مثل ترامپ در آمریکا و ژایر بالسونارو در برزیل و همچنین شورش جلیقه زردها در فرانسه و بلژیک و هلند همگی می‌توانند موجب تغییر گسترده در ساختار اروپا شده و قدرت را به سمت احزاب راست افراطی بچرخانند.

برخی از مهم ترین انتخابات پیش رو در سال آتی بدین قرارند: انتخابات فدرال بلژیک، انتخابات پارلمان اروپایی(اتحادیه اروپا)، انتخابات کلی دانمارک، انتخابات پارلمانی یونان، انتخابات پارلمانی پرتغال، انتخابات فدرال سوییس، انتخابات پارلمانی اوکراین.

اهمیت انتخابات پیش رو بر کسی پوشیده نیست. در صورت قدرت گیری راستهای افراطی در هر یک از این انتخابات، احتمالا ساختار سیاسی اروپا به کلی تغییر کند و منجر به قدرت گیری مطلق ملی گراهای افراطی شود.

آیا قدرت گیری راستهای افراطی برجام را نابود می‌کند؟

همانطور که گفته شد، احزاب راست افراطی گرایشات ملی تندی داشته و با سیاستهای اتحادیه اروپا مخالفند. آنها قدرت گیری کشورها و مناطق بومی خود را به قدرت گیری اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهند.

نتیجه این اتفاق، می تواند حتی به تغییر در وضعیت برجام خواهد بود. اتحادیه اروپا برای حفظ برجام اولا در مقابل آمریکای ترامپ ایستاده و از طرف دیگر، سیاستی حمایتی را اتخاذ کرده است تا به صورت دولتی از تجارت با ایران حمایت کنند. با آغاز انتخابات پارلمانی اروپا در صورت قدرت گیری راست های افراطی بعید است این سیاست دنبال شود چرا که ممکن نیست احزاب ملی گرا منافع کشورهای خود را که شامل تجارت شرکتهای خصوصی و ملی با آمریکا است، فدای منافع اتحادیه اروپا که شامل حفظ برجام است بکنند.

 باید منتظر ماند و دید که آیا قدرت گیری احزاب راست افراطی در سال 2019 ادامه خواهد یافت و آنها در صورت به قدرت رسیدن آسیبی به توافق بین المللی برجام می‌زنند یا نه؟

 

 

38

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks