میل جنسی زنان در چه سنی بیشتر است؟


29 تیر 1400 - 17:28
60f6c859897ff_2021-07-20_17-28
میل جنسی زنان با توجه به تغییرات هورمونی که در بدن آن ها رخ می دهد در یک دوره سنی کاهش یافته و در یک دوره به اوج می رسد.

میل جنسی زنان در سنین مختلف بعد از بلوغ دچار کاهش و افزایشاتی می شود که نتیجه تغییرات و تحولات سیستم بدنی می باشد. در یک دوره میل جنسی زنان به اوج می رسد و در دوره ی سنی خاصی این میل کاهش می یابد. چنانچه در این بخش خواهیم گفت یک مقاله جدید نشان داد که نیروهای تکاملی همچنین زنان را وادار به رابطه جنسی می کنند، اگرچه به روش های غیر منتظره.

میل جنسی در افراد مختلف پیرو وضعیت روحی و جسمی آنها است و در این بین هورمونهای استروژن و تستسترون توانایی آن را دارد که در میل جنسی و شرایط جسمانی خانمها و آقایان تاثیر گذار باشد ولی در تازه ترین تحقیقات پژوهشگران در سال 2010 بر روی دختران مجرد و زنان متاهل نتایج قابل توجه متفاوت دیگری در مورد میل جنسی زنان کشف شد که در این بخش مختصری از آن به شرح ذیل در اختیار شما قرار داده میشود.

محققانی دریافتند که زنان در دهه 30 و اوایل دهه 40 نسبت به زنان جوان به طور قابل توجهی میل جنسی بیشتری دارند. زنان در سنین 27 - 45 نه تنها تمایلات جنسی بیشتری دارند، بلکه از زنان 18-26 سال فانتزی روابط جنسی بیشتری نیز دارند و آن ها نسبت به زنان جوان بیشتر تمایل دارند که رابطه جنسی تفننی داشته باشند، حتی برای یک شب به عبارت دیگر، با وجود تصویر میل شدید جنسی دخترانه از زنان، این زنان در سالهای میانی خود بیشتر از نظر جنسی فعال هستند در مقابل، افزایش علاقه جنسی و خروجی در مردان، معمولاً با تعداد گزارش ارگاسم ها در هر هفته، اوج می گیرد و سپس در یک سطح ثابت قرار می گیرد (به طور متوسط سه اوج ارگاسم در هر هفته) برای اغلب دوران زندگیشان.

اغلب مردان از نظر جنسی تا دهه 70 زندگیشان فعال می مانند ؛ با توجه به مطالعات جدید، و همچنین مطالعاتی که از قبل بوده، شور و حرارت جنسی به سرعت بعد از یائسگی زنان کاهش می یابد.

چرا زنان در سال های میانسالی خود فعال تر از سن نوجوانی و 20 سالگی خود هستند؟

سیر تکامل و تحول زنان را تشویق می کند که از لحاظ جنسی فعال باشند، چون باروری آن ها شروع به کاهش می کند و به یائسگی می رسند.

اجداد زنان ما عادت داشتند که فرزندان بسیاری داشته باشند - شاید هم به اندازه نیمی از آنها از بیماری ها، گرسنگی، جنگ و غیره می میردند. این آسیب ها باعث می شد تا کودکان بیش تری داشته باشند.

باردار شدن برای زنان و دختران در سنین نوجوانی و اوایل 20 سالگی بسیار آسان تر است - بسیار آسان تر است که آن ها زمان زیادی را صرف داشتن رابطه جنسی کنند با این حال بعد از اواسط دهه 20، انگیزه ای که به مغز ما می رود، با واقعیت تلخی مواجه می شود:باردار شدن برای اینکه عمر مفید باقیمانده تخمک ها رو به اتمام است، سخت و سخت تر می شود و زنان در سال های میانی خود به دنبال روابط جنسی بیشتر هستند و بیشتر واکنش نشان می دهند.

زنان در چه سنی تمایل بیشتری به رابطه جنسی دارند؟

برای آزمایش این نظریه، آنها از 827 زن خواستند تا پرسشنامه ای را در مورد عادت های جنسی خود تکمیل کنند و در حقیقت، آن ها دریافتند که زنانی که اوج سالهای باروری خود را گذرانده اند، اما کاملا به یائسگی نرسیده اند، بیشتر از لحاظ جنسی فعال بوده اند.این گروه سنی 27 تا 45 سال گزارش داده شده که نسبت به دو گروه سنی دیگر در این مطالعه، 18 تا 26 و 46 به بالا روابط جنسی بیشتری دارند.

زنان در سال های میانسالی خود بیشتر از زنان جوان درباره فردی به غیر از همسرشان خیال بافی می کردند. یافته های جدید با یافته های مقاله بوس در سال 2002 همخوانی دارد، که نشان می دهد:

زنان در سنین 30 سالگی احساس شهوت بیشتری نسبت به زنان در گروه های سنی دیگر دارند.

در هر دو مطالعه، این یافته ها برای هر دوی زنان متاهل و مجرد صدق می کردند و به این معنی است که زنان متاهل در دهه 30 و اوایل دهه 40 بیش از زنان متاهل در سنین 20 سالگی و همچنین زنان مجرد گرایش بیشتری به داشتن روابط جنسی دارند.

اوج میل جنسی زنان در 30 سالگی

همچنین اینکه زن ها مادر شده باشند یا خیر، فرقی نمی کند.

تنها سن، تاثیر زیادی بر جنسیت و رفتار جنسی دارد با این حال، برخی از نقص های موجود در مقاله جدید وجود دارد.

بطورکلی: سه چهارم شرکت کنندگان در این مطالعه در یک وب سایت استخدامی بودند که بسیاری از آن ها به دنبال چیزی می گشتند، به این معنی که یک مشکل در انتخاب نمونه ها وجود داشت. (سایر شرکت کنندگان در دانشگاه تگزاس در آستین بودند.)

نویسندگان همچنین خاطرنشان می کنند که توضیح دیگری برای اینکه چرا زنان در دهه 30 و اوایل دهه 40 ممکن است جنسی بیشتری داشته باشند، وجود دارد.

بسیاری از آن ها ممکن است به سادگی رابطه جنسی برایشان آزدتر و ساده تر باشد، تا زنان در سنین نوجوانی و اوایل دهه بیست سالگی با این حال، این سوال مطرح می شود که چرا آن ها راحت تر هستند:شاید تکامل به این راحتی برنامه ریزی شده باشد.

میل جنسی زنان با توجه به تغییرات هورمونی که در بدن آن ها رخ می دهد در یک دوره سنی کاهش یافته و در یک دوره به اوج می رسد.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60f6c859897ff_2021-07-20_17-28
29 تیر 1400 - 17:28

میل جنسی زنان در سنین مختلف بعد از بلوغ دچار کاهش و افزایشاتی می شود که نتیجه تغییرات و تحولات سیستم بدنی می باشد. در یک دوره میل جنسی زنان به اوج می رسد و در دوره ی سنی خاصی این میل کاهش می یابد. چنانچه در این بخش خواهیم گفت یک مقاله جدید نشان داد که نیروهای تکاملی همچنین زنان را وادار به رابطه جنسی می کنند، اگرچه به روش های غیر منتظره.

میل جنسی در افراد مختلف پیرو وضعیت روحی و جسمی آنها است و در این بین هورمونهای استروژن و تستسترون توانایی آن را دارد که در میل جنسی و شرایط جسمانی خانمها و آقایان تاثیر گذار باشد ولی در تازه ترین تحقیقات پژوهشگران در سال 2010 بر روی دختران مجرد و زنان متاهل نتایج قابل توجه متفاوت دیگری در مورد میل جنسی زنان کشف شد که در این بخش مختصری از آن به شرح ذیل در اختیار شما قرار داده میشود.

محققانی دریافتند که زنان در دهه 30 و اوایل دهه 40 نسبت به زنان جوان به طور قابل توجهی میل جنسی بیشتری دارند. زنان در سنین 27 - 45 نه تنها تمایلات جنسی بیشتری دارند، بلکه از زنان 18-26 سال فانتزی روابط جنسی بیشتری نیز دارند و آن ها نسبت به زنان جوان بیشتر تمایل دارند که رابطه جنسی تفننی داشته باشند، حتی برای یک شب به عبارت دیگر، با وجود تصویر میل شدید جنسی دخترانه از زنان، این زنان در سالهای میانی خود بیشتر از نظر جنسی فعال هستند در مقابل، افزایش علاقه جنسی و خروجی در مردان، معمولاً با تعداد گزارش ارگاسم ها در هر هفته، اوج می گیرد و سپس در یک سطح ثابت قرار می گیرد (به طور متوسط سه اوج ارگاسم در هر هفته) برای اغلب دوران زندگیشان.

اغلب مردان از نظر جنسی تا دهه 70 زندگیشان فعال می مانند ؛ با توجه به مطالعات جدید، و همچنین مطالعاتی که از قبل بوده، شور و حرارت جنسی به سرعت بعد از یائسگی زنان کاهش می یابد.

چرا زنان در سال های میانسالی خود فعال تر از سن نوجوانی و 20 سالگی خود هستند؟

سیر تکامل و تحول زنان را تشویق می کند که از لحاظ جنسی فعال باشند، چون باروری آن ها شروع به کاهش می کند و به یائسگی می رسند.

اجداد زنان ما عادت داشتند که فرزندان بسیاری داشته باشند - شاید هم به اندازه نیمی از آنها از بیماری ها، گرسنگی، جنگ و غیره می میردند. این آسیب ها باعث می شد تا کودکان بیش تری داشته باشند.

باردار شدن برای زنان و دختران در سنین نوجوانی و اوایل 20 سالگی بسیار آسان تر است - بسیار آسان تر است که آن ها زمان زیادی را صرف داشتن رابطه جنسی کنند با این حال بعد از اواسط دهه 20، انگیزه ای که به مغز ما می رود، با واقعیت تلخی مواجه می شود:باردار شدن برای اینکه عمر مفید باقیمانده تخمک ها رو به اتمام است، سخت و سخت تر می شود و زنان در سال های میانی خود به دنبال روابط جنسی بیشتر هستند و بیشتر واکنش نشان می دهند.

زنان در چه سنی تمایل بیشتری به رابطه جنسی دارند؟

برای آزمایش این نظریه، آنها از 827 زن خواستند تا پرسشنامه ای را در مورد عادت های جنسی خود تکمیل کنند و در حقیقت، آن ها دریافتند که زنانی که اوج سالهای باروری خود را گذرانده اند، اما کاملا به یائسگی نرسیده اند، بیشتر از لحاظ جنسی فعال بوده اند.این گروه سنی 27 تا 45 سال گزارش داده شده که نسبت به دو گروه سنی دیگر در این مطالعه، 18 تا 26 و 46 به بالا روابط جنسی بیشتری دارند.

زنان در سال های میانسالی خود بیشتر از زنان جوان درباره فردی به غیر از همسرشان خیال بافی می کردند. یافته های جدید با یافته های مقاله بوس در سال 2002 همخوانی دارد، که نشان می دهد:

زنان در سنین 30 سالگی احساس شهوت بیشتری نسبت به زنان در گروه های سنی دیگر دارند.

در هر دو مطالعه، این یافته ها برای هر دوی زنان متاهل و مجرد صدق می کردند و به این معنی است که زنان متاهل در دهه 30 و اوایل دهه 40 بیش از زنان متاهل در سنین 20 سالگی و همچنین زنان مجرد گرایش بیشتری به داشتن روابط جنسی دارند.

اوج میل جنسی زنان در 30 سالگی

همچنین اینکه زن ها مادر شده باشند یا خیر، فرقی نمی کند.

تنها سن، تاثیر زیادی بر جنسیت و رفتار جنسی دارد با این حال، برخی از نقص های موجود در مقاله جدید وجود دارد.

بطورکلی: سه چهارم شرکت کنندگان در این مطالعه در یک وب سایت استخدامی بودند که بسیاری از آن ها به دنبال چیزی می گشتند، به این معنی که یک مشکل در انتخاب نمونه ها وجود داشت. (سایر شرکت کنندگان در دانشگاه تگزاس در آستین بودند.)

نویسندگان همچنین خاطرنشان می کنند که توضیح دیگری برای اینکه چرا زنان در دهه 30 و اوایل دهه 40 ممکن است جنسی بیشتری داشته باشند، وجود دارد.

بسیاری از آن ها ممکن است به سادگی رابطه جنسی برایشان آزدتر و ساده تر باشد، تا زنان در سنین نوجوانی و اوایل دهه بیست سالگی با این حال، این سوال مطرح می شود که چرا آن ها راحت تر هستند:شاید تکامل به این راحتی برنامه ریزی شده باشد.

منبع: نمناک

4167

نظرات 37
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
قلندر واقعی 2 0 پاسخ 1400/4/30 -19:09

فقط حضرت عیسی مسیح چون روح القدس بود میل جنسی نداشت در قرآن می فرماید ما شما را پاک آفریدیم و به آسمانها آوردیم و روزی شما دوباره به زمین می آوریم

مرضیه 2 3 پاسخ 1400/4/30 -17:17

آخه این چرت وپرتها چیه تیتر میزنید،خیلی از چیزها شخصیه نباید عمومی بشه.زن یا مرد شرف عزت دارن چیه این مطالب مزخرف.

قلندر 1400/4/30 -18:41

زنم میشی؟ از نجابتت خوشم آمد

جواب مرضیه به قلندر 1400/4/31 -02:18

آقای محترم بنده متاهل هستم،خدا روشکر از زندگی پاکم راضی ام.لطفا از این شوخیا نکنید،حرمت نگه دارید

مهری 3 3 پاسخ 1400/4/30 -16:16

تو این زمانه هیچ مردی نمیتونه ما زنها را راضی کنه

به مهری 1400/4/30 -17:41

یعنی میگی قلندر اصلی هم نمیتونه؟ آبروی قلندر را بردی خجالت بکش مهری قلندر اصلی شیر مرد بیشه عشق است

قلندر از خرم آباد 1400/4/30 -18:42

باز الکی ادعا کردی

ب مهری 1400/4/30 -19:11

امان راه بی راهه امان از سرو افتاده امان از این همه رهزن امان از ناتمام ما امان از شعله آخر میان باد و خاکستر امان از .....

نسل سوخته 7 1 پاسخ 1400/4/30 -13:03

همه چیز به وضع مالی بسته هست الان خیلی از زن و شوهرها خواهر برادر شده ان و الت های جنسی شان فقط نقش دفع ضایعات را بر عهده دارند.

دکتر سید 2 3 پاسخ 1400/4/30 -12:58

هر چه بر سر بشر می آید از هوای نفسانی و میل جنسی است .

متفاوت 1400/4/31 -21:42

اشتباه نکن.ازنفهمی ونا اگاهی است.

من 4 12 پاسخ 1400/4/30 -11:49

خاک بر سرتون با این خبرهای مسخرتون! فکرهای فاسد!

متین 5 3 پاسخ 1400/4/30 -09:38

قضیه یاروه نون نداشت بخوره پیاز میخورد اشتهاش باز شه ..اخه این فکر کارو بار و گرونی فقر تو این مملکت فرصت میزاره برا ادم به چیز دیگه ای هم فکر کنن

ایرانی 13 10 پاسخ 1400/4/30 -09:27

خوش به حال اخوند ها که دغدغه زندگی ندارند.

kamal 14 0 پاسخ 1400/4/30 -09:21

میل جنسی خانومها به پول وابستگی دارد وبا پول بیشتر افزایش میابد یعنی یجورایی پولی شده

لیلا 11 4 پاسخ 1400/4/30 -08:01

میل جنسی باجیب خالی نه زن لذت میبره نه مرد فقطآقایون رئیس روئسا لذت میبرن

کریمی قدوسی 3 6 پاسخ 1400/4/30 -07:44

برادران خبر فوری ،لطفا درباره حماسه عظیم ملت همیشه در صحنه و ولایت مدار ایران در انتخابات مطلب بنویسید.

کاربر ناشناس 2 7 پاسخ 1400/4/30 -01:18

90 سالگی به بعد میل جنسی خانمها شروع میشه.

. 5 1 پاسخ 1400/4/30 -01:17

با تخم مرغ واملت .میل جنسی تحریک میشه ؟؟؟؟؟

کاربر ناشناس 2 1 پاسخ 1400/4/30 -00:24

میلی دگه نیست با وضعیت گرانی اقتصاد معیشت مردم نون خوردن نمیتونن تهیه کنن لحاف رفتن و بچه درست کردن دگه پیش کش با این وضعیت معیشت بچه هم نمیشه درست کرد وکشور به زودی خالی از جمعیت خواهد شد اشغالهای به کشور بدون نیرو هم دسترسی خواهند کرد

ندا 10 4 پاسخ 1400/4/29 -23:57

میل جنسی همیشه هست تو نمیخاد تو فکرش بری ما خودمون بلدیم

قلندر واقعی 15 5 پاسخ 1400/4/29 -23:14

با این شرایط اقتصادی و افتضاحی کی دل و دماغ ......داره بزارید بمیریم و لنون کنید ای سرزمین اختلاسها ای سرزمین سوخته

درویش 1400/4/30 -00:39

قلندر جون از دراویش کمک بگیر که خیر دنیا وآخرت را دارد

کیان 26 7 پاسخ 1400/4/29 -21:24

با این حالو روزی که برای جوانان درست شده کو دل و دماغ ازدواج خیلی از ازدواج ها هنور عمرش به دو سال نرسیده کار به طلاق می‌کشیده دوستان تند رو متن رو میخونید یک نظری هم بدهید چون مسبب خیلی از این مثیبت ها عملکرد شما دوستان است مجلس انقلابی هم عشقش فرزند آوری هست نه کیفیت زندگی و فکر کردن ممردم باید جوجه کشی راه بیندازند اون مفت خوره امر به معروف هم سگ گردانی رو مشکل کاهش ازدواج میدونه!؟ جرات ندارن بگویند مشکل از سردگموی و سرگردون از آینده جوانان هست نه سگ گردانی بلانسبت یک مشت احمق دورمون رو احاطه کردن

منصف 1400/4/30 -08:40

شما حماقتت بیشتر از نگارنه مقاله است

ناشناس 1400/4/30 -11:44

آخه نادان 70 سال قبل آیا وضع مردم خوب بود آیا امکانات الانو داشتن پس چرا توهر خانه ای حداقل حداقل 5بچه وجود داشت پس توکیان مفنگی بشدت جهالت داری بشدت جاهلی

1400/4/30 -12:33

به ناشناس: مگه ۷۰ سال پیش مردم غم مستأجری داشتن؟ مگه غم شغل داشتن؟ هرکی سیکل می‌گرفت ده بار میومدن در خونه‌ش، با خواهش می‌بردنش سر کار. خونه مامان من اون موقع ۲۰۰۰ متر بود، من الان آرزومه بتونم یک خونه ۲۰ متری توی تهران بخرم

مبينا 12 4 پاسخ 1400/4/29 -20:23

اين حرفها بدرد جامعه بيمار جنسي,ما مناسب نيست

سارا 1400/4/29 -22:23

بهتر نیست بگوییم بیمار فکری !...

شادی 1400/4/29 -23:00

متاسفانه بیمار جنسی در ایران بیداد می‌کنه و بیچاره خانمها و دختران که مانند برده زندگی میکنند و دایم از سوی بیماران فکری و جنسی هدف قرار می گیرند

متفاوت 7 1 پاسخ 1400/4/29 -20:15

خخخخخ،اگرتکامل اینچنین برنامه ریزی شده، شاید تکامل به این راحتی داعش و طالبان را هم که انلاین هستند اینچنین برنامه ریزی کرده.!!!

محبت به زن 17 1 پاسخ 1400/4/29 -19:50

تازه ترین تحقیقات درسال ۲۰۱۰؟؟؟؟؟؟؟ یعنی تازه ترین تحقیقات مال۱۱ سال پیش بوده!!!!@@ من خودم مرد هستم ومتاهل، هیچ چیزمثل توجه ومحبت وعشق میل جنسی زن را بالا نمیبره حالا هرسنی که میخواد باشه.

16 7 پاسخ 1400/4/29 -19:48

آیا ائمه هم میل جنسی داشتن؟؟

ناشناس 1400/4/29 -22:46

بنظرت نداشتن خیلی مسخره ای خو اونا هم انسان بودن

محمد 1400/4/30 -01:14

میگن حضرت علی 16 زن داشته.

باب 7 1 پاسخ 1400/4/29 -19:32

سلام طبيعتش اين است . براي گرمي بيشتر زندگاني و شيرين شدن زندگي

رفت 19 1 پاسخ 1400/4/29 -19:30

خبر فوری رفت چی داری میگی به خاطر شرایط اقتصادی که دولت ایجاد کرد از پس زندگیم دیگه برنمیومدم اونم ول کرد رفت میل جنسی چیه میزاری

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks