نگرانی حسین شریعتمداری از رای نیاوردن کاندیدای اصولگرا/ همه تان به نفع یک نامزد کنار بروید


23 خرداد 1400 - 08:21
60c580c3bf50a_2021-06-13_08-21
مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت: اگر هر ۵ نامزد در صحنه بمانند، آرای هریک از آنها به هر ‌اندازه‌ای که باشد از سبد نامزدهای دیگر جبهه انقلاب کم می‌شود.

حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت: از میان ۷ نامزد احراز صلاحیت شده تنها یک نفر شانس (بخوانید توفیق) خدمت در کسوت ریاست جمهوری را پیدا خواهد کرد. این قاعده درباره ۵ نامزد جبهه انقلاب نیز مصداق دارد و فقط یکی از آنها می‌تواند بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند. بنابراین چه بخواهیم و بخواهند و چه نخواهیم و نخواهند، چهار نامزد دیگر کنار گذاشته می‌شوند.

این رخداد که قطعی و غیرقابل اجتناب است می‌تواند قبل از انتخابات و با کناره‌گیری ۴ نامزد جبهه انقلاب به نفع یکی دیگر از آنها صورت بپذیرد و یا بعد از حضور هر ۵ نفر در انتخابات و با اعلام نتیجه آراء، شاهد برکناری ۴ تن از نامزدهای این جبهه باشیم! ولی آنچه بی‌تردید می‌توان گفت اینکه حضور هر ۵ نامزد جبهه انقلاب در انتخابات و خودداری ۴ تن آنها از کناره‌گیری به نفع نفر پنجم، خطای بزرگی است که دود آن به چشم جبهه انقلاب می‌رود و می‌توان این خطا را با توجه به دامنه اثر نامطلوب و خسارت‌آفرینی که درپی دارد، گناهی نابخشودنی دانست و دقیقاً به همین علت است که عواقب آن از نگاه نامزدهای طیف انقلاب دور نمانده و شواهدی حاکی از تصمیم به باقی ماندن یکی از آنها در دست است.

 اگر هر ۵ نفر در صحنه بمانند، آرای هریک از آنها به هر ‌اندازه‌ای که باشد از سبد نامزدهای دیگر جبهه انقلاب کم می‌شود و نتیجه آنکه احتمال موفقیت عاملان وضعیت فاجعه‌بار امروز، قوت می‌گیرد و این حالت در صورت وقوع ضربه سنگینی بر پیکر نظام است و حال آنکه آنچه برای تمامی نامزدهای جبهه انقلاب از اهمیت بیشتری برخوردار است نجات قوه اجرائیه کشور از دست کسانی است که طی ۸ سال گذشته فاجعه آفریده‌اند و صدها مشکل ریز و درشت را به ملت تحمیل کرده‌اند.

حالا باید دید، چه کسانی باید به نفع چه کسی کناره‌گیری کنند؟! امروزه با توجه به انواع نظرسنجی‌ها و مشاهدات میدانی به وضوح می‌توان دید که کدامیک از ۵ نامزد یاد شده از رای و اقبال بیشتری برخوردار است؟ مخصوصاً اگر فاصله آراء او با سایر نامزدها بسیار زیاد و پُر ناشدنی باشد. این توضیح نیز ضروری است که تفاوت آراء فراوان یکی از نامزدها با ۴ نامزد دیگر الزاماً به معنا و مفهوم آن نیست که سایر نامزدها از صلاحیت کمتری برخوردارند، بلکه آنچه در میان است و نباید نادیده گرفته شود عامل «رای‌آوری» است.
 بنابراین به حکم عقل و منطق و مصلحت نظام، لازم است هریک از نامزدها بعد از پایان سومین دور مناظره که دیروز صورت گرفت، میزان آراء خود را به دور از شعارها و گمانه‌زنی‌های غیرعلمی و از جمله با مطالعات و بررسی‌های میدانی، ارزیابی کنند و نامزدی را که از آراء بیشتری برخوردار است به عنوان نامزد این طیف برگزینند و نه فقط به نفع او از کاندیداتوری خود کناره‌گیری کنند بلکه به نفع او دست به تبلیغ بزنند و توانمندی‌های نامزد برگزیده را به مردم معرفی کنند.
ترفند حساب‌شده مدعیان اصلاحات است که برای ادامه وضع فاجعه‌بار ۸ سال گذشته طراحی شده و از طریق فاصله‌گذاری میان نیروهای انقلاب و شکست آراء آنها دنبال می‌شود.
اخبار موثقی که به کیهان رسیده حاکی از آن است که شماری از مدعیان اصلاحات با پوشش سرخوردگی از اصلاح‌طلبان در ستاد برخی از نامزدهای جبهه انقلاب حضور یافته و با ارائه اطلاعات غلط درباره میزان رای آنها، تلاش می‌کنند آنان را از انصراف به نفع دیگران منصرف سازند! 

مدیر مسئول روزنامه کیهان نوشت: اگر هر ۵ نامزد در صحنه بمانند، آرای هریک از آنها به هر ‌اندازه‌ای که باشد از سبد نامزدهای دیگر جبهه انقلاب کم می‌شود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

60c580c3bf50a_2021-06-13_08-21
23 خرداد 1400 - 08:21

حسین شریعتمداری در سرمقاله کیهان نوشت: از میان ۷ نامزد احراز صلاحیت شده تنها یک نفر شانس (بخوانید توفیق) خدمت در کسوت ریاست جمهوری را پیدا خواهد کرد. این قاعده درباره ۵ نامزد جبهه انقلاب نیز مصداق دارد و فقط یکی از آنها می‌تواند بر کرسی ریاست جمهوری بنشیند. بنابراین چه بخواهیم و بخواهند و چه نخواهیم و نخواهند، چهار نامزد دیگر کنار گذاشته می‌شوند.

این رخداد که قطعی و غیرقابل اجتناب است می‌تواند قبل از انتخابات و با کناره‌گیری ۴ نامزد جبهه انقلاب به نفع یکی دیگر از آنها صورت بپذیرد و یا بعد از حضور هر ۵ نفر در انتخابات و با اعلام نتیجه آراء، شاهد برکناری ۴ تن از نامزدهای این جبهه باشیم! ولی آنچه بی‌تردید می‌توان گفت اینکه حضور هر ۵ نامزد جبهه انقلاب در انتخابات و خودداری ۴ تن آنها از کناره‌گیری به نفع نفر پنجم، خطای بزرگی است که دود آن به چشم جبهه انقلاب می‌رود و می‌توان این خطا را با توجه به دامنه اثر نامطلوب و خسارت‌آفرینی که درپی دارد، گناهی نابخشودنی دانست و دقیقاً به همین علت است که عواقب آن از نگاه نامزدهای طیف انقلاب دور نمانده و شواهدی حاکی از تصمیم به باقی ماندن یکی از آنها در دست است.

 اگر هر ۵ نفر در صحنه بمانند، آرای هریک از آنها به هر ‌اندازه‌ای که باشد از سبد نامزدهای دیگر جبهه انقلاب کم می‌شود و نتیجه آنکه احتمال موفقیت عاملان وضعیت فاجعه‌بار امروز، قوت می‌گیرد و این حالت در صورت وقوع ضربه سنگینی بر پیکر نظام است و حال آنکه آنچه برای تمامی نامزدهای جبهه انقلاب از اهمیت بیشتری برخوردار است نجات قوه اجرائیه کشور از دست کسانی است که طی ۸ سال گذشته فاجعه آفریده‌اند و صدها مشکل ریز و درشت را به ملت تحمیل کرده‌اند.

حالا باید دید، چه کسانی باید به نفع چه کسی کناره‌گیری کنند؟! امروزه با توجه به انواع نظرسنجی‌ها و مشاهدات میدانی به وضوح می‌توان دید که کدامیک از ۵ نامزد یاد شده از رای و اقبال بیشتری برخوردار است؟ مخصوصاً اگر فاصله آراء او با سایر نامزدها بسیار زیاد و پُر ناشدنی باشد. این توضیح نیز ضروری است که تفاوت آراء فراوان یکی از نامزدها با ۴ نامزد دیگر الزاماً به معنا و مفهوم آن نیست که سایر نامزدها از صلاحیت کمتری برخوردارند، بلکه آنچه در میان است و نباید نادیده گرفته شود عامل «رای‌آوری» است.
 بنابراین به حکم عقل و منطق و مصلحت نظام، لازم است هریک از نامزدها بعد از پایان سومین دور مناظره که دیروز صورت گرفت، میزان آراء خود را به دور از شعارها و گمانه‌زنی‌های غیرعلمی و از جمله با مطالعات و بررسی‌های میدانی، ارزیابی کنند و نامزدی را که از آراء بیشتری برخوردار است به عنوان نامزد این طیف برگزینند و نه فقط به نفع او از کاندیداتوری خود کناره‌گیری کنند بلکه به نفع او دست به تبلیغ بزنند و توانمندی‌های نامزد برگزیده را به مردم معرفی کنند.
ترفند حساب‌شده مدعیان اصلاحات است که برای ادامه وضع فاجعه‌بار ۸ سال گذشته طراحی شده و از طریق فاصله‌گذاری میان نیروهای انقلاب و شکست آراء آنها دنبال می‌شود.
اخبار موثقی که به کیهان رسیده حاکی از آن است که شماری از مدعیان اصلاحات با پوشش سرخوردگی از اصلاح‌طلبان در ستاد برخی از نامزدهای جبهه انقلاب حضور یافته و با ارائه اطلاعات غلط درباره میزان رای آنها، تلاش می‌کنند آنان را از انصراف به نفع دیگران منصرف سازند! 

66

نظرات 62
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
حکیم 0 0 پاسخ 1400/3/24 -04:34

آقای شریعتمداری من نمی دانم اگردولت انقلابی درآمددولت های قبلی راول می کنین ودنبال راه برای حل مشکلات می گردین یاتااخردوره کاندیدای موردعلاقه تان هرروزرابرای مچ گیری وقت می گذارنیدبخدااگرمی خواهیدروسفیدباشیدفقط وقتتان برای خدمت به مردم باشددولت آینده که دیگرموردعلاقه خودتان است یاعلی

رمضانی 2 1 پاسخ 1400/3/23 -20:56

طوفان همتی همه ایران را مینوردد حتی کیهان و شریعتمداری را ،بیچاره شریعتمداری چه تب و لرزی گرفته

زرگانی 3 2 پاسخ 1400/3/23 -17:26

به کوری چشم اصول گداها کمونیسم رای ما مهرعلیزاده و یا همتی صددرصد ملت ایران حماسه ای دیگر در راه هست مثل حماسه دوم خرداد ۷۶

Ft 0 4 پاسخ 1400/3/23 -14:36

اگر پنج كانديد اصولگرا به نفع كانديد اصلى كنار نروند مردم هرگز آنها را نمى بخشند.

پشه کوره 5 1 پاسخ 1400/3/23 -14:22

البته نظر شریعتمداری برا خودش محترمه لکن اگر همشون کنار برن بهتر میشه

گل آقا 1400/3/23 -16:00

همشون برن کنار به سید نصرالله رای بدیم باید یک انتخاب شده ای از قبل بمونه که سه نشه انگار برادر خوب توجیح نشدی مگر تو صف ساندیس بودی؟

مرضیه 1400/3/23 -18:33

قیافه ی آقای شریعتمداری نشان دهنده درون پر از کینه اشه.احساس میکنم شمر یا یزید خیلی شباهت داشتن با ایشون.چون راحت به همه تهمت میزنه .به تو چه ؟مگه تو چیکاره مملکتی تو هر مسائلی نظر میدی.

ناشناس 1 9 پاسخ 1400/3/23 -14:10

آفرین شریعتمداری

کاربر ناشناس 1400/3/24 -09:01

شما دیگه ویل کنید خسته نشدی عینکت کجاست

طیب تخت آبی 8 1 پاسخ 1400/3/23 -13:43

از چشاش معلومه از خماری داره این حرفها رو میزنه

سسدامیر 10 0 پاسخ 1400/3/23 -13:39

اش چقدرشورشده که صدای اشپزهم درآمده،این انحصار گرا ها چقدر بدبختن که این موجود باید بهشون دستوربده چه کنن

ملا محمد 1 3 پاسخ 1400/3/23 -13:19

ما از رای نیاوردن اصولگراها استقبال میکنیم همگی بمانید تا همتی رییس بشه دوباره صبح جمه بفهمند که مملکت گرونی شده

سعید 3 3 پاسخ 1400/3/23 -13:17

بنظرم همه به نفع رضایی کنار برید .درغیر اینصورت مردم شما را کنار خواهند زد

نشناس 3 1 پاسخ 1400/3/23 -13:03

آقای شریعتمگه داری؟؟ تو نشی عین خلخالی تو این 8 سال یک رگه و طرز تفکر داعشی ها رو داری ها

احمدی 1 2 پاسخ 1400/3/23 -12:59

کناره گیری بنفع اصلح و حمایت از اصلح از واجبات است ۰

شکوهی 0 2 پاسخ 1400/3/23 -12:56

اگر واقعاً صداقت در اعتقاد به انقلاب و نظام دارند باید به نفع اصلح کنار بروند ۰

محمود 11 5 پاسخ 1400/3/23 -12:35

امیدوارم سرنوشت رئیسی مانند احمدی نژاد نشود که اول او را طلا گرفتید و ته مانده لیوان آبش را در مجلس برای تبرک خوردید و در آخر چشم دیدن او را ندارید و انحرافی را پسوند نام خانواده گیش کردید و او را محمود احمدی نژاد انحرافی می خوانید

غیر قابل نشر 10 4 پاسخ 1400/3/23 -12:24

دستوررسید .کیش کیش

ط 8 3 پاسخ 1400/3/23 -12:10

بجای‌چرتکه‌انداختن‌یخورده‌بخودت‌بیا‌.چرا‌توروزنامت‌ازشورا‌یک‌کلمه‌ننوشتی؟اونا‌ازت‌حرف‌شنوی‌دارند‌پدرخوانده.

. 12 8 پاسخ 1400/3/23 -12:09

جبهه انقلاب = جبهه دیکتاتوری .کک تو بدنت افتاده .شورای نگهبانتون فکر نمی کرد همتی ومهر علیزاده این توری عمل کنند.

ناشناس 25 6 پاسخ 1400/3/23 -12:01

سالی که نکوست از بهارش پیداست.. کسی که تو و عباسی و قاسمی طرفدار سینه چاکش هستید ......

ن 1400/3/23 -13:01

بعضی‌ها هم نوکری برای آمریکا و منافقین را افتخار می دانند.

سرباز 23 5 پاسخ 1400/3/23 -11:52

آقای شریعت نداری تو سر پیازی یا ته پیار که نخود هر اشی میشی یک سوال آقای شریعت نداری اصلا شما برای چی رو کره زمین آمدید و تا به حال چه بازدهی داشتید؟

ع 1400/3/23 -12:58

شریعتمداری ماموریت رسوا کردن سربازان در خدمت استکبار را دارد .

وحید 9 16 پاسخ 1400/3/23 -11:48

حتی اگر خاتمی و موسوی و کروبی و احمدی نژاد و ظریف و لاریجانی و محسن هاشمی و پزشکیان هم بودند آقای رییسی رای می آورد. باور کنیم مردم دیگر گول نمی خورند.

مهربان 1400/3/23 -13:47

احمدی نژاد جونتون اخ شده؟ :)) هاها 4 سال بعد رو هم خواهیم دید!! :)) هاها

حسام 1400/3/23 -13:54

ما را با بتان اصولگرایان کاری نیست. چه آن بت قدیمی و حاک گرفته باشد چون لاریجانی چه آن بت قدیمی و شکسته باشد چون احمدی نژاد چه آن بت تازه باشد چون رئیسی. سید محمد خاتمی، انسانی هم نوع خودمان را عشق است.

مهدی 1400/3/23 -15:15

اون دفعه که فقط با یه بیانیه خاتمی، رییسیتون رفت تو باقابلیت.الکی توهم ورتون ندارن.این دفعه اگر جرات داشتین شورای نگهبان رو به جون انتخابات نمی انداختین. رای ندادن مردم به نفع شماست

کاربر ناشناس 6 6 پاسخ 1400/3/23 -10:52

ریسی ریسی

کاربر ناشناس 1 0 پاسخ 1400/3/23 -10:51

هزاردوست کم. یک دشمن بسیار

رو 6 4 پاسخ 1400/3/23 -10:46

توهرچی باید نظر بده چقدر بیکاره

دن کیشوت 8 5 پاسخ 1400/3/23 -10:44

آقای شریعت نداری! به جای این حرفها برو برنامه کودک نگاه کن بابا جان!

مورچه 8 5 پاسخ 1400/3/23 -10:07

فقط ب محسن رضایی رای میدهیم ما۴۰میلیون ایرانی فرودست که تعداد جمعیت خانواده مان زیاداست رای خودراب اقای رضایی تقدیم میکنیم بخاطریارانه ۴۵۰هزارتومانی بیمه وحقوق زنان خانه دار وکنترل تورم روح منی رضایی بت شکنی رضایی وای اگررضایی حکم جهادم دهد تورم وگرانی نتواندکه جوابم دهد رای ما فرودستا تقدیم ب حاج محسن رضایی

ب مورچه 1400/3/23 -17:18

بزک نمیر بهار میاد ساندیس و چیپس و پفک میاد

میلاد 2 4 پاسخ 1400/3/23 -10:04

همتی قصدش بوده بنزین 5هزار تومانی کنه، یعنی میخواسته مردم فقیر زنده به گور کنه

ع 1400/3/23 -16:35

چقدر سران افسادات دروغگو هستند.

علی 4 2 پاسخ 1400/3/23 -09:38

همه میدانند این اشی که شورای نگهبان پخت برای رییس جمهور کردن رییسی بود و است صداوسیماهم شوی را اجرا کرد اسمش را گذاشت مناظره همتی و مهرعلیزاده هم برای این اوردن ان پنج نفر به بهانه اینها در تلویزیون حضور یابنند چون حرفی برای گفتن نداشتن شروع ب بدوبیراه گفتن برعلیه دولت بدبختی که همه جوره در خدمت قدرت بود کردند حالا اگر مناظره بود اینها باید دوبدو باهم بحث میکردند در نتیجه باید باهم میجنگیدن این برخلاف مصلحتی که دیده بودن بود لذا نیاز به دو نفر از ضعیفترین نفراتی بود که هم فحش خور اینها باشه هم بعدن بگن پیروز شدیم براصلاح طلبان نتیجه اینکه خدا بداد ملت و مملکت برسد مملکتی که فحش برمخالفان تفکر مرتجعین با رکیکترین صورت ان ازاد است حتی اگر ان فرد رییس جمهور باشد مملکتی که یک دور رییس جمهورش نماینده امام زمان میشود دور دیگر خائن و نفوذی مملکتی که بزرگ و کوچکی ندارد احترام و ادبی ندارد ملت هم نگاه بکنند به زمامدارانشان یا به انها ادب یاد بدهند یا باید از انها بی ادبی را یاد بگیرند

غریبه 7 7 پاسخ 1400/3/23 -09:31

ریا کار بد بخت -- تو و همفکر هات همه را رد صلاحیت کردید .. حالا از سایه اصلاحات هم می ترسید؟؟ ببینید چه گندی زدید که هیچ جایگاهی در بین ملت ندارید ..

کیان 8 7 پاسخ 1400/3/23 -09:19

چند تا ساندیس خور هستید و چند تند رو و چند آویزون والاف یک جوری بین هم تقسیم کنید کی میاد کنار شما در صف این هشت سال راحت باشین چون خیلی لاغر و تمام حساب هایی بانکی برادران خالی است فقط با هم دعوا نکنید سهم شورای نگهبان دیکتاتور هم کنار بگذارید

شرق 7 6 پاسخ 1400/3/23 -09:16

از قبل کاندیدای مورد نظر انتخاب شده است ...غصه نخور

حسن 2 6 پاسخ 1400/3/23 -09:12

نگران نباش همانطور خواستید انجام میشوداما امام فرمودند میزان رای ملت است

معلم. 3 4 پاسخ 1400/3/23 -09:12

به کوری چشم انحصار طلبان 2 خرداد دیگری در راه است.

ن 1400/3/23 -16:26

سرطان اصلاحات نمایشی تمام شده بیدار شو.

علی 5 7 پاسخ 1400/3/23 -09:09

به توچه چی گیر تو میاد این هفت نفر همگیشان سروته یک کرباس هستند فقط وفقط دکتر احمدی نژاد

محمد عزیزی 17 19 پاسخ 1400/3/23 -09:06

باید به دکتر شریعتمداری عرض کرد که اگر 50تا کاندید اصولگرا هم باشند اقای ریسی رای میاره چرا که بقیه تعطیلات زمستانی هستن:(

فانی 1400/3/23 -09:32

دکتر!ایناازکجات درآوردی؟

هما 1400/3/23 -16:32

با رای و اراده مردم دولت انقلابی مستقر خواهد شد

بهمن امامیان 47 10 پاسخ 1400/3/23 -08:58

طالبان خودتی افغانها اداتودرمیارن

م 1400/3/23 -16:30

طالبان و داعش و گروه های سلفی همه دست پروردگان آمریکای جنایتکار است به اعتراف سران آمریکا.

زارع 10 9 پاسخ 1400/3/23 -08:58

اقای شریعت مداریشما فقط بگویید چرات جرات انتشار تصویر سعید محمد را در روزنامه خود نداشتید کسی که به ناحق حذف شد کسی که اگر می امد دشمن دیگر نمیتوانست به تحصیلات ،مدرک بین المللی ،برنامه و کارنامه ایشان گیر دهد چرا که ایشان حتی یک لکه سیاه در کارنامه خود نداشتند به همین دلیل بود که دشمنان به ساعت دست ایشان ایراد میگرفتند واقعا این را نفهمیدید که سعید محمد اصلح تر بود یا که فهمیدید منتهی ترسیدید که ریاست 40 ساله شما 2 حزب پایان پذیرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ به راستی سعید محمد مسلم زمانه خود بود

علی رضایی 1400/3/23 -11:31

غصه نخور میشه معاون اول رییسی اون بچه هم به آرزوش می رسه

حسین 14 40 پاسخ 1400/3/23 -08:58

همتی بی همه چیز سال ۹۸ پیشنهاد بنزین پنجهزار تومانی داده بوده.

ج 1400/3/23 -10:06

دروغ که حناق نیست ،که راه نفس کشیدنو بگیره ،

احمد 1400/3/23 -11:23

جعلی بودن سند تو اینترنت قابل مشاهده ست ...

هی !! 1400/3/23 -11:32

آ آآقای همتی،،،ایشان توضیحات کاملی هم ارایه داده بودند،،آیا خواندی ؟؟یا ،،،مگر به تصویب آقای رییسی(نماینده ایشان) و سران قوا نرسیده بود،؟؟کاش حداقل چند سطر آخر را میخواندی،تا نگویند بیسوادی!!آخر نامه پیشنهاد سه هزار تومنی هم داده که آقایان با سه هزار تومنی موافقت کردند،پس ایشان ،هیچ کاره بودند،

ن 1400/3/23 -16:27

سران اصلاحات همه حاشیه ساز و دروغگو هستند

حق دوست 22 6 پاسخ 1400/3/23 -08:54

نترس باکمک شورای نگهبان اغلب ارکان نظام قطعا حضرت آیت الله رییسی درمیارن انشالله که ایشون بتونه کاری بکنه درقوه قضایی صدپله بالاترچرانموند اون دیگه جزمصالح که کسی اطلاع نداره حالا که همه چیز دست به دست هم داده توچرانگرانی ازچی نگرانی؟بازهم شک داری ؟اگه میخواستند ایشون رقابت کنه چرا لاریجانی روبی جهت رد صلاحیت کردن چرا چهارنفرکه مردم قبول داشتند نذاشتن بیان بالا جناب رییسی روخیلی هامون دوست داشتیم اما وجهه ایشون با این کارشورای نگهبان بسیارخدشه دارشدحتما ایشون رودرمیارن اما ازقلب خیلیها هم درش آوردن مردم دچار شبهه شدیدشدندکه چرا نموندبامفاسدبرخوردکنه یا اونم یه نمایش نمادین بود؟حیف شدکه محبوبیت ایشون رو دردل میلیونها ایرانی ازبین بردید

ج 1400/3/23 -10:12

میشه لطف کنید دلائل واقعی محبوبیت ایشون رابگید،لطفا برای بیان دلائل ، از خردمنطقی وباورپذیری عقلانی استفاده کنید.

رضا.. 1400/3/23 -10:19

والله رییسی در قوه قضاییه برای این سیستم بهتر بود تا در دولت. چند سال دیگه همه کاسه کوزه ها را سر ایشان میشکنند و میشه مثل احمدی نژاد و روحانی و بقیه. در واقع یک مهره مهم سبستم میسوزد. در عجبم چرا ایشان ورود کرد؟

madman 29 5 پاسخ 1400/3/23 -08:30

سارومان (ارباب حلقه ها)

امیر 1400/3/23 -10:20

ایشون ارباب حقه ها هستن !! حقه چیست؟ یه همچین چیزی =======@

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks