آیت الله مقتدایی: توهین به رئیس جمهور شرعا حرام است


7 بهمن 1399 - 18:35
601029a4028a2_601029a4028a6
عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با انتقاد از حرمت شکنی و اهانت نسبت به رئیس جمهور روحانی در برنامه زنده صدا و سیما، گفت: سخنان حرمت شکن نسبت به رئیس جمهور، ربطی به کلیت حوزه علمیه و روحانیون ندارد، و این کارها شرعا حرام است.

آیت الله مقتدایی  با انتقاد از اهانت نسبت به رئیس جمهور روحانی در برنامه زنده صدا و سیما با عنوان برنامه زاویه که از شبکه چهار تلویزیون پخش شد، و با بیان این که کارها یک حرام شرعی است گفت: در دین اسلام مکررا تأکید شده و بارها هم از زبان عالمان دینی گفته شده که هتک حرمت یک حرام شرعی است؛ به هر نحوی که باشد و به هر شخصی که باشد حرام است.

وی افزود: حالا می خواهد این هتک حرمت خطاب به رئیس جمهور یا یک مسئول دیگر یا اصلا، خطاب به یک فرد عادی باشد؛ همین که یک مسلمان و یک مؤمن، مورد هتک حرمت واقع شد، این کار شرعا حرام است و جایز نیست و کسی که این هتک حرمت را کرده، معذب به عذاب الهی خواهد بود؛ این مهم را قطعی می دانیم و کلیت حوزه علمیه هم نظرشان همین است.

اهانت به رئیس جمهور از سوی فردی با لباس روحانیت ربطی به حوزه علمیه ندارد

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، افزود: حالا اگر کسی غرض خاصی، عناد خاصی و کینه خاصی نسبت به رئیس جمهور آقای روحانی دارد، و تعبیرات زشت و زننده در مورد دومین شخص مسئول نظام بکار ببرد، حتی اگر آن شخص هتک حرمت کننده، خودش لباس روحانیت هم به تن داشته باشد، اما این حرف ها و نظرات بیان شده از سوی او، تعبیرات شخصی خود آن شخص و نظر شخصی خودش است؛ و این حرف ها ربطی به حوزه علمیه و نظر روحانیون به صورت کلی ندارد؛ و این هتک حرمت کننده، کار حرامی مرتکب شده و در آن شکی نیست.

سکوت علما در مقابل هتک حرمت ها از روی ناراحتی است

آیت الله مقتدایی اضافه کرد: کلیت حوزه علمیه و روحانیون، با این تعبیرات زشت و سخیف و حرمت شکن، نه تنها موافق نیستند، بلکه حتی مخالف هم هستند و اگر هم تا کنون بزرگان حوزه در این باب صحبت نکردند، شاید مناسب ندیدند و شاید از روی ناراحتی شان، سکوت کردند، و الا نظر حوزویان همین هست که هتک حرمت یک مسلمان، هرکه می خواهد باشد ولو رئیس جمهور و ولو یک فرد عادی، حرام است و آن شخصی که هتک می کند معاقب است و شرعا عقاب می شود و آن فرد هتک حرمت کننده هم حتی اگر لباس روحانیت و لباس دیانت به تن داشته باشد و از عدالت می افتد و از عدالت ساقط می شود.

حمایت از مسئولان حمایت از نظام جمهوری اسلامی است

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به درب باز دفاتر مراجع تقلید و علمای قم نسبت به اعضای مختلف دولت، گفت: کلیت حوزه با تعبیرات زشت و حرمت شکنی که نسبت به رئیس جمهور بیان شده موافق نیستند؛ ضمن این که نظر مقام معظم رهبری دامت برکاته را هم بارها از ایشان شنیدیم و می دانیم که نظر مبارک شان این است که نسبت به مسئولین تا مادامی که در پست مسئولیت شان مشغول به کار هستند، اقدامی که موجب ضعف ایشان شود جایز نیست؛ و واقعا هم نباید نسبت به کسانی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی مشغول به کار هستند و در نظام اسلامی، دارند مسئولیتی را انجام می دهند، نباید کسی نسبت به آن ها هتک حرمت کند و حرفی بزند و موجب ضعف ایشان شود تا در نهایت در نظر مردم ضعیف نشان داده شوند، بلکه آن چه لازم است حمایت از مسئولین است.

آیت الله مقتدایی افزود: اگر کسی ببیند، شخصی نسبت به یک مسئول مهم، توهین می کند که مقابلش بایستند، وظیفه دارد که نگذارد آن شخص موجب ضعف آن مسئول شود و از قدرت وجایگاهی که دارد ساقط شود و پایین بیاید؛ به هیچ وجه جایز نیست؛ بلکه وظیفه مردم در قبال نظام و مسئولین آن، حمایت است؛ چون حمایت از مسئول، حمایت از نظام جمهوری اسلامی است و حمایت از جمهوری اسلامی بر همه افراد واجب است.

تضعیف رئیس جمهور جایز نیست

این عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص همراهی رئیس جمهور با فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم گفت: تضعیف رئیس جمهور جایز نیست.

 

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با انتقاد از حرمت شکنی و اهانت نسبت به رئیس جمهور روحانی در برنامه زنده صدا و سیما، گفت: سخنان حرمت شکن نسبت به رئیس جمهور، ربطی به کلیت حوزه علمیه و روحانیون ندارد، و این کارها شرعا حرام است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

601029a4028a2_601029a4028a6
7 بهمن 1399 - 18:35

آیت الله مقتدایی  با انتقاد از اهانت نسبت به رئیس جمهور روحانی در برنامه زنده صدا و سیما با عنوان برنامه زاویه که از شبکه چهار تلویزیون پخش شد، و با بیان این که کارها یک حرام شرعی است گفت: در دین اسلام مکررا تأکید شده و بارها هم از زبان عالمان دینی گفته شده که هتک حرمت یک حرام شرعی است؛ به هر نحوی که باشد و به هر شخصی که باشد حرام است.

وی افزود: حالا می خواهد این هتک حرمت خطاب به رئیس جمهور یا یک مسئول دیگر یا اصلا، خطاب به یک فرد عادی باشد؛ همین که یک مسلمان و یک مؤمن، مورد هتک حرمت واقع شد، این کار شرعا حرام است و جایز نیست و کسی که این هتک حرمت را کرده، معذب به عذاب الهی خواهد بود؛ این مهم را قطعی می دانیم و کلیت حوزه علمیه هم نظرشان همین است.

اهانت به رئیس جمهور از سوی فردی با لباس روحانیت ربطی به حوزه علمیه ندارد

عضو ارشد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، افزود: حالا اگر کسی غرض خاصی، عناد خاصی و کینه خاصی نسبت به رئیس جمهور آقای روحانی دارد، و تعبیرات زشت و زننده در مورد دومین شخص مسئول نظام بکار ببرد، حتی اگر آن شخص هتک حرمت کننده، خودش لباس روحانیت هم به تن داشته باشد، اما این حرف ها و نظرات بیان شده از سوی او، تعبیرات شخصی خود آن شخص و نظر شخصی خودش است؛ و این حرف ها ربطی به حوزه علمیه و نظر روحانیون به صورت کلی ندارد؛ و این هتک حرمت کننده، کار حرامی مرتکب شده و در آن شکی نیست.

سکوت علما در مقابل هتک حرمت ها از روی ناراحتی است

آیت الله مقتدایی اضافه کرد: کلیت حوزه علمیه و روحانیون، با این تعبیرات زشت و سخیف و حرمت شکن، نه تنها موافق نیستند، بلکه حتی مخالف هم هستند و اگر هم تا کنون بزرگان حوزه در این باب صحبت نکردند، شاید مناسب ندیدند و شاید از روی ناراحتی شان، سکوت کردند، و الا نظر حوزویان همین هست که هتک حرمت یک مسلمان، هرکه می خواهد باشد ولو رئیس جمهور و ولو یک فرد عادی، حرام است و آن شخصی که هتک می کند معاقب است و شرعا عقاب می شود و آن فرد هتک حرمت کننده هم حتی اگر لباس روحانیت و لباس دیانت به تن داشته باشد و از عدالت می افتد و از عدالت ساقط می شود.

حمایت از مسئولان حمایت از نظام جمهوری اسلامی است

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به درب باز دفاتر مراجع تقلید و علمای قم نسبت به اعضای مختلف دولت، گفت: کلیت حوزه با تعبیرات زشت و حرمت شکنی که نسبت به رئیس جمهور بیان شده موافق نیستند؛ ضمن این که نظر مقام معظم رهبری دامت برکاته را هم بارها از ایشان شنیدیم و می دانیم که نظر مبارک شان این است که نسبت به مسئولین تا مادامی که در پست مسئولیت شان مشغول به کار هستند، اقدامی که موجب ضعف ایشان شود جایز نیست؛ و واقعا هم نباید نسبت به کسانی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی مشغول به کار هستند و در نظام اسلامی، دارند مسئولیتی را انجام می دهند، نباید کسی نسبت به آن ها هتک حرمت کند و حرفی بزند و موجب ضعف ایشان شود تا در نهایت در نظر مردم ضعیف نشان داده شوند، بلکه آن چه لازم است حمایت از مسئولین است.

آیت الله مقتدایی افزود: اگر کسی ببیند، شخصی نسبت به یک مسئول مهم، توهین می کند که مقابلش بایستند، وظیفه دارد که نگذارد آن شخص موجب ضعف آن مسئول شود و از قدرت وجایگاهی که دارد ساقط شود و پایین بیاید؛ به هیچ وجه جایز نیست؛ بلکه وظیفه مردم در قبال نظام و مسئولین آن، حمایت است؛ چون حمایت از مسئول، حمایت از نظام جمهوری اسلامی است و حمایت از جمهوری اسلامی بر همه افراد واجب است.

تضعیف رئیس جمهور جایز نیست

این عضو مجلس خبرگان رهبری در خصوص همراهی رئیس جمهور با فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم گفت: تضعیف رئیس جمهور جایز نیست.

 

منبع: خبر آنلاین

38

نظرات 22
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
علی 1 0 پاسخ 1399/11/8 -13:00

زن و بچه ی مردم دارن تو فقر دست و پا میزنن ، بانکداریمون ربوی شده ، اینا فتوا نداره ؟؟ اوف بر شما که اعتقادات جون های کشور رو به یغما بردید . . .

مهدی 1 1 پاسخ 1399/11/8 -08:08

خوب اگه بودجه سال آینده حوزه علمیه من هم 200 درصد افزایش پیدا می کرد، همین حرف را میزدم. چه بسا فتوا به ارتدادش میدادم (خنده)

تلگرام 1 0 پاسخ 1399/11/8 -07:31

حتما ربط به آمریکا دارد

حانباز 2 0 پاسخ 1399/11/8 -07:18

جناب مقتدائی ،توهین به مردم شرعا حلاله؟؟؟؟؟شماها هستید که بنیاد اعتقادات مردم را زیر پاهتون لگد مال کردید.جمع کنید بساط فتوا دادن های الکی را این حلال حرام کردنها فقط بدرد کیسه خودتون میخوره

کاربر ناشناس 2 0 پاسخ 1399/11/8 -00:48

wow

کاربر ناشناس 4 1 پاسخ 1399/11/8 -00:43

مفتخری از جیب این ملت خوردن سر شغل ومنصب یدیگررا زدن وفحاشی کردن بیت المال را خودتان وآقا زاده هاتان خوردن وبردن حرام نیست دست دستی مردم را کشتن وازبین بردن حرام نیست بس کنید شما ها چه می دانید حرام کدام هست وکدام نیست شماها وجدان دارید غیرت دارید حرفهای مفت نزنید

جهاندیده 3 0 پاسخ 1399/11/8 -00:30

احترام امام زاده با متولیشه ،

علی 4 1 پاسخ 1399/11/8 -00:16

آقای مقتدایی عزیز حلال و حرام و توهین و وووو اینها رو ول کن روغن نباتی ۵کیلویی چند

ناشناس 2 1 پاسخ 1399/11/8 -00:10

توهین شرعی و غیر شرعی نداریم توهین در هر شرایطی زشت است

ناشناس 10 0 پاسخ 1399/11/7 -23:30

شرعا هر گونه مفتخوری به نام دین هم حرام است

ناشناس 8 1 پاسخ 1399/11/7 -23:29

ای کاش نظرت رو در مورد آن سرباز نگون بخت می گفتی نه از جناح خودت دفاع کنی

محمود 6 0 پاسخ 1399/11/7 -23:21

اقای عزیز مقامی که باصطلاح رییس جمهور دارد وحقوقی که در ازای کاریکه نمی کند می گیرد حلال است!!!!!! کسی که رییس جمهور باشد و کاری برای مردم نکند ودر پست خود بماند حرام است .حرام است.حرام است.بازم بگم یا بسه.شما که مایده اسمانی دارید ,بعید میدانم از وضعیت مردم خبر داشته باشین اقای نشانه خدا!!!!!!!

کاربر ناشناس 8 1 پاسخ 1399/11/7 -21:07

صدرصدجیب شماروپرکرده،

نامدار 7 2 پاسخ 1399/11/7 -21:01

حاج آقا هر شخصی خودش باعث میشه که بهش توهین کنند چراکسی که مشکا ندارد کسی بهش توهین نمیکند.پیدا کنند مشکلات ومعیشتی مردم را

داوود 7 1 پاسخ 1399/11/7 -20:58

شرع اسباب بازی نیست که هر بار به مصلحتی، تعریفی ازش در بیاریم. عده ای از مردم ایشون رو به عنوان رئیس جمهور برگزیدند، نه همه. ولی همه گردن نهادیم به انتخابات. انواع اهانت ها از ناحیه ایشون و کابینه و اطرافیانشون به مردم و به شعور مردم شد، در هر زمینه ای. اقتصاد ویران شد، آشوب ایجاد شد، کارخانه ها تعطیل شد، بیکاری زیاد شد، احترام مردم به همدیگر کم شد، . . . فتوا بدهید کار ایشون شرعا چی بود؟ همه چیز رو هم در نظر بگیرین. من هم با توهین به شکلی که حیا را بین مردم زائل کند و دهان ها را باز کند مخالفم. اما تکلیف ایشان با این کاستی ها، شرعا چیست؟؟

کاربر ناشناس 7 1 پاسخ 1399/11/7 -20:57

حق مردم خوری چی؟بی حجابی و بی بند وباری چی؟حرامه؟

کاربر ناشناس 13 2 پاسخ 1399/11/7 -20:30

از اول هم نباید روحانیون عزیز در کار سیاست دخالت می کردند باید سنگر مسجد را حفظ می کردند

کاربر ناشناس 2 11 پاسخ 1399/11/7 -20:11

درود بر عالم روشنفکر

فرهاد 16 0 پاسخ 1399/11/7 -19:42

غارتگری بیت المال فساد اختلاس رانتخواری دوزدی هم شرعا حراممممممممممممهههههههه

لطفی مهدی 9 3 پاسخ 1399/11/7 -19:38

چرادراین۷سال که رئیس جمهور به منتقدین این همه توهین کرد کس نگفت ابروی مومن حرمت دارد

عباس 5 10 پاسخ 1399/11/7 -18:58

توهین به ریس جمهور توهین به ملت و رای آنان است. این یه توطیه است. آنان کهذهمیش به ملت دهن کجی می کنند روزی...

کاربر ناشناس 17 1 پاسخ 1399/11/7 -18:50

متاسفانه بعضی شما معممین و ایت الله ها دنیا را به اخرت خود فروخته اید و فراموش کرده اید رسالت شما چه بوده است وشما به خودتان هم رحم نمیکنید

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
انتخابات هفت ضلعی 1400 / اصولگرایان و اصلاح طلبان گرفتار کابوس رای منفی ژنرالهای انتخاباتی / بازیگران اصلی انتخابات خرداد را بشناسید
واکسن ایرانی می زنم، نه روسی/ عید امسال با پارسال فرقی ندارد، برایش برنامه نریزید/ شاید از تابستان زندگی عادی شود
با افتخار سپاهی ام اما اسلحه دست نگرفته ام/ زنجانی به واسطه من ممنوع الخروج شد/ قرارگاه خاتم الانبیا با کدام سرمایه ایجاد شد و حالا سودش کجا هزینه می شود؟
ترور دکتر فخری زاده ایران را از برنامه هسته ای خود عقب نمی‌ اندازد/ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست
فرزندانی که راهشان از پدر جدا شد / وقتی آقازاده‌ها می‌خواهند انقلاب را ببلعند!
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد