ماجرای یک انگلیسی که ظهور داعش را پیش‌بینی کرد! / چطور دیکتاتوری، تروریست‌پرور می‌شود


2 آذر 1399 - 06:06
5fb92b57455d0_2020-11-21_18-29
یک سیاستمدار غربی در سال ۱۳۷۵ شمسی یعنی حدودا ۱۵سال قبل از انقلاب‌های موسوم به بهار عربی، این تحول و تندروی‌های پس از آن که به ظهور داعش منتهی شد را حدس زده است.

به گزارش خبر فوری، دنیای عرب در سه دهه اخیر تحولات بسیاری داشته است. پس از پایان عصر مبارزه با صهیونیسم و انعقاد قرارداد کمپ دیوید، غالب کشورهای عربی با دخالت آمریکا آرام آرام به دست نظام‌های دیکتاتوری افتادند. برخی از این حکومت‌های انحصاری، خانوادگی و برخی دیگر نیز فردی بودند.

با آغاز جنبش بیداری در کشورهای عربی، انقلاب‌های فراوانی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع پیوست. اکثر این انقلاب‌ها رنگ‌ اسلامی داشتند.

در واقع، برای فهم بهتر این موضوع باید تحولات کشورهای عربی را به دو دوره تقسیم کنیم. در دور اول تحولات سیاسی کشورهای عرب منطقه تحت تاثیر ملی‌گرایی بود و با چنین اسمی شروع شد. این تحولات که در مصر، عراق، اردن و تونس و سایر مناطق آغاز شده بود سرانجام به مقصود نرسیده و به دیکتاتوری بن علی، حسنی مبارک، معمر قذافی و صدام حسین و سایر حاکمان تمامیت‌خواه تبدیل گشت.
دوره دوم تحولات اما مربوط به عبور از این دول تمامیت‌خواه می‌شود که در دهه دوم هزاره جدید و این بار نه با اندیشه‌های ملی بلکه با آرمان‌های مذهبی آغاز گردید.
جریان اسلامی در بسیاری از تحولات سالهای ۲۰۱۱ موثر بود‌. و به همین دلیل، می‌توان آن را عصر بیداری اسلامی نامید.

با این حال، به علت نفوذ بیگانگان در کشورهای خاورمیانه و آفریقا، یک گرایش تند سلفی - وهابی در قلب اسلام گرایی این جنبش‌ها شکل گرفت. این جریان تند و خشن به خصوص در سوریه با جنایات مختلفی سعی کرد چهره اسلام را ناموجه جلوه دهد و مسیر اصلی جنبش اسلامی را منحرف کند. همانطور که در موج اول انقلاب‌های عربی حکام جبار با کمک جریان خارجی وارث ملی‌گرایی عربی شدند در موج دوم انقلاب‌ها نیز گروه‌های تندرو سلفی سعی کردند قلب جنبش اسلامی را بربایند که البته تا حد زیادی ناموفق بودند.

پیش‌بینی جالب یک دیپلمات انگلیسی از تحولات منطقه

نکته جالب اما این است که یک سیاستمدار غربی در سال ۱۳۷۵ یعنی حدودا ۱۵ سال قبل از انقلاب‌های موسوم به بیداری اسلامی، این تحول را حدس زده است. آلن رمزی سفیر سابق انگلیس در مراکش در مصاحبه‌ای با تایمز، به این مطلب اشاره دارد که حکام دیکتاتور عرب به زودی با یک سلسله انقلاب روبه رو می‌شوند که به خصوص اسلام‌گرایان نقش بنیادی در آن ایفا می‌کند.

بر اساس نظر آلن رمزی، دیکتاتوری حاکم بر کشورهای عربی، انحصار ثروت حاصل از نفت در دست اقلیت و به خصوص فقر و فساد اقتصادی باعث پاشیده شدن فرهنگ در کشورهای فقیر منطقه می‌شود و نوعی جمود و افراط گرایی را ایجاد می‌کند

رمزی تاکید دارد که جریان آینده کشورهای منطقه اسلام‌گرایی است نه سوسیالیسم یا ناسیونالیسم عربی؛ چرا که اسلام در بطن جوامع خاورمیانه بیش از پیش ریشه گرفته است.

رمزی در این مصاحبه که در آن زمان در خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران هم بازتاب داشت، تاکید دارد که اکنون اسلام در جوامع خاورمیانه و آفریقا همان قدرتی را دارد که مسیحیت در عصر رنسانس داشته است.

مع الوصف، دیپلمات پرسابقه انگلیسی در مصاحبه‌اش حدس می‌زند که این جریان اسلام‌گرایی نیز به انحراف کشیده شده و به پدید آمدن گروه‌های تندرو و افراطی بینجامد. رمزی علت این مساله را نه اسلام بلکه ساختار جوامع عربی منطقه می‌داند. او می‌گوید: "هیچ کس قادر نیست که با اطمینان بگوید که کشوری در منطقه خاورمیانه از ثبات کامل برخوردار است و علت اصلی آن تمرکز بخش عمده‌ای از ثروت در دست اقلیت است."

در واقع بر اساس نظر آلن رمزی، دیکتاتوری حاکم بر کشورهای عربی، انحصار ثروت حاصل از نفت در دست اقلیت و به خصوص فقر و فساد اقتصادی باعث پاشیده شدن فرهنگ در کشورهای فقیر منطقه می‌شود و نوعی جمود و افراط گرایی را ایجاد می‌کند؛ افراط گرایی که در هر اندیشه و آرمانی می‌تواند خطرساز و بحران‌زا باشد و ربطی هم به اسلام ندارد.

یک سیاستمدار غربی در سال ۱۳۷۵ شمسی یعنی حدودا ۱۵سال قبل از انقلاب‌های موسوم به بهار عربی، این تحول و تندروی‌های پس از آن که به ظهور داعش منتهی شد را حدس زده است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5fb92b57455d0_2020-11-21_18-29
2 آذر 1399 - 06:06

به گزارش خبر فوری، دنیای عرب در سه دهه اخیر تحولات بسیاری داشته است. پس از پایان عصر مبارزه با صهیونیسم و انعقاد قرارداد کمپ دیوید، غالب کشورهای عربی با دخالت آمریکا آرام آرام به دست نظام‌های دیکتاتوری افتادند. برخی از این حکومت‌های انحصاری، خانوادگی و برخی دیگر نیز فردی بودند.

با آغاز جنبش بیداری در کشورهای عربی، انقلاب‌های فراوانی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع پیوست. اکثر این انقلاب‌ها رنگ‌ اسلامی داشتند.

در واقع، برای فهم بهتر این موضوع باید تحولات کشورهای عربی را به دو دوره تقسیم کنیم. در دور اول تحولات سیاسی کشورهای عرب منطقه تحت تاثیر ملی‌گرایی بود و با چنین اسمی شروع شد. این تحولات که در مصر، عراق، اردن و تونس و سایر مناطق آغاز شده بود سرانجام به مقصود نرسیده و به دیکتاتوری بن علی، حسنی مبارک، معمر قذافی و صدام حسین و سایر حاکمان تمامیت‌خواه تبدیل گشت.
دوره دوم تحولات اما مربوط به عبور از این دول تمامیت‌خواه می‌شود که در دهه دوم هزاره جدید و این بار نه با اندیشه‌های ملی بلکه با آرمان‌های مذهبی آغاز گردید.
جریان اسلامی در بسیاری از تحولات سالهای ۲۰۱۱ موثر بود‌. و به همین دلیل، می‌توان آن را عصر بیداری اسلامی نامید.

با این حال، به علت نفوذ بیگانگان در کشورهای خاورمیانه و آفریقا، یک گرایش تند سلفی - وهابی در قلب اسلام گرایی این جنبش‌ها شکل گرفت. این جریان تند و خشن به خصوص در سوریه با جنایات مختلفی سعی کرد چهره اسلام را ناموجه جلوه دهد و مسیر اصلی جنبش اسلامی را منحرف کند. همانطور که در موج اول انقلاب‌های عربی حکام جبار با کمک جریان خارجی وارث ملی‌گرایی عربی شدند در موج دوم انقلاب‌ها نیز گروه‌های تندرو سلفی سعی کردند قلب جنبش اسلامی را بربایند که البته تا حد زیادی ناموفق بودند.

پیش‌بینی جالب یک دیپلمات انگلیسی از تحولات منطقه

نکته جالب اما این است که یک سیاستمدار غربی در سال ۱۳۷۵ یعنی حدودا ۱۵ سال قبل از انقلاب‌های موسوم به بیداری اسلامی، این تحول را حدس زده است. آلن رمزی سفیر سابق انگلیس در مراکش در مصاحبه‌ای با تایمز، به این مطلب اشاره دارد که حکام دیکتاتور عرب به زودی با یک سلسله انقلاب روبه رو می‌شوند که به خصوص اسلام‌گرایان نقش بنیادی در آن ایفا می‌کند.

بر اساس نظر آلن رمزی، دیکتاتوری حاکم بر کشورهای عربی، انحصار ثروت حاصل از نفت در دست اقلیت و به خصوص فقر و فساد اقتصادی باعث پاشیده شدن فرهنگ در کشورهای فقیر منطقه می‌شود و نوعی جمود و افراط گرایی را ایجاد می‌کند

رمزی تاکید دارد که جریان آینده کشورهای منطقه اسلام‌گرایی است نه سوسیالیسم یا ناسیونالیسم عربی؛ چرا که اسلام در بطن جوامع خاورمیانه بیش از پیش ریشه گرفته است.

رمزی در این مصاحبه که در آن زمان در خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه ایران هم بازتاب داشت، تاکید دارد که اکنون اسلام در جوامع خاورمیانه و آفریقا همان قدرتی را دارد که مسیحیت در عصر رنسانس داشته است.

مع الوصف، دیپلمات پرسابقه انگلیسی در مصاحبه‌اش حدس می‌زند که این جریان اسلام‌گرایی نیز به انحراف کشیده شده و به پدید آمدن گروه‌های تندرو و افراطی بینجامد. رمزی علت این مساله را نه اسلام بلکه ساختار جوامع عربی منطقه می‌داند. او می‌گوید: "هیچ کس قادر نیست که با اطمینان بگوید که کشوری در منطقه خاورمیانه از ثبات کامل برخوردار است و علت اصلی آن تمرکز بخش عمده‌ای از ثروت در دست اقلیت است."

در واقع بر اساس نظر آلن رمزی، دیکتاتوری حاکم بر کشورهای عربی، انحصار ثروت حاصل از نفت در دست اقلیت و به خصوص فقر و فساد اقتصادی باعث پاشیده شدن فرهنگ در کشورهای فقیر منطقه می‌شود و نوعی جمود و افراط گرایی را ایجاد می‌کند؛ افراط گرایی که در هر اندیشه و آرمانی می‌تواند خطرساز و بحران‌زا باشد و ربطی هم به اسلام ندارد.

منبع: خبر فوری

38

نظرات 12
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
عرب 0 0 پاسخ 1399/9/3 -14:55

اینها یعنی غربیها برای خاورمیانه وسایر جاهای دنیا که دارای منابع معدنی و... وجود دارد بمدت پنجاه سال برنامه ریزی کردند و هر کجا وقتش برسه وارد عمل می شوند یک روز امریکای لاتین هستند یک روز توی اسیا و. همیشه توی خاورمیانه و یک روز توی افریقا بطور مثال توی افغانستان امدند کشته هم دادند ولی از انجا چین و. و تعدای از کشورها رو تحت نظارت و کنترل دارند کشور لیبی عراق و سوریه و یمن و لبنان رو ویران کردند تا نفت گاز وسایر منابعش را مجانی ببرند همین الان توی عراق با تحریمهای سازمان نفت در برابر غذا اگر با ایران هم رابطه اقتصادی داره زیر نظر سازمان ملل و امریکا و فرانسه و انگلیس هست یک ضرب المثل از قدیم در ایران بود که می گفتند اگر دو تا خروس بجان هم می افتند بدانید کار انگلیسی ها است داعش طالبان القاعده و...کا تحقیقاتی و تشکیلاتی انها هست

حسین 0 0 پاسخ 1399/9/3 -09:47

فکر میکنم عزیزان قبل از ایشون استاد علی اکبر راعفی پور پیش بینی کرده بودن وفیلم سخنرانی استاد موجود است چرا آقای راعفی پور رو دست کم میگیریم

دالاهو 0 0 پاسخ 1399/9/3 -07:21

سلام عزيزان . براي اينكه بهتر درك كنيم نياز هست كمي تاريخ منطقه خاورميانه و اعراب را بخوانيم تا نتيجه گيري درست درمون داشته باشيم تا اگر انقلاب بهار پارسي هم شد و اصلاحات خواست ملت ايران بود منحرف نكنند و به جنگ تبديل نشه . به طور كلي كشورهاي عربي هم برده داري و هم حكومت و بقولي انقلابشان حداقل 50 سال زودتر از ما بوده يعني ما تا زمان قاجاريه برده داشتيم و شايد آخرين كشوري هستيم برده ها را آزاد و برده داري ممنوع شد . تمامي انقلاب هاي عربي و تحولات سياسي آنها بين 50 الي 80 سال زودتر از ما بوده يعني انقلاب اسلامي ما آخرين انقلاب بوده و كشورهاي ديگه مثل الجزاير تونس مصر ووو همگي 80 سال قبل انقلاب كردن و اين بهار عربي جديد اصلاحات هست يعني هميشه دقت بشه ما آخرين هستيم بقولي بايد تا ما انقلاب بهاري يا پائيزي يا زمستاني يا تابستاني برسه اصلاحات رو به رشد بشه وگرنه هر آبي يكجا بماند گند مي زند بايد كشورهايي كه استقلال پيدا كردن هميشه اصلاحات سالانه بگير تا اصلاحات 5 و 10 و 30 و 50 ساله اصلاحات داشته باشن وگرنه جمع مي شه و مثل آتش زير خاكستر و با مرور زمان افكار و انسانها مي ميرند و افكار جديد مياد پس يا بايد مثل گوشي موبايل دائم ارتقاء يافته بشيم يا حذف مي شويم يا اصلاح يا تعويض اين حكم دنياست . اگر عوض نيشيم تعويض مي شيم انقلاب هاي بهار عربي هم همين هست كم كم باعث اين مي شود چون قريب 90درصد انقلاب ها منحرف و غني 5درصد و فقر95درصدي مي سازه متاسفانه انقلاب ها اصلاحات راكنار و بنوعي كودتاه را جاش ميارن و مي شود نارضايتي ملت و رضايتي ارباب زاده ها آقازاده ها يا بهتر بگيم رضايت اقليتي تندرو و افراطي كه مجيزگو هستند

علــــــی آذیــــن 2 1 پاسخ 1399/9/3 -00:09

جای تعجب نیست چـون خود انگلیس ازپدیدآوران اصلی داعش ودیگرتکفیریهای جنایتکار بامحوریت آمریکا وعربستان میباشد ونیازی به پیش بینی ندارد

ناشناس 2 2 پاسخ 1399/9/2 -22:17

سلام این پیش بینی نیست سناریو ی از پیش تعیین شده است تا صد سال آینده به همین راحتی.

شامیتی 1 2 پاسخ 1399/9/2 -21:37

لعنت بر انگلیس و فرانسه و روسیه هر چی میکشیم از این سه تاست والسلام

تورج میرآب 0 0 پاسخ 1399/9/2 -20:09

دنبال پرچم بودن غلط است این حدیثهاممکن است درست باشد بعد از ۱۴۰۰سال ولی یک حدیث آخرش نگن لحظه حساس بشینی دنبال نخود کشمش

منگ 7 0 پاسخ 1399/9/2 -12:46

یک سیاستمدار غربی در سال ۱۳۷۵ شمسی یعنی حدودا ۱۵سال قبل از انقلاب‌های موسوم به بهار عربی، این تحول و تندروی‌های پس از آن که به ظهور داعش منتهی شد را حدس زده است.......................//// داداش باید به این موضوع با این دید نگریست که " حدس زده " و یا اینکه از همان موقع برنامه ریزی و در نهایت اجرا کردند ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

متفاوت 7 2 پاسخ 1399/9/2 -10:16

خداوند خود همه چیز را درقران کریم بخوبی بیان کرده است ومردمان را از نتیجه اعمال خود اگاه کرده است.عقل سلیم میخواهد که درک کند.

ق 6 1 پاسخ 1399/9/2 -08:59

به قول دایی جان ناپلئون : کار کار انگلیسیاس!!

ایران 9 6 پاسخ 1399/9/2 -08:51

امام علی علیه السلام هم به وجود آمدن این گروه تروریستی را گفته بود «مردانی که ذکرگویان وقران خوانان باپرچم های سیاه رعب وحشت راباخودبرای انسانها به همراه می آورند که درطول تاریخ بشریت مانندش نیست اما زودنابود خواهند شد به دست مومنان وصالحان »

علی اصغر 1399/9/2 -11:57

حضرت امیر المومنین علی علیه السلام ۱۴۰۰ سال پیش فرمودند: "إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض ولا تحرکوا أيديکم ولا أرجلکم ثم يظهر قوم ضعفاء لا يُوبه لهم قلوبهم کزُبَر الحديد هم أصحاب الدولة لا يفون بعهد ولا ميثاق يدعون إلى الحق وليسوا من أهله "أسماؤهم الکنى ونسبتهم القرى” حتى يختلفوا فيما بينهم ثم يؤتي الله الحق من يشاء..." (۱) ترجمه: زمانی که بیرق های سیاه را دیدید از جای خود حرکت نکنید - به این معنا که دعوت آنان باطل است و نباید به کمک آنان بشتابید - سپس قومی ضعیف ظاهر می شوند که قلب هایشان مانند براده های آهن سخت است، آنها وفادار به هیچ عهدی نیستند، به حق فرا می خوانند در حالیکه از آن نیستند، اسامی شان، کنیه و نسبت هایشان از نام شهرها گرفته شده؛ تا اینکه در بین خود اختلاف نظر پیدا می کنند و خداوند اهل حق – هر کسی که بخواهد- را ظاهر می سازد..." گفته می شود این سخن که مفهوم آن تماما با تروریست های "داعش" منطبق است کسانی که بیرق های سیاه دارند، اسامی شان، کنیه است مانند "ابو مصعب، ابوالبراء و..." و نسبت هایشان به شهرها می رسد مانند "البغدادی، الحرانی و..." . به نقل از شیعه آنلاین، حدیث فوق در کتاب "احقاق الحق و ازهاق الباطل" ذکر شده است.

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
ترور دکتر فخری زاده ایران را از برنامه هسته ای خود عقب نمی‌ اندازد/ جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته ای نیست
فرزندانی که راهشان از پدر جدا شد / وقتی آقازاده‌ها می‌خواهند انقلاب را ببلعند!
می خواهند حذف روحانی را گردن سپاه بیندازند / بمباران شهرهای اسرائیل کاری ندارد ولی فریب نمی خوریم / ترور شهید فخری زاده ممکن است کار شبکه آقازاده ها و دامادهای مسئولان باشد! / جنگ سرد جدید آغاز شده، منتظر ترورهای بیشتر باشید
روش‌های ترور موساد؛ از شلیک موتور سوار تا فعالیت گروه کیدون/ دو شهری که حیاط خلوت جاسوس‌های اسرائیل شده است
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد