رای الکترال به زبان ساده


10 آبان 1399 - 15:54
5f9d3b52e8015_5f9d3b52e8017
هر چهار سال یکبار اولین سه‌شنبه ماه نوامبر، آمریکایی‌ها رییس جمهور را انتخاب می‌کنند. آرای عمومی، «الکتورها» (گزینش‌گران) را مشخص می‌کند و رئیس جمهور به طور رسمی از طریق آرای الکترال (انجمن گزینش‌گر) انتخاب می‌شود.

تعداد الکتورها در هر ایالت بر اساس مجموع تعداد نمایندگان آن ایالت در مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا مشخص می‌شود.

در مجموع ۵۳۸ رای الکترال برای تمامی ۵۰ ایالت تعیین شده و برنده انتخابات نامزدی است که دستکم ۲۷۰ رای الکترال را ببرد. از آنجا که رییس جمهور آمریکا نه با رای مستقیم مردم بلکه از طریق کالج الکترال انتخاب می‌شود، نامزدی که لزوما برنده بیشترین آرای عمومی شده ممکن است برنده انتخابات نباشد، اما چطور چنینی چیزی اتفاق می‌افتد؟

کالج الکترال چیست؟

کالج در حقیقت گروهی از افراد است که یک وظیفه مشترک دارند. هر کدام از این افراد الکتور نام دارند و کارشان انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهوری است. الکتورها هر چهار سال یک بار و چند هفته بعد از انتخابات گردهم می آیند تا به این وظیفه عمل کنند.

الکتورها چطور انتخاب می‌شوند؟

الکتورها در هر ایالت در یک روند دو مرحله ای انتخاب می‌شوند. ابتدا احزاب سیاسی در هر ایالت فهرست الکتورهای مورد نظر را (پیش از انتخابات) انتخاب می‌کند. در مرحله دوم، طی انتخابات عمومی رای دهندگان الکتورهای هر ایالت را از طریق رای دادن انتخاب می‌کنند. مرحله اول تحت کنترل احزاب سیاسی هر ایالت است و بر اساس هم ایالت متفاوت است. معمولا در مرحله اول الکتورها با رای کمیته مرکزی حزب انتخاب می‌شوند. احزاب از الکتورها انتظار دارند که به رای ایالت و حزب وفادار بمانند. این الکتورها می‌توانند مقام‌های ایالتی، رهبران حزبی یا مردم عادی باشند.

مرحله دوم در زمان انتخابات اتفاق می‌افتد، وقتی رای دهندگان در هر ایالت کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند در حقیقت الکتورهای ایالت را بر می‌گزینند تا به نیابت از آن‌ها رییس جمهور را انتخاب کنند. به عبارتی وقتی نامزد رای یک ایالت را می‌برد، مجموع تمام رای‌‌‌های تعیین شده الکترال آن ایالت را برده است. این تعداد برای هر ایالت از پیش تعیین شده و متفاوت است.

آیا الکتورها محدودیتی برای رای دادن دارند؟

آیا الکتورها می‌توانند به نامزد دیگری رای دهند یا مجبورند با همان نامزدی که رای ایالت را برده رای دهند؟ در حقیقت قانون اساسی و قوانین فدرال الکتورها را ملزم به وفاداری به رای اکثریت ایالت نمی‌کند. هرچند در برخی ایالت‌ها الکتورها باید بر اساس رای عمومی رای دهند. دیوان‌‌عالی کشور نیز معتقد است که الکتورها در رای خود آزادی عمل دارند و مساله را به خود ایالت‌ها واگذار کرده. برخی ایالت‌ها برای «الکتورهای عهدشکن» که خلاف رای اکثریت رای دهند مجازات و جریمه مشخص کرده اند، اما تاکنون موارد عهدشکنی نادر بوده و در ۹۹ درصد موارد الکتورها وفادار بوده‌اند. هیچ الکتوری برای عهد شکنی مجازات نشده است.

تعداد آرای الکترال هر ایالت چقدر است؟

تعداد الکتورها تقریبا بر اساس جمعیت آن ایالت است.در مجموع ۵۳۸ الکتور وجود دارد. ایالت کالیفرنیا با ۵۵ رای الکترال در صدر است . برخی ایالت ها مانند وایومینگ، آلاسکا ، داکوتای شمالی و پایتخت (واشنگتن دی‌سی) حداقل یعنی ۳ رای الکترال دارند. تگزاس با ۳۸ رای، نیویورک و فلوریدا هر کدام با ۲۹ رای از ایالت‌‌هایی هستند که تعداد الکتورهای آن‌ها نسبتا زیاد است. نامزدی که دستکم ۲۷۰ رای الکترال را ببرد پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.

موافقان و مخالفان کالج الکترال

یکی از مشکل‌آفرین‌ترین جوانب سیستم کالج الکترال وقتی است که برنده انتخابات همان کسی نباشد که رای اکثریت را برده. در تاریخ انتخابات آمریکا ۴ بار این اتفاق رخ داده است: راترفورد هایس در سال ۱۸۷۶، بنجامین هریسون در سال ۱۸۸۸، جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۰ و دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ چهار رییس جمهوری هستند که رای اکثریت را نبردند بلکه با رای الکترال انتخاب شدند. سال ۱۸۲۴ اندرو جسکون نیز با وجود این که رای اکثریت را داشت ( به دلیل اکثریت نداشتن رای الکترال سه نامزد آن انتخابات ) وقتی کار به مجلس نمایندگان آمریکا کشیده شد به جان کوئینسی آدامز انتخابات را واگذار کرد.

عدم هماهنگی میان رای عمومی و رای الکترال مزایا و معایبی دارد

از مزایای آن این است که گفته می‌شود، این سیستم به رییس جمهور یک اکثریت فدراتیو و یک نیابت عمومی ملی داده و سبب یکپارچگی و اتحاد احزاب در سراسر کشور می‌ شود. با این روش نامزد ریاست جمهوری باید حمایت نواحی مختلف جغرافیایی کشور را برای پیروزی در انتخابات کسب کند. موافقان همچنین استدلال می‌کنند که کالج الکترال از منافع ایالت‌های کوچک با جمعیت پراکنده نیز محافظت می‌کند.

مخالفان کالج الکترال بر غیر دموکراتیک بودن نتیجه -وقتی که نامزد با بیشترین رای عمومی می‌بازد- تاکید دارند. همچنین این روش نسبت به احزاب سوم و نامزدهای مستقل بشدت تبعیض آمیز است. مخالفان بدنبال حذف کالج الکترال و رای گیری مستقیم و عمومی هستند. بسیاری از نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که عموم آمریکایی‌ها نیز با حذف کالج الکترال موافق هستند.

هر چهار سال یکبار اولین سه‌شنبه ماه نوامبر، آمریکایی‌ها رییس جمهور را انتخاب می‌کنند. آرای عمومی، «الکتورها» (گزینش‌گران) را مشخص می‌کند و رئیس جمهور به طور رسمی از طریق آرای الکترال (انجمن گزینش‌گر) انتخاب می‌شود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f9d3b52e8015_5f9d3b52e8017
10 آبان 1399 - 15:54

تعداد الکتورها در هر ایالت بر اساس مجموع تعداد نمایندگان آن ایالت در مجلس نمایندگان آمریکا و سنای آمریکا مشخص می‌شود.

در مجموع ۵۳۸ رای الکترال برای تمامی ۵۰ ایالت تعیین شده و برنده انتخابات نامزدی است که دستکم ۲۷۰ رای الکترال را ببرد. از آنجا که رییس جمهور آمریکا نه با رای مستقیم مردم بلکه از طریق کالج الکترال انتخاب می‌شود، نامزدی که لزوما برنده بیشترین آرای عمومی شده ممکن است برنده انتخابات نباشد، اما چطور چنینی چیزی اتفاق می‌افتد؟

کالج الکترال چیست؟

کالج در حقیقت گروهی از افراد است که یک وظیفه مشترک دارند. هر کدام از این افراد الکتور نام دارند و کارشان انتخاب رئیس جمهور و معاون رئیس جمهوری است. الکتورها هر چهار سال یک بار و چند هفته بعد از انتخابات گردهم می آیند تا به این وظیفه عمل کنند.

الکتورها چطور انتخاب می‌شوند؟

الکتورها در هر ایالت در یک روند دو مرحله ای انتخاب می‌شوند. ابتدا احزاب سیاسی در هر ایالت فهرست الکتورهای مورد نظر را (پیش از انتخابات) انتخاب می‌کند. در مرحله دوم، طی انتخابات عمومی رای دهندگان الکتورهای هر ایالت را از طریق رای دادن انتخاب می‌کنند. مرحله اول تحت کنترل احزاب سیاسی هر ایالت است و بر اساس هم ایالت متفاوت است. معمولا در مرحله اول الکتورها با رای کمیته مرکزی حزب انتخاب می‌شوند. احزاب از الکتورها انتظار دارند که به رای ایالت و حزب وفادار بمانند. این الکتورها می‌توانند مقام‌های ایالتی، رهبران حزبی یا مردم عادی باشند.

مرحله دوم در زمان انتخابات اتفاق می‌افتد، وقتی رای دهندگان در هر ایالت کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند در حقیقت الکتورهای ایالت را بر می‌گزینند تا به نیابت از آن‌ها رییس جمهور را انتخاب کنند. به عبارتی وقتی نامزد رای یک ایالت را می‌برد، مجموع تمام رای‌‌‌های تعیین شده الکترال آن ایالت را برده است. این تعداد برای هر ایالت از پیش تعیین شده و متفاوت است.

آیا الکتورها محدودیتی برای رای دادن دارند؟

آیا الکتورها می‌توانند به نامزد دیگری رای دهند یا مجبورند با همان نامزدی که رای ایالت را برده رای دهند؟ در حقیقت قانون اساسی و قوانین فدرال الکتورها را ملزم به وفاداری به رای اکثریت ایالت نمی‌کند. هرچند در برخی ایالت‌ها الکتورها باید بر اساس رای عمومی رای دهند. دیوان‌‌عالی کشور نیز معتقد است که الکتورها در رای خود آزادی عمل دارند و مساله را به خود ایالت‌ها واگذار کرده. برخی ایالت‌ها برای «الکتورهای عهدشکن» که خلاف رای اکثریت رای دهند مجازات و جریمه مشخص کرده اند، اما تاکنون موارد عهدشکنی نادر بوده و در ۹۹ درصد موارد الکتورها وفادار بوده‌اند. هیچ الکتوری برای عهد شکنی مجازات نشده است.

تعداد آرای الکترال هر ایالت چقدر است؟

تعداد الکتورها تقریبا بر اساس جمعیت آن ایالت است.در مجموع ۵۳۸ الکتور وجود دارد. ایالت کالیفرنیا با ۵۵ رای الکترال در صدر است . برخی ایالت ها مانند وایومینگ، آلاسکا ، داکوتای شمالی و پایتخت (واشنگتن دی‌سی) حداقل یعنی ۳ رای الکترال دارند. تگزاس با ۳۸ رای، نیویورک و فلوریدا هر کدام با ۲۹ رای از ایالت‌‌هایی هستند که تعداد الکتورهای آن‌ها نسبتا زیاد است. نامزدی که دستکم ۲۷۰ رای الکترال را ببرد پیروز انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود.

موافقان و مخالفان کالج الکترال

یکی از مشکل‌آفرین‌ترین جوانب سیستم کالج الکترال وقتی است که برنده انتخابات همان کسی نباشد که رای اکثریت را برده. در تاریخ انتخابات آمریکا ۴ بار این اتفاق رخ داده است: راترفورد هایس در سال ۱۸۷۶، بنجامین هریسون در سال ۱۸۸۸، جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۰ و دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ چهار رییس جمهوری هستند که رای اکثریت را نبردند بلکه با رای الکترال انتخاب شدند. سال ۱۸۲۴ اندرو جسکون نیز با وجود این که رای اکثریت را داشت ( به دلیل اکثریت نداشتن رای الکترال سه نامزد آن انتخابات ) وقتی کار به مجلس نمایندگان آمریکا کشیده شد به جان کوئینسی آدامز انتخابات را واگذار کرد.

عدم هماهنگی میان رای عمومی و رای الکترال مزایا و معایبی دارد

از مزایای آن این است که گفته می‌شود، این سیستم به رییس جمهور یک اکثریت فدراتیو و یک نیابت عمومی ملی داده و سبب یکپارچگی و اتحاد احزاب در سراسر کشور می‌ شود. با این روش نامزد ریاست جمهوری باید حمایت نواحی مختلف جغرافیایی کشور را برای پیروزی در انتخابات کسب کند. موافقان همچنین استدلال می‌کنند که کالج الکترال از منافع ایالت‌های کوچک با جمعیت پراکنده نیز محافظت می‌کند.

مخالفان کالج الکترال بر غیر دموکراتیک بودن نتیجه -وقتی که نامزد با بیشترین رای عمومی می‌بازد- تاکید دارند. همچنین این روش نسبت به احزاب سوم و نامزدهای مستقل بشدت تبعیض آمیز است. مخالفان بدنبال حذف کالج الکترال و رای گیری مستقیم و عمومی هستند. بسیاری از نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که عموم آمریکایی‌ها نیز با حذف کالج الکترال موافق هستند.

منبع: رادیو زمانه

66

نظرات 9
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
کاربر ناشناس 3 2 پاسخ 1399/8/10 -23:44

از همین حالا ترامپ مو طلایی رییس جمهور آمریکا میباشد اینا همش حرفه انتخابات و رای مردم کی به حق مردم اهمیتی میده . ترامپ مو طلایی حالا حالا ها میایی

رامین 1 1 پاسخ 1399/8/10 -23:40

پس بنابرین ترامپ پیروز انتخابات است ترامپ با الکترال رای می آورد چون آنه تابعه صهیونیسم بهودیان آمریکا هستند کارتل های افتصادی در دست این افراد است مثل رای گیری 2016 ترامپ و خانم کلینتون ترامپ پیروز شد

Al 1 1 پاسخ 1399/8/10 -22:57

تابحال دموکراسی در تمام جهان نمایشی بیش نبوده.و در عمل مثل یک حکومت مستبد عمل کردند. اما انتخاب بین دو نفر از دو حزب اگر استبداد نیست چیه؟اونهم باز اگه کالج الکترال اجازه فرمودن. ممکنه بگید اینجام همینه و ازین مزخرفات حرف منم همینه دموکراسی یک بازیه فقط. ازنظر من یک حکومت سوسیالیستی با یک حکومت لیبرال یا اسلامی وحتی سلطنتی تفاوت چندانی نداره.چون درنهایت چارچوبی که خواص میخوان رو به قوانین میدن. اگر مردم دور از جان مبارک شما مثل گوسفند وحشت زده ای رفتار نکنند شاید بشه کاری کرد من تمام حکومت های جهانی رو در قالب نوشته جرج اورول یعنی قلعه حیوانات میبینم.عذر میخوام ولی واقعیت ماجرا همینه وقتی مردم هیجانی و با تقریبا صفردرصد درک سیاسی یک چارچوب سیاسی انتخاب میکنن بنظرشما کاربردی خواهد بود؟البته که افراد فرهیخته هم همیشه درست انتخاب نمیکنند. فرض کنید فردا یک رفراندوم برقرار شدآیا کسی میدونه چی میخواد؟یا چی خوبه؟یا اصلا با اون نوع حاکمیتی آشناست؟غالب مردم یعنی قریب به اتفاق مردم نمیدونند یا فکر میکنن میدونن.پس درنهایت به این نتیجه میرسم.استبداد بی دلیل نیست.

آزاد 11 1 پاسخ 1399/8/10 -20:00

حق مردم تو رفاه و اسایش لحاظ میشه نه اینکه یک نفر حکومت ما دام العمر و بدون پاسخگویی به هیچکس داشته باشه و یه سیستم با انتخاب خودش مثل عروسک برای دموکراسی درست کنه

علی مهدوی 2 4 پاسخ 1399/8/10 -18:41

هیچ توضیحی ندادی - پس رای مردم چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟/

یک دوست 1 10 پاسخ 1399/8/10 -18:41

این چه نوع دموکراسی هست که در آن رای مردم ارزشی نداره!!!؟؟؟

ایرانی 1399/8/11 -09:03

مانند دموکراسی ما هستش !!!!!!!!!

کاربر ناشناس 2 8 پاسخ 1399/8/10 -17:32

پس حق و نظر مردم توی این نوع انتخابات کجا لحاظ میشه؟!

ایرانی 1399/8/11 -09:03

مانند ایران لحاظ میشه !!!!!!!!

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
ستاد ملی مبارزه با کرونا: 2میلیون و 500 هزار شغل تعطیل است/حمل و نقل عمومی محدودیت فعالیت ندارد/از طریق اتاق اصناف به تمام واحدها اطلاع رسانی شده است
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد