پس لرزه‌های توهین به روحانی از تریبون مجلس/ این دعاست یا نفرین؟


15 مهر 1399 - 12:22
5f7c2e0602726_5f7c2e0602728
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتقاد باید سازنده باشد و هر حرفی باید با مستندات مطرح شود. توهین به افراد هم از نظر شرعی و هم از نظر اخلاقی غیر قابل قبول است.

رحمت الله فیروزی پوربادی درباره به کار بردن ادبیات نامناسب از سوی برخی از نمایندگان نسبت به مسئولان اجرایی، بیان کرد: توهین به مسئولان اجرایی و به کار بردن القاب نامناسب درباره آنان در قالب مطرح کردن انتقادات کار غیر اخلاقی و ناپسندی است، اگر از روند اجرای مسئولیت افراد انتقادی داریم و یا مشکلی وجود دارد باید به شیوه صحیح مطرح شده تا در نهایت به اصلاح امور منجر شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: انتقاد باید سازنده باشد و هر حرفی باید با مستندات مطرح شود. توهین به افراد هم از نظر شرعی و هم از نظر اخلاقی غیر قابل قبول است. دور از شخصیت نمایندگان و مسئولان هست که با ادبیات نامناسب یکدیگر را خطاب قرار دهند.

نماینده مردم نطنز در مجلس تصریح کرد: باید با جهل مبارزه شود نه با فرد جاهل. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را مطرح کرده و به دنبال راه حل برای آن بگردیم‌. اینکه ما فرد مسئول را تخریب کنیم و همه تقصیرها را به گردن او بیندازیم اشتباه است.

فیروزی در پایان تاکید کرد: هر انتقاد و نقدی باید در چارچوب اخلاق مطرح شده تا نتیجه بخش باشد. تخریب یکدیگر و توهین تنها باعث سوء استفاده دشمنان شده و مشکلی را حل نخواهد کرد.

ادبیات سست نمایندگان مجلس باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود

نعمت احمدی  درباره ادبیات تند و بی اخلاقی برخی نمایندگان از تریبون مجلس نسبت به مسئولان نظام، گفت:  انسان‌ها دارای دو شخصیت حقیقی و حقوقی هستند. اگر انسان‌ها کار خوب و بدی را انجام دهند، اثرات آن به شخصیت حقیقی آن ها برمی گردد اما اگر در شخصیت حقوقی خود به عنوان مثلا استاد دانشگاه نقدی را انجام دهند، مجموعه دانشگاهی زیر سوال می رود یا فرضا به عنوان وکیل دادگستری انتقادی داشته باشند، مجموعه وکالت زیر سوال میرود.

 وی افزود: نماینده مجلس هم به عنوان  شخصیت حقوقی در راس امور است و طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی اجازه دارد که در کلیه امور داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند و به تبع نمایندگی اش، حتی نمی‌توان آنها را تعقیب کرد. 

وی یاداور شد: نمایندگان جایگاهی دارند و مسئولین نظام اعم از امام و رهبری همیشه در مقاطع مختلف اوصافی را در خصوص نمایندگان گفته اند و آن این است که  نمایندگان در راس امور  و عصاره ملت اند و در  اظهار نظرها در مورد مداخله در امور  باید جایگاه  خود را حفظ کنند.

این حقوقدان اضافه کرد: نماینده ای که  در رسانه ملی در جایگاه نمایندگی اش نسبت به هرکس و هرچیز اظهار نظر کرده و به  مسئولین کشور توهین می کند، آیا اظهارنظرش نقد است یا توهین؟ دعاست یا نفرین؟ 

احمدی ادامه داد: در متن قانون اساسی آمده که باید گزارش مجلس از رادیو پخش شود و وقتی در زمان پخش گزارش، نماینده ای نسبت به رییس جمهور انتقاد می کند نشان می دهد که خود نماینده  راهکاری ندارد. 

 وی افزود: یکی از وظایف  قوای سه گانه، قانون نویسی است. آیا نمایندگان نمی توانند برای اصلاح امور طرحی را ارائه دهند تا جلوی برنامه‌های اشتباه رییس جمهور را بگیرد؟

احمدی گفت: اگر این ادبیات نهادینه شود که متاسفانه این اتفاق در جامعه افتاده است شانیت نمایندگی را پایین می‌آورد. استفاده از این نوع  ادبیات باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به مجلس می شود و مردم با صندوق‌های رای باصطلاح قهر می کنند.  سقف میزان آرای نمایندگانی که  انتخابات در آن محل‌ها به دور دوم کشیده شده را ببینید،  مشارکت ده درصدی مردم نشان دهنده  دلسردی مردم از صندوق‌ها است. 

وی در پایان تاکید کرد: خروجی ادبیات سست و راهکار نشان ندادن و برنامه نداشتن باعث مشارکت ده درصدی مردم در انتخابات می شود.

یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتقاد باید سازنده باشد و هر حرفی باید با مستندات مطرح شود. توهین به افراد هم از نظر شرعی و هم از نظر اخلاقی غیر قابل قبول است.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5f7c2e0602726_5f7c2e0602728
15 مهر 1399 - 12:22

رحمت الله فیروزی پوربادی درباره به کار بردن ادبیات نامناسب از سوی برخی از نمایندگان نسبت به مسئولان اجرایی، بیان کرد: توهین به مسئولان اجرایی و به کار بردن القاب نامناسب درباره آنان در قالب مطرح کردن انتقادات کار غیر اخلاقی و ناپسندی است، اگر از روند اجرای مسئولیت افراد انتقادی داریم و یا مشکلی وجود دارد باید به شیوه صحیح مطرح شده تا در نهایت به اصلاح امور منجر شود.

این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: انتقاد باید سازنده باشد و هر حرفی باید با مستندات مطرح شود. توهین به افراد هم از نظر شرعی و هم از نظر اخلاقی غیر قابل قبول است. دور از شخصیت نمایندگان و مسئولان هست که با ادبیات نامناسب یکدیگر را خطاب قرار دهند.

نماینده مردم نطنز در مجلس تصریح کرد: باید با جهل مبارزه شود نه با فرد جاهل. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را مطرح کرده و به دنبال راه حل برای آن بگردیم‌. اینکه ما فرد مسئول را تخریب کنیم و همه تقصیرها را به گردن او بیندازیم اشتباه است.

فیروزی در پایان تاکید کرد: هر انتقاد و نقدی باید در چارچوب اخلاق مطرح شده تا نتیجه بخش باشد. تخریب یکدیگر و توهین تنها باعث سوء استفاده دشمنان شده و مشکلی را حل نخواهد کرد.

ادبیات سست نمایندگان مجلس باعث بی‌اعتمادی مردم می‌شود

نعمت احمدی  درباره ادبیات تند و بی اخلاقی برخی نمایندگان از تریبون مجلس نسبت به مسئولان نظام، گفت:  انسان‌ها دارای دو شخصیت حقیقی و حقوقی هستند. اگر انسان‌ها کار خوب و بدی را انجام دهند، اثرات آن به شخصیت حقیقی آن ها برمی گردد اما اگر در شخصیت حقوقی خود به عنوان مثلا استاد دانشگاه نقدی را انجام دهند، مجموعه دانشگاهی زیر سوال می رود یا فرضا به عنوان وکیل دادگستری انتقادی داشته باشند، مجموعه وکالت زیر سوال میرود.

 وی افزود: نماینده مجلس هم به عنوان  شخصیت حقوقی در راس امور است و طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی اجازه دارد که در کلیه امور داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند و به تبع نمایندگی اش، حتی نمی‌توان آنها را تعقیب کرد. 

وی یاداور شد: نمایندگان جایگاهی دارند و مسئولین نظام اعم از امام و رهبری همیشه در مقاطع مختلف اوصافی را در خصوص نمایندگان گفته اند و آن این است که  نمایندگان در راس امور  و عصاره ملت اند و در  اظهار نظرها در مورد مداخله در امور  باید جایگاه  خود را حفظ کنند.

این حقوقدان اضافه کرد: نماینده ای که  در رسانه ملی در جایگاه نمایندگی اش نسبت به هرکس و هرچیز اظهار نظر کرده و به  مسئولین کشور توهین می کند، آیا اظهارنظرش نقد است یا توهین؟ دعاست یا نفرین؟ 

احمدی ادامه داد: در متن قانون اساسی آمده که باید گزارش مجلس از رادیو پخش شود و وقتی در زمان پخش گزارش، نماینده ای نسبت به رییس جمهور انتقاد می کند نشان می دهد که خود نماینده  راهکاری ندارد. 

 وی افزود: یکی از وظایف  قوای سه گانه، قانون نویسی است. آیا نمایندگان نمی توانند برای اصلاح امور طرحی را ارائه دهند تا جلوی برنامه‌های اشتباه رییس جمهور را بگیرد؟

احمدی گفت: اگر این ادبیات نهادینه شود که متاسفانه این اتفاق در جامعه افتاده است شانیت نمایندگی را پایین می‌آورد. استفاده از این نوع  ادبیات باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به مجلس می شود و مردم با صندوق‌های رای باصطلاح قهر می کنند.  سقف میزان آرای نمایندگانی که  انتخابات در آن محل‌ها به دور دوم کشیده شده را ببینید،  مشارکت ده درصدی مردم نشان دهنده  دلسردی مردم از صندوق‌ها است. 

وی در پایان تاکید کرد: خروجی ادبیات سست و راهکار نشان ندادن و برنامه نداشتن باعث مشارکت ده درصدی مردم در انتخابات می شود.

منبع: ایسنا

66

نظرات 7
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
کاربر ناشناس 0 0 پاسخ 1399/7/27 -16:11

بسیار ادبیات زشتی بکار برده شد بدون شک اگر. رهبری حرفی تذکری نمیدهند نه به مشتاق تأیید توهین وافتراع به دولت رییس دولت هست رییس مجلس نباید اجازه چنین حرکتی در مجلس در این موقعیتی که وجود دارد بدهند. آقای قالیباف واقعان در جلسات علنی چرا نمایندگان در حال پرسه زدن در صحن مجلس هستند یا سر تو کوش شما کردن یا بصورت چمپاتنه کنار صندلی دیگر نمایندگان در حال صحبت کردن هستند. برای مجلسی که امام آنرا در راس امور. قرار داده این توهین به امام رهبری هست. ادب را رعایت کنید

داروغه 0 2 پاسخ 1399/7/15 -19:17

توهینی نبوده ،واقعیت را بهش یاد آوری کردن

شوندی 3 1 پاسخ 1399/7/15 -17:45

توهین به عزیزان زحمت کش توی میادین میوه وتره بارنشه بعضی حرفهایی که درمجلس توسط برخی ازنماینده هاتوی این چند ماه زده شده حتی تومیدون هم زده نمیشه وجالب اینه که هئیت رئیسه مجلس به مثتاق این کلام (که جاناسخن اززبان مامیگویی)هیچکونه عکس العملی نشون نمیدن.

محسن 2 3 پاسخ 1399/7/15 -16:53

هیچ دقت کردید این توهین ها و کارهای خلاف شرع معمولا از مجلس اصول گرا بلند میشود؟؟ یکشنبه سیاه مجلس رو به یاد بیارید ( احمدی نژاد و لاریجانی) و حالا هم توهین ها به ظریف یا روحانی. در تمام این موارد رهبری هم اعلام کردند که این کار ها خلاف شرع است و به مجلس تذکر دادند و دو بار هم به احمدی نژاد.

ممل طلا 7 3 پاسخ 1399/7/15 -15:26

به هرحال هرکسی خودش با رفتار و گفتارش باعث میشه بهش احترام بذارن و یا بی احترامی کنند /// ناظم مدرسه ای داشتیم میگفت بعضیها آنقدر با خانوداه و اصیلند که حتی تذکر را هم نوعی توهین میدانند و کوچکترین اشتباهی را هم مرتکب نمیشوند که مبادا با تذکرگرفتن بهشون توهین بشه ولی بعضیها انقدر بی خانواده و بی اصل و نصبند که حتی بدترین فحشها و توهینها را هم که نثارشون کنی اخم هم به ابرو نمیارند چه برسه به اینکه بخواهند ناراحت بشوند... من که گمان میکنم روحانی و دارو دسته ش از قماش گروه دوم هستند

ندا 1399/7/15 -21:32

درطول تاریخ به خیلی انسانهاتوسط افرادپست وزبون وبی منطق توهین شده بارزترین ومظلومترین شخصیت رامیتوان حضرت علی (ع)رانامبردکه باتبلیغات دستگاه اموی باعث شده بودچهره امام نزد مسلمانان مخدوش شوددرزمان خودمان هم مثلا به شهید بهشتی -باهنر -رجایی-آقای هاشمی.....باتبلیغاتی که توسط منافقین ودیگران شده بودمردم عادی وحتی بعضی مسئولین توهین می کردندکه باگذرزمان وروشن شدن واقعیت هامشخص شده که حقیقت چیزدیگری بوده پس ازمنطق های من درآوردی توهین بدیگران راتوجیح نکنید.ناظم شمامیخواسته فحش دادن به شماراتوجیح کنه .

ناشناس 9 1 پاسخ 1399/7/15 -12:23

یکی بیادگنده کاریهای خودنمایندگان جمع وجورکنه

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
توضیحات روحانی که اظهاراتش جنجال به پا کرد/ نگفتم طلاب کاخ‌نشین باشند، طلبه حقوقی می‌گیرد که حتی نمی‌تواند به دیدار پدرش برود
ناو اقیانوس‌پیمای ایرانی که تمام معادلات آمریکا را به هم می‌ریزد / راهبرد جدید دفاعی برای حفظ امنیت خلیج فارس / عکس
ستاد ملی مبارزه با کرونا: 2میلیون و 500 هزار شغل تعطیل است/حمل و نقل عمومی محدودیت فعالیت ندارد/از طریق اتاق اصناف به تمام واحدها اطلاع رسانی شده است
۳ میلیون نفر سرباز فراری داریم!/ پیشنهاد جدید، سربازی داوطلبانه و افزایش ۹۰ درصدی حقوق کادری‌هاست/ مالیات تامین امنیت، گره گشاست/ پارتی‌بازی از بین می‌رود/ سربازی اجباری معنا ندارد
اطلاعاتی جالب از دفاع مقدس؛ از کوچک‌ترین شهید تا مسن‌ترین رزمنده با ۱۰۵ سال سن‌/ شهناز، نام اولین شهید زن / تلخ‌ترین روز جنگ چه روزی بود؟
رضاشاه فراماسون نبود / چرخش پهلوی اول به‌سوی آلمانها با چراغ سبز انگلیس بود / قاجارها هم به‌دنبال توسعه ایران بودند ولی نگذاشتند / رضاخان به مجلس می‌گفت طویله! / رضاشاه نمی‌رفت، انقلاب می‌شد