خبرفوری گزارش می‌دهد:

نظر مراجع تقلید درباره بازی‌های رایانه ای چیست؟/چه معیارهایی برای حرمت یک بازی وجود دارد؟


30 مهر 1396 - 15:11
filemanager/1/danesh/OU
مراجع تقلید چه نظری درباره بازی های رایانه ای دارند؟ چه معیارهایی برای حرمت یک بازی رایانه ای ازنظر مراجع تقلید وجود دارد؟

به گزارش خبرفوری، روز گذشته دو دختر اصفهانی در پی بازی نهنگ آبی خودکشی کردند. این خبر در رسانه‌ها منعکس شد. امروزه حضور این بازی های رایانه‌ای به حدی در فرهنگ نوجوانان و جوانان ما رخنه کرده است که می‌تواند تاثیر زندگی آنها تخریب کند. بعضی از نوجوانان ما حتی نمی‌توانند یک روز بدون این بازی‌ها را تصور کنند. 

مراجع تقلید درباره بازیهای رایانه‌ای نیز نظراتی داشتند. مراجع از دیرباز تاکنون نقش مهمی در راستای ایجاد فرهنگ و تغییر عادت‌های غلط در جامعه داشته‌اند. حتی می‌توان در تاریخ لحظه‌ای را به یاد آورد که تنباکو حرام اعلام شد و حتی سوگلی ناصر الدین شاه در حرمسرا نیز قلیان خود را شکست. در همین راستا و برای از بین بردن تاثیر منفی که بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند در جامعه داشته باشد بهتر است که از مراجع تقلید کمک بگیریم. 

چند ماه گذشته بود که خبر حرام اعلام شدن بازی کلش آف کلنز در رسانه‌ها منتشر شد؛ کلش آف کلنز بازی که از نظر ذهنی می تواند شما را تحت تاثیر قرار دهد. برای دانستن معیار بازی های دیگر ادامه گزارش را بخوانید. 

نظر مراجع تقلید درباره حرمت بازی‌ها

آیت الله مکارم شیرازی درباره این بازی‌های رایانه‌ای نظر مشابهی داشت. درپی تماس تلفنی که خبرنگار خبر فوری با دفتر این مرجع تقلید در تهران داشت، مسئول دفتر وی گفت: اگر در یک بازی صحنه‌هایی شامل اهانت به مقدسات مانند پرچم اسلام داشته باشد آن بازی اشکال شرعی دارد. وی در ادامه گفت: صحنه‌های مستهجن دیگر موردی است که می‌تواند برای یک بازی حرمت ایجاد کند. وی در ادامه عنوان کرد: اگر بازی بتواند ضرر قابل توجهی در سیستم اعصاب ایجاد کند آن بازی اشکال شرعی خواهد داشت. بازی مانند کلش اف کلنز اینگونه است. به طور کلی بازی که ایجاد کننده تبعات و مفاسد بعدی برای فرد باشد مشکل دارد.

وی همچنین اعلام کرد که گروهی از جامعه شناسان و روانشناسان جلسات معتددی را با آیت الله مکارم شیرازی برگزار می‌کنند و این فتواها با نظر کارشناسی به روز می شود.

آیت الله صانعی دیگر مرجع تقلیدی بود که طی تماس خبرنگار خبرفوری با دفتر وی درباره معیارهای حرمت یک بازی نظر داد؛ وی گفت: اگر در بازی برد و باخت مطرح نباشد و پای قماری در میان نباشد مشکلی نخواهد دارد.

مسئول دفتر وی همچنین اظهار کرد: اگر بازی منحرف کننده ذهن آدمی باشد و فرد دیگر به فکر انجام واجبات خود نیفتد نیز مشکل شرعی خواهد داشت.

بازی‌هایی دین را از یاد می‌برند

آیت الله سیستانی نیز درباره این بازی‌ها نظری داشتند، طی تماس خبرنگار خبرفوری با دفتر وی در تهران، پاسخگوی مسائل شرعی در دفتر این مرجع تقلید گفت: آیت الله سیستانی درباره بازی کلش آف کلنز نظری ندادند و در اینباره گفتند که به نظر ایت الله وحید خراسانی مراجعه شود. وی در ادامه گفت: صحنه های تحریک کننده در بازی که فرد را به فکر گناه بیندازد مشکل دارد. وی همچنین اعلام کرد: بازی هایی که دین را به سخره بگیرد و یا عقاید بزرگان را تحریف کند اشکال شرعی دارد.

مسئول دفتر آیت الله نوری همدانی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار درباره معیارهای حرمت یک بازی گفت: بازی که فرد را از واقعیت زندگی دور کند اشکال دارد. بازی که انسان را رویاپرداز کند. مانند بسیاری از انمیشین‌ها برای کودکان که با واقعیت زندگی مغایر است. وی گفت: بازی که وقت انسان را نگیرد مشکلی ندارد. اما اگر یک بازی وقت انسان را بگیرد و ضرر داشته باشد؛ عوارضی مانند عوارض فکری و ... اشکال شرعی دارد.

البته مسئول دفتر این مرجع تقلید گفت: ایشان فتوای صریحی درباره بازی‌های رایانه‌ای ندارند اما بازی وقت گیری که انسان را از یاد خدا دور کند اشکال دارد.

کدام بازی ها حرام هستند؟

به طور کلی می‌توان نتیجه گیری کرد که بازی های رایانه ای در چند حالت حرمت دارند و یکی از آنها همین دور کردن افراد از واقعیت‌های زندگی است، بازی که برای ما عوارض روحی و جسمی دارد اشکال شرعی دارد و باید از بازی کردن با آن پرهیز کرد. قطعا بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی مانند نهنگ آبی و مشابه آن که ذهن شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد اشکال شرعی خواهد داشت.

 

 

 

مراجع تقلید چه نظری درباره بازی های رایانه ای دارند؟ چه معیارهایی برای حرمت یک بازی رایانه ای ازنظر مراجع تقلید وجود دارد؟

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

filemanager/1/danesh/OU
30 مهر 1396 - 15:11

به گزارش خبرفوری، روز گذشته دو دختر اصفهانی در پی بازی نهنگ آبی خودکشی کردند. این خبر در رسانه‌ها منعکس شد. امروزه حضور این بازی های رایانه‌ای به حدی در فرهنگ نوجوانان و جوانان ما رخنه کرده است که می‌تواند تاثیر زندگی آنها تخریب کند. بعضی از نوجوانان ما حتی نمی‌توانند یک روز بدون این بازی‌ها را تصور کنند. 

مراجع تقلید درباره بازیهای رایانه‌ای نیز نظراتی داشتند. مراجع از دیرباز تاکنون نقش مهمی در راستای ایجاد فرهنگ و تغییر عادت‌های غلط در جامعه داشته‌اند. حتی می‌توان در تاریخ لحظه‌ای را به یاد آورد که تنباکو حرام اعلام شد و حتی سوگلی ناصر الدین شاه در حرمسرا نیز قلیان خود را شکست. در همین راستا و برای از بین بردن تاثیر منفی که بازی‌های رایانه‌ای می‌تواند در جامعه داشته باشد بهتر است که از مراجع تقلید کمک بگیریم. 

چند ماه گذشته بود که خبر حرام اعلام شدن بازی کلش آف کلنز در رسانه‌ها منتشر شد؛ کلش آف کلنز بازی که از نظر ذهنی می تواند شما را تحت تاثیر قرار دهد. برای دانستن معیار بازی های دیگر ادامه گزارش را بخوانید. 

نظر مراجع تقلید درباره حرمت بازی‌ها

آیت الله مکارم شیرازی درباره این بازی‌های رایانه‌ای نظر مشابهی داشت. درپی تماس تلفنی که خبرنگار خبر فوری با دفتر این مرجع تقلید در تهران داشت، مسئول دفتر وی گفت: اگر در یک بازی صحنه‌هایی شامل اهانت به مقدسات مانند پرچم اسلام داشته باشد آن بازی اشکال شرعی دارد. وی در ادامه گفت: صحنه‌های مستهجن دیگر موردی است که می‌تواند برای یک بازی حرمت ایجاد کند. وی در ادامه عنوان کرد: اگر بازی بتواند ضرر قابل توجهی در سیستم اعصاب ایجاد کند آن بازی اشکال شرعی خواهد داشت. بازی مانند کلش اف کلنز اینگونه است. به طور کلی بازی که ایجاد کننده تبعات و مفاسد بعدی برای فرد باشد مشکل دارد.

وی همچنین اعلام کرد که گروهی از جامعه شناسان و روانشناسان جلسات معتددی را با آیت الله مکارم شیرازی برگزار می‌کنند و این فتواها با نظر کارشناسی به روز می شود.

آیت الله صانعی دیگر مرجع تقلیدی بود که طی تماس خبرنگار خبرفوری با دفتر وی درباره معیارهای حرمت یک بازی نظر داد؛ وی گفت: اگر در بازی برد و باخت مطرح نباشد و پای قماری در میان نباشد مشکلی نخواهد دارد.

مسئول دفتر وی همچنین اظهار کرد: اگر بازی منحرف کننده ذهن آدمی باشد و فرد دیگر به فکر انجام واجبات خود نیفتد نیز مشکل شرعی خواهد داشت.

بازی‌هایی دین را از یاد می‌برند

آیت الله سیستانی نیز درباره این بازی‌ها نظری داشتند، طی تماس خبرنگار خبرفوری با دفتر وی در تهران، پاسخگوی مسائل شرعی در دفتر این مرجع تقلید گفت: آیت الله سیستانی درباره بازی کلش آف کلنز نظری ندادند و در اینباره گفتند که به نظر ایت الله وحید خراسانی مراجعه شود. وی در ادامه گفت: صحنه های تحریک کننده در بازی که فرد را به فکر گناه بیندازد مشکل دارد. وی همچنین اعلام کرد: بازی هایی که دین را به سخره بگیرد و یا عقاید بزرگان را تحریف کند اشکال شرعی دارد.

مسئول دفتر آیت الله نوری همدانی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار درباره معیارهای حرمت یک بازی گفت: بازی که فرد را از واقعیت زندگی دور کند اشکال دارد. بازی که انسان را رویاپرداز کند. مانند بسیاری از انمیشین‌ها برای کودکان که با واقعیت زندگی مغایر است. وی گفت: بازی که وقت انسان را نگیرد مشکلی ندارد. اما اگر یک بازی وقت انسان را بگیرد و ضرر داشته باشد؛ عوارضی مانند عوارض فکری و ... اشکال شرعی دارد.

البته مسئول دفتر این مرجع تقلید گفت: ایشان فتوای صریحی درباره بازی‌های رایانه‌ای ندارند اما بازی وقت گیری که انسان را از یاد خدا دور کند اشکال دارد.

کدام بازی ها حرام هستند؟

به طور کلی می‌توان نتیجه گیری کرد که بازی های رایانه ای در چند حالت حرمت دارند و یکی از آنها همین دور کردن افراد از واقعیت‌های زندگی است، بازی که برای ما عوارض روحی و جسمی دارد اشکال شرعی دارد و باید از بازی کردن با آن پرهیز کرد. قطعا بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی مانند نهنگ آبی و مشابه آن که ذهن شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد اشکال شرعی خواهد داشت.

 

 

 

33

نظرات 17
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
ناشناس 0 0 پاسخ 1400/6/9 -12:50

سلام من بازی فری فایر رو بازی میکنم ایا این بازی حرام است من هنوز به سن تکلیف نرسیدم یعنی ماه دی به سن تکلیف میرسم بازی فری فایر حرام هست یا نه شما برید تو گوگل سرچ کنید فری فایر بعد ببیند حرام هست یا نه اگه حرام بود GogurioIran@gmail.com به این ایمیل یه پیام بدید که من بدونم دستتونم درد نکنه

B 0 3 پاسخ 1400/5/30 -17:31

خیلی حرف های بیخود و اضافه ی می‌زنید لطفا وقتی هیچ اطلاعی ندارین بیخود نظر ندید و قضیه رو مذهبی و سیاسی نکنید ممنون

عرفان 5 0 پاسخ 1399/10/10 -16:27

سلام و درود به نظرم اگر 1. ساعت بازی کردن از حد مجاز (روزانه کمتر از سه ساعت غیر پیاپی) نگذرد 2. مناسب سن فرد باشد 3.صحنه های مخالف با دین نداشته باشد. هیچ موردی نمیتونه ثابت کنه که بازی های ویدیویی حرام هستند،همچنین نهنگ آبی و مومو جزو بازی محسوب نمیشوند و چالش محسوب میشوند. همچنین بدونید در مورد بازی های ویدیویی: 1.دومین صنعت پردرآمد دنیا 2.درآمد بازی های ویدیویی امسال از مجموع درآمد ورزش و سینما بیشتر شده است! 3.میتونه لحظاتی شما رو از دنیای اطراف دور کنه و وارد دنیای بازی کنه (توجه کنید این مورد حتی مفید هست که افراد سمت الکل و... نروند و به جایش بازی کنند ) 4. همانند فیلم و کتاب مفهومی رو به شما میرسونه و هزاران سود و فایده دیگه،اگر با بوجود آوردن همچین مغاله های غلطی از صدا و سیما و وبسایت ها جلوی افرادی که به بازی سازی و استریمینگ علاقه دارند رو نگریم حتی ایران هم میتونه در این زمینه پیشرفت کنه و خودش در زمینه اعتقاداتش و با هدف اسلام بازی های مفهومی زیادی رو بسازه،بهتره بدونید اثر گذاری بازی روی مغز سه برابر یک فیلم سینمایی است!!!

sff 4 1 پاسخ 1399/9/14 -19:16

سلام من تو این کرونا نشستم درس میخونم فقط و نیاز دارم یکم تفریح داشته باشم البته زمان بعد از انجام واجبات و تکالیف به نظرتون مشکلی هست که یک بازی تفنگی بکنی که هیجان بالایی داره؟

§§æbæ 1 1 پاسخ 1399/9/1 -17:23

آیا بازی فری فایر حرام است ؟

ناشناس 1400/6/9 -13:01

راست میگه لطفا جواب بدین حرام هست یا نه تو بازیش هم به دین بی احترامی نکرده و زبان ایران نداره و این که تو بازیش کلی عرب هم هست چون ما تو سرور خاورمیانه هستیم در ضمن بازیش دخترونه پسرانه هست و بتل رویال اصلا هم وحشیانه نیست ادمو هم وسوسه نمیکنه چیزی نداره که بکنه بیشترین چیزی که همه رو وسوسه میکنع مردم خودمونن مردم خودمون که به خودمون هم رحم نمی کنن اصلا هم شرتبندی نیست بازیش هم ساخته هند هست ربطی هم به امریکا و اسرايل و اینگلیس نداره ساخت هند کشور دوست و همسایه

ناشناس 0 1 پاسخ 1399/8/26 -00:08

سلام. اگه بازی هایی که نشانه شیطانی دارند رو بازی کنیم باز گناهه؟ من میخوام یکیو بازی کنم ولی دیگه طوری نباشه که کل زندگیمو تلف یه بازی بکنم دوس دارم هروقت حوصلم سر رفت و بیکار شدم به عنوان سرگرمی بازیش کنم. ممنون میشم جواب بدین

علی 0 2 پاسخ 1399/8/24 -10:16

سلام اگر کسی بازی زولا رو بازی کرده لطفا بگه ایا حرامه یا نه خیلی وقته بازی میکنم و خیلییییی دوستش دارم. ممنونم

علیرضا احمد 5 0 پاسخ 1399/5/7 -16:07

آیا وقتی که چند صد نفر یک بازی را می سازند و بعد من می یایم به جای اینکه این بازی را خریداری کنم که قیمت آن بازی حدودا ۳۰۰هزار تومن است ومن به جای این آن را غیر قانونی دانلود می کنم وحق آن ها پایمال می شود آیا بازی کردن حرام است

محمد جواد جمشیدی 0 6 پاسخ 1399/4/15 -17:14

ببخشید بازی کانتر حرام است

Emadreza 3 4 پاسخ 1399/4/13 -01:50

پابجی چرا حرام شد میشه لطف کنین بگین من بازی پابجی خیلی دوست دارم نمی تونم بازی نکنم اخه چرا ایران هر بازی تفنگیو حرام میکنه کم مونده کلاف هم حرام بشه

Rouhullah 3 2 پاسخ 1399/1/26 -12:17

پا,بجی حرامه؟

علی 1 3 پاسخ 1398/12/18 -17:19

سلام میخواستم بدونم دانلود بازی مشکل شرعی دارد یا خیر؟

امیر شعبانی 2 9 پاسخ 1398/6/1 -22:19

سلام عليكم خسته نباشید آیا بازی pes فوتبال حرام است یا خیر ؟

رحیمی (دبیر زیست) 1398/11/14 -20:29

سلام. اگر ضرر نداشته باشد فکر نمی کنم مشکلی داشته باشد. چون دین اسلام هر چیزی که ضرر داشته باشد را حرام می داند. اما ممکن است انسان دچار افراط در بازی شود و خود بازی مشکلی نداشته باشد. در این صورت افراط کردن شما مشکل دارد. و اگر افراط کردن به شما ضرر برساند یا عمرتان را تلف کند بعید نیست که حرام باشد.

کیوان 18 8 پاسخ 1396/8/23 -02:03

میشه راجب اختلاس و سودهای بانکی هم نظری بدهند

محمد 1399/1/1 -10:24

نظر داده اند اگر تحقیق کرده باشی و اتفاقا عمل هم کردند و میکنند هر چیز سر جای خودش کیوان جان

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks