رئیس بنیاد مستضعفان خالی بودن خزانه دولت احمدی‌نژاد را تایید کرد


18 فروردین 1399 - 13:58
5e8af62aecd17_2020-04-06_13-58
وزیر نیروی دولت احمدی نژاد گفت: کشور حتی پول برای پرداخت سربازانی که از ملیت‌های مختلف استخدام کرده بود تا در سوریه بجنگند را هم نداشت.

چند روزی است که اظهارنظر پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در یک برنامه تلویزیونی دستمایه انتقاد شده است. او در این مصاحبه به دیدارش با سردار سلیمانی اشاره می‌کند که چگونه مستاصل مانده بود. بسیاری به این موضوع از زاویه‌‌ای خاص نگاه کردند. آنهم هزینه‌هایی بود که برای حضور نیروهای ایرانی در سوریه و منطقه انجام می‌شود. اما در حرفهای فتاح یک تاییدیه مهم وجود دارد. تایید همان حرفهایی که پیشتر اصولگرایان آن را دروغ خوانده بودند.

حسن روحانی در پاییز سال 92 و در گزارش صد روزه خود گفته بود که وقتی دولت را تحویل گرفتیم با خزانه خالی مواجه بودیم: «خزانه کشور جایی است که درآمدهای دولت به آنجا منتقل می‌شود و مخارج هم از آنجا تأمین می‌شود. طبق قانون بودجه باید ماهانه ۱۷هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد می‌داشتیم. چون طبق قانون بودجه درآمد ما در سال ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است... روزی که من کار خود را شروع کردم یعنی ۱۲ مرداد ماه، موجودی خزانه حدود ۱۲۸۰ میلیارد تومان بود. ما باید آخر ماه، میزان هفت‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کردیم که از این مبلغ فقط دوهزارو ۸۷۰ میلیارد تومان در خزانه موجود بود. یعنی دولت باید بیش از چهارهزارو ۶۰۰ میلیارد تومان از بانک استقراض می‌کرد.»

بلافاصله حملات به او از سوی اصولگرایان آغاز شد. کیهان در یادداشتی با اشاره به سخنان روحانی نوشته بود: «آیا رواست که رئیس‌جمهور کشوری در ملأعام و در برابر گوش‌های تیزشده بیگانگان و دشمنان از صندوق درون خانه و خالی‌بودن آن بگوید؟ بگذریم از اینکه پس از آن بسیاری بر این مدعا نقد نوشتند و خالی‌بودن صندوق را غیرممکن خوانند.» احمدی‌نژاد هم در دو نامه به حرفهای روحانی جواب داد اصولگرایان نیز اختلافاتشان را با او فراموش کردند و به حمایت همه‌جانبه از او پرداختند. آنها حتی وی را سالها بعد هم متهم می‌کردند که در کوران مذاکرات گرای خالی بودن خزانه را به غربی‌ها داده که معنایش این است که ما ناچاریم تسلیم شویم.

اما فتاح چگونه اوضاع وخیم آن روزها را از لحاظ اقتصادی ترسیم می‌کند؟ او در این برنامه تلویزیونی می‌گوید که کشور حتی پول برای پرداخت سربازانی که از ملیت‌های مختلف استخدام کرده بود تا در سوریه بجنگند را هم نداشت: «من در بنیاد تعاون سپاه بودم. داشتم نماز می‌خواندم که گفتند حاج قاسم آمده منتظر توست. برگشتم به اتاقم. چند نفری جمع شدیم. حاج قاسم آمده بود به من گفت که حقوق فاطمیون را ندارم بدهم، در سوریه کمک کن یعنی کار به جایی می‌رسد که حاج قاسم سلیمانی نمی‌تواند حقوق سپاهش را بدهد. می‌گفت اینها برادران افغان ما هستند. اینطور حاج قاسم دست نیاز به امثال ما دراز می‌کرد...»

حرفهای فتاح تایید می‌کند که وضعیت نه پس از آمدن روحانی بلکه از ماه‌ها قبل آنقدر خراب بود که کشور حتی حقوق نیروهای قاسم سلیمانی را هم نداشت که پرداخت کند. یک لحظه با خودتان فکر کنید اگر این مساله را در دوره حسن روحانی شاهد بودیم چه حملاتی را دولت باید تحمل می‌کرد؟ اما اصولگرایان نه تنها آن روز سکوت کردند بلکه بعدها با وجود آنکه اوضاع کشور را به خوبی می‌دانستند تندترین حملات را به مذاکرات و دولت داشتند.

 عجیب‌تر اینکه این روزها و بعد از برهم خوردن برجام توسط دولت آمریکا که کیهان نشینان با آن همسو بودند و صراحتا نوشته بودند: «ترامپ برجام را پاره کن و ما را از شر آن خلاص کن» مدعی هستند چرا اوضاع اقتصادی بهم ریخته است.

وزیر نیروی دولت احمدی نژاد گفت: کشور حتی پول برای پرداخت سربازانی که از ملیت‌های مختلف استخدام کرده بود تا در سوریه بجنگند را هم نداشت.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5e8af62aecd17_2020-04-06_13-58
18 فروردین 1399 - 13:58

چند روزی است که اظهارنظر پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان در یک برنامه تلویزیونی دستمایه انتقاد شده است. او در این مصاحبه به دیدارش با سردار سلیمانی اشاره می‌کند که چگونه مستاصل مانده بود. بسیاری به این موضوع از زاویه‌‌ای خاص نگاه کردند. آنهم هزینه‌هایی بود که برای حضور نیروهای ایرانی در سوریه و منطقه انجام می‌شود. اما در حرفهای فتاح یک تاییدیه مهم وجود دارد. تایید همان حرفهایی که پیشتر اصولگرایان آن را دروغ خوانده بودند.

حسن روحانی در پاییز سال 92 و در گزارش صد روزه خود گفته بود که وقتی دولت را تحویل گرفتیم با خزانه خالی مواجه بودیم: «خزانه کشور جایی است که درآمدهای دولت به آنجا منتقل می‌شود و مخارج هم از آنجا تأمین می‌شود. طبق قانون بودجه باید ماهانه ۱۷هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد می‌داشتیم. چون طبق قانون بودجه درآمد ما در سال ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است... روزی که من کار خود را شروع کردم یعنی ۱۲ مرداد ماه، موجودی خزانه حدود ۱۲۸۰ میلیارد تومان بود. ما باید آخر ماه، میزان هفت‌هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کردیم که از این مبلغ فقط دوهزارو ۸۷۰ میلیارد تومان در خزانه موجود بود. یعنی دولت باید بیش از چهارهزارو ۶۰۰ میلیارد تومان از بانک استقراض می‌کرد.»

بلافاصله حملات به او از سوی اصولگرایان آغاز شد. کیهان در یادداشتی با اشاره به سخنان روحانی نوشته بود: «آیا رواست که رئیس‌جمهور کشوری در ملأعام و در برابر گوش‌های تیزشده بیگانگان و دشمنان از صندوق درون خانه و خالی‌بودن آن بگوید؟ بگذریم از اینکه پس از آن بسیاری بر این مدعا نقد نوشتند و خالی‌بودن صندوق را غیرممکن خوانند.» احمدی‌نژاد هم در دو نامه به حرفهای روحانی جواب داد اصولگرایان نیز اختلافاتشان را با او فراموش کردند و به حمایت همه‌جانبه از او پرداختند. آنها حتی وی را سالها بعد هم متهم می‌کردند که در کوران مذاکرات گرای خالی بودن خزانه را به غربی‌ها داده که معنایش این است که ما ناچاریم تسلیم شویم.

اما فتاح چگونه اوضاع وخیم آن روزها را از لحاظ اقتصادی ترسیم می‌کند؟ او در این برنامه تلویزیونی می‌گوید که کشور حتی پول برای پرداخت سربازانی که از ملیت‌های مختلف استخدام کرده بود تا در سوریه بجنگند را هم نداشت: «من در بنیاد تعاون سپاه بودم. داشتم نماز می‌خواندم که گفتند حاج قاسم آمده منتظر توست. برگشتم به اتاقم. چند نفری جمع شدیم. حاج قاسم آمده بود به من گفت که حقوق فاطمیون را ندارم بدهم، در سوریه کمک کن یعنی کار به جایی می‌رسد که حاج قاسم سلیمانی نمی‌تواند حقوق سپاهش را بدهد. می‌گفت اینها برادران افغان ما هستند. اینطور حاج قاسم دست نیاز به امثال ما دراز می‌کرد...»

حرفهای فتاح تایید می‌کند که وضعیت نه پس از آمدن روحانی بلکه از ماه‌ها قبل آنقدر خراب بود که کشور حتی حقوق نیروهای قاسم سلیمانی را هم نداشت که پرداخت کند. یک لحظه با خودتان فکر کنید اگر این مساله را در دوره حسن روحانی شاهد بودیم چه حملاتی را دولت باید تحمل می‌کرد؟ اما اصولگرایان نه تنها آن روز سکوت کردند بلکه بعدها با وجود آنکه اوضاع کشور را به خوبی می‌دانستند تندترین حملات را به مذاکرات و دولت داشتند.

 عجیب‌تر اینکه این روزها و بعد از برهم خوردن برجام توسط دولت آمریکا که کیهان نشینان با آن همسو بودند و صراحتا نوشته بودند: «ترامپ برجام را پاره کن و ما را از شر آن خلاص کن» مدعی هستند چرا اوضاع اقتصادی بهم ریخته است.

منبع: امتداد

66

نظرات 32
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
طرف دار حق 0 0 پاسخ 1399/2/26 -18:51

تا زمانی تو کشور بخور بخور درست نه شود خزانه همیشه خالی ایست الکی به گردن همدیگر نزارید

الف 3 0 پاسخ 1399/1/21 -03:16

خدا شکر که هنوز یادمون نرفته احمدی نژاد علاوه بر بودجه ای که به بخش تعلق میگیره، تو سفرهای استانی پروژه های متعدد تعریف میکرد و بودجه ش رو هم تامین میکرد. و مسئولین فریاد میزدن که بودج این پروژه هارو از کجا میاری و اون تا زمانی که بود‌بودجه‌اون پروژه هارو تامین میکرد. یادمون نرفته یه طرح تعریف کرد که کسانی که بچه دار میشن یک حساب بانکی براش افتتاح بشه تا ۱۸ سالگی اون بچه سالانه یک میلیون تومان به اون‌حسابش واریز بشه که مجلس اجازه تصویب‌اون رو نداد.

ازاد 0 2 پاسخ 1399/1/20 -20:32

آقای حسین اگر حرف داشتی می زدی فتاح پاک ترین است

وحید 2 0 پاسخ 1399/1/20 -11:22

منظورآقای فتاح این نبوده که خزانه خالی بوده است شما تفسیربه رأی نکنید بودجه لازم برای سربازا نداشتن

رتبه 4 کنکورسال85 (فقرا) 3 0 پاسخ 1399/1/19 -11:54

حاجی تو که شرایط رو دیدی کار نمیکردی باهاش.خوردی خوردی حالا که بهت پول نمیرسه میگی اون سالها اینجوری شد.تا کی باید شماهارو تحمل کنیم

کاربر ناشناس 1 3 پاسخ 1399/1/19 -10:01

گندی که احمدی نژادها زدند در تاریخ بی نظیره

الف 1399/1/21 -03:17

کدوم گندش؟!!! کدوم گندش به‌پای گند روحانی و خاتمی و رفسنجانی میرسه؟

rzea 3 0 پاسخ 1399/1/19 -08:44

چطور شده؟ این آقا حالا نوکش باز شده

کاربر ناشناس 1 0 پاسخ 1399/1/19 -02:21

اقای فتاح هر روز ادم منصب بگیرد فردا همه چیز عوض میشه اگر ماهم اون موقع کلاس ۹ نمیداشتم جانباز هستم پسر بزرگم با دیپلم پادویینمیکرد

ازاد 3 6 پاسخ 1399/1/18 -23:36

احمدی‌نژاد می دانست که داره می ره خزانه را خالی کرد چون به خاطر تند روی هایش از طرف شورای امنیت تحریم همه جا نیه شده بودیم کلمه من در آوردی هولوکاست احمدی نژاد نمی دانید برای مردم ایران چه هزینه ای داشت اگر دولت احمدی نژاد اگر شش ماه طول می کشید مردم از گرسنگی به جان هم می افتادند این حرف هرکس قبول نکند یا مطالعه ندارد ویا لجباز است چون بعضی ها زورشان می آید واقعیت را قبول کنند من اول دوره به احمدی نژاد رای دادم ولی بعد از چند ماه حرکاتش را دیدم این قهرمان بازی های او کار دست ما می دهد که داد یک دیوانه سنگی را ته چاه بیندازد صد عاقل نتواند در آورد این احمدی نژاد بود

بی صواد 1399/1/19 -14:09

کلمه من دآوردی هولوکاست؟؟؟؟؟!!!! معلومه کی اهل مطالعه نیست ....

الف 1399/1/21 -03:20

خدا شکر زمان‌احمدی نژاد بدتر از دوران روحانی و خاتمی و رفسنجانی‌نبود و اگه قرار مردم همدیگرو بخورن‌تو همون ۸ سال می خوردن. دیگه‌نمیذاشتن بعد از ۶ ماه بخورن!

رحیم اب منگل 7 2 پاسخ 1399/1/18 -22:56

وقتی به احمدی نژاد حمله میشه یعنی منتظر یک گند جدید دولت حسن روحانی باشید

محمد 9 5 پاسخ 1399/1/18 -21:30

عشق است دکتر احمدی نژاد وهر که پشت سر دکتر حرف بزند انسان نالایق است

روح الله 11 2 پاسخ 1399/1/18 -21:23

بدبخت ها با این همه کلاه گشادی که در برجام سرتون رفت ... بااین همه بدبختی که دولت و طرفداراش سر ملت آوردن و .... هنوز سنگ برجام رو برسینه میزنید ... عقلتان کجاست ؟ هنوز از احمدی نژاد ترس دارید ؟ ... شما که کلی ادعای راننده بودن قطار کشور داری داشتید ؟ اگر نمیتوانستید چرا نشستید پشت قطار و مسافران را بیچاره کردید!!؟؟ مگه از اوضاع کشور بی خبر بودید که حالا این حرفها را میزنید ؟؟؟ نمیتوانستید غلط کردید که ادعا کردید وحالا دست از پا درازتر دنبال مقصر بگردید .... خدا لعنت کند دروغگورا...

الف 1399/1/21 -03:28

روحانی دیگه حال رانندگی نداره که. پشت فرمون خوابش برده.

یه. نفر 7 1 پاسخ 1399/1/18 -20:46

مگه پول میدادن که بیان بجنگن گفته بودن از این کارا ما نمیکنیم و... عجبا بالاخره یکی میاد و حقیقتا رو میگه

الف 1399/1/21 -03:27

مخارج لجستیک.

مردم 11 7 پاسخ 1399/1/18 -20:00

دنبال قبرستان کهنه می گردید که چی احمدی نژاد یک تار مویش به کل دولت فشل روحانی می ارزد اصلا کسی که دنبال این مزخرفات است ازمحبوبیت دکتر احمدی نژاد عزیز خبرندارد ای مگس عرصه سیمرغ نه جایگه توست عرض خود می بری و زحمت ما می داری حیاء کنید بس است

ناسناس 1399/1/18 -20:54

خودشو ناراحت نکن.فرقی باهم نداشته وندارن .دوعوی سر لحاف ملاست

حسین 8 7 پاسخ 1399/1/18 -19:58

آق فتاح میدونی نون به نرخ روز چند بخوری خجالت بکش دکتر پاکترین فرد است امثال شما نگذاشتید کار کنه خودت در باره حقوق خود چقدر دروغ گفتی نزار زیاد توضیح بدم

سید 4 8 پاسخ 1399/1/18 -19:58

با همه ضعف های موجود و کابینه ضعیف آقای روحانی باید گفت عملکرد او موفق بوده ،کسی که از ابتدای دوره ریاست جمهوری هم از داخل با هجمه بسیار روبرو بود و در خارج نیز با دیوانه ای مثل ترامپ فشار حداکثری بر دولت او داشت ولی هنوز سرپا هست و حتی بلایای طبیعی نیز نتوانست او را از پا درآورد. البته باید گفت که انصافا نیروهای مصلح کنار ایشان بود و در بزنگاه ها از ایشان حمایت کرد بعد از روی کار آمدن مجلس جدید و دولت جدید مردم خواهند دید که اداره کشور به این راحتی ها نیست و آنهایی که شعار دولت بی کفایت سر می دادند خود بدتر از دولت فعلی خواهند بود.

الف 1399/1/21 -03:24

اگه نمی تونه بکشه کنار. جای دیگرون رو اشغال نکنه. زمان احمدی نژاد هم اوضاع بدتر بود.

محمود 6 10 پاسخ 1399/1/18 -19:54

از دکتر احمدی نژاد حرف نزنید پاکترین انسان است خودتو خراب نکن فتاح

الف 1399/1/21 -03:26

فتاح باید خودشو خراب کنه تا محبوبیت دکتر بیشتر بشه.

حسن 3 3 پاسخ 1399/1/18 -19:24

احمد واقعا مطلب شما به جابود افرین برشما

محمود 3 4 پاسخ 1399/1/18 -18:19

حتمآ این اقا ازسکو نفتی که هنوزهم معلوم نیست کجارفته خبرنداره

الف 1399/1/21 -03:25

منظور همون سکویی هست که پسر مهاجرانی ( وزیر خاتمی ) کشیده بالا؟!!!

حسن 10 2 پاسخ 1399/1/18 -18:01

واقعا مردم را چی فرض کردین تاریخ تاسیس فاطمیون ۲۲ اردیبهشت ۹۲ اونهم فقط با ۲۲ نیرو می باشد واحمدی نژاد مرداد ۹۲ دولت را تحویل داد یعنی کمتر از ۳ماه این ۳ماه اگه بخواهیم به ۲۲نفر حقوق بدهیم قاعدتا اصلا مبلغی نمی شود این فاطمیون کم کم گسترش پیدا کرد وچند سال بعد لشکر شد پس !!!!!!!!!

آرش 1399/1/18 -19:29

جالب اینکه اصلا حرفی از 'خزانه' زده نشده! عنوان مطلب کاملا زاییده ذهن حلاق نویسنده است!

رضا 1399/1/28 -11:23

لطف کنید اقای فتاح در موقع آوردن ا سم احمدی نژاد به واجدان که نداری نگاه کن چون اگه داشتی ازین دروغها سرهم نمی کردی شماها بودین از پشت به احمدی نژاد خنجر زدین بعدش به شعور مردم توهین نکنید

احمد 17 6 پاسخ 1399/1/18 -17:16

هر کس بگه خزانه خالی بوده اولا اب به اسیا دشمن مریزد و ثانیا اگه مرد بودند دکتر که گفت من جای پولها نشانتان می دهم چرا حوصله نکردند و هنوز هم حوصله ندارند با ان مرد مناطره کنند شما ام اقای فتاح نون به نرخ روز خوری در ان زمان اگه خزانه هم خالی بوده هزاران طرح از مسکن مهر بگیر تا بقیه خدمات ان مرد شجاع در حال انجام بود اون خدمات می داد و پول هم خرج ملت مح روم میکرد شماها الان چه می کنید که توان جوابگدیی به حتی یه خبرنگار ندارید و از کوره در می روید ولی ان مرد شجاع و صبور در جلو چشمش عکسش را اتش زدند و طرفدارنش را به صبر دعوت کرد این همه دستمال بدستی نکن اگه توان دارید بزارید بیاد حرفشو بزنه نه ۷ ساله همتان تخریب می کنید ولی ملت ازدکتر احمدی نزاد حمایت یاطع می کند شما هم اگه به نوایی رسیدی از صدقه سر ان مرد است

خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks