فلاحت پیشه در گفت‌وگو با خبر فوری:

دعوای غنی و عبدالله به نفع طالبان تمام می شود / آمریکا به دنبال خروج از افغانستان است


10 فروردین 1399 - 21:07
5e80cedfc62c2_2020-03-29_21-07
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید دارد که ایران ضمن عدم دخالت در امور داخلی افغانستان باید تجارت با این کشور را به گونه ای دنبال کند که امنیت تجار تامین شود.

حشمت اله فلاحت پیشه در گفت‎وگو با سایت خبر فوری با اشاره به شرایط حاکم بر افغانستان دعوای اشرف غنی و عبدالله عبدالله را ارزیابی کرد و گفت: این دعوا به سود طالبان تمام می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: شرایط کنونی افغانستان به گونه ای است که طالبان رو به روز حاکمیت خود را در افغانستان بیشتر می کند حتی در سیاست خارجی هم مذاکرات مستقل با کشورهایی مثل آمریکا، ایران و دیگران دارد ولی حضور در داخل حکومت در افغانستان بی ثابتی را داریم.

رئیس سابق این کمیسیون با بیان اینکه اشرف غنی زمانی توانسته بود کشورهای دیگر را با خود  همراه کند، بیان داشت: اما و واقعیت این است که اشرف غنی حتی در پایتخت حاکمیت ندارد، از سوی دیگر عبدالله برای خود حکومتی را اعلام کرده است که بیشتر نوعی تشکیلات سیاسی محسوب می شود.

عبدالله می تواند ریاست جمهوری را تضعیف کند

وی تاکید کرد: عبدالله شاید نتواند رئیس جمهور باشد اما می تواند ریاست جمهوری را تضعیف کند، این واقعیت امروز افغانستان است و روز به روز هم کشورهای مختلف از افغانستان ناامید می شوند به همین دلیل تراپ برای خروج از افغانستان خیلی عجله داشت چرا که می دانست این کشور آینده ای ندارد  تا کنون تحت عنوان بازسازی بعد از جنگ به افغانستان 135 میلیاد دلار وام هایی داده شده است اما عملا هیچ گونه امکان بازپرداخت این وام ها وجودندارد.

این نماینده مجلس بیان داشت: در واقع دولت افغانستان فرا ورشکسته است، بنابراین با این شرایط دعوای عبدالله و غنی فقط آینده سیاسی افغانستان را دچارابهام بیشتر می شود.

فلاحت پیشه با اشاره به سرانجام دموکراسی درافغانستان که به تشکیل دو دولت منتهی شد پرداخت و علت این امر را عجله در دموکراسی سازی دانست و تصریح کرد: همه کشورها مسائل خاص خود را دارند، در مورد افغانستان باید گفت که دموکراسی سازی با عجله انجام شد در حالی که با زمانی که امنیت، تمامیت ارضی و تمامیت حاکمیت شکل نگیرد، دموکراسی شعار غربی خواهد بود.

این نماینده مجلس افزود: آمریکایی‌ها سعی کردند که با ساختارسازی سیاسی یا نهاد سازی سیاسی بدون در نظر گرفتن جنبه های تاسیسی، امنیت حاکمیت و تمامیت ارضی، دموکراسی را شعاری کنند.

وی همچنین به احتمال پایداری پیمان بین آمریکا و طالبان پرداخت و گفت: آمریکایی‌ها به دنبال خروج از افغانستان هستند و در هر حال وتحت هر شرایطی سعی کردند این کار را انجام دهند نتیجه آن هم قدرت گیری طالبان شد، یعنی طالبانی که زمانی آمریکا آنها را به عنوان اسیر به گوانتانامو می برد و الان در قالب قرارداد پنج‌هزار اسیر خود را آزاد می کنند این کار در واقع این مشروعیت بخشی به گروهی است که سابقه تروریستی دارد، گروهی که  به صورت مشخص بسیاری از آثار تمدن را از بین برده و گروهی که از سال 1372 هجری یعنی حدود 26 سال است که عملا عامل اصلی ناکامی افغانها در رسیدن به ثبات سیاسی بودند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یه نقش ایران در ثبات افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نمی تواند در  قبال افغانستان موضعی اتخاد کند که به سمت یکی از طرف ها برود،  تکلیف حاکمیت مرکز در افغانستان مشخص یست در جایی طالبان حاکم است در جایی حکومت مرکزی ادامه دارد.

فلاحت پیشه تاکید کرد: ایرن در هر مرزی کار کرده است نتیجه گرفته بنابراین جمهوری اسلامی بدون دخالت در امور داخلی افغانستان باید زیر ساخت های مرزی را به گونه ای شکا دهد که بتوانیم با افغان ها کار کنیم، در واقع باید سیاست ترجیحی را در پیش گرفت تا مردم افغانستان با ایران بتوانند بهتر کار کنند به شرطی که در درون ساز و کارهای دولتی و هم ساز و کارهای منطقه ای امنیت تجار تامین شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید دارد که ایران ضمن عدم دخالت در امور داخلی افغانستان باید تجارت با این کشور را به گونه ای دنبال کند که امنیت تجار تامین شود.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5e80cedfc62c2_2020-03-29_21-07
10 فروردین 1399 - 21:07

حشمت اله فلاحت پیشه در گفت‎وگو با سایت خبر فوری با اشاره به شرایط حاکم بر افغانستان دعوای اشرف غنی و عبدالله عبدالله را ارزیابی کرد و گفت: این دعوا به سود طالبان تمام می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: شرایط کنونی افغانستان به گونه ای است که طالبان رو به روز حاکمیت خود را در افغانستان بیشتر می کند حتی در سیاست خارجی هم مذاکرات مستقل با کشورهایی مثل آمریکا، ایران و دیگران دارد ولی حضور در داخل حکومت در افغانستان بی ثابتی را داریم.

رئیس سابق این کمیسیون با بیان اینکه اشرف غنی زمانی توانسته بود کشورهای دیگر را با خود  همراه کند، بیان داشت: اما و واقعیت این است که اشرف غنی حتی در پایتخت حاکمیت ندارد، از سوی دیگر عبدالله برای خود حکومتی را اعلام کرده است که بیشتر نوعی تشکیلات سیاسی محسوب می شود.

عبدالله می تواند ریاست جمهوری را تضعیف کند

وی تاکید کرد: عبدالله شاید نتواند رئیس جمهور باشد اما می تواند ریاست جمهوری را تضعیف کند، این واقعیت امروز افغانستان است و روز به روز هم کشورهای مختلف از افغانستان ناامید می شوند به همین دلیل تراپ برای خروج از افغانستان خیلی عجله داشت چرا که می دانست این کشور آینده ای ندارد  تا کنون تحت عنوان بازسازی بعد از جنگ به افغانستان 135 میلیاد دلار وام هایی داده شده است اما عملا هیچ گونه امکان بازپرداخت این وام ها وجودندارد.

این نماینده مجلس بیان داشت: در واقع دولت افغانستان فرا ورشکسته است، بنابراین با این شرایط دعوای عبدالله و غنی فقط آینده سیاسی افغانستان را دچارابهام بیشتر می شود.

فلاحت پیشه با اشاره به سرانجام دموکراسی درافغانستان که به تشکیل دو دولت منتهی شد پرداخت و علت این امر را عجله در دموکراسی سازی دانست و تصریح کرد: همه کشورها مسائل خاص خود را دارند، در مورد افغانستان باید گفت که دموکراسی سازی با عجله انجام شد در حالی که با زمانی که امنیت، تمامیت ارضی و تمامیت حاکمیت شکل نگیرد، دموکراسی شعار غربی خواهد بود.

این نماینده مجلس افزود: آمریکایی‌ها سعی کردند که با ساختارسازی سیاسی یا نهاد سازی سیاسی بدون در نظر گرفتن جنبه های تاسیسی، امنیت حاکمیت و تمامیت ارضی، دموکراسی را شعاری کنند.

وی همچنین به احتمال پایداری پیمان بین آمریکا و طالبان پرداخت و گفت: آمریکایی‌ها به دنبال خروج از افغانستان هستند و در هر حال وتحت هر شرایطی سعی کردند این کار را انجام دهند نتیجه آن هم قدرت گیری طالبان شد، یعنی طالبانی که زمانی آمریکا آنها را به عنوان اسیر به گوانتانامو می برد و الان در قالب قرارداد پنج‌هزار اسیر خود را آزاد می کنند این کار در واقع این مشروعیت بخشی به گروهی است که سابقه تروریستی دارد، گروهی که  به صورت مشخص بسیاری از آثار تمدن را از بین برده و گروهی که از سال 1372 هجری یعنی حدود 26 سال است که عملا عامل اصلی ناکامی افغانها در رسیدن به ثبات سیاسی بودند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یه نقش ایران در ثبات افغانستان اشاره کرد و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نمی تواند در  قبال افغانستان موضعی اتخاد کند که به سمت یکی از طرف ها برود،  تکلیف حاکمیت مرکز در افغانستان مشخص یست در جایی طالبان حاکم است در جایی حکومت مرکزی ادامه دارد.

فلاحت پیشه تاکید کرد: ایرن در هر مرزی کار کرده است نتیجه گرفته بنابراین جمهوری اسلامی بدون دخالت در امور داخلی افغانستان باید زیر ساخت های مرزی را به گونه ای شکا دهد که بتوانیم با افغان ها کار کنیم، در واقع باید سیاست ترجیحی را در پیش گرفت تا مردم افغانستان با ایران بتوانند بهتر کار کنند به شرطی که در درون ساز و کارهای دولتی و هم ساز و کارهای منطقه ای امنیت تجار تامین شود.

منبع: خبرفوری

3598

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks