مشخصات متهمان جدید بانک سرمایه


24 تیر 1398 - 23:33
قاضی اسدالله مسعودی مقام در ادامه نوزدهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست سوم مربوط به سایر متهمان این پرونده را قرائت کند.

قهرمانی در مقدمه با اشاره به اینکه بانک سرمایه  به عنوان ششمین بانک خصوصی به دلیل بی ثباتی مدیریتی و پرداخت تسهیلات فراوان و بی ضابطه نقش مهمی در اتلاف اموال سپرده گذاران داشته است،: افزود: تخلف دو گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان ضررهای بسیاری به سپرده گذاران وارد کرد و به همین دلیل برخورد قاطع با مدیران خاطی این بانک به عنوان کارزاری در مبارزه با جرایم اقتصادی است.

 

نماینده دادستان همچنین با اشاره به اینکهر مدیران بانک سرمایه به عنوان بانک خصوصی در واقع وکیل بانک و ملزم بودند که پول ها را در قالب اعطای تسهیلات به افراد واجد شرایط بدهند ولی موجب اتلاف سرمایه این بانک شدند، از نقش موثر ۲۱ نفر از مدیران بانک سرمایه در اتلاف اموال سپرده گذاران و معلمان سخن گفت و افزود: اموالی که باید در مسیر رونق اقتصادی کشور قرار می گرفت به برخی افراد سودجو مثل شاملو، هدایتی و امامی داده شد و از سال ۹۲ تا ۹۵ موجب تلف شدن و از بین رفتن پول و سرمایه مردم شده است.

قهرمانی در ادامه قرائت کیفرخواست مشخصات متهمان این بخش از  را اعلام کرد و گفت: شهاب الدین حسامی از اول خرداد ۹۱ تا ۹۴ رئیس اداره حوزه مدیریت بانک سرمایه بوده و پس از بازنشستگی از بانک سپه در بانک سرمایه مشغول به کار می‌شود.
طبق آنچه نماینده دادستان از کیفرخواست قرائتی کرد، حسامی با اعطای ۳۶ فقره تسهیلات در اتلاف اموال بانک نقش داشته و اتهام او مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق ۳۶ فقره خیانت درامانت است.
 مانی رهبری دومین متهمی بود که قهرمانی با اعلام نام او گفت: وی از تیر ماه ۹۰تا بهمن ۹۳ رئیس اداره  اعتبارات بانک سرمایه بوده و با اعطای ۲۸ فقره تسهیلات به شرکتها در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته است.

طبق کیفرخواست متهم ردیف سوم محمد سلمانی علایی است که از سال ۸۷ تا پایان ۹۴ به عنوان مدیر کل امور شعب بانک سرمایه فعالیت کرده و از طریق امضای ۲۲ فقره تسهیلات در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته و تمامی تسهیلات پرداختی او در وضعیت مشکوک الوصول است.
متهم ردیف چهارم که قهرمانی ضمن قرائت کیفرخواست نام او را اعلان کرد سالار بایرامی خلج است که از خرداد ۹۱ تا فروردین ۹۳ مدیر امور شعب و عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه بوده و در ۲۸ فقره تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها باعث اتلاف اموال بانک سرمایه شده است.
طبق کیفرخواست غلامرضا شیانی متهم ردیف پنجم از دی ماه ۸۹ تا تیر ۹۵ رئیس اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه بوده و  در ۲۰ فقره خیانت در امانت در اتلاف حدود یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان نقش داشته است، افزود: متهم ردیف ششم سید ابوالقاسم سجودی از آذر ۹۳ تا خرداد ۹۶ مدیر اعتبارت بانک سرمایه بوده و در امضای ۷ فقره از مصوبات به میزان ۷۹۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان مشارکت داشته است.
وی در معرفی متهم ردیف هفتم گفت: رحیم قنبری وکیل دادگستری است و از مهر ۹۱ تا پایان ۹۳ سرپرست اداره حقوقی و قراردادهای بانک سرمایه بوده و در اتلاف ۶۴۸ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومان نقش داشته است.

قهرمانی از همکاری موثر این متهم برای افشای پشت پرده برخی از  تخلفات بانک سرمایه خبر داد و از رییس دادگاه خواست تا در صورت صلاحدید او را مشمول تخفیف کند.
طبق کیفرخواست قرائتی شده، پری یدیسار نیز به ازعنوان متهم هستم، از خرداد ۹۲ تا شهریور ۹۳ به عنوان رئیس شعبه فرمان بانک سرمایه فعالیت می کرده و در اتلاف ۵۵۸ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان نقش داشته است.
 احمد کولیوند نهمین متهم درج شده در این کیفرخواست نیز از اول مهر ۹۳ تا اردیبهشت ۹۶ به عنوان رئیس شعبه سید جمال فعالیت می‌کرده و از طریق امضای مصوبات در اتلاف ۵۰۳ میلیارد و ۳۰۷ میلیون تومان مشارکت داشته است.

قهرمانی مجیددر ادامه افزود: زاهدی متولد متهم ردیف دهم است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد و از آبان ۹۳ تا پایان سال ۹۴ ریاست اداره حوزه مدیریت و چندین مسئولیت دیگر را به عهده داشته است.
 این متهم که به گفته برخی دیگر از متهمان مهره کلیدی غندالی در بانک سرمایه بوده متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق هفت فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۹۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان است و پیش از حضور در بانک سرمایه در شرکتهای سیدمحمد امامی کار می‌کرده است، برای این متهم وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان صادر شده بود که این مبلغ توسط احسان الله یارمحمد و حمیدرضا شیرخواه از نزدیکان سید محمد امامی برای آزادی زاهدی پرداخت می‌شود.
قهرمانی با اشاره به اینکه متهم یازدهم حمیدرضا فاروقی از تیر ۹۴ تا اسفند ۹۵ مدیر کل اعتبارات بانک سرمایه بوده و متهم به اخلال در نظام ارزی از طریق ۶ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۸۰ میلیارد دو ۲۰۶ میلیون تومان است.
 ۱۰ نفر دیگر از متهمان این بخش از کیفرخواست باقی ماند که در جلسه بعد در تاریخ ۲۹ تیرماه در ادامه قرائت کیفرخواست اعلام خواهد شد.

قاضی اسدالله مسعودی مقام در ادامه نوزدهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه از نماینده دادستان تهران خواست تا کیفرخواست سوم مربوط به سایر متهمان این پرونده را قرائت کند.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

24 تیر 1398 - 23:33

قهرمانی در مقدمه با اشاره به اینکه بانک سرمایه  به عنوان ششمین بانک خصوصی به دلیل بی ثباتی مدیریتی و پرداخت تسهیلات فراوان و بی ضابطه نقش مهمی در اتلاف اموال سپرده گذاران داشته است،: افزود: تخلف دو گروه ریخته گران و صندوق ذخیره فرهنگیان ضررهای بسیاری به سپرده گذاران وارد کرد و به همین دلیل برخورد قاطع با مدیران خاطی این بانک به عنوان کارزاری در مبارزه با جرایم اقتصادی است.

 

نماینده دادستان همچنین با اشاره به اینکهر مدیران بانک سرمایه به عنوان بانک خصوصی در واقع وکیل بانک و ملزم بودند که پول ها را در قالب اعطای تسهیلات به افراد واجد شرایط بدهند ولی موجب اتلاف سرمایه این بانک شدند، از نقش موثر ۲۱ نفر از مدیران بانک سرمایه در اتلاف اموال سپرده گذاران و معلمان سخن گفت و افزود: اموالی که باید در مسیر رونق اقتصادی کشور قرار می گرفت به برخی افراد سودجو مثل شاملو، هدایتی و امامی داده شد و از سال ۹۲ تا ۹۵ موجب تلف شدن و از بین رفتن پول و سرمایه مردم شده است.

قهرمانی در ادامه قرائت کیفرخواست مشخصات متهمان این بخش از  را اعلام کرد و گفت: شهاب الدین حسامی از اول خرداد ۹۱ تا ۹۴ رئیس اداره حوزه مدیریت بانک سرمایه بوده و پس از بازنشستگی از بانک سپه در بانک سرمایه مشغول به کار می‌شود.
طبق آنچه نماینده دادستان از کیفرخواست قرائتی کرد، حسامی با اعطای ۳۶ فقره تسهیلات در اتلاف اموال بانک نقش داشته و اتهام او مشارکت در اخلال عمده اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی از طریق ۳۶ فقره خیانت درامانت است.
 مانی رهبری دومین متهمی بود که قهرمانی با اعلام نام او گفت: وی از تیر ماه ۹۰تا بهمن ۹۳ رئیس اداره  اعتبارات بانک سرمایه بوده و با اعطای ۲۸ فقره تسهیلات به شرکتها در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته است.

طبق کیفرخواست متهم ردیف سوم محمد سلمانی علایی است که از سال ۸۷ تا پایان ۹۴ به عنوان مدیر کل امور شعب بانک سرمایه فعالیت کرده و از طریق امضای ۲۲ فقره تسهیلات در اتلاف اموال بانک سرمایه مشارکت داشته و تمامی تسهیلات پرداختی او در وضعیت مشکوک الوصول است.
متهم ردیف چهارم که قهرمانی ضمن قرائت کیفرخواست نام او را اعلان کرد سالار بایرامی خلج است که از خرداد ۹۱ تا فروردین ۹۳ مدیر امور شعب و عضو کمیته اعتبارات بانک سرمایه بوده و در ۲۸ فقره تسهیلات اعطایی به شرکت‌ها باعث اتلاف اموال بانک سرمایه شده است.
طبق کیفرخواست غلامرضا شیانی متهم ردیف پنجم از دی ماه ۸۹ تا تیر ۹۵ رئیس اداره اعتبارات و تسهیلات بانک سرمایه بوده و  در ۲۰ فقره خیانت در امانت در اتلاف حدود یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان نقش داشته است، افزود: متهم ردیف ششم سید ابوالقاسم سجودی از آذر ۹۳ تا خرداد ۹۶ مدیر اعتبارت بانک سرمایه بوده و در امضای ۷ فقره از مصوبات به میزان ۷۹۰ میلیارد و ۶۱۵ میلیون تومان مشارکت داشته است.
وی در معرفی متهم ردیف هفتم گفت: رحیم قنبری وکیل دادگستری است و از مهر ۹۱ تا پایان ۹۳ سرپرست اداره حقوقی و قراردادهای بانک سرمایه بوده و در اتلاف ۶۴۸ میلیارد و ۳۳۶ میلیون تومان نقش داشته است.

قهرمانی از همکاری موثر این متهم برای افشای پشت پرده برخی از  تخلفات بانک سرمایه خبر داد و از رییس دادگاه خواست تا در صورت صلاحدید او را مشمول تخفیف کند.
طبق کیفرخواست قرائتی شده، پری یدیسار نیز به ازعنوان متهم هستم، از خرداد ۹۲ تا شهریور ۹۳ به عنوان رئیس شعبه فرمان بانک سرمایه فعالیت می کرده و در اتلاف ۵۵۸ میلیارد و ۱۵۶ میلیون تومان نقش داشته است.
 احمد کولیوند نهمین متهم درج شده در این کیفرخواست نیز از اول مهر ۹۳ تا اردیبهشت ۹۶ به عنوان رئیس شعبه سید جمال فعالیت می‌کرده و از طریق امضای مصوبات در اتلاف ۵۰۳ میلیارد و ۳۰۷ میلیون تومان مشارکت داشته است.

قهرمانی مجیددر ادامه افزود: زاهدی متولد متهم ردیف دهم است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد و از آبان ۹۳ تا پایان سال ۹۴ ریاست اداره حوزه مدیریت و چندین مسئولیت دیگر را به عهده داشته است.
 این متهم که به گفته برخی دیگر از متهمان مهره کلیدی غندالی در بانک سرمایه بوده متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق هفت فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۹۰ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان است و پیش از حضور در بانک سرمایه در شرکتهای سیدمحمد امامی کار می‌کرده است، برای این متهم وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان صادر شده بود که این مبلغ توسط احسان الله یارمحمد و حمیدرضا شیرخواه از نزدیکان سید محمد امامی برای آزادی زاهدی پرداخت می‌شود.
قهرمانی با اشاره به اینکه متهم یازدهم حمیدرضا فاروقی از تیر ۹۴ تا اسفند ۹۵ مدیر کل اعتبارات بانک سرمایه بوده و متهم به اخلال در نظام ارزی از طریق ۶ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۴۸۰ میلیارد دو ۲۰۶ میلیون تومان است.
 ۱۰ نفر دیگر از متهمان این بخش از کیفرخواست باقی ماند که در جلسه بعد در تاریخ ۲۹ تیرماه در ادامه قرائت کیفرخواست اعلام خواهد شد.

منبع: مشرق

آدرس خبرفوری در پیام‌رسان گپgap.im/akhbarefori


33

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks
پیشنهاد ما
اصلاح‌طلبان اشتباهات بزرگی داشته‌اند / جهانگیری نماینده اصلاح‌طلبان در دولت نیست / لاریجانی پتانسیل ریاست‌جمهوری را ندارد / روحانی و خاتمی به طور مرتب دیدار می‌کنند / برای شکستن تحریم‌ها به یک دوم خرداد دیگر نیاز داریم
حیات بابک زنجانی در گروی بازگشت ۲میلیارد یورو است / او همچنان در انفرادی است و سلول لاکچری ندارد / اگر وزیر نفت سندی دارد، با صدای بلند اعلام‌کند
زنی که می‌تواند خلبان هواپیما باشد، چرا نتواند راننده موتور باشد / برخی مواجه‌ها با مسائل زنان، جفا به دین است
دختری که می‌تواند قدرتمندترین زن انگلیس بعد از ملکه شود/ عاشق پیشه یا قدرت‌طلب؟/ کری سایموند؛ نامزد بوریس جانسون واقعا کیست؟
دکتر عارف هنوز هم یک چهره سیاسی نیست / مهمترین کار واعظی حفظ فاصله بین اصلاح‌طلبان و شخص رییس‌جمهور است/ نمی‌دانم جهانگیری در دولت چه می‌کند/ حوادث دی 96 شوک برای اصلاح‌طلبان بود
مهم‌ترین رهبران جهان را که جنازه‌شان گم شده است بشناسید/ از ناپدید شدن هیتلر و شایعه زنده بودنش تا ناپدید شدن جنازه صدام و رضا شاه و حل کردن جسد تزار روسیه در اسید
اینفوگرافی؛ تعداد ناوهای جنگی 8 کشور اول جهان/ ایران در رتبه‌ چهارم قرار دارد