سیارۀ در خطر


25 اردیبهشت 1398 - 13:23
5cdbd3822e1dc_2019-05-15_13-23
در ادامه مهمترین علل از دست رفتن گونه‌های جانوری و زیستگاه هایشان را که در این نامه به آن ها اشاره شده است، در قالب تصاویر مرور می‌کنیم.

آن ها می گویند: «بشر هم اکنون سه چهارم سطح زمین را تغییر کاربری داده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد. طبیعت در گوشه گوشه این کره خاکی فریاد کمک سرداده و وقت آن است که تا دیر نشده به این صدا گوش کنیم.»

 نزدیک به ۶۰۰ کارشناس محیط زیست نامۀ سرگشادۀ Call4Nature را که توسط صندوق جهانی حیات وحش نوشته شده است، امضا کرده اند. این نامه همزمان با گزارش سازمان ملل درباره از دست رفتن تنوع زیستی منتشر شده است.


صید بی رویه

نرخ صید ماهی در اقیانوس‌ها به مرز هشدار رسیده است و ما اقیانوس‌ها را با پلاستیک و سایر آلاینده‌ها خفه کرده ایم. اگر می‌خواهیم دریایی سالم داشته باشیم که همچنان غذایمان را تامین کند، باید از استثمار دریا‌ها دست برداریم، محیط زیست دریایی را حفظ کنیم و نرخ صید ماهی را در حد طبیعی نگه داریم.

جنگل زدایی

هر سال میلیون‌ها هکتار از جنگل‌های بارانی در منطقه گرمسیری از بین می‌روند تا جای آن‌ها را تولید گوشت، روغن نخل و چوب بگیرد. این جنگل‌های شگفت انگیز ذخیره گاه مقادیر عظیمی از کربن و زیستگاه بزرگترین گونه‌های جانوری در جهان هستند. حفاظت از جنگل‌ها برای پیشگیری از ۶ امین انقراض بزرگ و توقف تغییرات آب و هوایی ضروری است.


تجارت حیات وحش

بسیاری از گونه‌ها به دلیل تجارت غیرقانونی حیات وحش در معرض انقراض هستند. یکی از این گونه‌ها پنگولین است که شیوه طبیعی تدافعی او برای قاچاقچیان حیوانات یک مزیت محسوب می‌شود. این حیوان وقتی احساس خطر می‌کند، خودش را جمع می‌کند و به یک توپ محکم تبدیل می‌شود. در این وضعیت آن‌ها از شکار شدن توسط جانوران دیگر در حیات وحش خودشان را حفاظت می‌کنند. اما از طرفی، مجرمان نیز راحت‌تر می‌توانند آن‌ها را حمل کنند. این گونه‌ها شگفت انگیزاند و نجات آن‌ها نیازمند آگاهی بخشی جهانی دارد.

 

آلودگی پلاستیک

طبیعت سیستم حمایت کننده از زندگی ماست و بدون آن زندگی ما روی این کره خاکی غیرممکن و غیرقابل تصور است. ما باید از دیدن جهان طبیعت به عنوان چیزی که باید مورد استثمارمان قرار گیرد و به ما خدمات ارائه کند، دست برداریم. ما باید بیش از پیش برای دارایی‌های طبیعی ارزش قائل شویم و از تخریب سیاره ارزشمندمان جلوگیری کنیم.


زمین خواری

بشر هم اکنون سه چهارم سطح زمین را تغییر کاربری داده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد. اگر واقعا می‌خواهیم در این سیاره شگفت انگیز زندگی کنیم و به طبیعت مجال بدهیم، چیزی که به آن احتیاج دارد، باید به عقب برگردیم و نحوه رفتارمان با جهان را تغییر دهیم. بیش از آن، باید سخت تلاش کنیم تا خساراتی که تا کنون به آن وارد کرده ایم را جبران کنیم. ضمنا، برای انجام این کار باید از همین امروز اقدام کنیم.

ذوب شدن یخ‌های قطب

قطب شمال در حال ذوب شدن و سرعت گرم شدن آن دو برابر میانگین جهانی است. تغییرات آب و هوایی به این معنی است که شیر‌های دریایی، خرس‌های قطبی و انسان‌ها به زودی با یک قطب بدون یخ در تابستان مواجه خواهند شد. شاید قطب شمال خیلی دور به نظر برسد، اما تغییراتی که در قطب رخ می‌دهد، فقط محدود به مرز‌های ملی نیست. طبیعت در گوشه گوشه این کره خاکی فریاد کمک سرداده است و وقت آن است که تا دیر نشده به این صدا گوش کنیم.

 

زیستگاه‌های آب شیرین

جمعیت دلفین‌های رودخانه‌ای در آسیا به دلیل فعالیت‌های انسانی از قبیل: سد سازی، ماهیگیری، تردد قایق و آلودگی رو به کاهش است. جمعیت گونه‌های آب‌های شیرین از سال ۱۹۷۰ به ۸۳ درصد کاهش یافته است. این رقم بسیار نگران کننده است. رودخانه‌ها و جویبار‌ها رگ‌های جهان ما هستند. اگر این زیستگاه‌ها حفظ نشوند، سیاره هم نجات نخواهد یافت.

راهرو‌های حیات وحش

ببر‌ها می‌توانند برای تاسیس یک قلمرو بیش از ۱۰۰ کیلومتر جا به جا شوند؛ بنابراین برقراری اتصال بین زیستگاه‌ها برای حفظ جمعیت ببر‌ها ضروری است. تعداد این گونه به دلیل شکار غیرقانونی و از دست رفتن زیستگاه به شدت کاهش یافته است. در مناطقی که زیستگاه‌ها به هم متصل شده اند، شاهد افزایش تعداد ببر‌ها هستیم.

در ادامه مهمترین علل از دست رفتن گونه‌های جانوری و زیستگاه هایشان را که در این نامه به آن ها اشاره شده است، در قالب تصاویر مرور می‌کنیم.

پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)

5cdbd3822e1dc_2019-05-15_13-23
25 اردیبهشت 1398 - 13:23

آن ها می گویند: «بشر هم اکنون سه چهارم سطح زمین را تغییر کاربری داده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد. طبیعت در گوشه گوشه این کره خاکی فریاد کمک سرداده و وقت آن است که تا دیر نشده به این صدا گوش کنیم.»

 نزدیک به ۶۰۰ کارشناس محیط زیست نامۀ سرگشادۀ Call4Nature را که توسط صندوق جهانی حیات وحش نوشته شده است، امضا کرده اند. این نامه همزمان با گزارش سازمان ملل درباره از دست رفتن تنوع زیستی منتشر شده است.


صید بی رویه

نرخ صید ماهی در اقیانوس‌ها به مرز هشدار رسیده است و ما اقیانوس‌ها را با پلاستیک و سایر آلاینده‌ها خفه کرده ایم. اگر می‌خواهیم دریایی سالم داشته باشیم که همچنان غذایمان را تامین کند، باید از استثمار دریا‌ها دست برداریم، محیط زیست دریایی را حفظ کنیم و نرخ صید ماهی را در حد طبیعی نگه داریم.

جنگل زدایی

هر سال میلیون‌ها هکتار از جنگل‌های بارانی در منطقه گرمسیری از بین می‌روند تا جای آن‌ها را تولید گوشت، روغن نخل و چوب بگیرد. این جنگل‌های شگفت انگیز ذخیره گاه مقادیر عظیمی از کربن و زیستگاه بزرگترین گونه‌های جانوری در جهان هستند. حفاظت از جنگل‌ها برای پیشگیری از ۶ امین انقراض بزرگ و توقف تغییرات آب و هوایی ضروری است.


تجارت حیات وحش

بسیاری از گونه‌ها به دلیل تجارت غیرقانونی حیات وحش در معرض انقراض هستند. یکی از این گونه‌ها پنگولین است که شیوه طبیعی تدافعی او برای قاچاقچیان حیوانات یک مزیت محسوب می‌شود. این حیوان وقتی احساس خطر می‌کند، خودش را جمع می‌کند و به یک توپ محکم تبدیل می‌شود. در این وضعیت آن‌ها از شکار شدن توسط جانوران دیگر در حیات وحش خودشان را حفاظت می‌کنند. اما از طرفی، مجرمان نیز راحت‌تر می‌توانند آن‌ها را حمل کنند. این گونه‌ها شگفت انگیزاند و نجات آن‌ها نیازمند آگاهی بخشی جهانی دارد.

 

آلودگی پلاستیک

طبیعت سیستم حمایت کننده از زندگی ماست و بدون آن زندگی ما روی این کره خاکی غیرممکن و غیرقابل تصور است. ما باید از دیدن جهان طبیعت به عنوان چیزی که باید مورد استثمارمان قرار گیرد و به ما خدمات ارائه کند، دست برداریم. ما باید بیش از پیش برای دارایی‌های طبیعی ارزش قائل شویم و از تخریب سیاره ارزشمندمان جلوگیری کنیم.


زمین خواری

بشر هم اکنون سه چهارم سطح زمین را تغییر کاربری داده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد. اگر واقعا می‌خواهیم در این سیاره شگفت انگیز زندگی کنیم و به طبیعت مجال بدهیم، چیزی که به آن احتیاج دارد، باید به عقب برگردیم و نحوه رفتارمان با جهان را تغییر دهیم. بیش از آن، باید سخت تلاش کنیم تا خساراتی که تا کنون به آن وارد کرده ایم را جبران کنیم. ضمنا، برای انجام این کار باید از همین امروز اقدام کنیم.

ذوب شدن یخ‌های قطب

قطب شمال در حال ذوب شدن و سرعت گرم شدن آن دو برابر میانگین جهانی است. تغییرات آب و هوایی به این معنی است که شیر‌های دریایی، خرس‌های قطبی و انسان‌ها به زودی با یک قطب بدون یخ در تابستان مواجه خواهند شد. شاید قطب شمال خیلی دور به نظر برسد، اما تغییراتی که در قطب رخ می‌دهد، فقط محدود به مرز‌های ملی نیست. طبیعت در گوشه گوشه این کره خاکی فریاد کمک سرداده است و وقت آن است که تا دیر نشده به این صدا گوش کنیم.

 

زیستگاه‌های آب شیرین

جمعیت دلفین‌های رودخانه‌ای در آسیا به دلیل فعالیت‌های انسانی از قبیل: سد سازی، ماهیگیری، تردد قایق و آلودگی رو به کاهش است. جمعیت گونه‌های آب‌های شیرین از سال ۱۹۷۰ به ۸۳ درصد کاهش یافته است. این رقم بسیار نگران کننده است. رودخانه‌ها و جویبار‌ها رگ‌های جهان ما هستند. اگر این زیستگاه‌ها حفظ نشوند، سیاره هم نجات نخواهد یافت.

راهرو‌های حیات وحش

ببر‌ها می‌توانند برای تاسیس یک قلمرو بیش از ۱۰۰ کیلومتر جا به جا شوند؛ بنابراین برقراری اتصال بین زیستگاه‌ها برای حفظ جمعیت ببر‌ها ضروری است. تعداد این گونه به دلیل شکار غیرقانونی و از دست رفتن زیستگاه به شدت کاهش یافته است. در مناطقی که زیستگاه‌ها به هم متصل شده اند، شاهد افزایش تعداد ببر‌ها هستیم.

1980

نظرات
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما پس از تایید توسط مدیر سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشند منتشر نخواهند شد.
  • پیام هایی که غیر از زبان پارسی یا غیر مرتبط باشند منتشر نخواهد شد.
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
khabarfoori in social networks