رای دیدار جنجالی اعلام شد؛ استقلالی‌ها 3 - هیچ بازنده شدند!

با اعلام رسمی سایت فدراسیون فوتبال، نتیجه دیدار فجرسپاسی و استقلال ملاثانی سه بر صفر به سود تیم شیرازی شد.

رای دیدار جنجالی اعلام شد؛ استقلالی‌ها 3 - هیچ بازنده شدند!

در خصوص تجدیدنظرخواهی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان و باشگاه فرهنگی ورزشی فجر شهید سپاسی شیراز نسبت به دادنامه ۱۴۰۳ کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن باشگاه استقلال خوزستان به جهت نقض اصول اخلاقی و جوانمردی حاکم بر مسابقات فوتبال، با وصف عدم موافقت با بازگشایی درهای ورزشگاه غدیر اهواز به عنوان بهره بردار برای مسابقه بین تیم های آبی پوشان جنوب و فجر شهید سپاسی شیراز محکوم به پرداخت سه میلیارد و پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و نیز حکم بر تکرار مسابقه مذکور در ورزشگاهی خارج از استان با هزینه باشگاه میزبان (آبی پوشان جنوب) صادر شده است، با ملاحظه محتویات پرونده هر چند باشگاه استقلال خوزستان طی نامه های به سازمان لیگ فوتبال و هیات فوتبال استان خوزستان در خصوص عدم امکان استفاده از ورزشگاه غدیر جهت برگزاری چنین مسابقاتی را اعلام نموده است.

باشگاه آبی پوشان جنوب حسب بند ۱ ماده ۱۴ آئین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و دسته اول، ورزشگاه تختی و غدیر را به ترتیب اولویت به عنوان محل برگزاری مسابقات خانگی خود معرفی نموده، لذا در راستای بند ۴ همان ماده آئین نامه هم موظف بوده است تمام بازی های خود را در یک ورزشگاه واحد برگزار نماید مگر اینکه با بروز شرایط پیش بینی نشده و خارج از کنترل، با نظر کمیته برگزاری مسابقات مجبور به استفاده از ورزشگاه دوم خود شود از این رو نامه دبیر سازمان لیگ خطاب به دبیرکل محترم فدراسیون فوتبال حاکی از اینست که باشگاه آبی پوشان جنوب با ارسال نامه ای متعهد به استاندارد سازی استادیوم تختی تا ۴۸ ساعت قبل از بازی شده اند ولیکن تا شب قبل از بازی و در جلسه هماهنگی مسابقه اعلام گردیده مشکلات آن استادیوم رفع نشده است.

آنچه مسلم است اینکه برابر با بند ۵ ماده ۸۴ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال، باشگاهها متعهد و مکلف هستند تا براساس مقررات راجع به برگزاری مسابقات کلیه مقدمات لازم را برای برگزاری مسابقه راس زمان مقرر و مطابق با استانداردهای پزشکی، فنی، انتظامی و امنیتی فراهم نمایند لذا در صورت عدم انجام این تعهدات هریک از مجازاتهای قانونی مقرر در مقررات انضباطی نسبت به متخلف اجرا خواهد شد. دو فقره نامه از سوی دبیر سازمان لیگ در مورد عدم هماهنگی و همکاری باشگاه آبی پوشان جنوب در برگزاری مسابقات هفته ۲۴ و ۲۸ لیگ یک کشور با توجه به نقایص استادیوم تختی خطاب به ریاست محترم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در پرونده مضبوط است که حاکی از بی توجهی و بی مبالاتی باشگاه مذکور در انجام تکالیف قانونی خود دارد علی ایحال با وصف مذکور و فقدان تقصیر از سوی باشگاه استقلال خوزستان و احراز تخلف باشگاه آبی پوشان جنوب مستنداً به مواد ۶۲-۸۴ و۱۰۶ از مقررات انضباطی و ماده ۱۴ دستورالعمل برگزاری مسابقات تجدیدنظرخواهی باشگاههای معترض وارد تشخیص داده می شود ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر بازنده اعلام شدن تیم فوتبال لیگ دسته یک باشگاه آبی پوشان جنوب با نتیجه سه بر صفر به نفع تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز و پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و خسارت وارده به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال و تیم فجر شهید سپاسی با تشخیص و بررسی مرجع بدوی در هنگام اجرای حکم و نیز برائت باشگاه استقلال خوزستان صادر و اعلام می شود این رای قطعی است.

منبع: خبر ورزشی
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها