با این توصیه امام علی (ع) ایران نجات خواهد یافت

پزشکیان و کوهی از مشکلات/ رئیس جمهور منتخب چگونه نجات می یابد؟

«صداقت» گمشده ای است که با غیبتش بساط سیاست ورزی عادلانه را جمع کرد. حسن روحانی از این سیاست دوری کرد و باعث شد از پشتوانه مردمی برخوردار نباشد. وضعیت پزشکیان ترسناک تر است و اگر «صداقت» را محور کار خود قرار ندهد، به زودی با کوهی از مشکلات مواجه خواهد شد.

پزشکیان و کوهی از مشکلات/ رئیس جمهور منتخب چگونه نجات می یابد؟

حسین آصف-  جشن و سرور پیروزی در انتخابات تمام شد و حالا، مسعود پزشکیان و تیمش وارد دروازه واقعیت های سیاسی می شوند. رئیس جمهور منتخب و تیمش به خوبی می دانند که چه ماموریت سختی پیش رو دارند.

آنها حداقل سه مشکل جدی و بنیادی دارند. زمینی که آنها از دولت فعلی تحویل خواهند گرفت، زمینی نابه سامان و آشفته است و احتیاج به رسیدگی دقیق و هوشمندانه دارد. مشکلات اقتصادی کشور فراوان است. وضعیت بورس، نقدینگی، تورم و ... بسیار بد است. سطح سوخت کشور و قیمت آن تعادل ندارند و بسیاری از مجلسی ها به دنبال تصویب قانون افزایش نرخ سوخت هستند.

از آن سو، روابط ایران و اروپا و ایران و آمریکا فراز و نشیب داشته و اگر ترامپ روی کار بیاید، شاید وارد یک دوره سخت شویم. همچنین، مساله حجاب، فیلترینگ و سرعت اینترنت و ... باعث ایجاد فشارهای اجتماعی شده و ممکن است کمر دولت را خم کنند.

دولت پزشکیان در این شرایط تشکیل خواهد شد. او در حالی وارد پاستور می‌شود که با دو مشکل بزرگ دیگر هم مواجه است. دولت پزشکیان از یک سو با اقلیتی قدرتمند روبه رو است که ممکن است در زمینه های مختلف برای او مانع ایجاد کنند. قدرت دولت محدود است و نهادهای غیر دولتی مختلف نیز یکسره در دست اصولگراهای مخالف پزشکیان هستند.

در این شرایط، ممکن است تعامل دولت و نهادهای غیر، به مشکل بخورد و اوضاع از دست دولت خارج شود.

مشکل بزرگ دیگر پزشکیان، پشتوانه مردمی نسبتا کم او است. به هر حال، رای اصلی او 10 میلیون است و اگر دور دوم و ترس از جلیلی نبود، نمی توانست 16 میلیون رای به دست آورد. پزشکیان مخالفان زیادی دارد. به جز 10 الی 13 میلیون اصولگرایی که مخالف او و تیمش هستند، حدود 50 درصد از واجدین شرایطی که انتخابات را تحریم کردند نیز وجود دارند که اگر پزشکیان نتواند به وعده هایش عمل کند، خشمگین شده و به صف مخالفان جدی او خواهند پیوست. آنها عهدی و پیمانی با پزشکیان نبسته و صبر و تحمل زیادی هم ندارند و به سرعت می توانند به مخالفانی خشمگین تبدیل شوند.

بنابراین، رئیس جمهور منتخب چاره ای ندارد جز اینکه سنجیده و خردمندانه عمل کند تا بتواند به سلامت از طناب لرزان و باریک سیاست ورزی عبور کند.

بسیاری از مخالفان پزشکیان مدعی شده اند دولتش دوره دوم را نخواهد دید. برخی پا را فراتر گذاشته و مدعی سقوط دولتش تا دو سال آینده شده اند. با این حال، پزشکیان مصمم است که این کشتی را به ساحل نجات هدایت کند.

اما او چگونه می تواند به هدف بزرگش دست یابد؟ مسعود پزشکیان در زمان تبلیغات انتخاباتی وعده های بزرگ نداد. او سعی کرد با «صداقت» با مردم مواجه شود و حقایق را به آنها بگوید. همین روش نیز به پیروزی او کمک کرد (اینجا بخوانید).

مسعود پزشکیان از جمله سیاستمدارانی است که رابطه بسیار خوبی با «نهج البلاغه» دارد. صداقت و ساده زیستی او نیز ریشه در سیره امیرالمومنین دارد. او مدعی است که به دنبال تحقق حکومت عدالت محور علی (ع) است و کلام آن بزرگوار را سرلوحه خود قرار می دهد. به نظر می رسد در نهج البلاغه حضرت امیر (ع) راز نجات بخش رئیس جمهور منتخب بیان شده است.

با این توصیه امام علی (ع) ایران نجات خواهد یافت

رازی که می تواند مسعود پزشکیان را از وضعیت سخت امروز و فردا نجات دهد «صداقت» است. این مساله ای است که در خطبه ها و نامه های حضرت علی (ع) بر آن تاکید شده است. مهم ترین سند سیاسی شیعه، نامه امام علی (ع) به مالک اشتر، بعد از گماشتن وی به امارت مصر است. در این نامه، امام علی (ع) مهم ترین نکات را در باب حکومت بیان می کنند. یکی از مهم ترین نکاتی که ایشان به مالک اشتر سفارش می کنند، «صداقت» با مردم است. در بخشی از این نامه، امام علی (ع) می نویسند: «باید که برگزیده ترین وزیران تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان آرند، هر چند، حق تلخ باشد و در کارهایی که خداوند بر دوستانش نمی پسندد کمتر تو را یاری کنند، هر چند، که این سخنان و کارها تو را ناخوش آید.»

امام علی (ع) صداقت را مهم ترین ویژگی یک حاکم عادل می دانند. ایشان معتقدند صداقت با مردم چند «شاخصه» دارد که بر حاکم واجب است، آنها را رعایت کند. یکی از مهم ترین شاخص ها، دیدار رو در رو با مردم است. حاکم نباید با واسطه با مردم روبه رو شود و ضروری است که به صورت چهره به چهره با آنها دیدار کرده و از مشکلات حکومت به آنها گفته و مشکلات آنها را نیز بشنود. در این رابطه، در بخشی از نامه آمده است: «روی پوشیدنت از مردم به دراز نکشد، زیرا روی پوشیدن والیان از مردم خود، گونه ای نامهربانی است به آن ها و سبب می شود که از امور ملک آگاهی اندکی داشته باشند. اگر والی از مردم رخ بپوشد، چگونه تواند از شوربختی ها و رنج های آنان آگاه شود؟»

ایشان در قسمتی دیگر از نامه به مالک اشتر می نویسند: «برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد و بفرمای تا یاران و نگهبانان به یک سو شوند، تا مراجعه کنندگان بی هراس و بی لکنت زبان سخن خویش بگوید که من از رسول الله (صلی الله علیه و آله) بارها شنیدم که می گفت: پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی دست بستاند.»

امام (ع) معتقدند نزدیکان حاکم (دوستان، مباشران و اعضاء خانواده اش) علت اصلی دوری حاکم از مردم هستند. زمانی که نزدیکانِ حاکم به قدرت برسند، میان حاکم و مردم واسطه شده و اجازه ارتباط مستقیم او با مردم را نمی دهند. این مساله باعث دوری حاکم و مردم از هم شده و زمینه ساز رواج سیاست «دروغ» و نابودی «صداقت» می شود. امام علی (ع) در این رابطه به مالک اشتر سفارش می کنند: « و بدان، که والی را خویشاوندان و نزدیکان است و در ایشان خوی برتری جویی و گردنکشی است و در معاملت با مردم رعایت انصاف نکنند. ریشه ایشان را با قطع موجبات آن صفات قطع کن. به هیچیک از اطرافیان و خویشاوندانت زمینی را به اقطاع مده، مبادا به سبب نزدیکی به تو، پیمانی بندند که صاحبان زمین های مجاورشان را در سهمی که از آب دارند یا کاری که باید به اشتراک انجام دهند، زیان برسانند و بخواهند بار زحمت خود بر دوش آنان نهند. پس لذت و گوارایی، نصیب ایشان شود و ننگ آن در دنیا و آخرت بهره تو گردد.»

شاخصه دیگر «صداقت» بیان حقایق و مشکلات به صورت آشکار به مردم است. این مساله ای است که در حکومت، جادو می کند و می تواند به طرز شگفت انگیزی میان حاکم و مردم انس و الفت ایجاد کند. امام (ع) در این رابطه می نویسند: «اگر مردم بر تو به ستمگری گمان برند، عذر خود را به آشکارا با آنان در میان نه و با این کار از بدگمانی شان بکاه، که چون چنین کنی، خود را به عدالت پروده ای و با مردم مدارا نموده ای. عذری که می آوری سبب می شود که تو به مقصود خود رسی و آنان نیز به حق راه یابند.»

امام (ع) تاکید دارند که حاکم باید مشکلات را به صورت شفاف و عریان به مردم بگوید و از پنهان کاری اجتناب کند؛ چرا که مصلحت اندیشی و پنهان کاری می تواند باعث «گمان» بد در مورد حاکم شود. اگر حاکم نمی تواند سیاستی را اجرا کند، باید به صورت شفاف به مردم گفته و موانع اجرای آن سیاست را بیان کند، در غیر این صورت، مردم گمان خواهند کرد که آن حاکم ظالم و دروغگو است و ستم پیشه کرده است.

امام علی (ع) تاکید دارند که حاکم عادل باید از دادن وعده های دروغین به مردم بپرهیزد و در تمام ارکان حکومت «صداقت» را پیاده کند: «زنهار از این که به احسان خود بر مردم منت گذاری یا آنچه برای آن ها کرده ای، بزرگش شماری یا وعده دهی و خلاف آن کنی...خدای تعالی می فرماید: خداوند سخت به خشم می آید که چیزی بگویید و به جای نیاورید.»

«صداقت»؛ عاملی که می تواند مانع از سقوط دولت جدید شود

گمشده سیاست در ایران امروز «صداقت» است. مصلحت سنجی های بی مورد جای خود را به «حقیقت جویی» داده اند. حاکمان حقایق را از مردم می پوشانند و همین مساله باعث قطع ارتباط مردم و سیاستمداران می شود. مسعود پزشکیان که خود را احیاء کننده مشی و روش علی (ع) می داند، باید حقیقت گویی را محور کار خود قرار دهد. او باید به صورت عریان و آشکار، موانع و مشکلات خود را به مردم بگوید، در صورت لزوم، از آنها کمک بخواهد و حتی از آنها معذرت خواهی کند. مسعود پزشکیان باید «شفافیت» را در تمام ارکان دولتش، محور و مبنا قرار دهد. او حتی می تواند پروسه تصویب لوایح و اجرای آنها، ارتباط دولت و مجلس و دولت و قوه قضائیه، مشکلات بودجه و ... را اعلام عمومی کرده و در سامانه یا پایگاهی از مردم نظرخواهی کند.  

«صداقت» گمشده ای است که با غیبتش بساط سیاست ورزی عادلانه را جمع کرد. حسن روحانی از این سیاست دوری کرد و باعث شد از سال 96 به بعد، دیگر از پشتوانه مردمی برخوردار نباشد. وضعیت پزشکیان از روحانی نیز متزلزل تر است و اگر از همین حالا، «صداقت» را محور سیاست ورزی خود قرار ندهد، به زودی با کوهی از مشکلات مواجه خواهد شد و از کمک مردم نیز محروم خواهد گردید.

منبع: خبر فوری
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 99
 • ناشناس
  4

  با سلام
  ضمن تبریک به آقای پزشکیان و مردم خوب و نازنین
  لطفاً به فال نیک بگیرید و از همین ابتدا آیه یأس نخونید
  خدا بزرگه و قطعاً باید بر خدا توکل کرد
  انشالله که روزهای خوبی در انتظار ماست و با تلاش و پشتکار کشور رو خواهیم ساخت و شادی و امید به زندگی ها بر خواهد گشت
  خدایا بر تو توکل می‌کنیم و از تو یاری می‌خواهیم

  نظرات شما -
  • ناشناس
   11

   این موارد نشان میدهد دولت سیزدهم نه تنها مشکلی را حل نکرده بلکه به علت عدم سواد لازم و مدیریت ناتوان ، چند برابر بر مشکلات افزوده است .

  • سلام عزیزم خوبی شما
   8

   در دولت 13 :
   قیمت میوه 4 برابر شد -
   دلار 2 برابر شد - نان 3 برابر شد
   - دارو 3 برابرشد
   - ویزیت دکتر 3 برابر شد
   - گوشت 3 برابر شد
   روغن سرخ کردنی 10 برابر شد
   حقوق کارمندها فقط سالی 20 درصد !!!

   الباقی اقلام هم دیگران بنویسن

  • ایرانی
   37

   درجواب ناشناس :احیای دریاچه ارومیه، رتبه بندی معلمان، اتصال به پیمان شانگهای وبریکس، درگاه مجوزها، افزایش تولید گاز وبرق عقب افتاده از دولت قبل، جرات حذف ارز 4200 وبه جان خریدن تورم آن در دوره خودش که به ناحق به نام او تمام شد ولی ارثیه روحانی بود، فروش نفت از 300 به دومیلیون بشکه، احیای پروژه راه آهن شمال جنوب وشرق به غرب...
   ونهایت شهید شدن دراین راه انصاف هم خوب چیزیه

  • حسن ستار
   1

   جواب بده چرا باید کشور به دست فکرواعمال جماعتی ویران شودکه بگویید دوباره خواهیم ساخت
   ایران وعمروزندگی من ومابه فنا رفت
   بس عهدها شکسته شد دیگرخداهم هم خسته شد
   پس بعدبیش از۴ دهه ازحل مشکلات دم نزنید وشعاررا ندهید

  • ناشناس
   0

   شرکتها وکارخانجات دارایی هاشون 100برابر شد
   مثال خودرو سازها -کارخانجات فولاد -سیمان و....فروش عالی حقوق وپاداش مدیران عالی
   اما سهامدارها تو ضرر 5ساله به خدا این معجزه نیست

  • ناشناس
   19

   دولت پزشکیان کار راحت تری نسبت به سال 1400 دارد چون اکثر مشکلات زمینه اقتصادی حل شده و نمونه آن تورم هست که امسال بعد چند سال به کانال 20 درصد بر می گردد اما مرد باشید و به نام شهید بزنید و نه.....

  • ناشناس
   8

   از سال 1400 تا الان
   قیمت میوه اکثرا 2 الی 3برابر
   قیمت ماهی ها بین 2 الی 3
   قیمت خانه 2/5برابر
   قیمت ماشین 2/5برابر
   قیمت اینترنت 2/5برابر
   قیمت نان 2 برابر
   قیمت گوشت 5 برابر
   قیمت بنزین صفر برابر
   و....
   میزان افرایش حقوق 2/7 برابر
   کف حقوق 100 دلار و الان 122
   قدرت خرید الان نسبت به سال 1400 فرقی نکرده در حالت کلی اما نسبت به سال 92 50 درصد کاهش یافته که برمی گردد به خلق ارز 4200 از سال 97 وهنوز برخی ارزهای رانتی برای برخی کالا ها وجود دارد یعنی سال 92 بدون ارز رانتی و تک نرخ و بدون سرکوب شده... و همین طور سال 1400 دلار 26500 دلاری سرکوب شده بود و نرخی اصلی بعد اتفاقات سال 97 و خلق ارز 4200 می شود 33 هزار تومان و کف حقوق 77 دلار و الان هم با توجه به دلار امسال می بایست 70 الی 80 هزار تومان باشد و کف حقوق حقوق می شود 85 دلار در حالی که سال 92 151 دلار بود


   این باشد برای طرفداران پزشکیان که همان دوستانی که از سال 92 تا 1400 اقتصاد را نابود کردن باز همان ها را رای دادید.....

  • ناشناس
   4

   دولت رئیسی دولت رانت و سرخوشی دلالان بود امیدوارم ادامه نداشته باشه

   دولت سیزدهم دولت خودشیفته که فقط بلده از خودش تعریف کنه بلایی که رئیسی بر سر تولید مخصوصاً خودروسازان آورده هیچ دولتی نیاورده

   خودروسازان : اجازه بدید ما برای جبران زیان ناشی از قیمت گذاری دستوری ماشین را در حاشیه بازار بفروشیم


   دولت رئیسی : نه خیر شما به نصف قیمت به دلال بفروش دلال خودش بلده در بازار به چه قیمتی بفروشه

   لاستیک ساز : اجازه بده ما لاستیک را در بازار آزاد بفروشیم آخه با این قیمت زیان می کنیم.


   دولت رئیسی : نه خیر در کار دلالان دخالت نکن شما بفروش به دلال، دلال خودش بلده چند بفروشه   دولت رئیسی در این 3 سال بیشترین  زیان را به تولید کننده وارد کرده.

  • کنترل شیفت دیلیت
   3

   تویی که مینوسی قدرت خرید نسبت به سال 1400 هیچ فرقی نکرده
   این رو برای کدوم کشور داری مینوسی !؟
   از سال 1400 تا امروز همه چی از میوه . گوشت . خودرو . ....حداقل 3 برابر شده
   برخی چیزها هم بیشتر شده . مث روغن سرخ کردنی که 8 برابر شده
   اون وقت سالانه 15 تا 20 درصد افزایش حقوق داشتیم
   سه تا 20 درصد میشه 60 درصد در این 3 سال
   اما قیمتها 3 برابر شده یعنی بالای 200 درصد
   200 درصد همه چی گرون شده اما حقوق 60 درصد . حالا بازم مدعی هستی قدرت خرید یکسانه !!!!!! بامزه این خداییش
   بازم ازین جوکها بگو . زیاد بگو تا تبدیل به جوکر کامنت نویس بشی

  • ناشناس
   1

   به ناشناس چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۳:۲۴:۲۷

   شما جماعت در کدامین کشور زندگی میکنید نام ببرید ببینیم ایران است؟؟

  • ناشناس
   1

   به ناشناس چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۳:۳۸:۰۶
   شما بسیار خوب بودید جان خودتون

  • امیدوارم بفهمی . فقط امیدوارم
   2

   به ناشناس چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۱۳:۲۴:۲۷

   عزیزم . هموطن گرامی . یه چیزی میگم گوش بده . برو دیگه نیا ازین
   چراتع پراته ها بنویس
   اگر طبق گفت های سخنگوی دولت 13 و معاون اول دولت ( مخبر ) کشور دارای تورم پایین و رشد 8 درصدی است و همه چی عالیه و ...
   خب مردم به شما بازم رای میدادن که
   اما شما ها آمارهاتون دروغه که . این چیزایی هم که نوشتی و تحلیل کردی دروغه . اگر درست بود مردم باز به شما رای میدادن .
   افکار و طرز تصمیم گیری شماها رو مردم دوست ندارن
   تازه . تازه .
   50 درصد اصلن نیومدن شرکت کنن . اگر اون 50 درصد میومدن که پزشکیان بالای 38 میلیون رای داشت نه 16 میلیون
   از اون 50 درصد که نیومدن حتی یک نفرشون هم طرفدار شماها نبودن . وگرنه برای رای دادن که شرکت میکردن و 50 درصد میشد 49 درصد یا 48 یا ....درصد .

   میفهمی یا نه !؟

  • ناشناس
   6

   ببین اگر قیمت ریز تک به تک هم بگذارم اینجا باز متهم می کنید به دروغ گویی درحالی خود پزشکیان... برو عمو دنبال بهانه هستی

  • ناشناس
   6

   حتی اینقدر پرتی که فکر می کنی آن 50 درصد یعنی پزشکیان....
   و با کمک شورای نگهبان رای آوردن آن هم با اختلاف 3میلیون!!!! تازه تیم جلیلی کاری کردن که قالیباف رای نیاورد..... کاری که شورای نگهبان هم کرد در سال 92 هم و با نحوه تایید صلاحیت‌ها و باعث پیروزی روحانی شد

  • ناشناس
   0

   تجربه نشان داده که هر دولتی که آمده در دوره چهار ساله اول قیمت دلار و دیگر اقلام تقریباً ثابت
   یا به مقدار کمی افزایش قیمت‌ها را داشتیم اما در دوره چهار ساله دوم قیمت‌ها ۵ یا ۱۰ برابر افزایش می یافت و اما در دولت سیزدهم قیمت‌ها در دوره
   چهار ساله اول جهشی شد این نشان دهنده این
   بود که دوره دوم چهارساله دولت سیزدهم وجودی
   ن........است  • ناشناس
   2

   عزیزم شما می‌روی قیمت سال 1400 بر می داری اما حقوق آن سال را حذف می کنی!!!
   سال 1400 کف حقوق 2650 بوده و الان هم 7200
   دوم هم ارز 4200 برای کالاها را نمی گویید که دولت وقت ایجاد و خودش برنداشت مانند همین روغن! البته با دادن یارانه!!
   در ضمن هر دولت بعدی هم ارز 28500 بردارد نمی گوییم مقصر آن دولت یا دولت رئیسی هست می‌گوییم دولت روحانی دلیل آن هست

  • ناشناس
   0

   در جواب ایرانی؟
   درگاه مجوزها فقط شد منبع درآمد برای دولت چند درصد مجوزها به اشتغال و درآمد زایی منجر شده ؟؟ این که هر شخص حقیقی یا شرکت حقوقی بتواند مجوز بگیره اونم بدون تخصص و مدرک تحصیلی مرتبط و سابقه و نظرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن نیاز شهر و منطقه کار مثبتی محسوب میشه؟؟؟ آیا فکری برای نیرو و وقت برای نظارت بر ابن همه مجوز صادر شده صورت گرفته ؟؟؟
   این نمونه ای از کارهای بدون کارشناسی صورت گرفته در دولت محرومان

 • چای دبش باغ ازگل
  7

  شمشیر (علی) دولب بود!!! سیاست از یک مادر و صد پدر است حرامزاده تر از حکومت سیاسی بر مردم سیاست می‌باشد!!! صداقت و عدالت فرا زمینی هستن روی سطح ناهموار زمین یافت نمیشود!!!

  نظرات شما -
  • ناشناس
   1

   در صنعت سریالهای اخیر کره تماما از جملات حضرت علی کپی و پادشاه نامه هایی که حضرت علی به حاکمان نوشته بودند تکرار می کرد و استفاده شده که فرهنگ و اعتبار خود را در جهان برتر نشان می دهند. نه اینجا که پس می زنند !!!برعکس آنها در سیستم امور اداری صداقت و وضع بهتری دارند ...همچنین بسیاری از احادیث اخیرا سرقت شده و اتفاقا آنها در امور اداری ....از احادیث استفاده میکنند !!!! مستند خارجی نشان می داد خانم اروپایی می گفت بانکداری اسلامی از جمله زیان ربا ...استفاده میشه و در امور اداری ...اتفاقا از تعهداتی. استفاده می کنند که ثبت اختراع وسیع دارند ....نه اینکه اختراع مردم را مچاله کنند. اشغال بیاندازند

  • ناشناس
   0

   اتفاقا در امور اداری صداقت و پاسخگویی دارند که بچه هم ایده و اختراع داره

  • ناشناس
   1

   کسیکه صداقت نداشته باشه در اندک زمانی یه وری می سه و دزدی در سیستم میاد

  • ف
   0

   شمشیر شما به سوی علم برتر امامانه تا دیروز از درستکاری میگفتی و اینکه باید صداقت باشه فلان الان می گی چه درستکاری !!!

  • ناشناس
   1

   میدونستن این کشور تو چ وضعی هست که کاندید شدن و انتخاب شد . حالا بعد این از خود خبر فوری گرفته تا اون صفحه مجازی پر نکنند چ مشکلاتی بوده چی نمیشه !

   هر چند جنگ قدرتِ . نه خدمت .

  • ناشناس
   1

   به ناشناس چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳ ۰۷:۵۹:۴۹
   باشد سریال کره‌ای اومده از روی شما ها کپی کرده حله

 • ناشناس
  2

  فورا کپی زده شد!!!من دو روز قبل در خبر فوری نوشتم امام علی به حاکمان نامه می نوشتند و حتی می نوشتم در صنعت اخیر سریال کره هم از جملات امام علی کپی زدند و پادشاه کره در فیلم جملات امام علی خطاب به حاکمان را کپی زده بود ...از من ایده گرفتند و این متن را نوشتند!!منتها چیزی که هست حضرت علی از نظرات مردم کپی نمی زد !!!!!و اصول اخلاق کفر را قاطی ...نمیکرد

 • ناشناس
  1

  دل خوش کردن به بریکس و سازمان شانگهای بی فایده هست. چون روسیه و چین میدونن ایران منزوی شده, میخوان بچاپن ایران رو.
  تا زمانی که بالا دستی ها به پزشکیان اجازه ندن که با دنیا ارتباط داشته باشه , تحریمها هست و دنبالش تورم و...
  چنانچه آقای پزشکیان شرف داشته باشه و همزمان بهش اجازه ندن رفع تحریم کنه , باید استعفا بده تا در دل مردم بمونه. در غیر اینصورت مشخص میشه که فقط برای صندلی ریاست اومده بوده.

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   عضویت در شانگهای برابر شد با خرید نفت ایران توسط چین به قیمت سی سال قبل و تهاتر جنس بنجل چینی با نفت ایرانی اونم هر نوع جنسی که خود چینی ها صلاح بدونن
   بریکس مساوی شد با دخیل کردن ایران در جنگ با اکراین و استفاده از پهباد و موشک ایران البته طبق قرارداد ایران مجبور به ارسال آنها گردیده در مقابل روسیه و چین حق مالکیت ایران بر جزایر را هم نمی‌پذیرند تنها کشوری که خلیج همیشگی فارس را به نام جعلی ذکر نمیکنه فقط آمریکا ست
   اونوقت دشمن ایرانی کیه ؟؟؟

 • ف
  0

  اینکه بگی با این توصیه ایران نجات خواهد یافت همچین چیزی نیست ....حضرت علی فرمودند مسوولان میل چوب وسط خیمه در دسترس باشند و چیزی که هست توجه به نظرات و ایده های مردم و انتخاب فکر برتر است که راهگشاست ضمن آنکه خیلی ها خودجوش مطالعه و علم خدایی دارند که چون به رشته شأن هم بعضاً مرتبط نیست نمی توانند بیان و ثبت کنند و صرفا نظراتشان کپی و سرقت می شود و مال دزدی برکتی نداره ....همچنین قاطی کردن اصول اخلاق امامان با کفر

  نظرات شما -
  • ناشناس
   1

   تو سرزمین یخ ها پر از سکوت غمناک همیشه باد قطبی همیشه برف و کولاک رو سردی تن شب ملال غم نشسته ......نه جنگل سبزززززز نه باغ و گلهاااااا نه کوه سنگی نه دشت و ......بهاررررر و اینجااااااا کسی ندیددددده زمین قطبییییی همشششش سپیییییده

 • ناشناس
  0

  انشالله که به لطف و کرم ایزد منان موفق خواهد شد

 • ناشناس
  1

  پس کیهان و حاکمین میگن که وضعیت عالیه

 • بورس ایران ماشین پول شویی
  2  رئیسی با وعده ای که به ما مالباختگان بورس داد دوبار به ما زیان زد  اول که پولمان نصف شده‌بود بعد از این که وعده داد ما نفروختیم و همانطور با زیان موندیم این بار زیان زمانی متحمل شدیم اگر وعده نمی داد می فروختیم یک خودروی خوب می خریدیم ولی الآن دیگه با این پول نمیشه پراید کهنه هم خرید واقعا ضربه زیادی خوردیم.

 • ناشناس
  5

  رئیسی با وعده دروغی که به ما مالباختگان بورس داد ضربه بزرگی به ما زد

  نظرات شما -
  • ناشناس
   3

   شما نام و نام خانوادگی اتان را اعلام تا ببینیم نقش شما در اوضاع سال۹۸ بورس چه بوده است..

 • پروین
  0

  اگه بگذارید ایشون صداقت داره و انشالله گشایش میشه با سیاست هاشون و انتخاب های دقیق ایشون...
  و اینکه با دعای من و شما و عنایت و دعای امام زمان انشالله ترامپ و امثالهم و هر مانعی سر راه آرامش مردم و رئیس جمهور منتخب هست برچیده خواهد شد،

 • ناشناس
  0

  اون روز یکی از مسئولان مصاحبه کرده بود و گفته بود خرداد ماه 34 هزار میلیارد تومان  یارانه مستقیم پرداخت کرده ایم یکی نیست بهش بگه آخه با 34 هزار میلیارد میتونی ماهانه صدها کارخانه درست کنی صدها کارخانه طرح توسعه می توانند ارائه بدند
  هزاران نفر بیکار می تونند با این مبلغ مشغول به کار شوند.

 • تولید کننده
  2

  دولت رئیسی با قیمت گذاری دستوری تولید را تا آستانه ورشکستگی پیش برده باید هرچه زودتر بری نجات تولید چاره اندیشی کرد واقعا اوضاع تولید اورژانسی شده فردا دیر هست.

 • ناشناس
  0

  خداومخلوقش حضرت علی ع باربادشمنندآیادشمن خداوحضرت علی ازمملکت بیرون میشودانشااللہ سودبانکی نباشد

 • ناشناس
  5

  آقای پزشکیان یک کرد است وکرد غیرت وحمیت دارد یک کرد هماره زندگی دیگران را به خود ترجیح میدهد پس جناب پزشکیان مردانه بروجلو که خدادشمنانت رانابود خواهد کرد وطن وطن است دوست ودشمن نمیشناسد دست به دست هم دهیم تاازین مشکلات که دست به گریبان هستیم موفق بیرون بیاییم مامیتوانیییییییییم بله میتوانیم

 • ناشناس
  3

  از عجایب دنیا همین است ریز و درشت اصلاح طلب واصولگرا پایداری ها و مستقل ها چنان مثل پروانه دور دکتر پزشکیان می‌چرند و انگاری که حرف های سخیف دوسه هفته پیش را فراموش کردند همه برای دستبوسی از همدیگر سبقت می‌گیرند فقط و فقط برای میز و قدرت دکتر پزشکیان چیدمان را لطفا با هوشیاری و حوصله انجام دهید

 • ف
  2

  اروپا احادیث حضرت علی را به عنوان منشور اداری سیستم خود کپی و ثبت هم کردند اینجا تازه نی نای نی نای والای والای ...صبح بخیر ایران خخخخ

 • ناشناس
  0

  کارمندی که آنجا گذاشتی رییس جمهور هم می پیچانه پشت خط می‌ذاره ..‌هوای پارتی. را داره بد جووووور...‌‌‌والا قبل شما ما گفتیم ابرو بالا می‌کشه انگار به دیوار می گی ...

 • ف
  1

  انگار بری به تسو در اداره بگی حق را رعایت کن !!!!ادمش باید باشه ...ما در این شهر آزموده ایم بخت خویش بیرون کشید باید رخت خویش !!!

 • زمان
  0

  حضرت علي در نهج البلاغه حكومت را به اسب چموش تشبيه كرده فرموده اگر عنان اسب چموش را رها كنم به زمين خواهد زد اگر سفت بكشم دهانش دهانش پاره وخوني مي شود واقعا حكومت كردن خيلي خيلي سخت است خطبه شقشقيه

 • روح اله
  9

  حدیث نهج البلاغه و آیات قرآن خوندن توسط رسانه های اصلاح طلب عجیب غریبه
  اصلا بهشون نمیاد

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   اما ارسلناک الا کافة للناس بسیار و نذیرا
   عجیب عقل بعضی خود بزرگ بین متوهمه که جز دیدن خود عادت به دیدن چیزی ندارن

 • ناشناس
  1

  رئیسی اعتماد مردم به بورس را با پنهان کاری به کلی ازبین برد.

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   برا بورس اصلا کاری نکرد وحتی بدترش هم کرد اقا سرمایه گذار خارجی وارد بورس کن

  • ناشناس
   7

   بدبختی بورس مربوط به دوره تدبیر و امیدی هاست باز خدا بیامرزد رئیسی در ۳ سال گذشته برای بورس مشکلی پیش نیامد..

 • ناشناس
  3

  دولت سیزدهم اعتماد باقی مانده مردم به بورس را از بین برده بدی کار اینه که الآن بیش از ۱۴ ماهه مردم پول خود را از بورس برمیدارند و دلار و سکه می خرند باید دولت پزشکیان کاری کنه که همان دلارها و سکه ها دوباره به سهام تبدیل بشه

 • عباسی
  2

  خداوند پشت و پناهش باشد .

 • ف
  2

  از نظر من خبر فوری و خبرنگاران و اهل هنر با وجدان ترین افراد برای پیگیری مشکلات ناحقی مردم در ادارات و انعکاس آن برای وادار کردن ادارات به پاسخگویی در قبال حق مردم می‌باشد نه کارمند بازرسی بر آمده از خود اداره که اصلا یک خط نامه نمی خواند

 • ناشناس
  0

  پیشنهاد بنده برای خروج خودروسازان از زیان و افزایش تولید اینه که به خودروساران اجازه بدهند محصولات خود را هر ۳ ماه ۲ درصد زیر قیمت بازار بفروشند در عرض ۳۰ ماه قیمت خودرو در بازار ۲۰ درصد پایین میاد و بساط دلالی که خیلی بیشتر از کارخانه سود می کنه بطورکلی جمع میشه

 • ناشناس
  0

  با 2تا کار ساده میشه چندمیلیون شغل ایجاد کرد
  رفع فیلترینگ
  اخراج افغانها

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   با اخراج این 20میلیون افغانی 95درصد مشکلات حل میشه وفراوانی میشه ایران میشه بهشت ساده ترین هم همینه چون مردم ایرا موافقن اونجا دیگه جنگی نیست حتی کمک میکنیم کشورشون بسازن جان مادرتون افغانی برگردید به خدا نداریم ما تحریمیم

  • چای دبش باغ ازگل
   0

   با خروج افغان ها همه فرودستان ایرانی موافق هستیم! ۲۵ درصد یارانه های شهری مثل وسایل نقلیه مسافربری شهری گرفته تا دارو و مسکن و آذوقه و وووووو!!! حداقل ۵۰ هزار نیروهای آموزش دیده داعشی طالبانی میان این ۲۰ میلیون اتباع افغان در کمین نشسته اند!!! خطر خطر خطر!!!

 • ناشناس
  1

  باشگاه خبرنگاران جوان یک کلمه هم در مورد انتقاد از دولت متوهم سیزدهم منتشر نمی کنه فقط باید ازش تعریف کرد تا منتشر بشه

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   کلا این 3سال همه چیز خوب بود اما مردم فقیرتر همان روزنامه ها وخبرگزاری ها راجب بورس یک کلمه تیتر نزدن اقا تکلیف مالباختگان چی میشه 25میلیون نفر اسیب دیدن وکاری نشد

 • ناشناس
  1

  هدف از این تقریر قانع کردن مردم است برای تحمل مشکلات خاصه گرانی حامل های انرژی بویژه بنزین آقاجان تعارف نداریم آنموقع گرم بودیم متوجه مشکلات نبودیم اکنون فهمیدیم چه خبر است ما را به خیر و شما را بسلامت.بنده خدایی ور مناظرات می گفت نه تنهاترین را گران نمی کنیم بلکه ارزان هم خواهد شد آنهم با برنامه
  .

 • ناشناس
  2

  هرآنچه گفتید دراین موجز اوصاف امروز کشورما نیست کشورما امروزه آلوده سیاست بازی شده است وهرآنچه امیر به مالک بیان کرده است ازنظرمن دراین کشور درطی زمان رنگ باخته است .عالم سیاست سرنوشت خودش را به سیاستبازان سپرده است .من هم اگر گرفتاری داشته باشم وملجا وپناهگاه خود را درحکمرانان فعلی بیابم باورکنید اگر دهه اول انقلاب بود مینوشتم هرچند امکان حل آن نمیرفت اما اکنون چون آلودگی سیاست افزون شده است ازسیا ستمداران هراس دارم .میتوانم اینطورتعبیر کنم که شکافی بین من وحکمرانان ایجاد شده است .پس وقتی امیر بیان میکنند حق دوجانبه است که وظیفه ایی بردوش مردم نسبت به حکمران است وبالعکس تکلیفی بردوش حکمران نسبت به مردم است این تکلیف امروزه بتدریج درکشور رنگ میبازد که ناشی ازسیاست بازی است .درمیزان حضور مردم درسالهای آتی هم باید منتظر ماند .بهرحال این گزارشی که تهیه شده خوب بود .

 • ایرانی
  2

  حالا فهمید چرا رئیسی مجبور بود دریک روز اینهمه سفر وجلسه درمرکزو استان‌ها کشورها انجام دهد.
  که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکلها

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   البته کم نیستند معاونهایی که طی بیست سال اخیر به اسم جلسه به مردم وقت نمی داشتند تنها یک دقیقه

 • راوی
  0

  ببینید در تونل نیایش ۹۵ درصد مردم قانون را رعایت می کنند ، ۵ درصد از خط ویژه عبور می کنند و این تونل همیشه ترافیک است به خاطر جمعیت ۵ درصدی متخلف ، چرا چون جریمه سنگین و اعمال قانون جدی نیست . کشور هم به همین صورت است.

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   فیلم افغانی تو تونل مشهد ببین با موتور

 • ناشناس
  0

  بورس را که نگو بعد از 4 سال بعداز کلی ميانگين کم کردن هنوزهم از زیان خارج نشده ایم

 • ناشناس
  6

  آقاجان درطول یک سال دیگه عملکردپزشکیان وژنرالهایتان رامی بینیم امیدواریم قیمت به سال ۱۳۹۹برگردد چون پزشکیان قول داده وهم به مردم اعلام کرده موشکهاراتحویل میده وتحریم معلق می کنه

  نظرات شما -
  • ناشناس
   1

   لازم نیست به قیمت 99 برگرده رئیسی.... قبلا در مورد بورس این کار را کرده الان قیمت سهام به سال 98 برگشته

 • ناشناس
  0

  اگه دکتر می خواهد موفق باشه همه وزارتخانه ها تا مدیران عملیاتی را بردار ومسئول هر واحد را بیار بالاتر مشکلات تا حدودی حل میشه
  افغانی را بیرون بفرست دیگه مهمانی بسه فراوانی میشه
  زودتر وزرارا به مجلس معرفی کن
  یک اتوبوس بگیر مثل چین قبل از دادن پست همه را ببر زندان نشانشان بده بگو کم کاری رشوه اختلاس وبی عرضگی جاتون اینجاست امضا وتعهد ازشون بگیر فکر کردی چین چطور شده قطب اقتصاد دوم جهان
  با مردم باش ورو راست از مردم صادقانه کمک بگیر برا مردم پدری کن

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   کارمندا اینقدر زیر آبی بلدند ..یه دروغی می چسبانن ده سال بعد معلوم میشه دروغ بوده

  • ناشناس
   6

   البته افغانی در آمریکا هم هست چی کارشان دارید غریب ه...دیگه اونی که ساکن شده رو در نمیارن ‌‌‌‌‌..احمدی اون کارو کرد سیستان و سیل برداشت ...غریب برکته ..اگر قدر منابع طبیعی خاک را بدانیم.

 • بهرام
  0

  با گماردن متخصصان و اساتیدی مانند طیب نیا در راس وزارت خانه ها مشکلات حل می شود

 • ناشناس
  1

  گرچه آقای دکتر پزشکیان انسانی مردم دوست مومن و متعهد واقعی به کشور و مردم هستند ولی متاسفانه لابیهای قدرتمند تندرو مانع از اجرای برنامه‌های پیشرفت کشور خواهند شد و این یک واقعیت است

 • موج
  6

  خبر فوری نکنه با این تیترها دنبال گشایش خودتی...
  پزشکیان اگه مثل ریسی عمل کنه تازه خیلی هم کار کرده...
  ولی از همین الان استارت زدین تا اگر نتونست کاری کنه توجیه کنین...

  نظرات شما -
  • ناشناس
   2

   رئیسی فقط کارش نابود کردن تولید و دادن درآمد تولید به عنوان یارانه بود

 • ناشناس
  5

  هر که با علی علیه السلام و آل ایشان در افتاد ورافتاد. اصلاح طلبان رجوع کنید به اصلتون و آموزه های دینی را ابزار نکنید که بد می بینید

 • ناشناس
  2

  از همین اول میگم که یادتون باشه: نذاشتن مردم، نذاشتن؛ وگرنه آقای دکتر همه مشکلات کشور رو حل می کرد.
  اینا نذاشتن...
  پ.ن:
  جمعی از مسئولین دولت در حال ارتزاق حقوق نجومی در هیات مدیره شرکت های دولتی و استفاده از رانت های میلیاردی...

 • حسن
  4

  همونجور که خداوند در انتخابات کمکش کرد اینجا هم کمک می‌کند....درآن قسمت ازنهج البلاغه که فرموده بود مردم باید به آسانی با حاکمان ارتباط کلامی برقرار کنند پس چرا رعایت نمیشه من الان چندین سال است که می‌خواهم با رهبر ملاقات کنم ولی نمی‌شود که نشود وباید آرزو به دل ازاین دنیا برم

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   واقعاً میخوای با کسی که میلیون ها خانواده را در بورس بدبخت کرد دیدن کنی؟

 • بهرام
  3

  یک نه بزرگ به عراقچی

 • ناشناس
  0

  باسلام، والا بنظرم این کشور درست است که مشکلات زیادی داره و آقای پزشکیان عزیز قبل از انتخابات خودش خوب میداند که کشور مشکلات زیادی: اقتصادی ،تحریم ،تورم و نابسامانی معیشت مردم و فیلترینگ وغیره.دارد حالا که انتخابات تموم شد دیگه نباید گفت که نمیشه این مشکلات رو حل کرد، این یعنی خیانت به ملت حساب میشه . انشاالله که اینچنین نباشه بقول آقای احمدی نژاد حتی میتوان با ترامپ هم مذاکره کرد و به توافق رسید ،آقای پزشکیان عزیز با توکل به خدا وبا همکاری وزیران حرفه ای و قوی خود به قوه الهی و بحق محمد و آل محمد و بحق امام حسین علیه السلام بتواند مشکلات داخلی و خارجی کشور عزیزمان رو حل کنه و ملت رو از این وضعیت نابسامان نجات بدهد و رو سفید بشه و در بین مردم معروف بشه و دهان مخالفان و دشمنان بسته شود . با آرزوی موفقیت برای آقای پزشکیان محترم و ملت شریف وصبور ایران . انشاالله یا علی مدد ... التماس دعا....

 • ناشناس
  1

  بورس ماشین پول شویی. چرا داخل شدی کاکو. طمع

 • ناشناس
  1

  پزشکیان یک عبا و عمامه کم داره ....

 • ناشناس
  1

  افغانی میگه تو امریکا افغانی ها رفتن برای همیشه ساکن شدند چکارشون دارید اخه افغانی اون که تو امریکاراهش دادند آدم درست وحسابی است یا سرمایه برده یا صنعتکاریا پزشک بوده واستفاده میرسونه توو۱۸میلیون آیا همتون یکی بشین باندازه یک پزشک بدرد ایران میخورید کجای دنیا گله ای آدم بیسواد وبیسرمایه وتازه کاری جز کار خلاف بلدنیست تازه قاچاقی هم میاد تازه پزشکم باشید مانمیخایم لطف کنید. بروید بیشتر ازاین بیچارمون نکنید

 • ناشناس
  0

  دولت بدون پشتوانه تجربه رئیسی بلایی بر سر بورس آورده که به هیچ صراطی مستقیم نیست اول فکر می کرد بورس با او شوخی می کنه الآن که متوجه شده اند مسأله جدی شده هیچ صحبتی در مورد آن نمی کنند لعن الله علی قوم الظالمين

 • ناشناس
  0

  به عنوان یک قدم کوچک ولی موثر در کنترل تورم، پزشکیان باید جلوی ریخت و پاشهایی که دولت‌ها به آن عادت کرده‌اند، را بگیرد.

 • ناشناس
  0

  رئیسی باد بورس را کلا خالی کرده چیزی ازش نذاشته بمونه

 • زمین ازگل بورس
  0

  ضمن عرض سلام و ادب و تبریک به آقای دکتر پزشکیان .
  در 3 سال دولت سیزدهم خیلی به من سخت گذشت سخت ترین دوران عمر بنده بود .

  نظرات شما -
  • ناشناس
   3

   کسی چه می‌دونه شاید اون سه سال بهترین سال‌های زندگیت بوده
   من بعد رو باید دید😂😂😂

 • ناشناس
  0

  سایت خبر فوری شما سکته نکنید ایشان مشکل حل می‌کنه به شرط اینکه شما بگذارید

 • نگار
  2

  دولت رییسی خدابیامرز عوض اینکه برجام آماده رو امضا کنه که کمی به نفع ایران بشه.رفت تو دامن چین و روسیه کمونیست.تمام.هیچ دوره ای در سه سال اول این همه تورم اونم تو مواد غذایی نداشتیم.به وضوح سفرمون کوچکتر شد.تند تند خبر مینوشتن افزایش حقوق افزایش حقوق.ولی بسیار ناچیز بود نسبت به تورم.الکی از دولت رییسی حمایت نکنید خوبه دیدیم این سه سالو.

  نظرات شما -
  • ناشناس
   3

   مشکل اینه که مغز شما ها اونقدر کشش نداره که بفهمید این مشکلات از زمان روحانی چیده شد هشت سال کشور رو ول معطل نگه داشت و خزانه را خالی کرد....

  • ناشناس
   0

   خواست عدالت را در مورد حقوق ها اجرا کنه بدتر کرد الآن ۳ ساله حقوق کارگرها 36 تا 37 درصد سالیانه افزایش پیدا می کنه ولی حقوق ما کارمندان فقط 20 درصد افزایش پیدا می کنه الآن با این کارها حقوق یک کارگر بیسواد مطلق از یک کارمند با مدرک دکتری بیشتر شده

 • مهدی
  2

  به کاربر ایرانی فقط یک کلمه میتونم بگم:
  میره

 • ناشناس
  1

  سلام اکثرا شمادرمورد شهید رئیسی قضاوت بیجا میکنید:هنگام تحویل دولت درزمان رئیسی خزانه خالی بود وهیچ دلاروریالی وجود نداشت چون آقای روحانی پیشاپیش گل خزانه راخالی کرده بود بعدازشروع دولت سیزدهم تازه باید بدهی های دولت روحانی را ماهانه چندین میلیاردتومان راباید پرداخت میکرددردولت شهید رئیسی رتبه بندی معلمان وهمسانسازی بازنشستگان در حال اجرااست دردولت رئیسی ۱۰هزارکارخانه به چرخه تولید برگشت ،دردولت روحانی فقط ۸سال کشوررامعطل به برجام کردند وبه قول رئیس بانک مرکز روحانی نتیجه برجام هیچ ،دردولت روحانی گرفتن مجوز کسب کارواقعا غیرممکن بود،شماچراازمعضلات نازپرورده خودتان نمی گید،اگه دولت رئیسی کارآیی نداشت پس چرامقام معظم رهبری کارهای ایشان راتایید کردند

 • استاد عربی
  0

  دولت چهاردهم باید هزینه های اضافی را حذف بکنه برای مثال به جای حقوق دادن به دانشجویان تربیت معلم از آنها شهریه بگیرد و 4 سال دوران تربیت معلم را برای آنها سابقه حساب نکند

  به خدا اینها وقتی از اولین روز تحصیل حقوق می گیرند به درس اهمیتی نمی دهند چون می دونند که استخدام رسمی هستند فقط کارشون خوردن و خوابیدن هست به نظرم باید هم ازشون به نام پردیس تربیت معلم شهریه گرفت هم برای استخدام رسمی آنها شرط معدل تعیین کرد من از تمام استادان پرسیده ام حتی حاضر نیستند کتابی را که لازمه بخرند.

 • ناشناس
  0

  فقط یک سوال اگر به جای رضاشاه بعد از قاجاریه اخوند امده بود وضعیت ایران چگونه بود ایا افریقا نبودیم و درب منزلمان افتابه بدست و لخت و عور نبودیم . چشممان کور لابق همین شب بوده ایم

 • ناشناس
  1

  دم نتانیاهو گرم گفت فلسطینی ها لیاقت زندگی در خونه ندارند باید در چادر زندگی کنند و چادر نشین کرد .دمش گرم به امید تهرون را با خاک ........

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   خدا هدایتت کنه که از یک کودک کش حمایت. می کنی...

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت خبرفوری هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  اخبار سایر رسانه ها

   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت خبرفوری هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد