آرای نهایی پزشکیان و جلیلی به تفکیک استان‌ها/ جدول

نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۲ کاندیدای ریاست‌جمهوری در دور دوم انتخابات به‌ تفکیک استانی اعلام می‌شود.

آرای نهایی پزشکیان و جلیلی به تفکیک استان‌ها/ جدول

 انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران برای تعیین رئیس دولت چهاردهم که طبق روال همیشگی قرار بود در سال آینده برگزار شود پس از بروز سانحه بالگرد آیت‌الله رئیسی و همراهانش و شهادت هشتمین رئیس جمهور ایران یک‌سال پیش از موعد مقرر، روز جمعه 8 تیر 1403 در  58 هزار 640 شعبه داخلی و 344 شعبه خارج از کشور برگزار شد.

طبق نتایج به‌دست آمده از این انتخابات مسعود پزشکیان با 10 میلیون و 415 هزار و 991 رای و سعید جلیلی با 9 میلیون و 473 هزار و 298 رای در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند، اما به موجب اصل 117 قانون اساسی و مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچکدام از آن‌ها نامزد‌ها نتوانستند اکثریت مطلق آرا را به‌دست بیاورند تا تکلیف رئیس جمهوری ایران در روز جمعه، 15 تیر 1403 در دور دوم انتخابات مشخص شود.

در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1403، 58 هزار و 640 شعبه در سراسر کشور برای رای‌گیری مردم ایران تعیین شد که شامل 34 هزار و 522 شعبه شهری، 24 هزار و 118 شعبه روستایی، 43 هزار و 425 شعبه ثابت و 15 هزار و 215 صندوق شعبه سیار بود و 61 میلیون و 452 هزار و 321 نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور بودند.‌‌

photo_2024-07-06_20-48-43

photo_2024-07-07_08-03-33

در پایان ساعت اخذ رای و شمارش آرا و نتایج رسمی و نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری؛ مسعود پزشکیان به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

 

در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1403، میزان کل آرای اخذشده و آرای 2 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک هر استان ذکر شده است:

آذربایجان شرقی

استان آذربایجان شرقی

میزان رأی

کاندیدا

یک میلیون و 672 هزار و 193 رای

(    درصد آرا)

مسعود پزشکیان

291 هزار و 559 رای

(    درصد آرا)

سعید جلیلی

62.22 درصد (یک میلیون و 963 هزار و 725 رای)

میزان مشارکت

آذربایجان غربی

استان آذربایجان غربی

میزان رأی

کاندیدا

یک‌میلیون و 114هزار رأی (84.5 درصد)

مسعود پزشکیان

191 هزار رأی (14.5 درصد)

سعید جلیلی

یک میلیون و 318هزار رأی (51.3 درصد)

میزان مشارکت

 

اردبیل

استان اردبیل

میزان رأی

کاندیدا

556 هزار و 134 رای

(85 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

110 هزار و 731 رای

(15 درصد آرا)

سعید جلیلی

65.5 درصد  (682 هزار و 186 رای)

میزان مشارکت

 

اصفهان

استان اصفهان

میزان رأی

کاندیدا

702 هزار و 975 رای

(‌38.35  درصد آرا)

مسعود پزشکیان

یک میلیون و 80 هزار و 923 رای

(58.98 درصد آرا)

سعید جلیلی

48.56 درصد

میزان مشارکت

 

البرز

استان البرز

میزان رأی

کاندیدا

480 هزار و 282 رای

(53.7 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

357 هزار و 838 رای

(42.3 درصد آرا)

سعید جلیلی

48.8 درصدی (855 هزار و 924 رای)

میزان مشارکت

 

ایلام

استان ایلام

میزان رأی

کاندیدا

180 هزار و  4 رأی

(67.95 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

84 هزار و 875 رای

(32.05 درصد آرا)

سعید جلیلی

56.78 درصد (264 هزار و 879 رای) 

میزان مشارکت

 

بوشهر

استان بوشهر

میزان رأی

کاندیدا

219 هزار و 843 رای

(48 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

228 هزار و 081 رای

(49 درصد آرا)

سعید جلیلی

57.12 درصد (460 هزار و 042 رای)

میزان مشارکت

 

تهران

استان تهران

میزان رأی

کاندیدا

 

مسعود پزشکیان

 

سعید جلیلی

 

میزان مشارکت

 

چهارمحال و بختیاری

استان چهارمحال و بختیاری

میزان رأی

کاندیدا

188 هزار و و 425 رای

(49.8درصد آرا)

مسعود پزشکیان

184 هزار و 791 رای

(48.8 درصد آرا)

سعید جلیلی

47.9 درصد

میزان مشارکت

 

خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی

میزان رأی

کاندیدا

166 هزار و 738 رای

(31.96 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

284 هزار و 262 رای

(66.45 درصد آرا)

سعید جلیلی

70.8 درصد (427 هزار و 780)

میزان مشارکت

 

خراسان رضوی

استان خراسان رضوی

میزان رأی

کاندیدا

یک میلیون و 80 هزار و 675 رای

(   درصد آرا)

مسعود پزشکیان

یک میلیون و 696 هزار و 6 رای

(‌ درصد آرا  )

سعید جلیلی

57.98 درصد (2 میلیون و 836 هزار و 745 رای)‌

میزان مشارکت

 

خراسان شمالی

استان خراسان شمالی

میزان رأی

کاندیدا

183 هزار و 487 رای

( 48.18 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

189قم هزار و 383 رای

(49.73 درصد آرا)

سعید جلیلی

53.4 درصد

میزان مشارکت

 

 خوزستان

استان خوزستان

میزان رأی

کاندیدا

 

مسعود پزشکیان

 

سعید جلیلی

 

میزان مشارکت

 

زنجان

استان زنجان

میزان رأی

کاندیدا

296 هزار و 87 رای

(   درصد آرا)

مسعود پزشکیان

184 هزار و 777 رای

(    درصدر آرا)

سعید جلیلی

57.3 درصد ()

میزان مشارکت

 

سمنان

استان سمنان

میزان رأی

کاندیدا

110 هزار و 860 رای

( 37.3 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

177 هزار و 577 رای

( 59.7 درصد آرا)

سعید جلیلی

55.64 درصد ( 297 هزار و 456 رأی)

میزان مشارکت

 

سیستان و بلوچستان

استان سیستان و بلوچستان

میزان رأی

کاندیدا

655 هزار و 153 رای

( 67.6 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

300 هزار و 440 رای

( 31 درصد آرا)

سعید جلیلی

51 درصد (969 هزار و 162 رای)

میزان مشارکت

 

فارس

استان فارس

میزان رأی

کاندیدا

884 هزار و 117رأی (49.79 درصد)

مسعود پزشکیان

856 هزارو 267رأی (48.22)

سعید جلیلی

یک میلیون و 778 هزار و 340 رأی (48.01درصد)

میزان مشارکت

 

قزوین

استان قزوین

میزان رأی

کاندیدا

258 هزار و 7 رای

(  درصد آرا)

مسعود پزشکیان

224 هزار و 454 رای

(  درصد آرا)

سعید جلیلی

(51.32) درصد 492 هزار و 270 رای 

میزان مشارکت

 

قم

استان قم

میزان رأی

کاندیدا

164 هزار و 905 رای

(  درصد آرا)

مسعود پزشکیان

369 هزار و 862 رای

(   درصد آرا)

سعید جلیلی

64.38 درصد ( 549 هزار و 318 رای)

میزان مشارکت

 

کردستان

استان کردستان

میزان رأی

کاندیدا

284 هزار و 95 رای

(  درصد آرا)

مسعود پزشکیان

76 هزار و 218 رای

(  درصد آرا)

سعید جلیلی

29.24 درصد

میزان مشارکت

 

کرمان

استان کرمان

میزان رأی

کاندیدا

479 هزار و 249 رای

(  درصد آرا)

مسعود پزشکیان

773 هزار و 591 رای

(    درصد آرا)

سعید جلیلی

55 درصد (یک میلیون و 276 هزار و 92 رای)

میزان مشارکت

 

کرمانشاه

استان کرمانشاه

میزان رأی

کاندیدا

 477 هزار و 762 (69 درصد)

مسعود پزشکیان

193 هزار و 870 (28 درصد)

سعید جلیلی

42 درصد (688 هزار و 497 رأی)

میزان مشارکت

 

کهگیلویه و بویراحمد

استان کهگیلویه و بویراحمد

میزان رأی

کاندیدا

174 هزار و 882 رای

(    درصد آرا)

مسعود پزشکیان

199 هزار و 709 رای

(     درصد آرا)

سعید جلیلی

64.7 درصد (379 هزار و 71  رأی)

میزان مشارکت

 

گلستان

استان گلستان

میزان رأی

کاندیدا

416 هزار و 682 رای

(57 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

259 هزار و 348 رای

(41 درصد آرا)

سعید جلیلی

50.55 درصد (725 هزار و 979)

میزان مشارکت

 

گیلان

استان گیلان

میزان رأی

کاندیدا

555 هزار و 490 رای

(62.91 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

311 هزار و 551 رای

(35.29 درصد آرا)

سعید جلیلی

43.9 درصد (882 هزار و 932 رای)

میزان مشارکت

 

لرستان

استان لرستان

میزان رأی

کاندیدا

395 هزار و 380 رای

(49.67 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

362 هزار و 861 رای

(50.24 درصد آرا)

سعید جلیلی

47 درصد (734 هزار و 730 رأی)

میزان مشارکت

 

مازندران

استان مازندران

میزان رأی

کاندیدا

667 هزار و 324 هزار رای

(51.43 درصد آرا)‌

مسعود پزشکیان

601 هزار و 185 هزار رای

(46.33 درصد آرا)

سعید جلیلی

52.19 درصد (یک میلیون و 297 هزار و 634رای)

میزان مشارکت

 

استان مرکزی

استان مرکزی

میزان رأی

کاندیدا

228 هزار و 33 رأی

(41.78درصد آرا)

مسعود پزشکیان

317 هزار و 776 رای

(58.22 درصد آرا)

سعید جلیلی

48.8 درصد (558 هزار و 952 رای )

میزان مشارکت

 

هرمزگان

استان هرمزگان

میزان رأی

کاندیدا

306 هزار و 995 رای

(46 درصد)

مسعود پزشکیان

345 هزار و 274 رای

(51.8 درصد آرا)

سعید جلیلی

52.9 درصد (667 هزار ‌و 896)

میزان مشارکت

 

استان همدان

استان همدان

میزان رأی

کاندیدا

339 هزار و 387 رای

( درصد آرا)

مسعود پزشکیان

356 هزار و 547 رای

( درصد آرا)

سعید جلیلی

48 درصد ( 695 هزار و 934 رای)

میزان مشارکت

 

استان یزد

استان یزد

میزان رأی

کاندیدا

253 هزار و 750 رای

(48.68 درصد آرا)

مسعود پزشکیان

255 هزار و 690 رای

(49.05 درصد آرا)

سعید جلیلی

69.44 درصدی ( 521 هزار و 236 رای)

میزان مشارکت

 

 

منبع: تسنیم
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید

نظرات شما - 73
 • ناشناس
  22

  متاسفم برای استانم کرمان که هر چه محرومتر می شه درس نمی گیرن و باز سختی بیشتری می خواهند

  نظرات شما -
  • ناشناس
   12

   فعلا خوش باشید تا در آینده نتیجه مشخص بشه...

  • ناشناس
   10

   محروم نگه دار و با استفاده از محرومیتشان از شان سو استفاده کن

  • بهنام
   5

   من با گوشت زاکانی وسوسه شدم و به جلیلی رای دادم چه کنم مفت خوری امانم رو بریده

  • ناشناس
   11

   نه اینکه شما ۸ سال آباد کردید و منبعد تبدیل به بهشت بازروح رئیسی شاد با حضور در استان کرمان به مشکلات مردم و توسعه استان بویژه انتقال آب ورود و زحمت کشیدند.

  • ناشناس
   2

   بدترین استان قم و یزد بودن با بیشترین امار مشارکت و بیشترین رای به جلیلی. و جالب اینجاست که یزد در دوران خاتمی به یه نون و نوایی رسید.

  • ناشناس
   4

   رای استان های فارس اصفهان و یزد خیلی جالبه پیروز در این‌مناطق سعید جلیلی
   علت پیروزی پزشکیان آذری زبان ها هستند که تقریبا تمام آرا خودشان را به نفع پزشکیان به صندوق انداخته اند

   بعد این اصلاح طلب ها جو گیر شده اند فکر می کنند واقعا تفکرشان پیروز شده خیر قومیت پزشکیان باعث پیروزی شما شد نه تفکراتش

 • کبیری
  2

  امیدوارم پزشکیان مشکل بتونه حل کنه

 • برارم
  19

  هر چه استان محروم برای محروم ترشدن به جلیلی رای دادن. دمتون گرم خیلی ......

  نظرات شما -
  • ناشناس
   1

   این کارتهای هدیه و ... باید جدی پیگیری بشه

  • ناشناس
   3

   اصفهان ک محروم نیست چرا این همه رای به جلیلی داره

  • ناشناس
   4

   استان اصفهانه نه شهر، درضمن اگه همین امار درست باشه اکثریت اصلا رای ندادند

  • ناشناس
   2

   اصفهانی ها حوادث اسیدپاشی را فراموش کردن
   خشک کردن زاینده رود را فراموش کردن
   فرونشست زمین را فراموش کردن و ...

  • پاسخ به ۱۵:۴۹
   6

   عزیز جان فراموش کردن چون همه حل شد رفت
   تو گذشته زیاد گیر نکنیم وگرنه پیشرفت نمی‌کنیم
   این مافیای شبکه های فارسی زبان باعث شدن ما همش دنبال گذشته باشیم تا آینده

  • ناشناس
   1

   اصفهانی ها کاری به این مصیبت ها ندارند فقط درخواست افزایش مامورین سر سی و سه پل رو دارند که زیاد معطل نشن.

 • ناشناس
  0

  بعضی استانها مثل ایلام تکرار رای قبلی روزدید

 • اردشیر حیدری
  1

  دوستان دیگه تموم شد ،دست به دست هم بدیم و برای بچههامون حداقل ایران را به دموکراسی و پیشرفت و تعامل سازنده با دنیا آماده کنیم ،امروز صحبت از دهکده جهانی هست و ما نباید از خیلی کشورها عقب بمانیم ،همه با هم برای ایران و با حمایت قاطع و احترام به اکثریت ،دکتر پزشکیان ،حمایت نخبگان و بزرگان اقتصاد

 • ناشناس
  3

  سلام امارایلام اشتباه است رای پزشکیان۱۹۱هزاراست نه ۱۱۹هزار

 • ناشناس
  7

  امیدواریم حاکمیت معنی این انتخاب و آرا را درک کند. وسعی نکند آن را مصادره به مطلوب کنه

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   ۲۵درصد چه مصادره به مطلوب دارد.

 • چای دبش باغ ازگل
  15

  ب نظرم این انتخابات یک رفراندوم بود برای انتخاب تعصبات خشک متمایل ب شرق!!! و آزادی اندیشه و تعامل و گفتگو با جهانیان بدون دشمن تراشی!!!

  نظرات شما -
  • ناشناس
   13

   جای تاسف دارد که بعد از انجام تمام تعهدات و حسن نیت ایران دوباره ایران رو محکوم می کنید نه کشورهای غربی را
   کمی فکر کنید
   ظاهرا چیزی از روابط بین الملل نمی‌دانید

  • ناشناس
   8

   کلا اینها تو توهم زندگی می کنند
   امریکا 40 سال هست از بعد از انقلاب ایران رو تحریم کرده، جنگ راه انداحته، کودتا کرده باز هم بگویم، الان خانم دبش مقصر کیه؟

 • سکینه
  20

  آقای پزشکیان مرد خوبی هستند. کسی که در برابر این همه دروغ و فحش پشت سرشان، صبر کردند و بازهم صبر کردند. ایشان در تبریز و روستاهای دور و برشان ۶۰۰ خانه بهداشت درست کردند و جالب اینجاست که خودشان و فرزندانشان این همه زحمت کشیدند و آنها را ساختند. حالا هم کسانی که به جلیلی رأی دادن آرام باشند و به جای فحش و دعوا همانطوری که ما اصلاح طلب ها صبر کردیم صبر کنند. البته که دولت دکت پزشکیان بهتر از دولتی است که زندانی کردن زنان را تنبیه ملایم میدانند.

  نظرات شما -
  • ناشناس
   19

   فعلا که اصلاح طلبان هیچ گونه چهارچوب اخلاقی را رعایت نکردن و با تهمت و دروغ به دنبال رأی بودن
   اون دروغ تنبیه ملایم هم ربطی به جلیلی ندارد

  • ناشناس
   9

   پزشکیان تو انتخابات مجلس فقط ۸ درصد رای داشت.

  • ناشناس
   4

   بخاطر اینکه مردم انتخابات مجلس رو تحریم کرده بودن
   فقط یک عده از طیف اقلیت رای دادن

  • ارسلان
   2

   اگر پزشکیان در مجلس رایش کم بود به خاطر این بود که مردم نا امید شدند و هر چه مشارکت کم باشه جناح تمامیت خواه میره بالا ای کاش میشد انتخابات مجلس هم با این دوره ریاست جمهوری انجام میشد انوقت میدیدی حتی مجلس هم از آن طرفداران پزشکیان میشد هر چند ش نگهبان طرف این مجلس فعلی بود و ...باقیش را میدانند آنانکه بخواهند بدانند

 • مسعود
  15

  استان های با سواد بالاتر به پزشکیان رای دادن، متشکریم
  الان شهر ما سمنان ، اصلا محروم نیست
  یعنی اصفهان یا قم هم محروم ، اصلا اینطور نیست

  نظرات شما -
  • ناشناس
   11

   برو نقشه را نگاه کن بعد بگو کجا باسواد یا بی سوادن پرفسور استان تو چند تا دانشمند و عالم داشته فقط قومیت گرایی باعث پیروزیش شد

  • ناشناس
   3

   سمنان سال ۵۶ نود درصد پست یا سمتی در ساواک داشتن مجسمه شاه را سال ۶۰ از میدان اصلی برداشتن تا سال ۷۸ هنوز حال و هوای جنگ در استان حاکم بود و .... الان هم در یکی از شهرستان های استان نود و پنج درصد از هر خانواده یک تا تمامی اعضا عضو سپاه هستن و در خود شهر سمنان بیشتر از پنجاه درصد سپاهی و بیست درصد اطلاعاتی می باشند از چنین استانی انتظار چه دارید ،؟؟

 • حسن
  21

  انهاکه به جلیلی. ای دادن عاشق بدبختی بودند

  نظرات شما -
  • ناشناس
   8

   در آینده نزدیک مشخص خواهد شد البته اگر گردن بگیرید نه مثل دهه90

  • ناشناس
   5

   ناشناس مشروط به اینکه دخالت و دستور در امور دولت را کنار بگذارید همون نود درصد درآمد و بودجه کشور را مصرف کنید و پاسخگو هم نباشید فقط دو سال در امور داخلی و خارجی دولت سنگ اندازی و دخالت نکنید

  • ناشناس
   4

   ان‌شاءالله با پزشکیان طعم خوشبختی را بچشید!!!!با بنزین ۲۰ ، ۲۵ هزار تومانی

 • ناشناس
  7

  اصفهان هر دو دوره به جلیلی بیشتر رای دادن عجیبه

  نظرات شما -
  • ناشناس
   4

   در هر دوره اکثریت مردم اصفهان رای ندادند

  • دوسدارجلیلی
   28

   متاسفانه مردمان کردوآذری بدون مصلحت اندیشی باقومیت گرایی رای دادن رییسی شهیدبرای پیشرفت آذربایجان شهیدشدوخونش راپایمال کردن

 • محمد
  27

  با یک نگاه به جدول آرا متوجه خواهید شد که آرا ربطی به اصلاح طلبان ندارد استان‌های آذری زبان و کرد زبان با توجه با تعصبات قومی با اختلاف زیاد به آقای پزشکیان رای دادند وگرنه سایر استان‌ها رای آقای جلیلی بالاتر هست. کاش زودتر از این مرحله قومیت گرایی عبور کنیم و شایسته سالاری حاکم شود.

  نظرات شما -
  • ناشناس
   3

   تو تکلیفت با خودت روشن کن یکی به نعل یکی به میخ نزن یا این ور گود یا اونور گود عجب عجبا

  • ناشناس
   2

   کی سماق دوست دارده

 • ارسلان
  3

  آقای پزشکیان کسی هستش که در زمان شاه دانشجو پزشکی با بالاترین نمره ها پزشک شده از معاونت دانشگاه به تدریج پله کانی و با زحمت و پشتکار و امانت داری بیت المال و خدمت به خلق خدا به وزارت و نمایندگی مردم در مجلس و دفاع تمام قد از حق و حقوق مردم و دنیا این گونه است هرچه به کاری همان درو کنی و خداوند او را به این جایگاه به وسیله ملت رسانده خداوند بر همه کردار ما بینا و شنوا و داوری عادل است امید که این مسئولیت سنگین را به خوبی و با کمک بهترینها به انجام رساند و رضایت خلق خدا را که همان رضایت خداوند است موجب شود اولین کار مبارزه با تحریم است و کاسب تحریم و سپس مبارزه بی امان با اختلاس و مفت خوری عده ای اندک و مبارزه با فقر

 • ناشناس
  2

  این امار ولو در کل به 50 نمی رسه ولی باز هم با مشاهدات ابدا سازگار نیست

 • ناشناس
  23

  اصلاح طلبان با استفاده از آرای قومیتی،تحریک تعصبات، حرف های عوام فریبانه و دروغ های رسانه ای همچون گذشته رأی جمع کردند
  با این اطرافیان در آینده نزدیک عواقب این انتخاب مشخص خواهد، اگر انگار نکنند

 • گرگ وحشی
  15

  خدارو شکر یه دکتر واقعی رئیس جمهور شد
  به امید ایرانی آباد
  طرفداران این تندروها هم به خود بیاین هیچ کشوری با دشمن تراشی به جایی نرسیده وگرنه کره شمالی الان وضعیتش این نبود
  ایران برای همه هست

  نظرات شما -
  • ناشناس
   1

   خیلی دلم میخاد ببینم پزشکیان چجور میخاد با دنیا دوستی کنه

 • جواد
  19

  برای اصفهان متاسفم که جلیلی بالاست

  نظرات شما -
  • ناشناس
   13

   برای خودت متاسف باش که اشتباه کردید.

  • ناشناس
   2

   یک نکته ای که در مورد اصفهان بهش دقت نمیشه اینکه بیش تر از 50 درصد در انتخابات شرکت نکردن یعنی اصلا اصلا جلیلی رو قبول نداشتن که اگه شرکت می کردن حتما رای به پزشکیان می دادن

 • ناشناس
  25

  ایران دیگه رگ خوشی وپیشرفت نمیبینه چون پاروی خون شهیدرییسی گذاشتیم بارای اشتباهمون سلام بر بدبختی سلام بر ظریف وبرجام بی مصرفش سلام بر رنگ ریش وسفرش تشک مخصوص

 • ناشناس
  1

  نظارت درست استصوابی یعنی اینکه اگر کاندیدایی پول و کالا بین مردم پخش کرد بلافاصله رد صلاحیت بشه

 • محمد
  24

  چرا نمیخواید متوجه بشید؟ کل ایران به جلیلی رای داد. فقط عزیزان آذری تفاوت ها رو رقم زدن

  نظرات شما -
  • ناشناس
   4

   ممد جون بیش از 60 در صد ایران رای نداد اون ده در صدی که بعدا آمد از ترس جلیلی بود

  • علی
   2

   تو نمودار یک جدول زده بود،استان خوزستان با ۸۸/۹درصد به پزشکیان و۱۱/۱درصد به جلیلی، یعنی بالا ترین رای به پزشکیان در بین ۳۱ استان

  • ناشناس
   1

   اشتباهه رای اصلی به این صورت در استان اعلام شده.
   حدود ۱۵۶۹۰۰۰ شرکت کردند، ۸۱۳۰۰۰ به آقای جلیلی و ۷۱۴۰۰۰ به آقای پزشکیان رای داده اند.

 • ناشناس
  0

  چرا بعضیاش خالیه؟

  نظرات شما -
  • ناشناس
   0

   هنوز اعلام نشده
   اعلام شد، پر میشه

 • علی
  0

  اکثریت مردم به صراحت اعلام کردند که برخلاف سیاست های ورشکستهو زیانبار 45 سال گذشته به جد خواهان تغییر هستند و ای ازمونی برای سران نظام است تا تصمیمات جدی بگیرند چون این چهار سال نیز سریع خواهد گذشت و دیگر ....

 • علی امینی
  4

  اختلاف پزشکیان و جلیلی دقیق در شهرهای ترک نشین یعنی غرب کشور است فقط در تبریز یک میلیون رای بیشترداره

 • ناشناس
  0

  سلام و احترام
  بزرگواری که فرمودی جلیلی زندانی کردن زنان را تنبیه نرم میدانند
  امیدواریم جناب ُاقای دکتر پزشکیان ستادی تشکیل دهد و حقوق ضایع شده بانوانی که به ناحق و غیر قانونی و فقط از روی حسادت و ضعف مدیران قبلی ضایع شده عودت دهند انشاا...
  ما بی حجابی نمی خواهیم هیچ مورد اضافی نمی خواهیم انچه قانون تعیین کرده طبق قانون حق ما را بدهند ما بقی پیش کش
  ماههاست چندین نفر به دلیل ضعف و بیماری برخی مدیران قطع حقوق و بیمه هستیم تا با فشار به دستور غیر قانونی مدیران سر خم کنیم اما ما هرگز چنین نخواهیم نمود
  یکسال و نیم تا دوسال و شش ماه هست قطع حقوقیم اگر حقمان طبق قانون پرداخت نشود و خاطی مجازات نگرددموضوع را با کل مستندات رسانه ای خواهیم نمود حتی اگر رسانه های خودی اقدام نکنند بالاجبار از رسانه های دیگر استفاده خواهیم نمود .
  تنها امیدمان به دولت جناب اقای دکتر پزشکیان و قولهایی است که ایشان طی سخنرانیها دادند برای احقاق حقوق بانوان
  پیوسته شاد و سلامت و پیروز باشید

  بزرگواری فرموده سانسور نفرمایید اجازه بدهید تظلم خواهی ما به گوش مسئولین محترم و بزرگوار برسد موضوعی سیاسی یا ... نیست
  درخواست یک حق قانونی است
  سپاس و درود

 • ناشناس
  0

  و این نشان می‌دهد مناظره دونفره مشارکت بالا می‌برد سال۸۸ و مرحله دوم۱۴۰۳

 • ا
  0

  نشست خبری دکتر در روز شنبه ساعت ۱۵ کنسل شد!
  شروع شد مگه ایشون چند بار بگند نمیشه امکان نداره خوب نمی ذارند مقصر که آقای دکتر نیست نمیذارند تازه اول کاره از این صحبتها مگه نه؟

 • ناشناس
  1

  ادعا شد چپ و راست مهم نیست. اگه راست گفت ترکیب وزرا نشون میده. دکتر پزشکیان انسان پاک دست و با سوادی هست اگه دور و بریهاش بزارن

 • بختیاری
  3

  رویکرد انتخاب مردم ایران جابجایی قدرت از حزبی به جریان دیگر است، و ربطی به طرفداری از آن گروههای سیاسی ندارد بلکه دنبال گشایش هستند .نگاه کنید هاشمی ،خاتمی،احمدی نژاد،روحانی، رییسی و پزشکیان، و اما استفاده ابزاری از اختلاف مذهب و تعصبات قومی خطر بسیاری جدی است و متاسفانه طیف اصلاح طلب در این قضیه بی پروا عمل می کنند، وقایع بلوچستان و کشتن فرزندان ما متوجه این طیف که به قیمت دنبال قدرت هستند

 • ناشناس
  16

  درود بر مردم ایلام.نادرود براستان اصفهان .ظاهرا اصفهانیها طمع ۲۰گرم طلای زاکانی کردن

  نظرات شما -
  • ناشناس
   2

   شما هم ظاهراً طمع بنزین پزشکیان را دارید

 • علی
  6

  رای خراسان رضوی و شمالی خیلی جالبه باید از آذر بایجان ها یاد بگیرند

 • ناشناس
  1

  یعنی ۸۰ درصد مردم از وضع موجود ناراضی هستن. نهوه اداره مملکت باید تغییر کنه

 • ناشناس
  4

  فعلا استان خوزستان با نزدیک به ۸۹ درصد آرا به پزشکیان نفر اول و پرچم داره
  زنده باد خوزستان و خوزستانی

 • علی گودرزی
  2

  نتنها در ایران بلکه در کل دنیا برای اولین بار است که فردی با چنین لسان صدق و عمل صالح، خلوص نیت، سواد و درجه علمی رئیس جمهور میشود انشا الله که از شیاطین انسی و جنی به دور باشند و خدا یاورش باشد.
  (بل الله مولکم و هو خیر ناصرین) به ایشان لقب امیر کبیر دوم ایران می دهیم.

 • محمدرضا فلاحتی
  0

  درست است از شر خاندان پلید پهلوی نجات یافتیم ، اما راه زیادی مانده است تا نجات نهایی از شر تفکر غرب‌زده های به ظاهر منورالفکر. ( امام خمینی)

 • ناشناس
  1

  به ناشناس ۲۳۳۹ حل شد ؟؟؟ صورت و زیبایی و بینایی بانوان برگشت؟ ؟؟ عوامل دستگیر و محاکمه و قصاص شدن ؟؟؟
  میدانی چرا به گذشته اهمیت می‌دهیم
  چون تنها کشور و ملتی هستیم که گذشته مون پیشرفته تر و زندگی بهتر و شاداب تری از حال و آینده مون داره

 • ناشناس
  0

  برای استانم همدان متاسفم که تعداد با فرهنگ ها و بی فرهنگ هاش تقریبا مساوی هستش از مهد تاریخ و تمدن ایران زمین انتظار بیشتری می رفت

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

  تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت خبرفوری هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

  اخبار سایر رسانه ها

   تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت خبرفوری هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد