2 فعال سیاسی به مرخصی رفتند

مهدی محمودیان به مرخصی آمد. این فعال مدنی و سیاسی تابستان ۱۴۰۰ بازداشت شد.

همچنین برخی منابع خبر می دهند که حسین رزاق  نیز به مرخصی رفته است.

 

منبع: امتداد
شبکه‌های اجتماعی
نظرسنجی
به نظر شما "بهترین‌ تصمیم سال" کدام تصمیم بود؟