اعتصاب غذای روحانی بحرینی با هدف جلب نگاه جامعه جهانی

یک روحانی زندانی در بحرین با هدف جلب نگاهها به اوضاع حقوق بشر این کشور اعتصاب غذا کرد.

شیخ حسن عیسی روحانی شیعه بحرینی که در زندان آل خلیفه به سر می برد، با هدف آگاه ساختن شرکت کنندگان در کنفرانس اتحادیه بین المجالس جهانی به اوضاع وخیم حقوق بشر این کشور دست به اعتصاب غذا زد.

بر اساس این گزارش، شیخ حسن عیسی از ۹ سال پیش در زندان به سر می برد و به شدیدترین شکل شکنجه شده است.

اعتصاب غذای این روحانی شیعه یک روز قبل از آغاز یکصد و چهل و ششمین مجمع عمومی اتحادیه بین المجالس جهانی در منامه صورت می گیرد.

این مجمع عمومی قرار است از فردا شنبه ۱۱ مارس تا ۱۵ مارس در منامه برگزار شود.

منبع: مهر
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید