جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی

جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نواب رئیس شورای اسلامی و رؤسای کمیسیون‌های مجلس عصر یکشنبه دوم بهمن ماه ۱۴۰۱ با هدف بررسی موضوعات مهم اقتصادی و بهبود معیشت مردم برگزار شد.

جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس مجلس
منبع: خانه ملت
شبکه‌های اجتماعی