کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار با حضور همسر رئیسی/ عکس

اولین کنگره بین‌المللی بانوان تاثیرگذار عصر جمعه ۳۰ دی‌ ماه ۱۴۰۱ با حضور انسیه خزعلی معاون امور زنان رئیس‌جمهور و همسران رؤسای دولت‌های کشورهای مختلف در سالن اجلاس سران برگزار شد.

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

 

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

 

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

 

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

 

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

 

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

تصاویر: کنگره بین المللی بانوان تاثیرگذار

 
منبع: فارس
شبکه‌های اجتماعی