خباثت شارلی ابدو به بهانه آزادی بیان

سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رییس جمهور

کارنامه نشریه شارلی ابدو حاکی از آن است که یکی از ماموریت‌های مهمش توهین به مقدسات، ارزش‌ها، ادیان الهی و کتاب‌های آسمانی است.

«شارلی ابدو» تاکنون مطالب و تصاویر توهین‌آمیزی را نسبت به کتاب‌های مقدس و انبیاء منتشر کرده که زبان از گفتن آنها شرم دارد و در حال حاضر این خباثت‌ها را به بهانه آزادی بیان ادامه می‌دهد، در حالیکه آزادی بیان و حقوق بشر در جایی است که کرامت انسانی و حرمت انسان‌ها رعایت شود و افراد باورها و اعتقادات خودشان را مطرح کنند نه اینکه به دیگران توهین نمایند.

این یادداشت را بخوانید.

سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رییس جمهور

سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رییس جمهور

 

منبع: خبر فوری
شبکه‌های اجتماعی