لیست کیهان از «مردودان آزمون الهی»؛ چهره‌های سیاسی، علما، ورزشکاران، هنرمندان و دانشجویان معترض

روزنامه کیهان امروز در مطلبی به طیفی از چهره‌های سیاسی، علما، ورزشکاران، هنرمندان و دانشجویانی اعتراض و آنان را مردودان آزمون الهی معرفی کرد.

کیهان نوشت: آن نماینده‌ای که به صدا و سیما آمد و بدون تحقیق سخن از کشته شدن آن خانم در مقابل دیدگان میلیونها بیننده گفت، در آزمون الهی مردود شده است. علمایی که به دفاع از حق و به دفاع از مظلوم نپرداختند و هنوز ساکتند و یا در سخنان خود صراحت به‌ خرج ندادند، در این امتحان سرافراز نبودند. ورزشکاران قلیلی که سر در برف کردند و علی رغم گذشت مدتها از روشن شدن حقایق به دفاع از حق و جبران مواضع و اظهارات دروغ خود نپرداختند، رفوزه در این آزمایش شدند.

در ادامه آمده است: هنرمندانی که به هر دلیلی در روزهای ابتدایی این حوادث راه کج را انتخاب کردند و جز ‌اندک به مسیر عدل و انصاف برنگشتند، بهره‌ای از هنر شرافت و صداقت نبرده‌اند و آنها نیز مردود در این آزمون بودند. عده ‌اندکی از دانشجویان که بر امواج این فتنه سوار شدند نمره صفر گرفتند. آن حزب و گروهی که برموج وحشی‌گری اراذل و اوباش برای مقاصد سیاسی سوار شد، مردود این امتحان بود.

منبع: اعتمادآنلاین
شبکه‌های اجتماعی