حمله سایبری به پارلمان اروپا

پارلمان اروپا هدف حمله سایبری قرار گرفت.

حمله سایبری به پارلمان اروپا

خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی پارلمان اروپا گزارش داد پارلمان اروپا هدف حمله سایبری قرار گرفته است.

منبع: تسنیم
شبکه‌های اجتماعی

اخبار سایر رسانه ها

    اخبار سایر رسانه ها