حمله سایبری به پارلمان اروپا

پارلمان اروپا هدف حمله سایبری قرار گرفت.

خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی پارلمان اروپا گزارش داد پارلمان اروپا هدف حمله سایبری قرار گرفته است.

منبع: تسنیم
شبکه‌های اجتماعی