نشست استانداران با حضور وزیرکشور

نشست استانداران سراسر کشور دوشنبه اول آذر با حضور احمد وحیدی وزیر کشور، در محل همین وزارت‌ خانه برگزار شد.

 

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

 • نشست استانداران با حضور وزیرکشور

منبع: ايسنا
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید