جلیقه‌زردها پاریس را تسخیر کردند

مراسم سومین سالگرد تاسیس جنبش اعتراضی جلیقه زردهای فرانسه امروز (شنبه) و در دور تازه‌ای از اعتراض‌های ضد دولتی در خیابان‌های پاریس برگزار شد.

اولین تظاهرات جنبش جلیقه زردهای فرانسه نوامبر ۲۰۱۸ (آبان ۹۷) در اعتراض به افزایش مالیات سوخت برپا شد.

این جنبش اعتراضی، به جنبشی سراسری در برابر ناعدالتی اقتصادی و خشونت پلیس در فرانسه بدل گشت.

جلیقه زردهای فرانسه روز شنبه نیز دور تازه‌ای از اعتراض های ضد دولتی را تشکیل دادند.

این بار معترضان به اعمال تمهیدات کرونایی از جمله واکسیناسیون اجباری، واکسینه کردن کودکان و تصویب طرح بهداشتی فرانسه اعتراض داشتند.

منبع: خبر آنلاین
شبکه‌های اجتماعی
دیدگاهتان را بنویسید